Relacja z konferencji zdalnej

Przemyśl

Pandemia COVID-19 wpłynęła na życie milionów ludzi na całym świecie. Jedną z grup społecznych najbardziej dotkniętych przez lockdown stała się młodzież. Zdalna edukacja, społeczna izolacja, zmiana rytmu życia negatywnie wpłynęły na ich kondycję psychiczną. Z licznych badań oraz statystyk wynika, że w młodszych grupach wiekowych doszło do podwyższenia poziomu lęku, stresu czy depresji. Pojawiające się zaburzenia zdrowia psychicznego mogą stać się znaczącym problemem społecznym w krótkiej i dłuższej perspektywie. Mogą odcisnąć piętno na kondycji młodego pokolenia i rzutować na losy całego społeczeństwa. Jak pomóc młodej generacji odnaleźć się w postpandemicznej rzeczywistości?
 
Poszukując odpowiedzi na powyższe pytanie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu zorganizowała konferencję pt. Etat w sieci - kondycja psychiczna dzieci i młodzieży w czasie nauki zdalnej, która odbyła się w trybie online 20 października br.
 
Poruszany temat spotkania zgodny był z tegorocznym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa /pkt 4/.
 
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
Loga patronów honorowych: Marszałka Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Przemyśla oraz Starosty Przemyskiego
W konferencji licznie uczestniczyli (ponad 60 osób) dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, bibliotekarze ze szkół i placówek oświatowych miasta Przemyśla, Jarosławia, Przeworska, Lubaczowa oraz powiatów przemyskiego, jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego. Ponadto wzięli również udział nauczyciele bibliotekarze z podkarpackich bibliotek pedagogicznych.
 
Pierwszy referat, zgodny z tytułem konferencji, wygłosiła Bogna Białecka – psycholog, Prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Prelegentka omówiła najnowsze wyniki badań kondycji psychicznej polskich uczniów (11-18 lat) w czasie nauki zdalnej, które zostały przeprowadzone przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Badania wykazały m.in. gwałtowny wzrost depresyjności u nastolatków, zaburzeń snu, problemów z nauką będących  wynikiem odczuwanego stresu okołopandemicznego, izolacji społecznej oraz nadmiernego korzystania z urządzeń elektronicznych. Na koniec udzieliła kilku konkretnych porad jak planować naukę zdalną (hybrydową), by zminimalizować negatywny wpływ elektroniki. Pełny raport z wyników badań dostępny jest pod LINKIEM.
 
Kolejny wykład zatytułowany Pandemia – wady postawy po długotrwałej pracy z komputerem. Profilaktyka dla nauczycieli i młodzieży poprowadziła Bożena Sławik – fizjoterapeuta, nauczyciel z Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu. W swoim wystąpieniu przytoczyła wady postawy, które pojawiły się lub pogłębiły u młodzieży oraz dorosłych w okresie pracy i nauki zdalnej. Zwróciła uwagę, jak ważne znaczenie dla zdrowia ma ergonomika miejsca pracy oraz prawidłowa postawa siedząca przy komputerze. Następnie został wyświetlony film, w którym p. Sławik przedstawiła zestaw ćwiczeń profilaktycznych lub niwelujących negatywne skutki siedzącego trybu życia. LINK dostępu do filmu.
 
Na zakończenie konferencji kalendarz zbliżających się imprez edukacyjno - kulturalnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu przedstawiła Elżbieta Krupa – Pracownik ds. promocji. Zachęciła również do śledzenia strony internetowej oraz Facebooka naszej placówki, gdzie na bieżąco publikowane są zapowiedzi oraz relacje z najważniejszych przedsięwzięć.
 
Niezwykle gorące podziękowania kierujemy do Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za współpracę przy organizacji konferencji, fachowe doradztwo i absolutny profesjonalizm.
 

Autor: Agnieszka Biedroń