Wojewódzki Konkurs – „Śladem Wielkich Polaków”, VIII edycja poświęcona Wisławie Szymborskiej.

Przemyśl

Jarosławska Filia PBW w Przemyślu przy PZPW  w Rzeszowie zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu – „Śladem Wielkich Polaków”, poświęconej Wisławie Szymborskiej.
 
Głównym organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu, a Filia w Jarosławiu odpowiada za część dotyczącą Konkursu wiedzy o życiu i twórczości Wisławy Szymborskiej.
 
Finał odbędzie się 15.12.2023 r. około godz. 13.00.
 
Konkurs, wzorem lat ubiegłych, organizowany będzie w trzech kategoriach:
  • wiedzy o życiu i twórczości Wisławy Szymborskiej,
  • recytatorskiej,
  • plastycznej.

Konkurs został zgłoszony do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Podkarpackiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, a następnie uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół wyższego typu (na podstawie art. 20 m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).
Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do dnia 1 grudnia 2023 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Śladem Wielkich Polaków”.

Więcej informacji znajdą Państwo w załącznikach.

Do pobrania:

Autor: Dorota Grząba