Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy (szkolnych, uczelnianej, publicznej i pedagogicznej)

Przemyśl

2 czerwca 2023 roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu pragnie przyłączyć się do ogólnopolskiej kampanii rowerowo – czytelniczej pn. Odjazdowy Bibliotekarz.
 
Do współorganizacji tego wydarzenia zaprosiliśmy bibliotekarzy bibliotek szkolnych, uczelnianych oraz publicznych miasta i regionu. Na propozycję współpracy odpowiedzieli:

-  Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego,
-  Biblioteka uczelniana Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu,
-  członkowie Sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy bibliotek szkolnych z:

-   I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu,
-   II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu,
-   Zespół Szkół Usługowo – Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu,
-   Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu,
-   Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu,
-   Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu,
-   Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przemyślu,
-   Szkoła Podstawowa Nr 6 w Przemyślu,
-   Szkoła Podstawowa Nr 11 w Przemyślu,
-   Szkoła Podstawowa w Hermanowicach.
 
11 stycznia 2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie robocze w sprawie organizacji edycji Odjazdowego Bibliotekarza w Przemyślu. Na wstępie omówiono podstawowe założenia ogólnopolskiej kampanii, zaprezentowano film z przebiegu przykładowej akcji oraz przedstawiono szczegółową koncepcję planowanego rajdu. W dalszej części spotkania zespół doprecyzował najważniejsze kwestie tego przedsięwzięcia, jak np.: aspekty prawne (przejazdu rowerowego, ilości opiekunów, podopiecznych, ubezpieczenia uczestników), termin, ramy czasowe, trasa, atrakcje towarzyszące, fachowe wsparcie (pomoc medyczna, techniczna, służb porządkowych) itp.
 
Przed nami jeszcze wiele do zrobienia… Jednakże zainicjowana praca „odjazdowego sztabu” zdecydowanie przybliżyła nas do rajdu rowerowo – czytelniczego w naszym mieście. Wkrótce bibliotekarze bibliotek szkolnych, uczelnianej, publicznej i pedagogicznej wraz z innymi miłośnikami książek przejeżdżać będą na rowerach ulicami Przemyśla i okolic promując czytelnictwo, propagując aktywny wypoczynek, zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz popularyzując lokalne walory przyrodnicze i krajobrazowe. Wspólnie z zespołem nie możemy się już doczekać!

Autor: Agnieszka Biedroń