Oferta Sieci współpracy i samokształcenia

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu serdecznie zaprasza na cykliczne spotkania w ramach Sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych i pedagogicznych Przemyśla i powiatu przemyskiego. Spotkania odbędą się w przestrzeni wirtualnej. Ze względu na poruszaną tematykę oprócz bibliotekarzy zapraszamy również pedagogów, wychowawców oraz innych zainteresowanych nauczycieli.

W omawianym cyklu warsztatowym proponujemy:

  • Pomiędzy zwątpieniem a twórczą adaptacją, czyli jak w sytuacji zmieniającej się rzeczywistości, stawiającej nowe wyzwania, realizować cele zawodowe i zachować równowagę psychiczną (prow. Joanna Markin - Gabinet Psychoterapii. Usługi Psychoedukacyjne)
Realizowane tematy: sens pracy (oczekiwania i wyzwania, relacje emocjonalne i motywacja), przyczyny stresu (zachwianie równowagi wewnętrznej, osłabienie poczucia kompetencji, zaburzenia reakcji na określone sytuacje) i skuteczne strategie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych (bilans mocnych stron, zdolności adaptacyjne).
07 kwietnia 2021 r. (środa) godz. 10.00 - 13.00 /cz. I/
14 kwietnia 2021 r. (środa) godz. 10.00 - 13.00 /cz. II/
Zgłoszenia udziału w powyższej formie przyjmujemy do 31 marca br. na adres Elzbieta.Krupa@pbw.org.pl


  • Literacki Eduscaperoom w formule stacjonarnej i zdalnej (prow. Anetta Mandzyn - nauczyciel konsultant, trener PCEN w Rzeszowie Oddział w Przemyślu)
Filozofia i struktura edukacyjnej gry literackiej Escape the Room; aplikacje mobilne i webowe wybrane w Eduscaperoom (generator kodów QRMonkey, QR-generator online, QR Treasure Hunt Generator, aplikacja Mal-den-code-de, Quiver Vision, krzyżówki i inne gry online); udział w wirtualnym literackim Escape-the-roomie stworzonym na kanwie opowiadania Mały Książę Antoine'a de Saint Exupéry; warsztat - tworzenie własnego Eduscaperoomu.
21 kwietnia 2021 r. (środa) godz. 10.00 - 13.00
Zgłoszenia udziału w omawianej formie przyjmujemy do 18 kwietnia br. na adres Agnieszka.Biedron@pbw.org.pl


  • Emocjonujące gamifikacje i grywalizacje na lekcji bibliotecznej (prow. Anetta Mandzyn - nauczyciel konsultant, trener PCEN w Rzeszowie Oddział w Przemyślu)
Neurodydaktyczny wymiar gamifikacji; praca w kilku wybranych aplikacjach np: LearningApps, Quizlet, Quizizz, Socrative, WordWall, Plickers, Mal-den-code-de, generatory kodów QR oraz do krzyżówek online.
28 kwietnia 2021 r. (środa) godz. 10.00 - 13.00
Zgłoszenia udziału w omawianej formie przyjmujemy do 18 kwietnia br. na adres Agnieszka.Biedron@pbw.org.pl


Zgłaszających się prosimy o podanie w treści maila następujących danych: imię i nazwisko, nazwa placówki, nauczany przedmiot oraz tytuł/tytuły wybranej formy. Najpóźniej dzień przed każdym szkoleniem na Państwa adresy mailowe będą przesyłane instrukcje do zakładania kont i logowania się na platformach.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.

Autor: Agnieszka Biedroń i Elżbieta Krupa