XXIX Forum Nauczycieli Bibliotekarzy - relacja

Przemyśl

Literatura stwarza przestrzeń do dialogu i kieruje każdego człowieka w stronę nieustannego rozwoju. Stanowi więc doskonałe narzędzie w pracy nauczyciela do budowania systemu wartości dzieci i młodzieży, wspierania ich zdrowia psychicznego i fizycznego oraz rozwijania postaw patriotycznych, proekologicznych i zaangażowania społecznego.
 
22 kwietnia 2022 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu zorganizowała w trybie zdalnym XXIX Forum Nauczycieli Bibliotekarzy, w ramach którego odbyło się szkolenie nt.: Metody i narzędzia wykorzystania literatury w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa.
 
Spotkanie, adresowane do bibliotekarzy bibliotek szkolnych miasta Przemyśla, Jarosławia, Przeworska, Lubaczowa oraz powiatów przemyskiego, jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego, poprowadziła dr Wanda Matras – Mastalerz z Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
 
Prowadząca omówiła następujące zagadnienia:
  • literatura jako przestrzeń do dialogu - kreatywne techniki i narzędzia pracy z książką,
  • książki wspierające wychowawczą rolę rodziny,
  • wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro - kształtowanie postaw szlachetności i zaangażowania społecznego,
  • biblioterapia w promocji zdrowia i profilaktyce uzależnień - metody i formy zachęcania do roztropnego korzystania z narzędzi i zasobów cyfrowych,
  • książka narzędziem edukacji ekologicznej - rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne,
  • ekologia słowa w komunikacji i (nie)porozumieniu społecznym,
  • literatura w edukacji patriotycznej na tle dziedzictwa kulturowego Europy,
  • biblioterapia i bajkoterapia formą wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w sytuacjach kryzysowych wywołanych pandemią COVID-19 /budowanie poczucia bezpieczeństwa/.
Szczególną uwagę dr Matras - Mastalerz zwracała na dobór odpowiednich tekstów edukacyjnych  i terapeutycznych oraz ich wykorzystywanie w pracy. Wskazując na konkretną problematykę zajęć podawała przykłady adekwatnych utworów z literatury pięknej, wspomagających proces biblioterapii. Udzielała uczestnikom wiele cennych uwag, praktycznych porad oraz inspirowała do samodzielnego prowadzenia zajęć biblioterapeutycznych.
 
Na zakończenie zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie „zarazili się” biblioterapią, aby korzystali z terapeutycznej roli książki. W dzisiejszych czasach bowiem - trudnych nie tylko dla nas dorosłych - musimy dopasowywać się do nowych sytuacji, problemów oraz odnajdywać skuteczne sposoby radzenia sobie z nimi. Jednym z tych sposobów jest właśnie terapia przez literaturę.

Autor: Agnieszka Biedroń