„Przytul hejtera” zajęcia edukacyjne dla uczniów w ramach Obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w lubaczowskiej filii

Przemyśl

W lubaczowskiej filii przeprowadzono zajęcia edukacyjne z uczniami klas VII-ch Szkoły Podstawowej Nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie. Lekcje pt. ”Przytul hejtera - bezpieczeństwo w Internecie” ściśle związane były z ogólnopolską akcją społeczną Dzień Bezpiecznego Internetu. Wpisują się w jeden z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szk. 2023/2024 tj. pkt. 8 "wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie".

Na wstępie uczniowie własnymi słowami określali i zapisywali na tablicy  trafne określenia haseł: wolność słowa, hejt i mowa nienawiści. Podsumowując ten fragment lekcji nauczyciel bibliotekarz zaprezentował krótką prezentację dotyczącą wyjaśnienia poszczególnych pojęć. Następnie jedna z uczennic przeczytała na forum klasy „Indiańską przypowieść o dwóch wilkach”. Opowieść stała się asumptem dla młodzieży do interpretacji tekstu i wyciągnięcia wniosków z przypowieści, że warto pielęgnować w sobie życzliwość do drugiego człowieka.
Odtworzono uczestnikom teledysk „Przytul hejtera”, który w nieco humorystycznej formie przedstawiał ten poważny temat. Po wysłuchaniu piosenki uczniowie wypowiadali się jak należy się zachowywać i co należy robić jeśli stalibyśmy się ofiarą hejtu.
Podsumowaniem zajęć było ćwiczenie w grupach. Uczestnicy  odpowiadali na pytania i prezentowali swoje spostrzeżenia: Dlaczego hejterzy obrażają innych w Internecie?, Jak powinna zachować się ofiara hejtu, a czego nie powinna robić?, Co powinien  zrobić świadek obrażania w Internecie?, Jak hejt może wpływać na ofiarę?, Jakie mogą być konsekwencje dla osoby, która obraża?

Celem przeprowadzonych lekcji było pokazanie uczniom alternatywnych sposobów zachowań w sytuacjach, które wyzwalają agresję w sieci, jak reagować na akty agresji, gdzie należy szukać pomocy, jak panować nad swoimi emocjami i jak zwiększyć poczucie własnej wartości.

Światowa akcja społeczna Dzień Bezpiecznego Internetu – 6 lutego 2024 r.  trwać będzie jeszcze do końca marca br. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Lubaczowie przy PZPW w Rzeszowie zaangażowała się w kampanię, zgłosiła inicjatywę otrzymując  nr: 20241124 i włączyła się w promowanie idei bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci.

Zapraszamy do biblioteki po materiały, które można wykorzystać podczas pracy z młodzieżą omawiając zagadnienia bezpiecznego Internetu, polecamy zestawienia bibliograficzne: Bezpieczny Internet, Hejt, mowa nienawiściCyberprzemoc.  Zachęcamy także do obejrzenia wystawy w holu biblioteki zawierającej wiele przydatnych informacji.

Autor: Lucyna Zabrońska