Neurodydaktyka w lubaczowskiej filii

Przemyśl

Neurodydaktyka to nowa transdyscyplinarna dziedzina wiedzy, której głównym celem jest badanie procesu nauczania i uczenia się z perspektywy pracy mózgu. Wdrażanie do systemu edukacji wniosków z badań neurodydaktycznych umożliwia wykształcenie bardziej kreatywnych, samodzielnych uczniów, a tym samym zwiększa efektywność pracy nauczyciela.

W lubaczowskiej filii zorganizowano szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy: Neurodydaktyka w bibliotece, które prowadziła p. Dorota Mech Kuchcińska – nauczyciel konsultant Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu.
Celem szkolenia było przybliżenie treści związanych z neurodydaktyką, neuroedukacją.
 Prelegentka zwróciła szczególną uwagę na edukację szkolną przyjazną mózgowi, która zakłada zredukowanie podawczych metod nauczania, kładzie nacisk na wykorzystywanie metod aktywizujących uczniów. Neurodydaktyka preferuje naukę przez działanie,  czyli projektowanie, prowadzenie i analizowanie doświadczeń i eksperymentów, dzięki którym uczeń może tworzyć definicje i  odkrywać reguły panujące w otaczającej nas rzeczywistości. 
 
W szkoleniu wzięli udział nauczyciele bibliotekarze miasta i powiatu lubaczowskiego, członkowie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie, bibliotekarze z bibliotek gminnych oraz zainteresowani nauczyciele. Biblioteka dysponuje nowościami z pedagogiki i psychologii, a podczas szkolenia zaprezentowano aktualną literaturę dotyczącą omawianej tematyki.

Autor: Renata Stefanik