„Zdalny Nauczyciel=Zdalna Szkoła” - zaproszenie do udziału w projekcie

Przemyśl

Grafika promująca projekt


Szanowni Państwo!

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli przy Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie od dnia 1 marca 2021 r. realizuje przedsięwzięcie grantowe pn. „Zdalny Nauczyciel=Zdalna Szkoła” w ramach Projektu pn.: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”, opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty.
 
Czas trwania projektu: od 1 marca do 30 listopada 2021 r.
Wartość projektu: 154 375,00 zł
Wkład Unii Europejskiej: 130 107,25 zł

Celem projektu jest:
  • wsparcie kadr placówek doskonalenia nauczycieli PDN i bibliotek pedagogicznych BP w zakresie przygotowania nauczycieli szkół i przedszkoli do prowadzenia edukacji zdalnej,
  • wsparcie nauczycieli szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia edukacji w formie zdalnej z dziećmi/uczniami,
  • przygotowanie kadr systemu oświaty do pracy w systemie zdalnym z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.


Więcej informacji na stronie PCEN w Rzeszowie
Udział w projekcie jest bezpłatny!
 
Zgłoś się do projektu: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Zachęcamy nauczycieli do udziału w przedsięwzięciu.

Autor: PCEN w Rzeszowie