„Sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela bibliotekarza” - Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Lubaczowskiego.

Przemyśl

W  Pedagogicznej  Bibliotece Wojewódzkiej Filia w Lubaczowie przy PZPW w Rzeszowie odbyło się kolejne spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Lubaczowskiego. Tematem warsztatów była „Sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela bibliotekarza”.

Sztuczna inteligencja  jest już nie tylko przyszłością edukacji – stała się jej teraźniejszością. Wprowadziła  rewolucję w sposobach uczenia się i nauczania,  otworzyła  przed nauczycielami nowe horyzonty możliwości.  Na spotkaniu  omówiono narzędzia oparte  o sztuczną inteligencję, które mogą wykorzystać pedagodzy w swojej pracy.

W pierwszej części spotkania została  przedstawiona definicja sztucznej inteligencji oraz podano przykłady, jak wykorzystuje się ją w życiu codziennym. Następnie omówiono  wybrane aplikacje : kreator obrazów bing.com/images/-  pozwalający na generowanie obrazów, Dee.pl – aplikację umożliwiającą tłumaczenie tekstów, ElevenLabs – naturalnie brzmiące syntezatory mowy i oprogramowania do przekształcania tekstu na mowę, Duolingo – aplikację do nauki języków obcych, która wykorzystuje technologię SI głębokiego uczenia się i  magiczne multimedia w Canvie - NeiroAI i Dall-e.

W kolejnej części nauczyciele zapoznali się z chatem GPT, najpopularniejszą  platformą wykorzystującą w praktyce sztuczna inteligencję. Dzięki odpowiednio skonstruowanym pytaniom można uzyskać odpowiedzi lub generować nowe pomysły i rozwiązania. Kolejnymi aplikacjami, korzystającym z pomocy sztucznej inteligencji są kreatory awatarów, takie jak veed.io, D-iD, HeyGen. Dzięki nim można stworzyć swoje własne awatary, mówiące w różnych językach i różnymi głosami. Na uwagę zasługuje również aplikacja tokkingheads, dzięki której możemy ożywić wybrane przez siebie obrazy i postaci. Prowadząca zapoznała również nauczycieli z inteligentną wyszukiwarką andisearch, opartą na sztucznej inteligencji, która zawęzi poszukiwania w Internecie, omijając niepotrzebny szum informacyjny. Moderatorami spotkania były: Lucyna Zabrońska , Wiesława Olchowy.

Na zakończenie nauczyciele wzięli udział w dyskusji, jak mądrze wdrażać i wykorzystywać SI w dydaktyce i  jak przygotować młodych ludzi do życia w świecie, w którym technologia odgrywa coraz ważniejszą rolę.

Autor: Lucyna Zabrońska, Wiesława Olchowy