Stan wojenny w Polsce - konferencja z okazji 40. rocznicy wydarzenia.

Przemyśl

Za kilka tygodni obchodzić będziemy 40. rocznicę rozpoczęcia stanu wojennego w Polsce.

Z tej okazji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu organizuje hybrydowe spotkanie historyczne, adresowane do dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół podstawowych (kl. VII–VIII), ponadpodstawowych, przedstawicieli środowiska oświatowego, kulturalnego, samorządowego oraz wszystkich zainteresowanych, szczególnie z miast i powiatów: przemyskiego, jarosławskiego, przeworskiego i lubaczowskiego.
 
Celem przedsięwzięcia jest budzenie świadomości historycznej, propagowanie wiedzy o genezie, przebiegu stanu wojennego i życiu Polaków w tym trudnym czasie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji  w województwie przemyskim.
 
W programie wydarzenia znalazły się referaty pana Zenona Fajgera – głównego specjalisty Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Rzeszowie (przyczyny i przebieg stanu wojennego w Polsce) oraz pana Artura Brożyniaka – specjalisty Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Rzeszowie (stan wojenny w województwie przemyskim w okresie 13.12.1981 r. – do końca 1982 r.), którzy są autorytetami i znawcami tematu.
 
Już dziś zachęcamy do zarezerwowania sobie czasu i obejrzenia transmisji konferencji na kanele YouTube 15 grudnia 2021 r./środa/ o godz. 11.00. Link dostępu zamieszczony będzie najpóźniej w przeddzień wydarzenia w Aktualnościach na stronie biblioteki.
 
Wyrażamy nadzieję, że spotkanie on-line oraz omówione na nim zagadnienia będą inspirujące i posłużą jako materiał dydaktyczny historykom szkolnym.
 
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do śledzenia wydarzenia na kanale YouTube.

Autor: Elżbieta Krupa