Zajęcia integracyjne z wychowankami SOSW w Lubaczowie

Przemyśl

PBW Filia w Lubaczowie od wielu lat ściśle współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-wychowawczym w Lubaczowie w celu wyrównywania szans edukacyjnych, szczególnie w zakresie rozwijania umiejętności czytelniczych u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W listopadzie wychowankowie Internatu SOSW wzięli udział w cyklu zajęć edukacyjnych. Na początku listopada uczniowie odbyli wędrówkę literacką przez cztery pory roku. Wysłuchali opowiadania o budzącej się do życia wiosennej przyrodzie, wykonywali ćwiczenia ruchowe w rytm letniej muzyki, rozwiązywali zagadki związane z jesienią oraz przenieśli się w zimowy świat, układając obrazki z puzzli. Za pomocą rozmowy kierowanej dzieci charakteryzowały poszczególne pory roku, przyporządkowywały atrybuty do konkretnych pór. Podczas zajęć doskonaliły sprawność umysłową oraz umiejętność współpracy w zespole. Na kolejnych listopadowych zajęciach wychowankowie przy okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia kształtowali poczucie konieczności poszanowania zabawek i rozwijali umiejętność poprawnego budowania wypowiedzi. Poprzez połączenie stymulacji ruchowej, słuchowej, wzrokowej i dotykowej dzieci rozwijały i doskonaliły kompetencje w zakresie wszystkich zmysłów oraz małej i dużej motoryki. Zabawa „gimnastyka buzi i języka” stymulowała umiejętności logopedyczne oraz miała działanie relaksacyjne.

Autor: Wiesława Olchowy