Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli wszystkich etapów kształcenia w Jarosławiu - relacja

Przemyśl

Spotkanie zespołu Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli wszystkich etapów kształcenia pt. „Metody pracy z lekturą” odbyło się 11 czerwca br. Ekspertką sieci była Pani Małgorzata Chura-Kania, doradca metodyczny języka polskiego przy Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu. Podczas spotkania zostały omówione przykłady twórczych rozwiązań na lekcjach języka polskiego oraz zajęciach czytelniczych t.j. lapbook, sketchnoting, storytelling jako inspiracje do lekcji kreatywnych – notowanie w sposób wizualny – przykłady lapbooków i notatek wizualnych, omówiono także  skuteczność storytellingu w edukacji.
W drugiej części kierownik filii w Jarosławiu podsumowała działania biblioteki w kończącym się roku szkolnym, przedstawiła nową ofertę kulturalno-edukacyjną, a także zaprosiła nauczycieli do współpracy z biblioteką pedagogiczną w przyszłym roku szkolnym.
Dziękujemy za obecność wszystkim uczestnikom, a także za wymianę doświadczeń w rozwijaniu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Autor: Dorota Grząba