Wakacyjne warsztaty w jarosławskiej filii

Przemyśl

13 sierpnia b.r. gośćmi jarosławskiej filii byli uczestnicy półkolonii zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Jarosławiu.

Dzieci wzięły udział w dwóch warsztatach biblioterapeutycznych pt.: „Inny, równie ważny – kształtowanie pozytywnego wizerunku samego siebie”. W zajęciach wykorzystano terapeutyczną funkcję utworów Hansa Ch. Andersena. Punktem wyjścia do rozmów o akceptacji i szacunku była baśń pt. „Brzydkie kaczątko”. Po wysłuchaniu utworu wśród uczestników wywiązała się pełna emocji dyskusja. Dzieci za pomocą rozmowy kierowanej zastanawiały się jakim zachowaniem można sprawić komuś przykrość i dlaczego. Podczas zabaw koloniści wcielali się w rolę głównego bohatera i odczytywali jego przeżycia, uczyli się używać właściwych słów określających uczucia z podziałem na negatywne i pozytywne. Zabawy literackie i ruchowe służyły do wyrażania słowami i ciałem swoich przeżyć związanych z baśnią. Mali czytelnicy uważnie słuchali, a także żywiołowo odpowiadali na pytania związane z treścią utworu. Grupa bardzo szybko wypracowała przekonanie, że każdemu człowiekowi i stworzeniu należy się szacunek oraz że inny nie oznacza gorszy.

Dziękujemy dzieciom za aktywnie uczestnictwo w rozmowie i w zabawach.

Autor: Dorota Grząba