Spotkania konsultacyjne Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego dla nauczycieli

Przemyśl

Spotkania promocyjno-warsztatowe Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego, organizowane od 2008 roku w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Przeworsku, gromadzą liczne grono nauczycieli ze szkół powiatu przeworskiego. Także w tym roku szkolnym 7 listopada Jaromir Pajda - przedstawiciel GWO i koordynator szkoleń, przeprowadził dwa spotkania konsultacyjne dla nauczycieli uczących w szkołach podstawowych.

Pierwsze spotkanie pt. „Multimedialny warsztat nowoczesnego nauczyciela. Gry, programy i aplikacje wspomagające przygotowanie i przeprowadzenie pasjonującej lekcji historii”, skierowane do nauczycieli historii, poświęcone było atrakcyjnym i nowoczesnym pomocom dydaktycznym (przygotowanym przez GWO oraz  innym dostępnym w sieci, a polecanym do pracy z uczniami). Szczególnie dokładnie omówione zostały bezpłatne narzędzia przygotowywane przez GWO, m.in.  multipodręczniki, autorskie filmy edukacyjne, e-atlas, multimedialne infografiki oraz gra dydaktyczna online na temat najważniejszych postaci z historii Polski.

Na drugie spotkanie zaproszeni zostali nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Podczas konsultacji pt. „Kluczowe zagadnienia matematyczne w klasach 1–3. Jak je efektywnie realizować?” uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami, które są kluczowe dla przyszłej bezproblemowej edukacji matematycznej uczniów, a które często sprawiają uczniom kłopot.

Spotkania w bibliotece dały nauczycielom możliwość wymiany doświadczeń oraz poznanie nowych pomysłów do wykorzystania na lekcjach.

Autor: Anna Szewczyk