Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020 r. w jarosławskiej filii

Przemyśl

W ubiegłym tygodniu gościliśmy w naszej bibliotece uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz I, II, III licealnych z Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Hadlach Szklarskich. Wzięli oni udział w 5 lekcjach nt.:
  • „Nie biorę, nie palę, nie potrzebuję wspomagaczy”,
  • „Z młodzieżą o uzależnieniach – poznajemy źródła informacji pośredniej i bezpośredniej”,
  • „Coś więcej niż hobby…moja aktywność w Internecie”.
Zajęcia „Nie biorę, nie palę, nie potrzebuję wspomagaczy” miały na celu uświadomienie młodzieży w jaki sposób następuje proces uzależnienia. Poprzez zabawę uczniowie poznali trzy fazy wchodzenia w nałóg. Wspólnie wymieniali substancje i czynności, od których można się uzależnić. Podczas ćwiczeń warsztatowych uczniowie mieli okazję wejść w rolę osoby uzależnionej i poznać negatywne skutki oddziaływania substancji psychoaktywnych. Był to dobry wstęp do dyskusji o niszczącej sile nałogu, który pociąga za sobą negatywne skutki dla zdrowia psychicznego i fizycznego oraz niemożność pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Dla uatrakcyjnienia zajęć wykorzystano tekst literacki oraz film. Młodzież podzieliła się własnymi spostrzeżeniami dotyczącymi ich aktywności w social mediach. Uczniowie są świadomi negatywnych skutków wynikających z nadmiernego i bezkrytycznego uczestnictwa w wirtualnej rzeczywistości, ale jednocześnie nie wyobrażają sobie życia bez Internetu. Zajęcia te uświadomiły im, jak łatwo jest zatracić kontrolę nad swoim życiem.

„Z młodzieżą o uzależnieniach – poznajemy źródła informacji pośredniej i bezpośredniej”. Głównym celem lekcji było wykształcenie u młodych czytelników biegłości w wyszukiwaniu informacji w tradycyjnych i w nowoczesnych źródłach oraz wdrażanie ich do samodzielnego zdobywania wiedzy i jej przetwarzania. Uczniowie klas licealnych zapoznali się także z warsztatem informacyjnym biblioteki, poznali rodzaje wydawnictw informacyjnych oraz pakiet nowych e-usług biblioteki pedagogicznej. Ćwiczenia wykonywano w oparciu o katalog Integro, bazę Bibliografia i chmurę biblioteczną dostępną dla zalogowanych użytkowników. Uczniowie przyswoili sobie takie pojęcia jak informacja, źródła informacji pośredniej i bezpośredniej, opis bibliograficzny.

Miniwarsztaty edukacyjne pt. „Coś więcej niż hobby…moja aktywność w Internecie” składały się z dwóch części. W pierwszej uczniowie zastanawiali się nad korzyściami wynikającymi z czytania książek zarówno w sferze intelektualnej jak i emocjonalnej. Zaprezentowano także sylwetki znanych osób, które podkreślają role książki w zdobywaniu wykształcenia. Uczestnicy zajęć poznali również tradycyjne i internetowe źródła informacji o książkach. Drugą część poświęcono książce jako dziełu, które inspiruje twórców kultury (malarzy, reżyserów, muzyków, twórców grafiki komputerowej). Podsumowaniem spotkania był muzyczny quiz czytelniczy. Zajęcia przeprowadzono przy pomocy TIK, by zmotywować dzieci do aktywnego i jednocześnie twórczego korzystania z zasobów sieci. Uczniowie mieli do dyspozycji prezentację, a sami korzystali ze słowników on-line, blogów czytelniczych i stron ogólnopolskich akcji promujących czytanie.

Powyższe formy uwzględniały priorytetowe kierunki polityki oświatowej państwa tj.: profilaktykę uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych, rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpiecznego i celowego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Autor: Dorota Grząba, Anna Weselak