Rozstrzygnięcie II Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania

Przemyśl

19 maja 2021 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku odbyły się przesłuchania wystąpień uczestników II Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Przeworsku oraz Filię PBW w Przeworsku.

Patronat nad II edycją Konkursu objął Burmistrz Miasta Przeworska dr Leszek Kisiel.
 
Celem Konkursu było propagowanie czytelnictwa, popularyzowanie wartościowej literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, doskonalenie umiejętności pięknego czytania, uwrażliwianie młodzieży na piękno języka ojczystego, rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności uczniów oraz organizowanie i uczenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Projekt adresowany był do uczniów klas I -  VIII szkół podstawowych  z terenu miasta i powiatu przeworskiego.

Do konkursu przystąpiło 46 uczniów z 14 szkół podstawowych z Przeworska i powiatu przeworskiego, którzy przygotowali filmiki z nagraniem głośnego czytania fragmentów tekstów literackich wskazanych przez Organizatorów  w Regulaminie Konkursu.
 
Rywalizacja przebiegała w trzech grupach wiekowych: klasy I – III, klasy IV – VI, klasy VII – VIII.
 
Uczestnicy prezentowali wybrane przez siebie fragmenty z następujących książek:
  • Łukasz Wierzbicki „Afryka Kazika”; Agnieszka Chylińska „Zezia i wszystkie problemy świata” - kategoria I (klasy I-III)                                                                         
  • Jack London „Zew krwi”; Barbara Kosmowska „Kolorowy szalik” - kategoria II (klasy IV-VI)
  • John Green „Gwiazd naszych wina”; Antoine de Saint-Exupery „Mały Książę” - kategoria III (klasy VII-VIII)
 
Wystąpienia uczniów oceniane były według następujących kryteriów:
  • płynność i bezbłędność czytanego tekstu
  • prawidłowa dykcja i tempo czytania
  • intonacja czytanego fragmentu tekstu (pauzowanie, modulacja głosu)
  • ogólny wyraz artystyczny

Po wysłuchaniu wystąpień uczniów we wszystkich kategoriach wiekowych Komisja Konkursowa w składzie:
  1. Dorota Czarny – Konieczny - Przewodnicząca
  2. Barbara Wałczyk – Członkini
  3. Katarzyna Rudnicka - Członkini
nagrodziła następujące osoby:


W kategorii uczniów klas I – III szkół podstawowych

I miejsce – Liliana Adamczak, uczennica klasy II ze Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze
II miejsce – Milena Preisner, uczennica klasy II ze Szkoły Podstawowej
Nr 1  im. Jana Pawła II w Przeworsku
III miejsce – Michał Kostka, uczeń klasy III ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku

Wyróżnienie – Wiktoria Dryś, uczennica klasy II ze Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w  Gniewczynie Łańcuckiej
Wyróżnienie – Kamil Kukla, uczeń klasy III ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chałupkach 
Wyróżnienie – Dominik Pilek, uczeń klasy I ze Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach
 

W kategorii uczniów klas IV – VI szkół podstawowych
 
I miejsce – Emilia Drozd, uczennica klasy IV ze Szkoły Podstawowej Nr 3  im. Józefa Piłsudskiego w Przeworsku
II miejsce – Lena Kasznia, uczennica klasy IV ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim                
III miejsce – Julia Barszczak, uczennica klasy VI ze Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach

Wyróżnienie – Anna Deput, uczennica klasy VI ze Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w  Gniewczynie Łańcuckiej
Wyróżnienie – Kornelia Kępska, uczennica klasy IV ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Przeworsku
Wyróżnienie – Bartosz Kulita, uczeń klasy VI ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siennowie
 

W kategorii uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych
 
I miejsce – Anna Wnęk, uczennica klasy VII ze Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w  Gniewczynie Łańcuckiej
II miejsce – Wiktoria Lasek, uczennica klasy VIII ze Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Rozborzu
III miejsce – Martyna Niemiec, uczennica klasy VII ze Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w  Gniewczynie Łańcuckiej

Wyróżnienie – Angelika Pieniążek, uczennica klasy VII ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Kojdra w Grzęsce
Wyróżnienie – Zuzanna Trelka, uczennica klasy VII ze Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach
Wyróżnienie – Weronika Uberman, uczennica klasy VII ze Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Studzianie
 
Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom serdecznie dziękujemy za udział w Konkursie. Doceniamy trud włożony w przygotowanie pięknych wystąpień, mimo niesprzyjających warunków. Każdy z uczestników dołożył wszelkich starań, aby prezentacje były na wysokim poziomie artystycznym i technicznym. 
 
Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatorów o terminie i formie rozdania dyplomów i nagród.

Autor: Katarzyna Rudnicka