Zaproszenie na szkolenie z Rafałem Paśko

Przemyśl

Serdecznie zapraszamy nauczycieli na szkolenie, które poprowadzi Rafał Paśko - założyciel teatru amatorskiego S.A.N., aktor, scenarzysta, reżyser, instruktor teatralny dla młodzieży, doradca metodyczny w PCEN w Rzeszowie – Oddział w Przemyślu.

Ze względu na grupę docelową uczestników, doskonalenie podzielono na dwie transze, z których każda będzie miała nieco inny przebieg i treść.

  • 6 grudnia 2022 roku o godz. 10.30 realizowany będzie temat „Praca z uczniem szkoły podstawowej w zakresie recytacji i technik aktorskich” , na który zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarzy ze szkół podstawowych, polonistów kl. IV-V, wychowawców świetlic oraz inne osoby przygotowujące dzieci do konkursów recytatorskich, akademii i występów scenicznych.
  • 6 grudnia 2022 roku o godz. 12.00 rozpocznie się szkolenie nt. „Praca z grupą teatralną w szkole ponadpodstawowej. Kształcenie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości - komunikacja interpersonalna”, na które zapraszamy polonistów i bibliotekarzy ze szkół ponadpodstawowych, polonistów klas VI – VIII ze szkół podstawowych oraz wszystkich zainteresowanych.

Nauczyciele uczący dzieci i młodzież na różnym etapie edukacji mogą wybrać to szkolenie, które bardziej im odpowiada. Czas trwania każdego z w/w spotkań szacowany jest na ok. 2 godz. dydaktyczne.

Osoby chętne do udziału w doskonaleniu proszę o zgłaszanie się do 2 grudnia br. na adres elzbieta.krupa@pbw.org.pl lub telefonicznie: 16 678 49 42 wew. 23. W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, miejsce pracy, nauczany przedmiot, adres e-mail lub/i telefon kontaktowy.

Uczestnicy otrzymają potwierdzenia udziału.

Wszystkich nauczycieli jeszcze raz serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w warsztatach, zaś Dyrektorów szkół prosimy o wyrozumiałość i umożliwienie im przyjścia w ustalonym czasie do naszej biblioteki.Autor: Elżbieta Krupa