XIII SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY POWIATU LUBACZOWSKIEGO

Przemyśl

W środę 6.X.2021 r. w czytelni lubaczowskiej filii PBW odbyło się kolejne XIII Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Lubaczowskiego.

Jednym z głównych celów pracy w ramach sieci jest m.in. rozwijanie kompetencji czytelniczych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań promujących książkę.

Nowoczesną formą prezentacji książek jest booktalking, o którym opowiedziała Lucyna Zabrońska pracownik PBW Filii w Lubaczowie. Prezentacja została zaczerpnięta ze szkolenia z dr Michałem Zającem z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Booktalking – gawędy o książkach, to krótka opowieść, która ma przekonać odbiorcę do sięgnięcia po omawianą literaturę. Booktalking nie jest recenzją czy też analizą książki, a jego celem jest przyciągnięcie uwagi i zmotywowanie do przeczytania konkretnej pozycji. Booktalking sprawdza się w pracy z czytelnikami opornymi, którzy posiadają wszelkie predyspozycje lecz nie czytają. Jest to doskonała forma promująca czytelnictwo wśród młodzieży szkolnej, dlatego też polecono ją zebranym nauczycielom.                       

Podczas spotkania gościnnie wystąpiła amatorska grupa teatralna Echo ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie, pod kierownictwem nauczyciela polonisty Marzeny Kruk - Młynarowicz. Młodzież przedstawiła scenkę Skąd wziął się nauczyciel na świecie, która skłoniła zebranych do refleksji nad własnym zawodem. W dzisiejszej rzeczywistości naznaczonej pandemią przed zawodem nauczyciela stawiane są nowe wymagania i oczekiwania. Lubaczowska Sieć Współpracy i Samokształcenia nie tylko integruje środowisko nauczycieli bibliotekarzy, ale umożliwia wymianę doświadczeń i pozyskiwanie nowych umiejętności.

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej złożono nauczycielom życzenia sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z pracy pedagogicznej, gdyż „wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, iż twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości”(Albert Einstein).

Autor: tekst: Renata Stefanik; fot. Wiesława Olchowy