Wyniki konkursu „Zdarzyło się 40 lat temu – fakty, wrażenia, wspomnienia…”

Przemyśl

05 stycznia 2022 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu został rozstrzygnięty konkurs historyczno - medialny pt. „Zdarzyło się 40 lat temu – fakty, wrażenia, wspomnienia…” zorganizowany z okazji czterdziestej rocznicy ogłoszenia stanu wojennego w Polsce. Zadanie konkursowe polegało na znalezieniu przez ucznia tzw. „świadka historii” oraz nagraniu filmiku ze spotkania, podczas którego uczeń prowadzi z nim rozmowę i skłania do osobistych wspomnień obrazujących życie Polaków w okresie stanu wojennego.

Oceniając nadesłane prace członkowie Jury przede wszystkim brali pod uwagę przygotowanie się ucznia do prowadzenia wywiadu/rozmowy z osobą nagrywaną (trafność i precyzja w zadawaniu pytań, umiejętność prowadzenia rozmowy na temat stanu wojennego, postawa wobec usłyszanych wspomnień) oraz wartość merytoryczną nagrania (bogactwo treści odnoszących się do faktów i przeżyć związanych z życiem Polaków w stanie wojennym). Natomiast jakiejkolwiek ocenie nie podlegali nagrani „świadkowie historii”.

Swoje prace na konkurs nadesłało 11 uczniów z następujących szkół Przemyśla oraz powiatu przemyskiego:
  • Szkoła Podstawowa Nr 11 w Przemyślu,
  • Szkoła Podstawowa Nr 15 w Przemyślu,
  • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu,
  • Zespół Szkół w Grochowcach,
  • Szkoła Podstawowa w Hermanowicach.

Ostatecznie Jury spośród autorów nadesłanych plakatów wyłoniło następujących laureatów:
I MIEJSCE - Maja Gradowska, Szkoła Podstawowa Nr 15 w Przemyślu
II MIEJSCE ex aequo –    Zuzanna Falger, Szkoła Podstawowa Nr 11 w Przemyślu oraz Zuzanna Stadnik, Szkoła Podstawowa w Hermanowicach
III MIEJSCE - Michał Głowacz, Szkoła Podstawowa Nr 11 w Przemyślu
 
Przyznano również WYRÓŻNIENIA. Otrzymali je:
  • Wiktor Kłusek - Szkoła Podstawowa Nr 11 w Przemyślu,
  • Piotr Rodzeń - Szkoła Podstawowa Nr 11 w Przemyślu,
  • Daria Śliwa - Zespół Szkół w Grochowcach,
  • Sara Kliś - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu.

Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez Bibliotekę, zaś pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy. W sprawie ich odbioru prosimy o kontakt telefoniczny: 16 678 49 42 w. 23 (Elżbieta Krupa).

Korzystając z okazji pragniemy serdecznie podziękować i pogratulować wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział w tym niełatwym konkursie. Gratulujemy wiedzy, odwagi i chęci do podejmowania dodatkowych zadań pozaszkolnych. Dziękujemy Wam za otwartość wobec naszej inicjatywy i zachęcamy do udziału w podobnych formach w przyszłości.

Dziękujemy także dyrektorom i nauczycielom szkół, którzy rozpropagowali konkurs wśród uczniów i wsparli ich w realizacji zadania konkursowego oraz „świadkom historii”, którzy wzięli udział w nagraniach i podzielili się wiedzą i wspomnieniami z okresu stanu wojennego ze swoimi dziećmi, wnukami, sąsiadami  - uczniami szkół z Przemyśla i powiatu przemyskiego. Jesteśmy przekonani, że była to dla nich jedna z najcenniejszych lekcji historii jaką do tej pory przeżyli.

Na koniec zachecamy do obejrzenia wszystkich nagrodzonych filmików.


Misjce I - Maja Gradowska, SP 15 w Przemyślu


Mijsce II ex aequo – Zuzanna Falger, SP 11 w Przemyślu


Mijsce II ex aequo – Zuzanna Stadnik, SP w Hermanowicach


Miejsce III - Michał Głowacz, SP 11 w Przemyślu

Autor: Elżbieta Krupa