Spotkanie zespołu Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli jarosławskich szkół i placówek oświatowych – relacja

Przemyśl

21 listopada w jarosławskiej filii Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu odbyło się spotkanie zespołu Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli jarosławskich szkół i placówek oświatowych.

Gościem – ekspertem konferencji i spotkania warsztatowego była Wioletta Matusiak – edukatorka, trenerka i menadżerka ds. szkoleń i rozwoju ze Stowarzyszenia Wikimedia. Tematem przewodnim szkolenia były Narzędzia Wiki. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się podczas konferencji o narzędziach i projektach siostrzanych Wiki, a podczas warsztatów pod kierunkiem prowadzącej, zastanawiali się, jak można pracować z tymi narzędziami i co można zrobić, aby rozwijać u uczniów kompetencje 4 K: kreatywność, krytyczne myślenie, kooperacja i komunikacja. W szkoleniu wzięli udział bibliotekarze bibliotek szkolnych, poloniści, informatycy, historycy, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, a także bibliotekarze Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu.

Spotkaniu towarzyszyły wystawa książek dostępnych w bibliotece pedagogicznej i zestawienie bibliograficzne pt. „Cyfrowe pasje uczniów” przygotowane i opracowane przez nauczycielki jarosławskiej filii Katarzynę Czyż i Małgorzatę Tuleja.

Dziękujemy Pani Wioletcie za interesujące spotkanie a nauczycielom za aktywne uczestnictwo.

Autor: Dorota Grząba