Podsumowanie powiatowego konkursu plastyczno-literackiego „Pamiętnik nie tylko literacki z czasów pandemii”

Przemyśl

29 kwietnia 2021 odbyło się uroczyste podsumowanie powiatowego konkursu plastyczno-literackiego „Pamiętnik nie tylko literacki z czasów pandemii”.

Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu, a partnerami Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarosławiu i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Jarosławiu. Patronat nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Jarosławski i Burmistrz Miasta Jarosławia.

Celem zmagań konkursowych była możliwość wyrażenia przez dzieci i młodzież swoich emocji irefleksji z czasu pandemii. Dziłania te miały być swoistym rodzajem terapii dla uczestników konkursu.

Inicjatywa jarosławskiej szkoły została przeprowadzona w dwóch kategoriach: praca literacka – pamiętnik, dziennik, oraz praca plastyczna – plakat, rysunek. Adresatami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych – klasy VI–VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. W wydarzeniu  wzięło udział 53 uczestników – 38 w kategorii praca literacka (25 ze szkół podstawowych i 13 z ponadpodstawowych) oraz 15 w kategorii praca plastyczna (6 ze szkół podstawowych i 9 z ponadpodstawowych).

W jury zasiadali przedstawiciele organizatora oraz partnerów konkursu. Laureaci i uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy oraz biuletyn z fragmentami prac literackich i pracami plastycznymi przygotowany na pamiątkę.

Autor: Dorota Grząba