Warsztaty "Odnaleźć Zapolską" w ramach Festiwalu "Cóż za temperament szalony! – wokół Gabrieli Zapolskiej"

Przemyśl

W ramach Festiwalu "Cóż za temperament szalony! – wokół Gabrieli Zapolskiej" uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu jarosławskiego uczestniczyli w warsztatach informacyjno-bibliograficznych pt. „Odnaleźć Zapolską” z wykorzystaniem źródeł cyfrowych, zorganizowanych przez PBW w Przemyślu Filię w Jarosławiu. Zajęcia online prowadziły Dorota Grząba i  Barbara Bak. Warsztaty te miały przede wszystkim zapoznać uczniów z możliwościami e -usług podkarpackich bibliotek pedagogicznych oraz wyposażyć uczestników w umiejętność świadomego wyszukiwania i selekcji potrzebnych materiałów z dostępnych źródeł cyfrowych tj. Polona, Academica, Jagielońska Biblioteka Cyfrowa, Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, Federacja Bibliotek Cyfrowych, Europeana.
Szczegółowe informacje dotyczące Festiwalu "Cóż za temperament szalony! – wokół Gabrieli Zapolskiej" oraz galeria zdjęć dostępne są na stronie internetowej Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki.


Autor: Dorota Grząba