X jubileuszowe spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Lubaczowskiego

Przemyśl

We wtorek 04.06. br. w czytelni lubaczowskiej filii odbyło się X jubileuszowe spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Lubaczowskiego. Głównym celem sieci współpracy i samokształcenia jest: wzajemna wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontaktów ze szkołami, prezentacja dobrych praktyk, doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, pozyskiwanie merytorycznego wsparcia ekspertów, tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci. Podczas prac w sieci omawiano takie zagadnienia jak: biblioterapia, komunikacja interpersonalna wg model u Extendend DISC, – japoński teatr książki - kamishibai – jak forma promocji czytelnictwa, interpretacja tekstów literackich, Aplikacja Learning Apps w pracy nauczyciela, rozwijanie kompetencji czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Spotkanie miało charakter podsumowujący dotychczasowe działania, a nauczyciele bibliotekarze wypowiadali się, które działania są wykorzystywane w ich pracy zawodowej. Wiele uwagi poświęcono e- usługom w podkarpackich bibliotekach pedagogicznych, dzięki którym oferta bibliotek dla czytelnika jest bardzo atrakcyjna. Wykorzystywanie e-usług sprzyja podnoszeniu umiejętności stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Podczas spotkania nakreślono także plany na dalszą działalność sieci. W spotkaniu wraz z członkami sieci wzięli udział : wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. płk. Stanisława Dąbka Ewa Swatek, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Henryka Sienkiewicza w Wielkich Oczach Jadwiga Pałczyńska, wicedyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łukawcu Jadwiga Jakieła-Chamiec.

Poczęstunek przygotowała kawiarnia Club Cafe.

Autor: Renata Stefanik