Spotkanie z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym

Przemyśl

W dniu 27 lutego 2019 r. gościliśmy w bibliotece pedagogicznej w Przeworsku Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Pan Jaromir Pajda, przedstawiciel GWO i koordynator szkoleń, zaprosił na spotkanie konsultacyjne nauczycieli szkół średnich z powiatu przeworskiego realizujących podstawę programową opartą na podręcznikach GWO. W trakcie indywidualnych konsultacji nauczyciele matematyki, języka polskiego i historii zapoznawali się z najnowszą ofertą wydawnictwa skierowaną do szkół oraz materiałami edukacyjnymi przydatnymi do budowania warsztatu metodycznego.

Autor: Katarzyna Rudnicka