V Lubaczowskie Dni Seniora

Przemyśl

08.11.2019 w piątek rozpoczęły się V Lubaczowskie Dni Seniora. Tradycyjnie jedno spotkanie odbyło się w czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Lubaczowie.
Część artystyczną przygotowała reżyser Teatru Małych Form Grażyna Bielec wraz z młodzieżą. W tym roku dominował  Humor w literaturze, aktorzy  Marian Kowalski,  Wiktoria Kolasa, Gabriela Ługowska, Patrycja Leszczawska, Martyna Kindrat, Jan Abramowicz bawili zebranych tekstami Wiesława Myśliwskiego, Anny Lechickiej, Lucyny Legut, Mariana Hemara i Zbigniewa Korpolewskiego, który pisał teksty dla Hanki Bielickiej. Prężnie działający seniorzy,  ich rozległe zainteresowania, wsparcie ze strony Urzędu Miasta sprawiły, że Dni Seniora na stałe wpisały się w krajobraz kulturalny miasta. Z inicjatywy Lubaczowskiej Rady Seniorów w niedzielę 10. 11.2019 w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Krzysztofa Komedy odbył się koncert Wojciecha Bardowskiego (śpiew) i Krzysztofa Jaszczaka (fortepian) Ulicami paryskich wspomnień. Kolejne atrakcje, które przygotowali seniorzy dla lubaczowian to: Kuchnia Seniora, konkurs Twórczość Artystyczna Seniorów, Tango dla Seniora z  zabawą andrzejkową.
Podczas spotkania w bibliotece zaproszono seniorów do udziału w bezpłatnych komputerowych zajęciach w ramach projektu Latarnicy 2020, którego partnerem jest PBW Filia w Lubaczowie.        

Autor: Renata Stefanik