Józef Innocenty Maria Bocheński (1902-1995) bibliografia podmiotowo-przedmiotowa

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego
w Przemyślu
zestawiła : Dorota M. Markocka
2020

„Jestem skazany za to, że masy nie będą mnie znały”
//W: Polski testament, S. 146-147


Józef Franciszek Emanuel Bocheński

Józef Franciszek Emanuel Bocheński,
imię zakonne Innocenty Maria O.P. (30 VIII 1902 - 8 II 1995)
pseudomimy : Bogusław Prawdota, Emil Majerski, Józef Ursyn, Józef Miche,
Giuseppe Miche, dr K. Fred, Fred, P. Banks
bibliografia podmiotowo-przedmiotowa
za lata 1930-2020
w układzie chronologicznym


1. Bibliografie

1. Scientific publications of J. M. Bocheński, O.P. //W: Contributions to Logic and Methodology : in Honor of J. M. Bocheński / edited by Anna -Teresa Tymieniecka in collaboration with Charles Parsons. - Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1965, - S. IX-XVIII

2. Liste des publications / J. Bocheński.//W: Philosophes critiques d’eux-mémes =Philosophers on their own work / edited André Mercier, Maja Svilar. - Bern ; Frankfurt am Mein ; Las Vegas : Lang, 1978. - (Philosophische Selbsbetrachtungen ; T. 4). - S. 65-72. - ISBN 3-261-03038-0

3. Bibliography of the Works by J. M. Bocheński 1961-1980 //W: Contemporary Marxism : essays in Honor of J. M. Bocheński / edited by James J. O’Rourke, Thomas J. Blakeley, Friedrich J. Rapp. - Dordrecht ; Boston ; Lancaster : D. Reidel, copyright, 1984. - (Sovietica / Université de Fribourg. Ost-Europa Institut ; T. 46). - S. 257-261. - ISBN 978-94-009-6270-5

4. Bibliographie //W: Autorität, Freiheit, Glaube, Sozialphilosophische Studien / Joseph M. Bochenski. - München ;Wien : Philosophia Verlag, 1988. - (Introductiones). - S. 190-208. - ISBN 3-88405-074-5

5. Joseph Maria Bocheńskis Leben und Werk [Bibliographie] / von Edgar Morscher; Otto Neumaier ; Forschungsinstitut Philosophie /Technik / Wirtschaft. - Salzburg : Universität Salzburg, copyright 1988. - 37 seiten : illustration ; 21 cm. - (Forschungsberichte und Mitteilungen des Forschungsinstitut Philosophie /Technik / Wirtschaft an der Universität Salzburg ; Heft 12)

6. Józef Maria Innocenty Bocheński (1902-1995). - (Bibliografie osobowe) / przewodnicząca redakcji Zofia Płatkiewicz ; redakcja : zespół Urszula Bzdawka, Andrzej Baumgart, Beata Nowak. //Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny : kwartalnik / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu, ISSN 0238-9142. - 1995, nr 3, s. 36-37. - 21 pozycji

7. Bibliografia prac o tematyce sowietologicznej J. M. Bocheńskiego / Adam Bosiacki. // Przegląd Humanistyczny (Warszawa, 1957), ISSN 0033-2194. - R. 41, 1997, nr 1 (340), s. 103-106

PBW Przemyśl Czytelnia Cz1P/Czas./P nr inw. CzP 5894

8. Bibliography of the Works about Joseph (I. M.) Bocheński [maszynopis] / Jarosław Kozak. - 1997. - 64 s. ; 30 cm

9. From the Profession / Jarosław Kozak.// Studies in East European Thought, ISSN 0925-9392 . - Tom 49, 1997, s. 287-303, bibliography

10. Bibliografia / Ulrich Schrade.//Edukacja Filozoficzna, ISSN 0860-3839. - 1998, vol. 26, s. 243-262

11. Bibliografia prac J. Bocheńskiego / Jarosław Kozak.//Przegląd Filozoficzny- Nowa Seria (Warszawa ; 1992), ISSN 1230-1493. - R. 7, 1998, nr 1(25), s. 29-36

PBW Przemyśl Czytelnia Cz1P/Czas./P nr inw. CzP 5769

12. Bibliografia : 1. Teksty źródłowe J. I. M. Bocheńskiego. 2. Opracowania //W: Filozofia człowieka we wczesnej twórczości J. I. M. Bocheńskiego OP / Korneliusz Policki. - Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny, 2005. - 248 stron ; 24 cm. - (Rozprawy Naukowe / Papieski Wydział Teologiczny ; 56). - S. 227-243. - ISBN 83-87318-90-6

PBW Przemyśl Czytelnia CzP 17 nr inw. 114866

13. Bibliographie der Schriften von und über Joseph M. Bocheński //W: Ein Philosoph mit "Bodenhaftung" : zu Leben und Werk von Joseph M. Bocheński / Edgar Morscher, Otto Neumaier und Peter Simons. - Sankt Augustin : Academia-Verlag, 2011. - S. 81-102. - (ProPhil : Projekte zur Philosophie : eine Schriftenreihe des Forschungsinstituts Philosophie /Technik /Wirtschaft an der Universität Salzburg ; 9). - ISBN 978-3-89665-556-1

14. Józef Maria Bocheński, czyli Od ułana do filozofa w dominikańskim habicie / Andrzej Dudziak. - (Bibliografia osobowa) //Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny : kwartalnik / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu, ISSN 0238-9142. - R. 53, 2020, [nr] 1, s. 39-512. Biografia

2. 1. Wydawnictwa zwarte

15. Index dissertationum / Universitas Friburgensis Ordo Philosophorum : ... quae ab Ordine Philosophorum a Kalendis Martiis 1936 ad diem 30 m. Martii 1952 admissae sunt auctoritate eiusdem Ordinis mandante I. M. Bocheński O.P. hoc tempore decano editus : accedunt Fasti Decanales cum indiculo eorum qui de Universitate scripserunt. - Friburgi Helvetiorum : Universitas Friburgensis, 1952. - 21 stron ; 30 cm. - Tekst w języku łacińskim

16. Bocheński Innocenty Maria, ur. 30 X 1902, logik i filozof, dominikanin //W: Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 2, Bli-Deo / [rada naukowa Tadeusz Kotarbiński i inni ; komisja redakcyjna Bogdan Suchodolski i inni]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. - S. 26

PBW Jarosław Czytelnia CzJ 0/9(03) M 2J 3, 2J 4

PBW Lubaczów Czytelnia WL 6900 czyt. mag.

PBW Przemyśl Czytelnia Cz1P 0/9(03) GP 19075, GP 42860

PBW Przeworsk Czytelnia CzK 0/9(03) GK 6898

17. Józef M. Bocheński [Biogram] //W: The Alfred Jurzykowski Foundation Awards for 1974. - New York : [brak wydawcy], 1974. - S. 8

18. Słownik biograficzny autorów „Verbum” / Maria Kunowska-Porębna.//W: Verbum (1934-1939). Pismo i środowisko. T. 1, Materiały do monografii / opracowali Maria Błońska, Maria Kunowska-Porębna, Stefan Sawicki. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 1976. - (Zakład Badań nad Literaturą Religijną ; T. 5) (Seria z Witrażem). - S. 297-300

19. Józef-Franciszek-Emanuel Bocheński w zakonie Innocenty-Maria / Aleksander Bocheński. //W: Materiały do kroniki rodzinnej Bocheńskich / Aleksander Bocheński. - Fryburg Szwajcarski : J. M. Bocheński, 1981. - S. 77-104, 143-144

BN

20. J. M. Bocheński - logik, filozof / Dariusz Gabler.//W: Filozofia polska na obczyźnie / pod redakcją Wiesława Strzałkowskiego - Londyn : Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie , 1987. - S. 176-188. - (Prace Kongresu Kultury Polskiej na Obczyźnie ; T. 6). - ISBN 1-870027-11-6

BN

21. Joseph Maria Bocheńskis Leben und Werk / von Edgar Morscher und Otto Neumaier. - Salzburg : Universität Salzburg, 1988. - 37 stron ; 21 cm. - (Forschungsberichte und Mitteilungen des Forschungsinstituts Philosophie, Technik, Wirtschaft an der Universität Salzburg ; 12). - Bibliographie

22. Joseph Maria Bocheński : Leben und Werk = Life and Work [Rękopis]. - Brak miejsca wydania : brak wydawcy, 1989. - 175, [1] stron : ilustracje ; 22 cm. - Tekst w języku niemieckim, angielskim i polskim.

23. Mnich w ostrogach (Józef Bocheński). Rozjemca. Pilot i automobilista. Filozof. Rektor. Kawalerzysta / Olgierd Budrewicz. //W: Ludzie trudnego pogranicza / Olgierd Budrewicz. - Warszawa : Interpress, 1990. - S. 220-230. - ISBN 83-223-2473-1

24. Bocheński Joseph M., 1902-1997 / A. Mercier.//W: Dictionnaire des Philosophes. [Vol. 1], A-J / directeur de la publication Denis Huisman. - 2ème édition revue et augmentée. - Paris : Presses Universitaires de France, 1993. - S. 374. - ISBN 978-2-13-052514-1

25. Bocheński Józef Maria, imię zakonne Innocenty (ur. 1902), brat Adolfa Marii i Aleksandra, logik i filozof, dominikanin //W: Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 1, A-C / [redaktor prowadzący Dariusz Kalisiewicz]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - S. 498, portret. - ISBN 83-01-11096-1 (t. 1)

PBW Jarosław Czytelnia CzJ 0/9(03) 2J 1308

PBW Lubaczów WL 37398 czyt. mag.

PBW Przemyśl Czytelnia Cz1P 0/9(03) GP 82671

26. Józef Maria Bocheński / Jacek J. Jadacki. //W: Filozofia : Collins[a] Słownik Encyklopedyczny / redakcja Godfrey Vesey, Paul Foulkes ; [redakcja naukowa Magdalena Środa ; tłumaczyli Marcin Iwanicki i inni ]. - Warszawa : Wydawnictwo RTW, 1997. - S. 49-50. - ISBN 83-8682252X

27. Życie i dzieło = (La vie et Vœuvre du Père Bocheński) [Rękopis] / Korneliusz Policki SDS. - Université de Fribourg, Suisse, 1998.

28. Bocheński Innocenty Józef Maria //W: Giedroyć i "Kultura" / Andrzej Stanisław Kowalczyk. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999. - S. 13, 43, 132, 133, 133, 134-136, 139. - (A To Polska Właśnie). - Bibliografia na stronie 296. - Strona kursywą oznacza fotografię. - ISBN 83-7023-714-2

PBW Lubaczów GL 51576

PBW Przeworsk Czytelnia MKsK 929 GK 41477

29. Bocheński Józef Franciszek Emanuel Innocenty Maria / Piotr Moskal.//W: Powszechna encyklopedia filozofii. [T.] 1, A-B / autorzy haseł Stanisław Bafia [i inni] ; zespół redakcyjny Andrzej Maryniarczyk [i inni]. - Lublin : Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000. - S. 606-608. - Bibliografia na stronie 608. - ISBN 83-914431-0-9 (całość). - ISBN 83-914431-1-6 (t. 1)

http://www.ptta.pl/pef/pdf/b/bochenskij.pdf

30. Joseph I. M. Bocheński : Life and Work / edited by Jarosław Kozak, Guido Küng. - Freiburg : A Stanic Scientific Publisher, 2000.

31. Bocheński Józef Franciszek, w zakonie - Innocenty, ks. mjr , dr hab. / Wiesław Jan Wysocki. - (XXVI. Biogramy kapelamów wrześniowych) // Kapelani wrześniowi : służba duszpasterska w Wojsku Polskim w 1939 r. : dokumenty, relacje, opracowania / pod redakcją Wiesława Jana Wysockiego ; [teksty, wybór i opracowanie Wiktor Krzysztof Cygan i inni]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, copyright 2001. - S. 567. - ISBN 83-87893803

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Rzeszów / Czytelnia Główna, sygnatura : A-82113

32. Bocheński Józef Maria, imię zakonne Innocenty / Anna Jedynak, Zbigniew Judycki.//W: Wielka encyklopedia PWN. [T.] 4, Biblia brzeska - buhaj / [redaktor naczelny Jan Wojnowski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. - S. 203-204. - ISBN 83-01-13437-2 (t. 4)

PBW Jarosław Czytelnia CzJ0/9(03) 2J 1942

PBW Lubaczów Czytelnia CzL 39966

PBW Przemyśl Czytelnia CzP 00/09(03) GP 87403

PBW Przeworsk Czytelnia CzK 0/9 (03) GK 44277

33. Kapelani wrześniowi : służba duszpasterska w Wojsku Polskim w 1939 r. : dokumenty, relacje, opracowania / pod redakcją Wiesława Jana Wysockiego ; [teksty, wybór i opracowanie Wiktor Krzysztof Cygan i inni]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm cop. 2001. - S. 92-93, 99, 243, 412, 533, 557, 567, 791-798, 906. - Bibliogr. s. 904-919. Indeks. - ISBN 83-87893803

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Rzeszów / Czytelnia Główna, sygnatura : A-82113

34. Ojciec Innocenty Maria (Józef) Bocheński OP / Ulrich Schrade.//W: Polska filozofia powojenna T. 1. / pod redakcją Witolda Mackiewicza. - Warszawa : „Witmark”, 2001. - S. 176-195, portret kolorowy, [również bibliografia w tekście]. - ISBN 83-911503-1-3 (całość)

35. Józef (Innocenty Maria) Bocheński (1902-1995) : w 100. rocznicę urodzin (szkic biograficzny) / Agata Judycka Żmudzińska, Zbigniew Judycki.//W: Duchowieństwo polskie w świecie : materiały VII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Papieski Uniwersytet Urbaniański, Rzym, 17-18 października 2002 / pod redakcją Agaty i Zbigniewa Judyckich. - Toruń : Oficyna Wydawnicza Kucharski, 2002. - S. 139-142. - ISBN 83-916154-5-6

36. Bocheński Józef Maria / Zbigniew Andrzej Judycki.//W: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii. T. 1, A - E / pod red. Kazimierza Dopierały ; [autorzy haseł t. 1 Danuta Bartkowiak i inni]. - Toruń : Oficyna Wydawnicza Kucharski, 2003. - S. 226-227. - ISBN 83-89376-11-3 (t. 1)

37. Józef Maria Bocheński (imię zakonne: Innocenty), ur. 1902 Czuszów k. Krakowa - zm. 1995 Fryburg szwajcarski, filozof-neotomista, logik, dominikanin //W: Słownik filozofii / pod red. Adama Aduszkiewicza ; [autorzy haseł Stanisław Borzym i inni]. - Warszawa : „Świat Książki”, 2004. - S. 81-82. - ISBN 83-7391-150-2

PBW Przemyśl Czytelnia CzP 1(03) GP 112543

38. Książę i żebrak : Błogosławiony ojciec Michał Czartoryski OP / Aleksander Kopiński.//W: Gdy zaczniemy walczyć miłością ... : portrety kapelanów powstania warszawskiego . - Warszawa : Muzeum Powstania Warszawskiego, 2004. - S. 131-[168]. - Bibliografia na stronach 167-[168], ilustracja. - ISBN 839203032X

Zawiera również sylwetkę J. M. Bocheńskiego

39. Bocheński Innocenty Maria Józef Franciszek Emanuel / Józef Mandziuk, Korneliusz Policki, Cyprian Jan Wichrowicz OP.//W: Słownik polskich teologów katolickich 1994-2003=Lexicon theologorum catholicorum Poloniae. [T.] 9, A-Z / pod red. Józefa Mandziuka ; [zespół autorów Joanna Andrzejewska i inni]. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006. - S. 85-97. - ISBN 83-7072-405-1

40. Bocheński Józef Franciszek Emanuel [o. Innocenty Maria] (1902-1995). Zasłużeni działacze Stałej Konferencji i instytucji członkowskich, zmarli w l. 1979-2004. Aneks I. / Sław Milewski.//W: 25 lat działalności Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie 1979-2004. - Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2006. - S. 98-99. - ISBN 83-89115-61-1

41. Bocheński Józef [monastic name Innocenty] (30 August 1902 Czuszów, near Kraków - 8 February 1995, Fribourg, Switzerland) / (PK) [Paweł Kowal].//W: Biographical Dictionary of Central and Eastern Europe in the Twentieth Century / edited by Wojciech Roszkowski and Jan Kofman. - Armonk, New York ; London : M. E. Sharpe, 2007. - Bibliografia przy hasłach. Indeks. - ISBN 978-0-7656-1027-0

42. Bocheński Józef Innocenty Maria (1902-1995) / Zbigniew Andrzej Judycki.//W: Polscy duchowni w świecie : słownik biograficzny. T. 1 / Zbigniew Andrzej Judycki ; przedmowa Zenon Grocholewski. - Kielce : Józef Siwek. Redakcja Informatorów Biograficznych, 2008. - S. 31-32. - ISBN 978-83-923913-3-3

43. Bocheński Józef Franciszek Emanuel Innocenty Maria – kapłan Zakonu Kaznodziejskiego OP (dominikanin) / Józef Szymański.//W: Duszpasterze Polonii i Polaków za granicą : słownik biograficzny. T. 2 / Józef Szymański. - Lublin : Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; Kolbuszowa : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, 2011. - S. 23-24. - Bibliografia na stronie 24. - (Biblioteka Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; nr 19). - ISBN 978-83-60944-48-6

https://www.academia.edu/36739511/Duszpasterze_Polonii_i_Polak%C3%B3w_za_granic%C4%85_Tom_2

44. Ein Philosoph mit "Bodenhaftung" : zu Leben und Werk von Joseph M. Bocheński / Edgar Morscher, Otto Neumaier und Peter Simons - 1 Auflage. - Sankt Augustin : Akademia Verlag, 2011. - 104 stron : ilustracje ; 21 cm. - (ProPhil : Projekte zur Philosophie : eine Schriftenreihe des Forschungsinstituts Philosophie /Technik /Wirtschaft an der Universität Salzburg ; Bd 9). - Bibliographie Joseph M. Bocheński seiten 81-102. Inhaltsverzeichnis. - Inhaltstext. - Tekst w języku niemieckim. - ISBN 978-3-89665-556-1

45. Zu Leben und Werk von Joseph M. Bocheński //W: Zu Leben und Werk von Joseph M. Bocheński / Edgar Morscher, Otto Neumaier und Peter Simons. - Sankt Augustin : Academia-Verlag, 2011. - S. 11-32. - (ProPhil : Projekte zur Philosophie : eine Schriftenreihe des Forschungsinstituts Philosophie / Technik /Wirtschaft an der Universität Salzburg ; 9). - ISBN 978-3-89665-556-1

46. Józef Franciszek Emanuel w zakonie jako o. Innocenty Maria / Robert Zadura.//W: Saga rodu Bocheńskich : o przodkach, rodzinie i młodości o. Józefa Marii Bocheńskiego / Robert Zadura. - Kraków : „Salwator”, 2013. - S. 147-165. - ISBN 978-83-7580-372-3

PBW Przemyśl Czytelnia CzP/929-052A/Z nr inw. 114865

47. Saga rodu Bocheńskich : o przodkach, rodzinie i młodości o. Józefa Marii Bocheńskiego / Robert Zadura. - Kraków : Wydawnictwo „Salwator”, 2013. - 186, [2] strony : ilustracje, fotografie, potrety, tablice genealogiczne ; 21 cm. - Bibliografia na stronach 167-169. Indeks. - ISBN 978-83-7580-372-3

PBW Przemyśl Czytelnia CzP/929-052A/Z nr inw. 114865

48. Bocheński Józef / Zbigniew Judycki.//W: Ilustrowany słownik biograficzny Polonii świata. T. 1 / pod redakcją Agaty i Zbigniewa Judyckich. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; Warszawa : współpraca Instytut Biografistyki PAN, 2014. - S. 51-54, fotografia. - (Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 168). - ISBN 978-83-7306-674-8 (TN KUL)

49. Bochenski’s Logicians //W: Adventures in philosophy at Notre Dame / Kenneth M. Sayre. - Notre Dame : University of Notre Dame Press, 2014. - S. 87-91. - ISBN 978-0-268-01784-2

50. Joseph I. M. Bochenski, OP, a Force of Nature //W: Adventures in philosophy at Notre Dame / Kenneth M. Sayre. - Notre Dame : University of Notre Dame Press, copyright 2014. - S. 58-64. - ISBN 978-0-268-01784-2

51. Bocheński Józef //W: Polish philosophy of the 19th and 20th centuries : heritage studies / Jacek Jadacki. - Warsaw : Semper, Wydawnictwo Naukowe, 2015. - S. 350-362, fotografia. - Tekst w języku angielskim. - ISBN 978-83-7507-169-2

52. O. Józef Innocenty Maria Bocheński (1902-1995) z Czuszowa k. Krakowa / Małgorzata B. Majewska.//W: Wielcy Polacy z ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów / praca zbiorowa pod redakcją Janiny Marciak-Kozłowskiej. - Białystok : Wydawnictwo "Buk", 2016. - S. 439-443. - (Wielcy Polacy (Wydawnictwo Buk) ; 4). - ISBN 978-83-64922-29-9

53. In viam pacis : dziennik Biskupa Polowego Wojska Polskiego 1939-1945 / Józef Gawlina ; wstęp i opracowanie Jerzy Myszor ; Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. - Katowice : Centrum Badań nad Historią Kościoła im. ks. Wincentego Myszora : Księgarnia św. Jacka, 2019. - 728 stron ; 25 cm. - (Źródła do Dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku ; nr 25). - ISBN 978-83-955178-0-8. - ISBN 978-83-8099-075-3

Gawlina, Józef (1892-1964)

Bocheński, Józef Maria (1902-1995)

Studziński, Adam (1911-2008)

54. Bocheński Józef Franciszek, w zakonie - Innocenty, ks. mjr / Bogusław Szwedo. //W: Kapelani wojskowi na drogach ku niepodległości : sto biogramów na stulecie Biskupstwa Polowego w Polsce / Bogusław Szwedo ; słowo wstępne Józef Guzdek. - Wydanie 2. - Warszawa : Ordynariat Polowy ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2019. - S. 28-39. - Bibliografia przy biogramach. Indeksy. - ISBN 978-83-938593-6-8

Miejska Biblioteka Publiczna Tarnobrzeg Czytelnia cz R 929 28773

Biblioteka Pedagogiczna Tarnobrzeg TG 111744


2. 2. Wydawnictwa ciągłe

55. Międynarodowy ruch katolicki // Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 6, 1952, nr 39/275 (28 IX), s. 1

„O. I. M. Bocheński sekretarzem generalnym Związku Stowarzyszeń Filozofów Katolickich”

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223005/edition/221590/content

56. Nagrody i konkursy. […] Przyznanie nagrody pisarskiej Stowarzyszenia Polskich Kombatantów J. M. Bocheńskiemu i W. Zagórskiemu. […] //Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1957, nr 9/119, s. 160

http://kulturaparyska.com/pl/historia/publikacje/1957

57. Ojciec profesor I. M. Bocheński / Kazimierz F. Vincenz. //Duszpasterz Polski Zagranicą (Rzym), ISSN 0418-1980. - T. 24, 1973, z. 2(105), s. 182-184

58. Jubileusz polskiego filozofa ( J. I. M. Bocheński) / Korneliusz Policki. //Przegląd Powszechny (Londyn), ISBN 0306-073X. - 1982, nr 10, s. 7-10

59. Osiemdziesięciolecie Ojca I. M. Bocheńskiego.//Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1982, nr 12/423, s. 122-123

http://kulturaparyska.com/pl/historia/publikacje/1982

60. Joseph Maria Bocheński : ein rasender Philosoph und Mann Gottes / Marco Meier.//Die Zeitschrift der Kultur, ISSN 0012-683701. - Vol. 49, 1989, nr 4 (IV), s. 14

61. „Mistrz życia” : o ojcu Innocentym Bocheńskim mówi twórczyni filmu „Mistrz życia”… [Wywiad] / Małgorzata Bocheńska ; rozmawia Karol Pastuszewski.// Kierunki : pismo społeczno-kulturalne katolików (Warszawa ; 1956-1990), ISSN 0450-240X. - R. 34, 1989, nr 27, s. 4

62. Ojciec Bocheński o sobie i innych [Recenzja] / Antoni Pospieszalski.//Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1989 nr 3/498, s. 154-157

Recenzja : „Między nauką a wiarą”. Z [Innocentym] Józefem M. Bocheńskim rozmawia Jan Parys. Montricher 1988

http://static.kulturaparyska.com/attachments/bb/da/13636d7f63f7df523e7d0967aa0c77acb1f57cac.pdf#page=79

63. Rozmowy z ojcem Bocheńskim / Łukasz Piasecki.// Kierunki : pismo społeczno-kulturalne katolików (Warszawa ; 1956-1990), ISSN 0450-240X. - R. 34, 1989, nr 27, s. 4

64. Nagrody 1991 : […] 3) Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie przyznało nagrody im. Alfreda Lenkszewicza - ks. prof. Józefowi Bocheńskiemu i prof. Czesławowi Lejewskiemu.//Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1991, nr 3/522, s. 137-138

65. Bochenski Jozef Maria dominikanin, filozof, profesor uniwersytetu, Schweiz / Zbigniew Andrzej Judycki.// Polacy w świecie : kwartalnik biograficzny Polonii = Trimestriel Biographique de la Polonia = Polonia Biographical Quarterly. Biuletyn Informacyjny Ilustrowanego Słownika Polonii Świata (Paryż), ISSN 1246-4953. - R. 1, 1992, z. 1, s. 10-12

66. Śląskie epizody w życiu Ojca profesora Józefa M. Bocheńskiego OP [Wywiad] / Alojzy Czech.// Z tej Ziemi : kalendarz Diecezji Katowickiej na rok : śląski kalendarz katolicki na rok 1995, ISSN 0239-5630 / Księgarnia św. Jacka. - 1994, s. 156-158

67. Bocheński / Paweł Winiewski. // Rzeczpospolita, dodatek : Plus Minus, ISSN 1427-985.- 1995, nr 6 (11 II), s. 15

68. „Byłem człowiekiem szczęśliwym”: [fragmenty homilii] / Guy Bedouelle OP ; tłumaczył Ksawery Sokołowski.// W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu, ISSN 0137-480X. - 1995, nr 6 (262), s. 44-46

Fragmenty homilii o. Guy Bedouelle OP, przeora klasztoru dominikanów Albertinum we Fryburgu podczas nabożeństwa pogrzebowego o. Józefa I. M. Bocheńskiegow kościele St.Michel, 11 lutego 1995 roku, któremu przewodniczył ks. bp Amédée Grab, biskup pomocniczy w Genewie.

Przedruk z. :Wiadomości PMK / Polska Misja Katolicka w Szwajcarii. - 1995, nr 293 (luty)

http://bc.dominikanie.pl/dlibra/plain-content?id=730

69. Człowiek śmiertelny [ Józef M. Bocheński] / Jan Woleński.//Życie Warszawy : pismo codzienne, ISSN 0137-9437. - 1995, nr 43, s. 12

70. Czuł się fryburczykiem - umarł Polakiem : [wspomnienie pośmiertne] / Zbigniew Różański. - Portr.//Forum Polonijne, ISSN 1234-2807. - 1995, nr 1, s. 22-23

71. Finezja rozumu / Jacek Wojtasik. //Forum Akademickie, ISSN 1233-0930. - 1995, nr 7, s. 26-27 (biogram z okazji zgonu)

72. Iconoclast, Apostle an Pilot : (Father Bocheński. A tribute to a priest of both irreconcilable contraditions and irreversible conviction) / Artur Sporniak. - Portr.//The Warsaw Voice, ISSN 0860-7591. - 1995, nr 9, s. 9

73. In Memoriam : Joseph (Innocent) M. Bochenski O. P. 1902-1995 / Guido Küng.//Review of Metaphysics, ISSN 00346632. - T. 49, 1995, z. 1 (Sep.), s. 217-218

74. Józef (Innocenty Maria) Bocheński (1902-1995) / Jarosław Kozak. //Wiadomości PMK / Polska Misja Katolicka w Szwajcarii. - 1995, nr 293, s. 10-11 ; nr 294, s. 5-6

75. Józef Innocenty Maria Bocheński OP : 1902-1995 : „Mojemu zakonowi zawdzięczam prawie wszystko, co zdziałałem” / Jarosław Kozak. //W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu, ISSN 0137-480X. - 1995, nr 6 (262), s. 28-36

http://bc.dominikanie.pl/dlibra/plain-content?id=730

76. Józef Maria Bocheński (30 sierpnia 1902 - 8 marca 1995 r.) : [wspomnienie pośmiertne] / Jan Lewandowski. - Portr.//Rota, ISSN 0867-5872. - 1995, nr 2-3, s. 83-84

77. Józef Maria Bocheński : wspomnienie [nekrolog] / Marcin Czerwiński. //Nowe Książki, ISSN 0137-8562. - 1995, nr 3, s. 72

78. Józefa Bocheńskiego recepta na szczęście / Zenon Kraska. //Sycyna, ISSN 1230-4522. - 1995, nr 6, s. 5

79. Kochał ojca, Ojczyznę i Boga Ojca / Stefan M. Norkowski OP. //W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu, ISSN 0137-480X. - 1995, nr 6 (262), s. 36-44

http://bc.dominikanie.pl/dlibra/plain-content?id=730

80. Między gawędą a sceptycyzmem : [wspomnienie pośmiertne] / Józef Życiński. // Rzeczpospolita, dodatek Plus Minus, ISSN 1427-985. - 1995, nr 1, s. 2

81. [Nekrolog] //Forum Akademickie, ISSN 1233-0930. - 1995, nr 5, s. 4

82. [Nekrolog] //Gazeta Niedzielna, ISSN 1358-832X. - 1995, nr 8, s. 3

83. [Nekrolog] //Gazeta Wyborcza (Wydanie zasadnicze), ISSN 0860-908X. - 1995, nr 34, s. 1

84. [Nekrolog] //Gazeta Wyborcza (Wydanie zasadnicze), ISSN 0860-908X. - 1995, nr 36, s. 15

85. 8.02.95 : Zmarł we Fryburgu (Szwajcaria) o. Józef M. Bocheński OP w wieku 92 lat [Nekrolog] - (Wydarzenia miesiąca : Zachód - Emigracja )//Kultura [Paryż], ISSN 0023-5148. - 1995, nr 3/570, s. 165

http://static.kulturaparyska.com/attachments/d6/e8/474085c6ffdf1ef206101601f36e35bd9a430e98.pdf#page=83

86. [Nekrolog] //Res Publica Nowa, ISSN, 1230-2155. - 1995, nr 4, s. 59

87. [Nekrolog] //Rota, ISSN 0867-5872. - 1995, nr 2-3, s. 146

88. [Nekrolog] //Rzeczpospolita, ISSN 0208-9130. - 1995, nr 47, s. 5

89. [Nekrolog] //Tygodnik Powszechny, ISSN 0041-4808. - 1995, nr 8, s. 1

90. [Nekrolog] //Tygodnik Solidarność, ISSN 0208-8045. - 1995, nr 8, s. 15; [oryginalny tekst nekrologu spisany osobiście za życia przez J. M. Bocheńskiego]

91. [Nekrolog] //Zeszyty Literackie, ISSN 0751-0357. - 1995, nr 51, s. 153

92. Ojciec Bocheński nie jest heretykiem / Korneliusz Policki.//Gazeta Wyborcza (Wydanie zasadnicze), ISSN 0860-908X. - 1995, nr 72 (25 III), s. 19

93. Ojciec Bocheński nie straszy po śmierci / Tadeusz Bartoś. //Gazeta Wyborcza (Wydanie zasadnicze), ISSN 0860-908X. - 1995, nr 54, s. 17 (nt. przytoczonej wypowiedzi Józefa Bocheńskiego w programie TV "Ogłoście t...)

94. Ojciec Bocheński nie żyje / Marek Mikos. - Portr.//Gazeta Wyborcza (Wydanie zadsadnicze), ISSN 0860-908X. - 1995, nr 35, s. 11

95. Ojciec Bocheński - wspomnienia osobiste [Nekrolog] / Jan Andrzej Kłoczowski. - Il.//Przegląd Filozoficzny (Warszawa ; 1992), ISSN 1230-1493. - 1995, nr 2, s. 9-14

96. Ojciec Innocenty Maria Bocheński / Ulrich Schrade. //Edukacja Filozoficzna, ISSN 0860-3839. - 1995, vol. 19, s. 297-298

97. O. Józef Maria Bocheński [Nekrolog]. //Rzeczpospolita, ISSN 0208-9130. - 1995, nr 34, s. 6

98. Ojciec Józef Maria Bocheński [Nekrolog] //Rzeczpospolita, ISSN 0208-9130. - 1995, nr 34, s. 6

99. Ojciec Józef Maria Bocheński nie żyje / JAW. //Życie Warszawy : pismo codzienne, ISSN 0137-9437. - 1995, nr 39, s. 1

100. Ojciec Józef Maria Innocenty Bocheński [Nekrolog] / Barbara Sułek-Kowalska. - Portr.//Tygodnik Solidarność, ISSN 0208-8045. - 1995, nr 8, s. 15

101. Ojciec Profesor Józef Maria Bocheński (30.VIII.1902-8.II.1995) [Nekrolog] / Władysław Stróżewski.//Kwartalnik Filozoficzny, ISSN 1230-4050. - T. 23, 1995, z. 1, s. 5-14

102. Pamięci o[jca] J[ózefa] M[arii] Bocheńskiego / Jan Woleński. //Tygodnik Solidarność, ISSN 0208-8045. - 1995, nr 7, s. 2

103. Pamięci ojca profesora Innocentego Józefa Marii Bocheńskiego : [wspomnienie pośmietme] / Szczepan Ślaga. - Portret.//Studia Philosophiae Christianae, ISSN 0585-5470. - R. 31, 1995, nr 1, s. 7-10

104. Poświęcił życie szukaniu prawdy : (Msza św. w intencji śp. o. Bocheńskiego). //Słowo : dziennik katolicki (Warszawa ; 1993), ISSN 1230-8668. - 1995, nr 34, s. 1 (nota ; Warszawa 14 II 1995...)

105. Przeciw duchowi kompromisu : [wspomnienie pośmiertne] / Tomasz Placek. //Gwiazda Polarna : dwutygodnik polonijny, ISSN 0740-5944. - 1995, nr 13, s. 1. 12

106. Racjonalista w białym habicie / Adam Olech.//Wiadomości Kulturalne, ISSN 1231-840X. - 1995, nr 10, s. 15

107. ... Skoro Pan Bóg raczył mi w swojej dobroci dać trochę rozumu, to po to, abym go używał... / opracował Czesław Porębski. //Znak : miesięcznik, ISSN 0044-488X. - 1995, nr 6(481), s. 105-114

PBW Przemyśl Cz1P Czas./Z nr inw. CzP 5117

108. Spotkanie z Ojcem Bocheńskim : wspomnienie pośmiertne / Władysław Krajewski. //Przegląd Filozoficzny (Warszawa ; 1992), ISSN 1230-1493. - 1995, nr 2, s. 15-16

109. Śp. O. Innocenty Bocheński / Szczepan Wesoły.//Duszpasterz Polski Zagranicą (Rzym), ISSN 0418-1980. - T. 46, 1995, z. 2(195), s. 299-300

110. Śp. o. Józef Maria Bocheński OP : [sylwetka]. //Słowo : dziennik katolicki (Warszawa ; 1993), ISSN 1230-8668. - 1995, nr 30, s. 2

111. To był mój Mistrz.... / Małgorzata Bocheńska. - Portr.//Tygodnik Solidarność, ISSN 0208-8045. - 1995, nr 9, s. 6, 13 (sylwetka ; z fragmentami listów Józefa Bocheńskiego)

112. Ułan z pokolenia Wieniawy / Józef Dudkiewicz. //Gwiazda Polarna : dwutygodnik polonijny, ISSN 0740-5944. - 1995, nr 16, s. 9

113. Z J[ózefem] M[arią] Bocheńskim po koleżeńsku / Andrzej Grzegorczyk.// Przegląd Filozoficzny (Warszawa ; 1992), ISSN 1230-1493.- 1995, nr 2, s. 17-20

114. Zagończyk / Marek Pieńkowski ; opracował Marek Połomski.//Przegląd Katolicki, ISSN 0239-7471. - 1995, nr 11, s. 6

115. Zmarł o. Józef Maria Bocheński. - Portr.//Słowo : dziennik katolicki (Warszawa ; 1993), ISSN 1230-8668. - 1995, nr 30, s. 1

116. Zmarł o. prof. I. M. Bocheński OP / Ignacy Bokwa. //Studia Theologica Varsaviensia, ISSN 0585-5594. - 1995 nr 1, s. 222 (zmarł: 8 II 1995; notatka)

117. Zmarł ojciec Bocheński. //Trybuna (Warszawa ; 1990), ISSN 0867-0536. - 1995, nr 35, s. 5

118. Joseph (Innocent Maria) Bocheński (1902-1995) / Jarosław Kozak. //Studies in East European Thought, ISSN 0925-9392. - T. 49, 1997, no. 4, s. 1-17 ; s. 287-303

119. Brakuje nam ojca Innocentego [Józef Maria Bocheński] / Lesław Peters. //Sycyna, ISSN 1230-4522. - 1997, nr 18, s. 14

120. Notatki Redaktora : […] Archiwa ojca Józefa Bocheńskiego zamknięte dla badań naukowych na 50 lat / Jerzy Giedroyć. //Kultura [Paryż], ISSN 0023-5148. - 1997, nr 9/600, s. 151 (nota o przejęciu archiwum ojca Bocheńskiego przez polską prowincję zakonu dominikanów)

121. Józef (Innocenty Maria) Bocheński : w poszukiwaniu racjonalnego ładu świata : (w trzecią rocznicę śmierci) / Jarosław Kozak.// Przegląd Filozoficzny (Warszawa ; 1992), ISSN 1230-1493. - R. 7, 1998, nr 1(25), s. 17-36, streszczenie w j.ezyku angielskim

122. Ojciec Innocenty Maria (Józef) Bocheński [Biografia i poglądy filozoficzne] / Ulrich Schrade. //Edukacja Filozoficzna, ISSN 0860-3839. - 1998, vol. 26, s. 243-262

123. Fragmenty laudacji wygłoszonej przez prof. Józefa Gierowskiego. //Alma Mater, ISSN 1427-1176. - 2000, nr 24, s. 28 (podczas uroczystości nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego)

124. Józef Maria Bocheński OP (1902-1995) i egiptologia / Joachim Śliwa. - Portr.//Alma Mater, ISSN 1427-1176. - 2000, nr 24, s. 27-28

125. Ojciec Bocheński OP, założyciel Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii // Korneliusz Policki.//Wiadomości PMK / Polska Misja w Szwajcarii. - 2000, nr 352 (VI), s. 7-8

126. Józef Maria Bocheński / AB. //Trybuna (Warszawa ; 1990), ISSN 0867-0536. - 2002, nr 202, s. 2 (notatka z okazji 100. rocznicy urodzin)

127. Wspomnienie o ojcu Bocheńskim / Elżbieta Petruk. //Kwartalnik Filozoficzny, ISSN 1230-4050. - T. 30, 2002, z. 3, s. 161-166 (wspomnienie z okazji setnej rocznicy urodzin)

128. Wspomnienie o profesorze Bocheńskim : notatki z rozmowy / Urszula M. Żegleń.//Ruch Filozoficzny : poświęcony wszelkiego rodzaju informacjom o ruchu filozoficznym w kraju i zagranicą, ISSN 0035-9599. - 2002, nr 4, s. 581-584

129. Felieton niecodzienny [z tego cyklu :] "Nie bądź głupi..." / Juliusz L. Englert. //Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily, ISSN 1359-2718. - 2003, nr 239, s. 9

130. Sprawozdanie z konferencji naukowej : Ojciec Józef Bocheński - drogi życia i myślenia filozoficznego (W stulecie urodzin uczonego), Katowice 20 XI 2002 r. / Marek Wójtowicz. //Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, ISSN 0137-3447. - T. 36, 2003, z. 2, s. 575-576

131. Le Père Innocenty Bocheński OP : (1902-2002) / Edward Kaczyński. - Tekst w języku francuskim //Collectanea Theologica, ISSN 0137-6985. - [R.] 74, 2004, fasc. spec., s. 181-200

132. Śmierć Bocheńskiego [Wywiad] / Stefan Norkowski ; rozmowę przeprowadził Grzegorz Górny. //Fronda, ISSN 1231-6474. - 2004, nr 34, s. 192-197

133. Die Universität Freiburg und Polen / Urs Altermatt.//Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte = Revue suisse d'histoire religieuse et culturelle = Rivista svizzera di storia religiosa e culturale, ISSN 1661-3880. - R. 98, 2004, s. 147-157

https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=zfk-002:2004:98::3#151

134. Życiorys w imponujących liczbach / Mieszko Tałasiewicz.//Filozofia Nauki, ISSN 1230-6894. - R. 12, 2004, nr 1, s. 5. - Uzupełnienie do : Kultura racjonalnej argumentacji / Józef Maria Bocheński ; rozmowę przeprowadziła Maria Graczyk // Filozofia Nauki, ISSN 1230-6894. - 2003, nr 3-4

135. Krzywe lustro : (o. J. M. Bocheńskim w dokumentach SB) / opracował Jan Parys.//Arcana : kultura, historia, polityka, ISSN 1233-6882. - 2005, nr 6, s. 166-174

136. Poniekąd cynik : dziesięć lat temu zmarł ojciec Bocheński [Innocenty Maria] (1902-1995) [Biogram] / Katarzyna Wiśniewska. //Tygodnik Powszechny, ISSN 0041-4808. - 2005, nr 7, s. 17

137. W obronie Ojczyzny : losy o. Bocheńskiego w pierwszych dniach II wojny światowej /Robert Zadura.// Wiadomości / Polska Misja Katolicka w Szwajcarii. - 2010, nr 468 (wrzesień), s. 22

138. O. Innocenty Bocheński kapelanem Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie / Robert Zadura.// Wiadomości / Polska Misja Katolicka w Szwajcarii. - 2010, nr 469, s. 19-20

139. Lot nad śmietnikiem / Piotr Lisiewicz.// Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo : polityka, cywilizacja, historia, ISSN 1895-4960. - 2011, [nr] 4, s. 20-25

140. Moje wspomnienie o ojcu Bocheńskim / Stefan M. Norkowski.//Filo-Sofija, ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, nr 2, s. 15-20. - Streszczenie w języku angielskim

141. Le dominicain, le bolchévique et l'ordinateur : quand le P. Bochenski engageait l'Uni dans la Guerre froide / par Matthieu Gillabert.//Annales fribourgeoises : revue fribourgeoise d'histoire, d'art et d'archéologie, ISSN 1013-3534. - T. 76, 2014, s. 105-114

142. Nauka i wiara : na 20. rocznicę śmierci Józefa M. Bocheńskiego / Jan Parys.//Arcana : kultura, historia, polityka, ISSN 1233-6882. - 2015, nr 2, s. 145-155

143. Paradoksy polskie : Bocheńscy / Agnieszka Niemojewska. //Rzeczpospolita, ISSN 0208-9130. - 2017, nr 215, s. J6 (dodatek : Rzecz o Historii)

144. O. major Inncenty Bocheński OP (1902-1995) - dominikanin, folozof, profesor i rektor Uniwersytetu we Fryburgu / Bogusław Szwedo. - Portret. - (Niebanalne Życiorysy)// Nasza Służba : dwutygodnik Ordynariatu Polowego, ISSN 1231-6911. - R. 27, 2018, nr 21 /587 (1-15 XII), s. 11


2. 3. Prace niepublikowane

145. Poglądy etyczno-wychowawcze o. J. M. Bocheńskiego [Rękopis] / W. Biadacz. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1999

146. Józef Maria Bocheński - żołnierz, kapłan, uczony : życie i działalność do roku 1945 : rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dra hab. M. Wołosa [Maszynopis] / Robert Zadura. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2011


3. Twórczość

3. 1. Rękopisy, maszynopisy

147. Die wissenschaftstheoretischen Vorausetzungen der thomistischen Methaphysik [Maszynopis]. - 1935. - Archiwum Bocheńskiego, Opera omnia. P. 2)

148. Pojęcie i godność osoby ludzkiej [Referat] / Innocenty M. Bocheński // Materiały Polskiego Zjazdu Katolickiego w Londynie, 28-29 czerwca 1943. – Londyn, 1943

149. Człowiek tubkowy / J. I. M. Bocheński.//W: Pisma polskie, PL7, Pisma różne T-Z, Archiwum Polonica-Helvetica, Fryburg-Uniwersytet 1956

150. 35 Beilagen zum Briefwechsel zwischen der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V. und Edgar Salin [Rękopis] / Joseph M. Bocheński. - 1963-1966. - 48 Bl. und 2 Brochuren : Typoskript ; A4

151. Fenomenologia otchłani [Rękopis] / J. I. M. Bocheński//Archiwum Bocheńskiego PL 5

152. Gottes Dasein und Wesen. Mathematisch-logische Studien zur Summa Theologiae I, qq. 2-13 [Maszynopis] / J. M. Bocheński. - Freiburg, 1989. - Tekst w języku niemieckim

153. Gottes Dasein und Wesen. Mathematisch-logische Studien zur Summa Theologiae I, qq. 2-13 [Maszynopis] / J. M. Bocheński. - 1993. - Tekst w języku polskim (brak strony tytułowej)

154. „Was ich glaube“ [Maszynopis] / Józef Maria Bocheński. - 1993.

155. Mistrz tych, co wiedzą : rozmowy fryburskie [Maszynopis] / Józef Maria Bocheński ; Jarosław Kozak. - 1994.


3. 2. Listy

3. 2. 1. W wydawnictwach zwartych

156. Listy do ojca : prywatna korespondencja / Józef Bocheński OP ; opracowanie Jarosław Kozak, Korneliusz Policki SDS ; tłumaczenie listów francuskich Agnieszka Kuryś. - Kraków : Wydawnictwo „Salwator”, copyright, 2008. - 461, [1] strona : ilustracje ; 21 cm. - Na okładce podtytuł : prywatna korespondencja. - ISBN 978-83-60703-71-7

Listy pisane w latach 1931-1936 do ojca, Adolfa Józefa Bocheńskiego (1870-1936)

https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IC/listy_bochenskiego_00.html

https://issuu.com/wydawnictwosalwator/docs/listy_do_ojca

Recenzja : Listy młodego myśliciela, który wyrósł na starego filozofa / Zbigniew Wolak.//Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, ISSN 0867-8286. - T. 44, (2009), s. 151-155

PBW Przemyśl WP 114863


3. 2. 2. W wydawnictwach ciągłych

157. List do redaktora „Prosto z Mostu” / I. M. Bocheński O. P.//Prosto z Mostu : tygodnik literacko-artystyczny. - R. 4, 1939, nr 8 (174) (6 luty), s. 1

https://crispa.uw.edu.pl/object/files/415543/display/Default

158. Lettre / J. M. Bochenski.//Proceedings of the Royal Irish Academy. Section A, Mathematical and physical sciences, ISSN 0035-8975. - Tom 57, 1955/1956, s. 65

159. List do Redakcji [Położenie Kościoła w Polsce] / Innocenty Maria Bocheński O. P.//Kultura (Paryż), ISSN ISSN 0023-5148. - 1956, nr 9/107, s. 153

160. List do redakcji [Nie jest Autorem : Dieu contre Dieu] / Innocenty Maria Bocheński. //Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1957, nr 9/119, s. 144

161. List do Redakcji w sprawie wizyty Chruszczowa w Paryżu i deportacji Polaków/ Innocenty Maria Bocheński.//Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1960, nr 5/151, s151

162. List do Redakcji w sprawie granicy niemiecko-polskiej / Innocenty Maria Bocheński. // Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1962, nr 5/175, s. 151-152

Polemika : List do Redakcji / Józef Mackiewicz.//Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1962, nr 7/177-8/178, s. 245-247

163. List do Redakcji w sprawie błędów językowych we współczesnej polszczyźnie / Innocenty Maria Bocheński.//Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1969, nr 12/267, s. 143-144

164. List do Redakcji w sprawie rzymskiego komitetu pomocy więzionym profesorom (1939) i ofiarowania książki Mussoliniemu / Innocenty Maria Bocheński. O. P.//Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1972, nr 7/298-8/299, s. 237-238. - List nawiązuje do artykułu Leopolda Poboga-Kielanowskiego w „Na Antenie”, nr 110 z maja 1972.

165. List do Redakcji krytykujący powielane pismo pt. „Ancora”, organ grupy tzw. „postępowych katolików”/ Innocenty Maria Bocheński O.P.//Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1977, nr 5/356, s.144

166. List do Redakcji / o. Innocenty Maria Bocheński.//Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1986, nr 4/463, s. 154-155. Wyciąg z dziennika polowego z 10 IV 1944. Dot. opowiadania ks. Włodzimierza Cieńskiego o incydencie dotyczącym metropolity Szeptyckiego

167. List do Redakcji / Innocenty Maria Bocheński. //Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. -1986, nr 7/466-8/467, s. 218. - W sprawie stosunków polsko-żydowskich

168. List do Redakcji / Innocenty Maria Bocheński.//Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1988, nr 3/486, s. 168-169 - Podziękowanie i wyjaśnienia do przedrukowanego tekstu

169. List do Redakcji / [Innocenty] J.M. Bocheński. //Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1989, nr 1/496-2/497, s. 220 Dotyczy filmu Martina Scorsese „Ostatnie kuszenie Chrystusa”

170. List do Redakcji / [Innocenty] J. M. Bocheński.//Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1992, nr 1/532-2/533, s. 220 - nt. Kościoła katolickiego na Ukrainie

List do Redakcji. // Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1992, nr 4/535, s. 159 - odpowiedź J. M. Bocheńskiemu, dotyczy m.in. działalności Kościoła na Wschodzie


3. 3. Kazania

171. Dwa kazania / Józef M. Bocheński ; opracował Stefan M. Norkowski.// W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu, ISSN 013-480X. - 1995, nr 6 (262), s. 46-50

172. O radości : kazanie na IV niedziele po Wielkanocy (J. 16,5-14) / Józef Innocenty M. Bocheński OP.// W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu, ISSN 0137-480X. - 1995, nr 6 (262), s. 47-48

Kazanie nadane w : Radio Wolna Europa, dnia 11 V 1952

http://bc.dominikanie.pl/dlibra/plain-content?id=730

173. O przebaczeniu : kazanie na III niedzielę po Zielonych Świętach (Łk 15, 1-10) / Józef Innocenty M. Bocheński OP.// W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu, ISSN 0137-480X. - 1995, nr 6 (262), s. 48-50

Kazanie nadane w : Radio Wolna Europa, dnia 22 VI 1952

http://bc.dominikanie.pl/dlibra/plain-content?id=730

174. Kazania i przemówienia / Józef I. M. Bocheński. - Kraków : „Salwator”, 2000. - 292 strony ; 21 cm. - ISBN 83-88119-45-1

175. Kazania i przemówienia. T. 1 / Józef Innocenty Maria Bocheński. - Wydanie 2 poprawione. - Kraków : Salwator, 2005. - 266 stron ; 21 cm. - ISBN 83-60082-06-5

PBW Przemyśl WP 114861

176. Kazania i przemówienia. T. 2 / Józef Innocenty Maria Bocheński. - Kraków : „Salwator”, copyright 2005. - 292 strony ; 21 cm. - ISBN 83-89289-93-8 (t. 2)

PBW Przemyśl WP 114862


3. 4. Recenzje

1932

177. Recenzja pracy : Kazimierz Kowalski, Podstawy filozofii Gniezno 1930 (Studia Gnesnensia ; t. 1) // Bulletin Thomiste : organe de la Société thomiste, ISSN 1279-2365. - R. 9, 1932, nr 1 (315), s. 346

178. [Recenzja książki] Jan Salamucha : „Pojęcie dedukcji u Arystotelesa i św . Tomasza z Akwinu”. Warszawa: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1930, X + 130 s. / Józef (Innocenty Maria) Bocheński.// Bulletin Thomiste : organe de la Société thomiste, ISSN 1279-2365. - R. 9, 1932, nr 1 (315), s. 401-405

179. Compte Rendus / I. M. Bocheński.// Bulletin Thomiste : organe de la Société thomiste, ISSN 1279-2365. - R. 9, 1932, nr 304, s. 395

180. Compte Rendus / I. M. Bocheński.// Bulletin Thomiste : organe de la Société thomiste, ISSN 1279-2365. - R. 9, 1932, nr 304, s. 397 : Kowalski, Filozofia Cieszkowskiego

181. Compte Rendus / I. M. Bocheński.// Bulletin Thomiste : organe de la Société thomiste, ISSN 1279-2365. - R. 9, 1932, nr 321, s. 408 : Wais, Kosmologia szczegółowa

182. Compte Rendus / I. M. Bocheński.// Bulletin Thomiste : organe de la Société thomiste, ISSN 1279-2365. - R. 9, 1932, nr 342, s. 418 : Czyrnek, Wpływ duchy na ciało

183. Compte Rendus / I. M. Bocheński.// Bulletin Thomiste : organe de la Société thomiste, ISSN 1279-2365. - R. 9, 1932, nr 425, s. 455 : Chechelski, Noetyka św. Tomasza

184. Compte Rendus / I. M. Bocheński.// Bulletin Thomiste : organe de la Société thomiste, ISSN 1279-2365. - R. 9, 1932, nr 426, s. 455 : Rubczyński, Zróźnicowanie

1934

185. Recenzja pracy : J. Salamucha, „Dowód «ex motu» na istnienia Boga, analiza logiczna argumentacji Św. Tomasza z Akwinu” (La preuve „ex motu” de l’existence de Dieu : analyse logique del’argumentation de S. Thomas d’Aquin) / I. M. Bocheński.// Collectanea Theologica, ISSN 0137-6985. - 1934, nr 15, s. 53-92

186. Comptes rendus / I. M. Bochenski.// Bulletin Thomiste : organe de la Société thomiste, ISSN 1279-2365. - R. 11, 1934, nr 424-426, s. 303-304 : Chojnacki

1935

187. Compte Rendu "Nr 935”. La recension de la preuve de Don Salamucha faite [Jan Salamucha : Dowód na istnienie Boga. Analiza logiczna argumentacji św. Tomaszaz Akwinu/ I. M. Bochenski.//Bulletin Thomiste : organe de la Société thomiste, ISSN 1279-2365. - T. 4, 1935, nr 12, s. 601-603 : Jan Salamucha : Dowód na istnienie Boga. Analiza logiczna argumentacji św. Tomasza z Akwinu// Collectanea Theologica. - R. 15, 1934, s. 53-92

188. Recenzja pracy : J. Salamucha, „Dowód «ex motu» na istnienia Boga, analiza logiczna argumentacji Św. Tomasza z Akwinu” (La preuve „ex motu” de l’existence de Dieu : analyse logique del’argumentation de S. Thomas d’Aquin) / I. M. Bocheński ; przekład z angielskiego Jan Salamucha. // Przegląd Katolicki : pismo tygodniowe poświęcone sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym (Warszawa). - R. 73, 1935, nr 38, s . 626

189. Comptes rendus : Adolf Tymczak, Nauka św. Augustyna o wierze : studium patrystyczno-dogmatyczne/ I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński].//Angelicum, ISSN 1123-5772. - T. 12, 1935, nr 3 (Lipiec-Wrzesień), s. 428

190. Comptes rendus : Franciscus Erdey, Synopsis philosophiae scholasticae, I, Logica cum introductione in philosophiam / I. M. Bochenski.//Angelicum, ISSN 1123-5772. - T. 12, 1935, nr 3 (Lipiec-Wrzesień), s. 439-440

191. Comptes rendus : Jan Salamucha, Dowód « ex motu » na istnienie Boga / I. M. B [Innocenty Maria Bocheński].//Angelicum, ISSN 1123-5772. - T. 12, 1935, nr 3 (Lipiec-Wrzesień), s. 440

192. Recenzja książki : Menger Karl, Moral, Wille und Weltgestalt, Wien 1934, in 8°, pp.143 / I. M. [Innocenty Maria] Bochenski.//Angelicum, ISSN 1123-5772. - T. 12, 1935, nr 3 (Lipiec-Wrzesień), s. 436-437

193. Recenzje prac : Krise und Neuaufbau in den exakten Wissenschaften. Fünf Wiener Vorträge, Leipzig u. Wien, F. Deuticke, 1933. In 8°, pp.2-122 ; Alte und neue Lösungen in den exakten Wissenschaften. Fünf Wiener Vorträge, zweiter Zyklus. Ibid. 1934. In. 8°, pp. 122 / I. M. [Innocenty Maria] Bocheński.- (Recensiones) //Angelicum, ISSN 1123-5772. - T. 12, 1935, nr 3 (Lipiec-Wrzesień), s. 438-439

1936

194. Recenzja książki : Magister Thomas doctor communis : Księga Pamiątkowa międzynarodowego Kongresu filozofji tomistycznej w Poznaniu (28-30 sierpnia 1934)=Recueil des conférences des Journées internationales d'Etudes de philosophie thomiste a Poznan (28-30 août 1934) / red. Kazimierz Kowalski. - (Studia Gnesnensia, XII) / I. M. Bochenski O.P.//Angelicum, ISSN 1123-5772. - T. 13, 1936, nr 1 (Styczeń), s. 158-160

195. [Recenzja pracy :] Boyer Carolus S J., Cursus Philosophiae ad usum seminariorum. I, Parisiis, Desclée de Brouwer et C., 1935, 8°, 560. / I. M. [Innocenty Maria] Bochenski.// Angelicum, ISSN 1123-5772. - T. 13, 1936, nr 4 (Październik), s. 597-598

196. Recenzja książki : Cursus Philosophiae ad usum seminariorum ad usum Seminariorum. T. 1-2 / Carolus Boyer S. J. - Paris : Desclee de Brouwer, 1935-1936 / I. M. Bochenski O.P.// Angelicum, ISSN 1123-5772. - T. 13, 1936, nr 4 (Październik), s. 597-598

197. [Recenzja pracy:] Magister Thomas doctor communis, Księga Pamiątkowa międzynarodowego Kongresu filozofji tomistycznej w Poznaniu (28-30 sierpnia 1934) Recueil des conférences des Journées internationales d'Etudes de philosophie thomiste a Poznan (28-30 août 1934) Ed. Ks. Dr Kazimierz Kowalski, Studia Gnesnensia, XII, Gniezno 1935. In 8°, pp.XXX, 499. / I. M. [Innocenty Maria] Bocheński.// Angelicum, ISSN 1123-5772. - T. 13, 1936, nr 1 (Styczeń), s. 158-160

1937

198. [Recenzja pracy:] Grabmann, Handschriftliche Forschungen zu den philosophischen Schriften des Petrus Hispanus, des späteren Papstes Johannes XXI († 1277) [Sitz.-ber. d. Bayer. Akad. d. Wiss., Philos.-hist. Abt., 1936, Heft 9]. München 1936, 8°, 137 / I. M. [Innocenty Maria] Bochenski O.P. - (Recensiones) // Angelicum, ISSN 1123-5772. - T. 14, 1937, nr 3-4 (Lipiec), s. 634-635

199. [Recenzja pracy :] Kieszkowski Bohdan, Platonizm renesansowy (Biblioteka Przeglądu Filozoficznego, 1), Warszawa 1935, XVI-130. / I. M. [Innocenty Maria] Bochenski O.P. - (Recensiones). - Tekst w języku łacińskim // Angelicum, ISSN 1123-5772. - T. 14, 1937, nr 3-4 (Lipiec), s. 635

1938

200. Compte rendus / Innocenty M. Bocheński.//Ateneum Kapłańskie, ISSN 0208-9041. - 1938, t. 41, s. 85-94 : Studia Philosophica. - Lwów 1935

201. [Recenzja książek i artykułów :] 1. Pastore Annibale, La logica del potenziamento coi « Principii » di Pietro Mosso [Collez. di studi filos., Serie Teoretica N. 5], Napoli (Rondinella) 1936. 8°, 316 et 2 ; 2. Stepa Jean, Méthode des recherches scientifiques et l'esprit de la culture, Lwów 1937, 8°, 53. ; 3. Myśl katolicka wobec logiki wspólczesnej [Studia Gnesnensia XV], Poznań 1937. 8°, 196 ; 4. La pensée catholique et la logique moderne, compte rendu de la session spéciale tenue le 26. XI. 1936 pendant le III e congrès polonais de philosophie [Wydawnictwa Wydziału Teologicznego U. J., Ser. I, Nr. 2], Kraków 1937 ; 5. Jaśkowski Stanisław, On the rules of suppositions in formal logic, [Studia Logica Nr. 1] Warszawa 1934. 8°, 32.; 6. Menger Karl, The new logic, tranlated by H. B. Gottlieb and J. K. Senior. 8°, 37. ; 7. Elie Hubert, Le complexe significabile, Paris (Vrin) 1937.8°, 260. ; 8. Grabmann Martin, Die Introductions des Wilhelm von Shyreswood († nach 1267), literarhistorische Einleitung und Textausgabe, [Sitzungsber. d. Bay. Akademie d. Wissenschaften, phil.-hist. Abt., Jg. 1937, Heft 10], Munchen 1937.8°, 106 / I. M. Bochenski O.P. - (Recensiones) // Angelicum, ISSN 1123-5772. - T. 15, 1938, nr 4 (Październik), s. 577-580

202. Recenzje prac : 1. Calgagno Franciscus Xav., S J., Philosophia scholastica secundum « rationent, doctrinam et principia » S. Thomae Aquinatis, ad usum seminariorum, vol. I-II, Neapoli 1937. 8°, VII-467 et 570 ; 2. Reinstadler Sebast., Elementa Philosophiae scholasticae, vol. I-II, ed. 16ª, Friburgi Br., Herer, 1937. 16°, XXVIII-552 ; XX-563. ; 3. Jolivet Régis, Cours de Philosophie, Lyon-Paris, Vitte, 1934, 8°, 399 ; 4. Lossky N. O., Intellectual Intuition and Ideal Being, [Bulletin de l'Association Russe pour les recherches scientifiques à Prague, vol. I (VI), Sect. d. se. philos, hist, et soc. N. 1], Praha 1934. 8°, 54 et 1 ; Lossky N.O., Intuitivism [ibid. N. 12], Praha 1935. 8°, 32 ;5. Habań Metodej, O.P., Psychologie, Brno 1937.8°, 252 / I. M. [Innocenty Maria] Bocheński. - (Recensiones)// Angelicum, ISSN 1123-5772. - T. 15, 1938, nr 4 (Październik), s. 580-582

1939

203. [Recenzja książki] : Kazimierz Ajdukiewicz : Propedeutyka filozofii dla liceów ogólnokształcących, Lwów-Warszawa (Książnica-Atlas), 1938, 23x15, str. 216 / Innocenty M. Bocheński O.P. // Polski Przegląd Tomistyczny : kwartalnik. - R. 1, 1939, s. 187-192

http://bc.dominikanie.pl/dlibra/doccontent?id=233

1940

204. [Recenzja książek :] 1) Josef Santeler S.J., Der Platonismus in der Erkenntnislehre des heiligen Thomas von Aquin (Philosophie und Grenzwissenschaften), Innsbruck-Leipzig, 1939, IV,272 pp. ; 2) W. Urmanowicz, Zasady filozofii chrześcijańskiej. Wilno 1938, 177 pp ; 3) L. Kwiatkowski C. R., Sanctus Thomas Aquinas et philosophia scholastica a P. Petro Semenenko exposita et ampliata. Albani 1939, 272 pp. ; 4) Le prince E. Bułhak, Authenticité des oeuvres de Saint Denis l'Aréopagite, évêque d'Athènes et de Lutetia in Parisiis, et sa Réintégration sur le siège episcopal de Paris, Rome 1938, XXXII et 437 pp. / I. M. [Innocenty Maria] Bochenski O.P.// Angelicum ISSN 1123-5772. - T. 17, 1940, nr 2-3 (Kwiecień), s. 321-325

1949

205. [Recenzja pracy :] Giuseppe Vaccarino. Elementi per una teoria della conoscenza. Sigma (Rome), vol. 1 (1947-8), pp.6-27, 69-86, 215-233, 303-331, 387-433. Discussion by Riccardo Miceli and the author, ibid., pp.245-247 / I. M. Bochenski. - (Reviews)// Journal of Symbolic Logic, ISSN 0022-4812. - T. 14, 1949, nr 1 (Marzec), s. 70

206. [Reviev] [Recenzja] : Silvio Ceccato. Divagazioni di animai semiolicum. Sigma , vol. 1 , pp. 294-302 / I. M. Bocheński.//Journal of Symbolic Logic, ISSN 0022-4812. - T. 14, 1949, nr 1 (Marzec), s. 70

207. [Reviev] [Recenzja] : Ettore Carruccio. Il problema dell'esprimibilta in simboli di un sistema ipotetico-deduttivo. Ibid., pp. 357-364. Discussion by Giuseppe Vaccarino and the author, ibid., pp. 365-367 / I. M. [Innocenty Maria] Bochenski.//Journal of Symbolic Logic, ISSN 0022-4812. - T. 14, 1949, nr 1 (Marzec), s. 70

1950

208. Review [Recenzja] : Antoni Korcik, The Theory of the Syllogism of Assertoric Propositions in Aristotle Against the Background of Traditional Logic. A Historical and Critical Study./ I. M. [Innocenty Maria] Bochenski.//Journal of Symbolic Logic, ISSN 0022-4812. - T. 14, 1950, nr 4 (Styczeń), s. 263-264

209. Review [Recenzja] : Ludovico Geymonat. Studi per un nuovo razionalismo. Chiantore, Turin1945, X + 349 pp. / I. M. [Innocenty Maria] Bochenski.//Journal of Symbolic Logic, ISSN 0022-4812. - T. 14, 1950, nr 4 (Styczeń), s. 264

210. Review [Recenzja] : Kazimierz Kłósak. Teoria indeterminizmu ontologicznego a trójwartościowa logika zdań prof. Jana Łukasiewcza (The theory of ontological indeterminism and the three-valued logic of propositions of Prof. Jan Łukasiewicz). Ateneum Kapłanskie, vol. 49 (1948), pp. 209–320. - Kazimierz Kłósak. Konieczność wyjścia poza logikę dwuwartościową (The necessity of going beyond the two-valued logic). Ateneum Kapłańskie vol. 50 (1949), pp. 105–116. / I. M. [Innocenty Maria] Bochenski.//Journal of Symbolic Logic, ISSN 0022-4812. - T. 14, 1950, nr 4 (Styczeń), s. 263

211. Review [Recenzja] : Mates Benson. Diodorean implication. The philosophical review, vol. 58 , pp. 234-242 / I. M. Bochenski.//Journal of Symbolic Logic, ISSN 0022-4812. - T. 14, 1950, nr 4 (Styczeń), s. 264

1951

212. [Reviews :] Antoinette Virieux-Reymond, La Logique et L'Epistemologie des Stoiciens. Leurs Rapports Avec: a) La Logique d'Aristote b) La Logistique et la Pensee Contemporaine. Librairie de l’Université, Lausanne 1949, 331 pp. ; Antoinette Virieux-Reymond, La Logique et L'Epistemologie des Stoiciens. Leurs Rapports Avec la Logique d'Aristote, la Logistique et la Pensee Contemporaine. Avec une Preface de M. Emile Bréhier. Libraire de l’Université, Lausanne 1949, VI+331 pp. / I. M. [Innocenty Maria] Bochenski. - (Reviews)// Journal of Symbolic Logic, ISSN 0022-4812. - T. 16, 1951, nr 3 (Wrzesień), s. 224

213. Recenzja książki : Elements of Analytic Philosophy / Artur Pap. - New York, 1949 / I. M. Bocheński.//The New Scholasticism / Catholic University of America (Washington), ISSN 0028-6621. - 1951, nr 25, z. 4, s. 472-476

214. Review [Recenzja] : Virieux-Reymond Antoinette. La logique et l'épistémologie des stoicïens. Leurs rapports avec: a) La logique d'Aristote b) La logistigue et la pensée contemporaine. Librairie de l'Université, Lausanne 1949, 331 pp.Vikieux-Reymond Antoinette. La logique et l'épistémologie des stoicïens. Leurs rapports avec la logique d'Aristote, la logistique et la pensée contemporaine. Avec une préface de M. Emile Bréhier. Librairie de l'University Lausanne 1949, VI + 331 pp. [The same work with an added preface. / I. M. Bochenski.//Journal of Symbolic Logic, ISSN 0022-4812. - T. 16, 1951, nr 3, s. 224

1952

215. [Reviews] : Daniel Henry Holmes Ingalls. Materials for the study of Navya-nyāya logic. Harvard oriental series, vol. 40. Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1951, 182 pp. / I. M. Bocheński.//Journal of Symbolic Logic, ISSN 0022-4812. - T. 17, 1952, nr 2, s. 117-119

216. Recenzja książki : Materials for the Study of Navya Nyāya Logic autor : Daniel Henry Holmes Ingalls, Harvard University Press, 1951 / J. M. Bochenski.//Journal of Symbolic Logic, ISSN 0022-4812. - T. 17, 1952, nr 17, s. 117-119

1953

217. [Book Review] : Zocher Rudolf : Leibniz' Erkenntnislehre / I. M. Bochenski.// Theologie = Revue philosophique et théologique de Fribourg = Rivista filosofica e teologica di Friburgo = Review of philosophy and theology of Fribourg, ISSN 0016-0725. - T. 31, 1953, s. 256

1954

218. Review [Recenzja] : Sugihara Takeo. The axiomatization of the Aristotelian modal logic. Memoirs of the Liberal Arts College, Fukui University, vol. 2 , pp. 53-60 / I. M. Bochenski.//Journal of Symbolic Logic, ISSN 0022-4812. - T. 19, 1954, nr 4, s. 292

219. Recenzja książki : Tractatus Logico-Philosophicus…a cura di G. C. Colombo S. J. / Ludwig Wittgenstein. - Milano ; Roma, 1954 / J. M. Bochenski.// Theologie = Revue philosophique et théologique de Fribourg = Rivista filosofica e teologica di Friburgo = Review of philosophy and theology of Fribourg, ISSN 0016-0725. - T. 32, 1954, nr 1, s. 316-317

1955

220. [Recenzja pracy :] Takeo Sugihara. Aristoteles ni okeru tokusyô to huteisyô (Particular and indefinite propositions in Aristotelian Logic). Japanese with English summary. Memoirs of the Liberal Arts College, Fukui University, vol. (1954), pp. 77-86 / I. M. [Innocenty Maria] Bochenski.// Journal of Symbolic Logic, ISSN 0022-4812. - T. 20, 1955, nr 2 (Czerwiec), s. 172

1962

221. Recenzja książki : Kampf um die bessere Welt / A. Buchholz. - Stuttgart 1961 / J. Bochenski.// Studies in Soviet Thought : a quarterly review, ISSN 0039-3797. - 1962, nr 2, s. 139-142

1963

222. Recenzja książki : Arnold Buchholz : Der Kampf um die bessere Welt. Ansätze zum Durchdenken der geistigen Ost-West-Probleme. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1961. 255 S. / J. M. Bocheński. - (Bücher und Zeitschriften / Russland/Sowjetunion)//Osteuropa, ISSN 0030-6428. - T. 13, 1963, nr 2-3 (Ferbruar/März), s. 194-201

223. [Recenzja książki : ] Gustav A. Wetter: "Sowjetideologie heute: I. Dialektischer und historischer Materialismus" : Fischer Bücherei, Frankfurt a/M. und Hamburg, 1962, 333 S. / [J. M. Bocheński].//Studies in Soviet Thought : a quarterly review, ISSN 0039-3797. - T. 3, 1963, nr 1, s. 61-66

1964

224. Recenzja książki : V. I. Lenin, What is to be done, Oxford, Clarendon, 1963 / J.M. Bochenski.// Studies in Soviet Thought : a quarterly review, ISSN 0039-3797. - T. 4, 1964, nr 1, s. 68

225. Recenzja książki : Filosofskij slovar’. Pod redakciej M. M. Rosentalja i P. F. Judina. Izd. Polit. Literatury, Moskva. 1963, 544 pp. / J. M. Bochenski. - (Reviews) // Studies in Soviet Thought : a quarterly review, ISSN 0039-3797. - T. 4, 1964, nr 1, s. 71-74

226. Recenzja książki : Francesca Rivetti Barbò, L'antinomia del mentitore nel pensiero contemporaneo da Peirce a Tarski. Studi-testi-bibliografia. Publicazioni dell’UniversitàCattolica del Sacro Cuore, Ed. Vita e Pensiero, Milano 1961. Un volume di pp. XLIII-744. /J. M. Bochenski. - (Analisi d’opere). - Tekst w języku włoskim //Rivista di Filosofia Neo-Scolastica, ISSN 0035-6247. - R. 56, 1964, nr 5 (Wrzesień-Październik), s. 536-538

1965

227. Recenzja książki : E. Lampert : Sons against fathers. Studies in Russian radicalism and revolution. Oxford, Clarendon Press - Oxford University Press, 1965. X+405 pp. / J. M. Bocheński.//Studies in Soviet Thought : a quarterly review, ISSN 0039-3797. - T. 5, 1965, nr 1-2 (Juni), s. 101-103

1966

228. Recenzja książki : Social sciences in the U.S.S.R. Paris / The Hague, Mouton, 1966. XII+297 pp. / J. M. Bocheński.//Studies in Soviet Thought : a quarterly review, ISSN 0039-3797. - T. 6, 1966, nr 2 (Juni), s. 155-156

1967

229. Recenzja książki : Helmut Fleischer, Philosophie in Sowjetunion 1964-1965, Berlin : Osteuropainstitut, 1966 / J. M. Bocheński.//Studies in Soviet Thought : a quarterly review, ISSN 0039-3797. - T. 7, 1967, nr 2 (Juni), Trends and Perspectives in Current Soviet and East-European Philosophy, s. 179-180

230. Recenzja książki : Nicholas Lobkowicz (ed.), Marx and the Western World. Uniwersity of Notre Dame Press, Notre Dame-London, 1967. XIX+444 pp. / J. M. Bochenski. - (Reviews) // Studies in Soviet Thought : a quarterly review, ISSN 0039-3797. - T. 7, 1967, nr 3 (September), s. 253-255

1974

231. Recenzja : N. I. Kondakov, Logičeskij slovar' (Logical Dictionary), Nauka, Moscow 1971. 656 s. / Joseph M. Bocheński.// Studies in Soviet Thought : a quarterly review, ISSN 0039-3797. - T. 14, 1974, nr 1-2, s. 133-138

1979

232. Główne nurty marksizmu : recenzja książki “Główne nurty marksizmu”. T. I-III / Leszek Kołakowski. - Paryż : Instytut Literacki, 1976-1978 / Innocenty Maria Bocheński.// Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1979, nr 10/385, s.112-119

1984

233. Recenzja książki : Harro von Senger, Partei, Ideologie und Gesetz in der Volksrepublik China (Scheizer Asiatische Studien, Monogrphien, Band 5). Peter Lang, Bern und Frankfurt/M. 1982, pp XV, 380 / J. M. Bocheński.//Studies in Soviet Thought : a quarterly review, ISSN 0039-3797 . - T. 28, 1984, nr 1 (Jul.), s. 44-45


3. 5. Pamiętniki, wspomnienia

3. 5. 1. Wydawnictwa zwarte

234. Wspomnienia / Józef Bocheński. - Wydanie 2 zmienione. - Kraków : Philed, 1994. - 368 stron ; 20 cm. - Bibliografia na stronach 349-351. - Indeks. - ISBN 83-86238-01-1

Recenzja : Dernałowicz Maria : Pamiętnik nie dla każdego. //Więź. - 1994, nr 6, s. 179-184

Recenzja : Lem Stanisław : Człowiek wielkich przestrzeni. //Tygodnik Powszechny, ISSN 0041-4808. - 1996 nr 2 (14 I), s. 6

PBW Przemyśl Czytelnia CzP 2 nr inw. 82129


3. 5. 2. Wydawnictwa ciągłe

235. Filozoficzne anegdoty i wspomnienia / J. M. Bocheński.//Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 1, 1947, nr 16 (31 VIII-6 IX), s. 4-8

236. Monte Cassino : urywki wspomnień / I. M. Bocheński OP.//Pamiętmik Literacki (Fryburg) / Zrzeszenie Studentów Polskich Zagranicą. - T. 8, 1947 , s. 40-46

237. Monte Cassino : urywki wspomnień / J.M. Bocheński.//Głos Katolicki=Voix Catholique (Paris) / Polska Misja Katolicka we Francji, ISSN 1279-953X. - R. 1, 1959, nr z (17 V)

238. Wspomnienia z rektoratu 1964-1966 / Józef M. Bocheński.// Nasza Gazetka : pismo miesięczne wydawane przez Towarzystwo Dom Polski w Zurychu = Unsere Kleine Zeitschrift= Notre Petite Gazette (Zürich). - 1982, nr7

239. Wspomnienia : fragment książki / J. M. Bocheński.// Spotkania : ilustrowany tygodnik informacyjny (Warszawa), ISSN 0867-3403. - R. 2, 1992, nr 40, s. 34-37


3. 6. Mowy, przemówienia, wykłady

3. 6. 1. Wydawnictwa zwarte

240. Gibt es einen Mittelweg zwischen Kapitalismus und Kommunismus? : [Vortrag] / I. M Bochenski. - Luxembourg : Aluc [Association Luxembourgeoise des Universitaires Catholiques] - Etudiants : 1975. - 11 - 6 stron ; 29,5 x 21 [multigr.]


3. 6. 2. Wydawnictwa ciągłe

241. Logika a filozofia religii / Józef M. Bocheński OP.// W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu, ISSN 0137-480X. - R. 16, 1988, nr 2 (174), s. 23-31. - Autoryzowany tekst wykładu publicznego, zorganizowanego przez Kolegium Filozoficzno-Teologiczne OO. Dominikanów w Krakowie w dniu 24 października 1987 roku.

http://bc.dominikanie.pl/dlibra/plain-content?id=681

242. Żyjemy w dobie przełomu : mowa wygłoszona 12 X 1990 z okazji nadania przez Uniwersytet Jagielloński doktoratu honoris causa / J. I. M. Bocheński.//Tygodnik Powszechny, ISSN 0041-4808. - 1990, nr 43 (28 X), s. 1, 9

243. Przemówienie wygłoszone w czasie uroczystości doktoratu honoris causa w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 15 października 1990 r. / I. M. Bocheński.//Słowo Powszechne : pismo codzienne, ISSN 0137-9283. - 1990, nr 262 (21-26 XII)

244. Przemówienie po otrzymaniu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego / Józef M. Bocheński.//Kwartalnik Filozoficzny, ISSN 1230-4050. - 1995, z. 1, s. 15-21


3. 7. Praca redaktorska

3.7. 1.Redakcja czasopism

245. Polski Przegląd Tomistyczny. - 1939, nr 1, 2

246. Nauka Chrystusowa. - Rzym ; Kirkcaldy, 1939-1944, nr 1-35

247. Komunikaty Referatu Prasowego Oficerskiej Stacji Zbornej. - 1940, nr 5 VII, 4 VIII

248. Komunikaty Referatu OświatowegoObozu. - 1940, nr 1(8 VIII)-11(17 VIII)

249. Dzienniki obozowe. - 1940 , 25 VIII-1 X

250. W Imię Boże : ulotka religijna = In the Name of God : a polish religious pamphlet. - 1941, nr 1 [22 lutego] - 1942, nr 35 [2 lutego]. - Perth / Szkocja : b. w. 1941-1942 ; 34 cm. - Tygodnik.

Zmiany :

Od 1941, nr 16 podtytuł : ulotka religijna = a fortnightly polish religious paper.

Od 1941, nr 20 podtytuł : gazetka religijna : wychodzi co tydzień = a weekly polish religious paper.

Od 1941, nr 7 [red. I. M. Bocheński].

Od 1942, nr 32 w nagłówku również : polska prasa obozowa.

251. W Imię Boże : dwutygodnik religijny 2 Korpusu / Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. 2 Korpus Polski ; redakcja ks. Józef Inocenty M. Bocheński. - [Włochy] : Szef Duszpasterstwa 2 Korpusu, ([Włochy] : Tłoczono w Drukarni Polowej A.P.W.), 1944-[1946 ; 32 cm. - Dwutygodnik

252. Bulletin de la Société philosophique de Fribourg / Société philosophique de Fribourg ; Rédacteur Jozef M. Bochenski. - R. 1(1946/1947)-R 7, nr 1(1953). - Fribourg : Société philosophique de Fribourg, 1946-1953 ; 31 cm

253. Methodos : rivista trimestrale di metodologia e di logica simbolica = a quarterly review of methodology and of symbolic logic / Centro italiano di metodologia e analisi del linguaggio. T. 1(1949)-T. 16(1964) = T. 1-62. - Milano : La Fiaccola, 1949-1964 ; 23 cm. - Kwartalnik. - ISSN 0369-2361

Redakcja T. 1 (1949)-T. 6/7(1950)

254. Studies in Soviet thought : a quaterly rewiev / edited by J. M. Bocheński ; Université de Fribourg. Ost-Europa Institut. - Vol. 1, 1961- 1962 Vol. 2 nr 1-4 - Vol. 15, no. 1-4 (1975). - Dordrecht : Reidel, 1961 ; 23 cm. - Rocznik 1961. - Kwartalnik 1962-1982. - ISSN 0039-3797. - (Sovietica : publications of the Institute of East-European Studies at the University of Fribourg Sovietica (Dordrecht) , ISSN 0561-2551 ; T. 7)

3.7. 2.Redakcja Wydawnictw ciągłych, wielotomowych. Praca edytorska

255. Bibliographische Einführungen in das Studium der Philosophie / redaktion Joseph M. Bocheński. T. 1, 1948- T. 23, 1953. - Bern : A. Francke, 1948-1953. - 24 cm

256. Petri Hispani summulae logicales / quas e codice manu scripto Reg. Lat. 1205 / edidit I. M. Bocheński. - Torino : Marietti , 1947, - XXIII, 143 stron ; 22 cm. - Tekst w języku łacińskim

257. Textus philosophici Friburgenses / redakteur Joseph M. Bochenski. T. 1-4/5. - Fribourg : Société philosophique ; Louvain : Ed. E. Nauwelaerts, 1948-1954. - 24 cm


3. 8 . Publikacje

3. 8. 1.Wydawnictwa zwarte

1930

258. O liturgji dominikańskiej / Bogusław Prawdota [pseud] [Józef M. Bocheński [nazwa]. - Lwów : O. O. Dominikanie, 1930. - X, 52, [1] strony ; 19 cm

1931

259. Die Lehre von [!] Ding an sich bei Moritz von Straszewski (1848-1921) : Darstellung und Kritik. Ein Beitrag zum Problem des Transzendenten [Rozprawa doktorska] / Josef Bocheński. - Lwów : [Wydawnictwo Dominikanów (Drukarnia Dominikańska, Lwów)], 1931. - [13], 108 stron ; 19 cm

1932

260. Die Lehre von [!] Ding ans ich bei Moritz von Straszewski (1848-1921). Darstellung und Kritik. Ein Beitrang [!] zum Problem des Transzendenten [Dysertacja] / Josef Bocheński. - Lwów : [Wydawnictwo OO. Dominikanów (Drukarnia Dominikańska, Lwów)], 1932. - 24 cm. - Bibliografia

261. Die Lehre vom Ding an sich bei Straszewski (1848-1921) [Rozprawa doktorska] / Innocenty Bocheński. Zagadnienie piękna / Kazimierz Kowalski. - Lwów Wydawnictwo OO. Dominikanów ; Poznań : skład główny Księgarnia św. Wojciecha (Drukarnia Dominikańska, Lwów), 1932. - [2], 13, [3], 106, [2], 92, [4] strony ; 24 cm. - (Studia Gnesnensia ; 3). - Bibliografia na stronach 9-15. Indeksy. - Streszczenie niemieckie, francuskie

1933

262. La métaphysique et la logique moderne / I. M. Bochenski.//W: Sborník Mezinárodních Tomistických Konferencí v Praze 1932 / sestavil Metoděj Habáň OP. - Olomouc : Filosofická revue : Tiskly Lidové Zavody Tiskarské a Nakladetelské, 1933. - S. 153-159. - Tekst w języku francuskim

1935

263. Dowód przyczynowy na istnienie Boga w świetle wiary katolickiej / Józef Maria Bocheński. -Włocławek : Drukarnia Diecezjalna (Włocławek), 1935. - 42 strony ; 24 cm. - Odbitka : Ateneum Kapłańskie, T. 36 (1935)

1936

264. Compendium lectionum logicae 2 De judicio : syllogistica assertoria traditionalis / Joseph Bochenski. - Romae : [Angelicum], 1936.

265. Compendium lectionum logicae 3 Consequentiae seu institutio logistica / Joseph Bochenski. - Romae : [Angelicum], 1936.

266. De cognitione existentiae Dei per viam causalitatis relate ad fidem catholicam [Rozprawa doktorska] / I. M. [Innocenty Maria] Bocheński. - Poznań : Skład Główny Księgarni św.Wojciecha (Drukarnia Dominikańska, Lwów), 1936. - XVI, 243, [1] strona ; 24 cm. - (Studia Gnesnensia ; 14. Dział Teologiczny ; 7). – Bibliografia na stronach XII-XVI. - Na stronie tytułowej kryptonim nazwy zakonnej autora. - Extractus e dissertatione pro gradu Doctoratus obtinendo Facultati Theologicae Instituti Pontificii Internationalis "Angelicum" an. ac. 1934/5 oblata. - Tekst w języku łacińskim

267. Rola logistyki w filozofii chrześcijańskiej / I. M. [Innocenty Maria] Bocheński, J. F. [Jan Franciszek] Drewnowski, J. [Jan] Salamucha. - Warszawa : brak wydawcy (Druk Doświadczalna Pracownia Graficzna Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł), 1936. - 45, [1] strona ; 19 cm. - Odbitka : Verbum. - 1936, nr 3-4. - Zawera : W sprawie logiki / I. M. Bocheński ; O potrzebie ścisłości / J. F. Drewnowski ; Zza kulis filozofichrześcijańskiej / J. Salamucha.

1937

268. Drugi Międzynarodowy Zjazd Tomistyczny w Rzymie / J. M. Bocheński. - Brak miejsca wydania : brak roku wydania. - S. [1], 320-322. - Osobne odbicie : Kwartalnik Filozoficzny [(Kraków), 1937], T. 13, 1936-1937, z. 4. - Autor pod tekstem.

269. Elementa logicae Graecae / [editor] J.[Józef] Bocheński. - Roma : Anonima Libraria Cattolica Italiana, 1937. - 122, [2] strony ; 23 cm

270. O „relatywizmie” logicznym / I. M. Bocheński.//W: Myśl katolicka wobec logiki współczesnej / redakcja Kazimierz Kowalski. - Gniezno ; Poznań ; Lwów : nakład Księgarnia św. Wojciecha, 1937. - (Studia Gnesnensia ; 15). - S. 87-111, 180-182. - Materiały z posiedzenia III Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Krakowie w dniu 26 września 1936

271. Tradycja myśli katolickiej a ścisłość / I. M. Bocheński.//W: Myśl katolicka wobec logiki współczesnej / redakcja Kazimierz Kowalski. - Gniezno ; Poznań ; Lwów : nakład Księgarnia św. Wojciecha, 1937. - (Studia Gnesnensia ; 15). - S. 27-34. - Materiały z posiedzenia III Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Krakowie w dniu 26 września 1936

1938

272. Analisi logica di un testo di S. Tommaso d'Aquino (I, 75, 6) / Innocenzo M. Bocheński. //W: Nove lezioni di logica simbolica. - Roma : Angelicum, 1938. - S. 147-155

273. Główne zadanie inteligencji w świetle uchwał Synodu Plenarnego / I. M. [Innocenty Maria] Bocheński. - Warszawa : Archidiecezjalny Instytut Akcji Katolickiej (Drukarnia „Znicz”, Pruszków), 1938. - 31 stron ; 21 cm. - (Wydawnictwa Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Warszawie ; nr 2). - Referat wygłoszony na inauguracji II roku pracy (1938/39) w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej w Warszawie, dnia 9 października 1938 roku.

274. Nove lezioni di logica simbolica / Innocenzo M. Bocheński OP. - Roma : Angelicum, 1938. - 183, [1] strona : tabela ; 22 cm

275. Powszechniki jako treści cech w filozofii św. Tomasza z Akwinu / Innocenty M. Bocheński. - Warszawa : brak wydawcy (Drukarnia P. Pyz), 1938. - S. 136-149 ; 24 cm. - Odbitka : Przegląd Filozoficzny, ISSN 0867-1176. - T. 41, 1938, z. 2

276. Z historii logiki zadań modalnych / I. M. [Innocenty Maria] Bocheński. - Lwów : Wydawnictwo O.O. Dominikanów (Drukarnia Dominikańska, Lwów), 1938. - 147, [4] strony ; 24 cm. - Bibliografia

1941

277. Odwet : (II - IIae, 9-108) / Św. Tomasz z Akwinu ; przełożył, wstępem i objaśnienami zaopatrzył o. I. M. Bocheński. - Perth : Wydawnictwo Nauki Chrystusowej, 1941. - S. 97-118 ; 16 cm. - (Nauka Chrystusowa ; 12)

1942

278. Męstwo : (II-IIae, q. 123) / św. Tomasz z Akwinu ; przełożył i objaśnieniami zaopatrzył I. M. Bocheński. - Perth : [Wydawnictwo Nauki Chrystusowej], 1942. - 40 stron ; 16 cm. - (Nauka Chrystusowa ; 22). - U góry okładki : Polska Prasa Obozowa.

279. O patriotyzmie / I. M. Bocheński. - [Perth] : [Wydawnictwo Nauki Chrystusowej] [druk : Kirkcaldy: the Allen Litho. Co. Printed for the Head Chaplain to the Polish Troops in Scotland], 1942. - 28 stron ; 18 cm. - (R. III, z. 5. Nauka Chrystusowa ; 19)

1943

280. O małżeństwie / [I. M. Bocheński]. - Perth : [Wydawnictwo Nauki Chrystusowej], 1943. - 14 stron ; 17 cm. - (Nauka Chrystusowa ; 26). - Na okładce : Polska Prasa Obozowa. - Przedruk z : Dziennik Żołnierza. - 1942, nr 81

281. Pismo święte / Innocenty Maria Bocheński. - Edinburgh : Senior Chaplain to the Polish Forces in Scotland, 1943. - 28 stron ; 17 cm. - (Nauka Chrystusowa ; 29)

282. Wiara / I. M. Bocheński. - [Perth] : [Wydawnictwo Nauki Chrystusowej], 1943. - 28 stron ; 18 cm. - (Nauka Chrystusowa ; 28)

283. Zagadnienia aktualne / Innocenty Maria Bocheński ; rozdz. 2, O zemście /Bronisław Chrostowski. - [Pertrh] : [Wydawnictwo Nauki Chrystusowej], 1943. - 27 stron ; 18 cm. - (Nauka Chrystusowa ; 25)

1944

284. Eutyfron / Platon ; [na język polski przełożył I. M. Bocheński]. - Edinburgh : Składnica Księgarska, 1944. - 24 stron ; 18 cm

1945

285. Psalmy. Ks. 2 / przekład Leopolda Staffa ; [redakcja I. M. Bocheński]. - Włochy : brak wydawcy, 1945. - 38 stron ; 17 cm. - (Nauka Chrystusowa ; 36). - Przedruk z "Księgi Psalmów" Warszawa : "Verbum", 1938

286. Sancti Thomae Aquinatis de modalibus opusculum et doctrina / I. M. Bocheński. - Romae : brak wydawcy, 1945. - 39 stron ; 23 cm. - Extractum ex periodico "Angelicum". 17 (1940), fasc. 2-3, s. 180-218

287. O patriotyzmie / I[nnocenty] M[aria] Bocheński. - [Rzym] : Veritas, 1945. - 31 stron ; 17 cm. - (Rok VI, z. 2. Nauka Chrystusowa ; 37)

1946

288. Logika : (skrypt) / I. M. Bocheński. - Newton, Notts. : Liceum Matematyczno-Fizyczne R. A. F., 1946. - 51 stron ; 33 cm. - Maszynopis powielony. - Opis wg okładki - Podręcznik dla szkoły polonijnej

289. Filozofia bolszewicka / Józef Miche [pseudonim]. - [Rzym] : Senior Chaplain to the Polish Forces in Italy [Drukarnia Polowa 2. Korpusu Armii Polskiej], 1946. - 92, [2] strony ; 20 cm. - (Nauka Chrystusowa ; 44-47). - Na stronie tytułowej pseudonim autora, nazwa autora : Bocheński, Innocenty Maria

290. Manuale di filosofia bolscevica / Giuseppe Miche [pseudonim] I. M. Bochenski [nazwa]. - Roma : Magi-Spinetti editori, 1946. - 126 stron ; 23 cm. - Bibliografia na stronie 8

291. Textus locales selecti… editi a Dni MCMXXXV, quos textu notis et proemio auctos typis mandavit Fr. Thomas M. Romero Gross / Innocentio M. Bocheński. - Quiti : Typographia Sancti Diminici, 1946. - 133 stron ; 18x13 cm

1947

292. Europäische Philosophie der Gegenwart / Joseph M. Bochenski. - Bern : A. Francke, 1947. - 304 strony ; 18 cm. - (Sammlung Dalp ; Bd. 50). - Bibliografia na stronach 257-286. Indeksy.

293. La logique de Théophraste / I. M. Bochenski. - Fribourg en Suisse : Editions de la Librairie de l’Université, 1947. - 138 stron ; 27x18 cm. - (Collectanea Friburgensia ; 32)

294. La philosophie / I. M. Bocheński.//W: Pologne 1919-1939. T. 3, Vie intellectuelle et artistique / editors Jan Modzelewski & Jadwiga Romerowa. - Neuchâtel : Edition de la Baconnière, 1947. - S. 229-260

295. Le dé chainement des forces laïques / I. M. B.[Innocenty Maria Bocheński], Gaston Castella.//W: Histoire illustrée de l’Eglise. Vol. 2, Renaissance et temps modernes, fasc. 16 / editors Georges de Plinval, Romain Pittet. - Genève : Éditions de l'Écho Illustré ; Paris : Éditions du Cerf, 1947. - S. 213-260

296. Der sowjetrussische Dialektische Materialismus : Diamat / Joseph M. Bocheński ; mit handschriftlichen Anmerkungen von Karl Ballmer. - Bern : Francke, 1947. - 213 stron - (Sammlung Dalp ; Band 69). - Bibliografia na stronach 185-206. - Tekst w języku niemieckim

297. Petri Hispani Summulae logicales : quas e codice manu scripto Reg. lat. 1205 / edidit I. M. Bocheński. - [Torino] : Domus Editorialis Marietti, [1947]. - XXIII, 143 strony ; 23 cm. - Tekst w języku łacińskim

1948

298. Allgemeine philosophische Bibliographie / redaktion von I.[Innocenty] M.[Maria] Bochenski und F.[Florenzo] Monteleone. - Bern : Francke, 1948. - 42 strony ; 20 cm. - (Bibliographische Einführungen in das Studium der Philosophie ; 1)

299. Bibliographische Einführungen in das Studium der Philosophie. T. 1-20 / unter mitwirkung von R. B. Winn, E. W. Beth, R. Jolivet, O. Gigon, J. de Manesce, M. F. Sciacca, M. D. Philippe und K. Dürr / heraugegeben von I. M. B [Innocenty Maria Bocheński]. - Bern : A. Francke, 1948-1953 ; 24 cm

300. On the categorical syllogism / I. M. Bochenski. - Oxford : Blackfriars Publ., 1948. - 22 stron ; 23 cm. - Przedruk z : Dominican Studies. - T. 11, 1948 vol. 1, January

301. Précis de logique mathématique / Joseph M. Bocheński. - Bossum ; Pays-Bas : F. G. Kroonder, [1948]. - 90, [2] stron ; 24 cm. - (Collection Synthèse ; 2). - Tekst w języku francuskim

302. Wstęp do teorii analogii / I. M. Bocheński. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1948. - 19, [1] strona ; 21 cm. - Przedruk, oryginał : Roczniki Filozoficzne, ISSN 0035-7685. - Lublin, 1948.

1949

303. Die Dogmatischen Grundlagen der Sowjetischen Philosophie : Stand 1958 / Joseph M. Bochenski. - [Brak miejsca wydania] : Reidel, copyright, 1949. - 84 stron. - (Sovietica / [Université de Fribourg. Ost-Europa Institut])

304. La filosofia actual / Joseph M. Bocheński ; przełożył na język hiszpański Eugenio Imaz. - México ; Buenos Aires : Fondo de cultura económica, 1949. - 311 stron ; 23 cm. - (Breviarios del Fondo de Cultura Económica ; 16). - Tytuł oryginału : Philosophie der Gegenwart

305. L’état et les besoins de l’histoire de la logique formelle / I. M. Bochenski.//W: Proceedings of the Xth International Congress of Philosophy (Amsterdam, August 11-18, 1948). T. 2, z. 2 / editted by E. W. Beth, H. J. Pos, and J. H. A. Hollak. - Amsterdam : North-Holland, 1949. - S. 1062-1064. - (Library of the Tenth International Congress of Philosopsy ; volume 1). - ISBN 978-1-63435-006-8

https://www.pdcnet.org/wcp10/content/wcp10_1949_0002_1062_1064

306. Précis de logique mathématique / I. Bocheński. - Bossum : Pays-Bas, 1949. - 90 stron ; 21 cm. - (Collection Synthèse ; 2)

1950

307. ABC tomizmu / I[nnocenty] M[aria] Bocheński. - Londyn : Veritas, 1950. - 82, [2] stron ; 18 cm

308. L'état de l'Eglise catholique en Pologne : [conférence prononcée le 28 mai 1950 à l'occasion du Congrès catholique des Polonais habitant la Suisse] / I. M. Bochenski. - Genève : Fédération des organisations polonaises en Suisse, 1950. - 8 zeszytów : tablice ; 30 cm

309. Der Sowjetrussische dialektische Materialismus : (Diamat) : Unwissenheit ist kein Argument. Die parteilosen Leute sind in der Philosophie ebensolche hoffnungslosen Stümper wie in der Politik. - Lenin / I. M. Bochenski, Professor an der Universität Freiburg i. d. Schweiz. - Bern : A. Francke, copyright [1950]. - 213 stron ; 18 cm. - (Sammlung Dalp ; Bd. 69). - Bibliografia na stronach 173-177

310. Wiara / Innocenty Maria Bocheński. - Zürich : nakładem Koła w Zürichu, 1950. - 12 stron ; 30 cm. - (Wykłady P. K. S. U. Veritas w Szwajcarii ; 1)

1951

311. Ancient Formal Logic / I.[Innocenty] M.[Maria] Bochenski. - Amsterdam : North-Holland Publishing Co., 1951. - VIII, 122 strony ; 22 cm. - (Studies in Logic and The Foundations of Mathematics). - Tekst w języku angielskim

312. Europäische Philosophie der Gegenwart / J. Bocheński. - 2 umgearbeitete Auflage. - Bern : A. Francke, 1951. - 323 strony ; 18 cm. - (Sammlung Dalp ; Bd. 50). - Literaturverzeichnis Seiten 277-310

313. La philosophie contemporaine en Europe / I. M. Bochenski ; traduction d'après la deuxième édition par François Vaudou. - Paris : Payot, 1951. - 252 strony ; 23 cm. - (Bibliothèque scientifique)

1952

314. Geschiedenis der hedendaagse europese wijsbegeerte / I [nnocent] M[aria] Bocheński ; nederlandse vertaling door Marcel Duchateau. - Burges : Desclée de Brouwer, 1952. - 330 stron ; 23 cm. - Tytuł oryginału : Europäische Philosophie der Gegenwart. - Tekst w języku niderlandzkim

1953

315. O patriotyzmie / I [nnocenty]. M[aria] Bocheński.//W: Szkice etyczne / I [nnocenty]. M[aria] Bocheński ; zebrał i ułożył Adam Bocheński. - Londyn : Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”, 1953. - S. 69-94. - (Biblioteka Polska / Veritas ; Seria niebieska ; T. 3)

316. Szkice etyczne / I [nnocenty]. M[aria] Bocheński ; zebrał i ułożył Adam Bocheński. - Londyn : Katolicki Ośrodek Wydawniczego „Veritas”, 1953. - 210 stron ; 19 cm. - (Biblioteka Polska / Veritas. Seria niebieska ; T. 3)

1954

317. Die zeitgenössischen Denkmethoden / I.[Innocenty] M. [Maria] Bochenski. - Bern ; Francke Verlag, 1954. - 150 stron : ilustracje ; 18 cm. - (Dalp-Taschenbücher ; 304)

318. Die zeitgenössischen Denkmethoden / I.[Innocenty] M. [Maria] Bochenski. - München : Lehnen Verlag, 1954. - 150 stron ; 18 cm. - (Dalp-Taschenbücher ; Bd. 304)

319. Grundriss der Logistik / von I. M. Bocheński ; aus dem Franzosischen übersetzt, neu bearbeitet und erweitert von Albert Menne. - Paderborn : Schöningh, 1954. - 124 stron : ilustracje ; 24 cm. - (Uni-Taschenbücher ; 59). - Bibliografia na stronach 109-114. - Tytuł oryginalu : Précis de logique mathématique

320. Relations de la philosophie aux sciences / I. M. Bocheński.//W: Il problema de la scienza : atti del IX Convegno di studi filosofici tra professori universtari, Gallarate, 1953 / Centro di Studi Filosofici (Gallarate) ; editor di volumi Maria Teresa Antonelli. - Brescia : Morellisna, 1954. - S. 102-103. - (Atti dei Convegni del Centro di studi filosofici tra professori universitari ; 9)

1955

321. Grundriss der Logistik / I. M. Bochenski ; aus dem französischen übersetzt, neu bearbeitet und erweitert von Albert Menne. - Paderborn : Ferdinand Schöningh, 1954 [właściwie 1955]. - 124 strony ; 24 cm

1956

322. Contemporary European philosophy / I[nnocent] M[arie Joseph] Bochenski ; translated from the [2nd reviewed German edition] by Donald Nicholl and Karl Aschenbrenner. - Berkeley ; Los Angeles, University of California Press, 1956. - XVIII, 326 stron ; 21 cm. - Tytuł oryginału : Europäische Philosophie der Gegenwart

323. Formale Logik / von I. M. Bochenski. - Freiburg im Breisgau ; München : Verlag Karl Alber, 1956. - XV, 639 stron : ilustracje, diagramy, tablice ; 23 cm. - (Orbis academicus :Problemgeschichten der Wissenschaft in Dokumenten und Darstellungen ; 3) (Philosophische und theologische Reihe ; 2). - Bibliografia na stronach 535-605. - Tekst w języku niemieckim

324. Gendai-no yōroppa tetsugaku / J. M. Bochensukii ; [yaku] Masuta Keisaburo. - Tōkyō : Iwanami Shoten, 1956. - [2], XII, 314, 66, [1], 5 stron ; 19 cm. - Bibliografia. - Tekst w języku japońskim. - Tytuł oryginału : Europäische Philosophie der Gegenwart

325. Die kommunistische Ideologie und die Würde, Freiheit und Gleichheit der Menschen im Sinne des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland vom 23.5.1949 / Josef Maria Bochenski O. P. ; Bundeszentrale für Heimatdienst - [Bonn] : Köllen, 1956. - 75 stron ; 21 cm. - (Schriftenreihe der Bundeszentrale für Heimatdienst ; z. 21)

326. The Problem of Universals / I. M. Bocheński. //W: The Problem of Universals : a Symposium Notre Dame, Indiana / edited by Innocenty Maria Bochenski, Alonzo Church, Nelson Goodman. - Notre Dame : University of Notre Dame Press, 1956. - S. 33-54

327. Der Sowjetrussische dialektische Materialismus : (Diamat) / I. M. Bochenski. - 2., umgearbeitete Auflage. - Bern : A. Francke, [1956]. - 150 stron ; 18 cm. - (Dalp-Taschenbücher ; Bd. 325 )

1957

328. Los metodos actuales del pensamento / I. M. Bochenski ; [przełożył na język hiszpański Raimundo Drudis Baldrich]. - Madrit : Editiones Rialp, 1957. - 266, [5] stron ; 23 cm. - (Biblioteca del pensamiento actual 69). - Tytuł oryginału : Die zeitgenössischen Denkmethoden

329. Rôle des Eglises en Europe orientale / I. M. Bocheński.//W: L'Europe des dix pays absents : Cours d'été au Collège de l'Europe libre, (août-septembre 1957) Strasbourg-Robertsau / par Sidney Hook [et d'autres]. - Nancy ; Strasbourg : Berger-Levrault , 1957. - S. 223-239. - Conférences sur l'Europe centrale et orientale

1958

330. El materialismo dialéttico / I. M. Bochenski ; traducción de Raimundo Drudis Baldrich. - Madrit : Editiones Rialp, 1958. - 267 stron ; 19 cm. - (Biblioteca del Pensamiento Actual ; vol. 86). - Tekst w języku hiszpańskim. - Tytuł oryginału : Der sowjetrussische dialektische Materialismus

331. Die formale struktur des Kommunismus / Joseph M. Bochenski.//W: Handbuch des Weltkommunismus / in zusammenarbeit mit zahlreichen gelehrten herausgegeben von Joseph M. Bocheński und Gerhart Niemeyer. - Freiburg im Breisgau ; München : Karl Alber, 1958. - S. 1

332. Handbuch des Weltkommunismus / in zusammenarbeit mit zahlreichen gelehrten herausgegeben von Joseph M. Bocheński und Gerhart Niemeyer. - Freiburg im Breisgau ; München : Karl Alber, 1958. - IX, [7], 762 stron ; 24 cm. - Bibliografia na stronach 647-715. Indeksy. - Tekst w języku niemieckim

333. Die Religion / Joseph M. Bochenski.//W: Handbuch des Weltkommunismus / in zusammenarbeit mit zahlreichen gelehrten herausgegeben von Joseph M. Bocheński und Gerhart Niemeyer. - Freiburg im Breisgau ; München : Karl Alber, 1958. - S. 517

334. Kościół katolicki w Polsce, 1954-1957 : fakty i dokumenty / oprac. Aleksander Wasung ; z przedmową I. M. Bocheńskiego. - Fryburg : Arcybiskupi Ośrodek Dokumentacji dla Spraw Koscioła w Polsce, 1958. - XI, 143 strony, 62 faksmile, [11] kart tablic ; 30 cm

335. Philosophische, soziologische und wirtschaftstheoretische Grundlehren / Joseph M. Bochenski.//W: Handbuch des Weltkommunismus / in zusammenarbeit mit zahlreichen gelehrten herausgegeben von Joseph M. Bocheński und Gerhart Niemeyer. - Freiburg im Breisgau ; München : Karl Alber, 1958. - S. 17

336. Zur Kritik des Kommunismus / Joseph M. Bocheński.//W: Handbuch des Weltkommunismus / in zusammenarbeit mit zahlreichen gelehrten herausgegeben von Joseph M. Bocheński und Gerhart Niemeyer. - Freiburg im Breisgau ; München : Karl Alber, 1958. - S. 625

1959

337. A precis of mathematical logic / I. M. Bochenski ; translated from French and German, edited by Otto Bird. - Dordrecht : D. Reidel, 1959. - X, 100 stron : ilustracje ; 23 cm. - (Synthese Library). - Tytuł oryginału : Précis de logique mathématique

338. Amerikanischer Pragmatismus und russischer Kollektivismus / von R. D. Dr Joseph M. Bochenski O. P., Pofessor an der Uniwersität Freiburg in der Schweiz //W: Methode und Weltanschauung in Erziehung, Heilerziehung und Unterricht : Vorträge des XXI. pädagogischen ferienkurses der Universität Freiburg vom 15.-20. Juli 1957 / [Mitarbeitern : Norbert Luyten, Wilhelm Schönenberger und anderen]. - Freiburg : Universitätsverlag, 1959. - S. 139-145. - (Arbeiten zur Psychologie, Pädagogik und Heilpädagogik ; 16)

339. Bibliographie der sowjetischen Philosophie=Bibliography of Soviet philosophy / redaktion Thomas Blakeley, Joseph M. Bocheński [und anderen]. - Freiburg (Schweiz) : Universität Ost-Europa Institut ; Dordrecht : Reidel, 1959-1968. - 7 Bd. ; 30 cm

340. Bibliographie der Sowjetischen Philosophie. 1, Die „Voprosy Filosofii” 1947-1956 : 1-906 / [vorwort Joseph M. Bocheński ; herausgegeben von J. M. Bochenski und Thomas J. Blakeley]. - Fribourg : Ost-Europa Institut, 1959. - [4], VII, [1], 72, [3] strony ; 30 cm. - (Sovietica : Veroffentlichungen des Ost-Europa Instituts Universität Freiburg/Schweiz ; 1)

341. Bibliographie der Sowjetischen Philosophie. 2, Bücher 1947-1956. Bücher und Aufsätze 1957-1958. Namenverzeichnis 1946-1958 (Nr 1000-2303) / herausgegeben von Joseph M. Bochenski und Thomas J. Blakeley. - Dordrecht : D. Reidel, 1959. - [5], III, 109 stron ; 30 cm. - (Sovietica : Veroffentlichungen des Ost-Europa Instituts Universität Freiburg/Schweiz ; 2)

342. Die dogmatischen Grundlagen der sowjetischen Philosophie (Stand 1958) / J. M. Bochenski. - Dordrecht-Holland : D. Reidel, copyright 1959, - XII, 84 strony ; 23 cm. - (Sovietica : Veroffentlichungen des Ost-Europa Instituts Universität Freiburg/Schweiz ; 3). - Zusammenfassung der "Osnovy Marksistskoj filosofii" mit Register

343. Histoire de la logique formelle / Innocentio Maria Bocheński.//W: Philosophy in Mid-Century. 4, History of philosophy. Contemporary thought in Eastern Europe and Asia : a survey =La philosophie au milieu du vingtième siècle. 4, Histoire de la philosophie. La pensée contemporaine en Europe Orientale et en Asie : chroniques / edited by Raymond Klibansky ; Institut international de philosophie. - Firenze : Nuova Italia, 1959. - S. 3-11

344. Kommunismus / [Joseph M. Bocheński, Gerhard Stavenhagen, Hans Köhler].//W: Staatslexikon : Recht, Wirtschaft, Gesellschaft. Bd 4. - 6., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. - Freiburg im Bresgau : Herder, 1959. - Sp. 1170-1199

345. Logisch-philosophische Studien / I.[nnocent] M.[arie] Bocheński ; mit Aufsätzen von Paul Banks [pseud.], Albert Menne und Ivo Thomas ; übersetzen und herausgegeben von Albert Menne. - Freiburg ; München : Alber, 1959. - VIII, 152 strony ; 21 cm

346. Wege zum philosophischen Denken : Einfuhrung in die Grundbegriffe / J. [Joseph] M. Bochenski. - Basel ; Freiburg im Breisgau ; Wien : Herder-Bücherei, 1959. - 124, [2] strony ; 19 cm. - (Herder-Bücherei ; Bd. 62)

347. Die zeitgenössischen Denkmethoden. Band 1 / I[nnocent] M[aria] Jos[eph] Bochenski. - 2. erweiterte und verbesserte Auflage. - Bern : Francke, 1959. - (Dalp-Taschenbücher ; 304)

348. Die zeitgenössischen Denkmethoden / I. M. Bocheński. - [2., neubearbeitete Auflage]. - München : Lehnen, 1959. - 150 stron ; 18 cm. - (Dalp-Taschenbücher ; Bd. 304)

1960

349. Vorrede / I. M. Bochenski.//W: Einstein und die Sowjet-philosophie : krisis einer Lehre T. 1, Die Grundlagen Soviética : Abhandlungen des Osteuropa-Instituts Universität Freiburg / Siegfried Müller-Markus. - Dordrecht : Reidel, 1960. - S. XI-XIII

350. Der sowjetrussische dialektische Materialismus (Diamat) / I[nnocent] M[arie Joseph] Bocheński. - 3., umgearbeitete Auflage. - Bern : Francke, 1960. - 180 stron ; 18 cm. - Bibliographie. - (Dalp-Taschenbücher ; Band 325)

1961

351. A History of Formal Logic / J. M. Bochenski ; translated [from German] and edited by Ivo Thomas. - Notre Dame : Notre Dame University Press, 1961. - XXII, 557 stron ; 23 cm. - Tytuł oryginału : Formale Logik

352. Contemporary European philosophy / by I. M. Bocheński ; translated from the [second, revised] German [edition] by Donald Nicholl and Karl Aschenbrenner. - 3rd print. - Berkeley ; Los Angeles : University of California, 1961. - XVIII, 326 stron ; 19 cm. - Tytuł oryginału : Europäische Philosophie der Gegenwart

353. Diretrizes do pensamento filosófico / J. M. Bocheński ; [versão portuguêsa do Alfred Simon]. - São Paulo : Herder, 1961. - 119 stron ; 20 cm. - (Coleção Cairoscópio). - Tekst w języku portugalskim. - Tytuł oryginału : Wege zum philosophischen Denken

354. Gendai no shikôhô : bunseki tetsugaku nyûmon / J. M. Bocheński ; yaku: Kazumori Kunishima. - Tokyo : Kaiso Shobo, 1961. - [2], 198, [2] strony ; 23 cm. - Tekst w języku japońskim. - Tytuł oryginału : Zeitgenössischen Denkmethoden

355. Logik / I. M. Bochenski.//W: Lexicon für Theologie und Kirche. Bd. 6, Karthago-Marcellino / herausgegeben von Josef Höfer und Karl Rahner ; mitwirkende von Michael Buchberger, Walter Kasper, Josef Höfer. - 2, vollständig überarbeitete Auflage. - Freiburg : Herder, 1961. - Koll. 1116-1118

356. Logistik / J. M. Bochenski.//W: Lexicon für Theologie und Kirche. Bd. 6, Karthago-Marcellino / herausgegeben von Josef Höfer und Karl Rahner ; mitwirkende von Michael Buchberger, Walter Kasper, Josef Höfer. - 2, vollständig überarbeitete Auflage. - Freiburg : Herder, 1961. - Koll. 1118f

357. Marxismus-Leninismus in der ČSR : die tschechoslowakische Philosophie seit 1945 / Nicolaus Lobkowicz ; mitarbeit Joseph M. Bocheński. - Dordrecht : D. Reidel, [1961]. - XVI, 267 stron ; 23 cm. - (Sovietica : Abhandlungen des Osteuropa Instituts - Universität Freiburg, Schweiz ; 8)

358. Wege zum philosophischen Denken / J. M. Bochenski. - 3. Auflage. - Freiburg im Breisgau : Herder,1961. - 124 strony ; 19 cm. - (Herder-Bücherei ; 62)

1962

359. Bibliographie der sowjetischen Philosophie. 3, Bücher und Aufsätze 1959-1960 : 3000-4308 / [herausgegeben von Joseph M. Bocheński und Thomas J. Blakeley]. - Dordrecht : D. Reidel, [1962]. - X, 73 strony ; 25 cm. - (Sovietica : Veroffentlichungen des Ost-Europa Instituts Universität Freiburg / Schweiz)

360. Formale Logik / von J. M. Bochenski. - [2., erweiterte Auflage]. - Freiburg [Breisgau] ; München : Alber, 1962. - XXIII, 647 stron ; 23 cm. - Bibliografia na stronach 531-605. - (Orbis academicus : Problemgeschichten der Wissenschaft in Dokumenten und Darstellungen. 3, Protestantische Theologie ; 2). - ISBN 3-495-44115-8

361. Grundriss der Logistik / von I. M. Bocheński ; aus dem Franzosischen übersetzt, neu bearbeitet und erweitert von Albert Menne. - 2. erweiterte Auflage. - Paderborn : F. Schöningh, 1962. - 141 stron : tablice ; 24 cm. - Tytuł oryginału : Précis de logique mathématique

362. Handbook of Communism / Joseph M. Bocheński, Gerhart Niemayer. - New York : F. A. Praeger, 1962. - XII, 686 stron ; 24 cm. - (Books that matter - Praeger Publications in Russian History and World Communism ; 111)

363. Logico-philosophical studies / by Paul Banks = I[nnocent] M. Joseph Bocheński, Ivo Thomas, Albert Menne ; edited by Albert Menne ; partly translated by Horace S. Glover. - Dordrecht-Holland : D. Reidel, 1962. - X, 136 stron ; 21 cm. - Tekst w języku angielskim. - Tytuł oryginału : Logisch-philosophische Studien

364. El materialismo dialectico / I. M. Bochenski ; traducción por Raimundo Drudis Baldrich. - 2. edición. - Madrid : Rialp, 1962. - 317 stron ; 19 cm. - (Biblioteca del pensamiento actual ; 86). - Tekst w jęz. hiszpańskim. - Tytuł oryginału : Der sowjetrussische dialektische Materialismus

365. Preface / I. M. Bochenski.//W: Phenomenology and science in contemporary European thought / Anna Teresa Tymieniecka. - New York : Noonday Press, 1962. - S. VII-XI

366. Preface / I. M. Bochenski.//W: Phenomenology and science in contemporary European thought / Anna Teresa Tymieniecka. - New York : Farrar, Straus and Cudahy, 1962. - S. VII-XI

367. La philosophie contemporaine en Europe / I. M. Bochenski ; [traduction de l'allemand par François Vaudou]. - Paris : Payot, 1962. - 217 stron ; 18 cm. - (Petite bibliothèque Payot ; 7). - Tekst w języku francuskim. -Tytuł oryginału : Europaeische Philosophie der Gegenwart

368. Philosophy : an introduction / I. M. Bochenski ; [translated by William N. Newell]. - Dordrecht : D. Reidel, 1962. - 112 stron ; 19 cm. - Tekst w języku angielskim. -Tytuł oryginału : Wege zum philosophischen Denken

369. Der Sowjetrussische dialektische Materialismus : (Diamat) / I. M. Bochenski. - 4. Auflage. - Bern : A. Francke, [1962]. - 180 stron ; 18 cm. - (Dalp-Taschenbücher ; Bd. 325 D)

370. Wijsgerige methoden in de moderne wetenschap / I. M. Bochenski ; [vertaald Th. [Theodorus] van den Berg]. - Utrecht : Het Spectrum, [1962]. - 190, [1] strona ; 20 cm. - (Aula ; 78). - Tytuł oryginału : Zeitgenössischen Denkmethoden

1963

371. Ancient formal logic / I. M. Bocheński. - Amsterdam : North-Holland Publ. Co., 1963. - VI, [4], 122 strony ; 23 cm. - (Studies in Logic and the Foundations of Mathematics). - Tekst w języku angielskim

372. The dogmatic principles of Soviet philosophy (as of 1958) : synopsis of the "Osnovy marksistskoj filosofii" with complete index / Joseph M. Bochenski ; translated from the German in concordance wih the Russian by Thomas J. Blakeley. - Dordrecht : D. Reidel Publishing Company, copyright 1963. - XII, 78 stron ; 23 cm. - (Sovietica : publications and monographs of the Institute of East-European studies at the University of Fribourg = Abhandlungen and Veröffentlichungen des Ost-Europa Instituts - Universität Freiburg, Schweiz, ISSN 0561-2551 ; 14). - Tytuł orginału : Dogmatischen Grundlagen der Sowjetischen Philosophie. Stand, 1958 : synopsis of the "Osnovy Marksistkoj Filosofii" with complete index. - ISBN 978-94-010-3628-3

373. Introducción al pensamiento filosófico / I[nnocent] M[arie Joseph] Bochenski ; [traducción de Daniel Ruiz Bueno]. - Barcelona : Herder, 1963. - 115 stron ; 23 cm. - (Pequeña biblioteca Herder ; 31). - Tytuł oryginału : Wege zum philosophischen Denken : Einführung in die Grundbegriffe

374. Soviet Russian dialectical materialism (Diamat) / J. M. Bocheński ; [translated from the German by Nicolas Sollohub and revised after the 3rd German edition by Thomas J. Blakeley]. - Dordrecht : D. Reidel, 1963. - VII, [1], 185 stron ; 23 cm. - Includes bibliographical references page 169-178. Indexes. - Tekst w języku angielskim. - Tytuł oryginału : Sowjet-Russische dialektische Materialismus (Diamat)

375. Vǎgar till filosofin / J. M. Bocheński ; översättning Hermann Schulze. - Stockholm : Natur och kultur, 1963. - 120, [1] strona ; 23 cm. - Tekst w języku szwedzkim. - Tekst oryginału : Wege zum philosophischen Denken

376. Wege zum philosophischen Denken / I. M. Bochenski ; übersetzt ins Japanische von Kazunori Kunishima und Tomotaro Nakamura. - Tokyo : Enderle Verlag, 1963. - 191 stron ; 19 cm. - (Herder Bunko ; 1)

377. Why Studies in Soviet Philosophy / J. M. Bochenski. - Dordrecht : D. Reidel Publishing Company, 1963. - 10 stron ; 22 cm. - Reprint z : Studies in Soviet Thought. Fribourg, Switzerland

1964

378. Bibliographie der sowjetischen Philosophie. 5, Register : 1947-1960 / [herausgegeben von Joseph M. Bocheński und Thomas J. Blakeley]. - Dordrecht : D. Reidel, [1964]. - [6], 144 strony ; 25 cm. - (Sovietica : Veroffentlichungen des Ost-Europa Instituts Universität Freiburg/Schweiz)

379. La vraie logique / Joseph M. Bocheński. - Louvain, Paris : [Nauwelaerts], 1964. - Strony 71-83 ; 19 cm. - Extrait de : Actes du 12e congrès des Sociétés de philosophie de Langue française, Bruxelles-Louvain, 22-24 août 1964

380. Sovjets marxistiska filosofi : den dialektiska materialismen (Diamat) / [von] I. M. Bocheński ; oversättning Alf Ahlberg. - Stockholm : Diakonistyrelsens bokförlag, 1964. - 139, [1] stron ; 23 cm. - (Verbum-serien). - Tekst w języku szwedzkim. -Tytuł oryginału : Der Sowjetrussische dialektische Materialismus, Diamat)

381. Toward a systematic logic of communist ideology / J. M. Bocheński. - Dordrecht : D. Reidel Publishing Company, 1964. - Strony 185-205 ; 22 cm. - Reprint z : Studies in Soviet Thought. - T. IV, 1964, nr 3 (September)

382. Toward a systematic logic of communist ideology / J. M. Bocheński. - Dordrecht ; Boston : Kluwer Academic Publishers, 1964. - Strony 185-205 ; 23 cm. - Reprint z : Studies in Soviet Thought. - T. IV, 1964, nr 3 (September)

383. Wege zum philosophischen Denken : [Einführung in die Grundbegriffe] / J. M. Bocheński. - [5. Auflage]. - Freiburg im Breisgau ; Basel [und anderen] : Herderbücherei, 1964. - 124 strony ; 18 cm. - (Herder-Bücherei ; Bd. 62)

1965

384. Die Autonomie der Universität : Festrede des Rektors J. Bochenski gehalten am Dies academicus der Universität Freiburg am 15. November 1965 / J. Bochenski. - Freiburg/Schweiz : Universitätsverlag, 1965. - 19 stron ; 19 cm. - (Freiburger Universitätsreden / Universität Freiburg (Schweiz) ; N.F., Nr 27)

385. Grundriss der Logistik / Joseph M. Bochenski ; aus dem französischen übersetzt, neu bearbeitet und erwächst von Albert Menne. - 3. erwachsene Auflage. - Paderborn : Schöningh, 1965. - 143 stron : ilustracje ; 18 cm. - Tekst w języku niemieckim. - Tytuł oryginału : Précis de logique mathématique

386. Innføoring i filosofisk tenkning / Joseph M. Bochenski ; forord av Knut Erik Tranøoy ; oversatt av Eva Wyller. - Oslo : Gyldendal, 1965. - 111 stron ; 21 cm. - (Fakkel-bok 80). - Tekst w języku norweskim. - Tytuł oryginału : Wege zum philosophischen Denken

387. The Logic of Religion / by Joseph M. Bochenski. - New York : New York University Press, 1965. - X, [2], 179 stron ; 23 cm

388. The methods of contemporary thought / Joseph M. Bochenski ; translated from the German by Peter Caws. - Dordrecht : D. Reidel, 1965. - X, 135 stron : rysunki, wykresy ; 23 cm. - Tekst w języku angielskim. -Tytuł oryginału : Die zeitgenössischen Denkmethoden

389. Vers la pensée philosophique : initiation aux notions fondamentales de la philosophie / J. M. Bochenski ; traduit de l'allemand par Louise Marsiac. - Paris : Société d'Éditions Internationales, 1965. - 115, [3] strony ; 19 cm. - Tytuł oryginału : Weg zum philosophischen Denken

390. La „vraie” logique : communication / J. M. Bochenski O.P. //W: La vérité : Actes du XIIe Congrès des Sociétés de philosophie de langue française, organisé à Bruxelles et à Louvain du 22 au 24 aout 1964 par la Société Belge de Philosophie et la Société Philosophique de Louvain. T. 2, Séances plénières. - Louvain : Nauwelaerts, 1965. - S. 69-83. - ISBN 978-1-63435-028-0

391. Wege zum philosophischen Denken / Joseph Maria Bochenski. - [Freiburg im Breisgau] [i in.] : Herder, 1965. - 125 stron ; 18 cm. - (Herder-Bücherei ; Bd. 62)

392. Wegen van wijsgerig denken / J. M. Bochenski ; een erste inleiding in de wijsbegeerte Nederlandse uitg. bewerkt door Johannes Hubertus Mathias Marie Loenen. - Roermond en Maaseik : J. J. Romen & Zonen, 1965. - 123 strony ; 20 cm. - Tytuł oryginału : Wege zum philosophischen Denken

393. Die zeitgenössischen Denkmethoden / I. M. Bochenski. - 3. Auflage. - Bern ; München : Francke Verlag, 1965. - 150 stron : ilustracje ; 18 cm. - (Dalp-Taschenbücher : Erkenntnis, Wissen, Bildung ; Bd. 304 D)

1966

394. Historia de la logica formal / Józef Maria Bocheński ; edición española de Millán Bravo Lozano. - Madrid : Editorial Gredos, 1966. - 595, [4] strony, 4 strony tablic : wykresy ; 23 cm. - (Biblioteca Hispánica de Filosofía). - Tekst w języku hiszpańskim. - Tytuł oryginału : Formale Logik

1967

395. Diretrizes do pensamento filosófico / Joseph M. Bocheński ; versão portuguêsa de Alfred Simon. - 3. edição. - São Paulo : Herder, 1967. - 120 stron ; 19 cm. - (Coleção Cairoscópio). - Tekst w języku portugalskim. - Tytuł oryginału : Wege zum philosophischen Denken

396. Historia de la lógica formal / Innocenty Maria Bocheński ; edición española de Millán Bravo Lozano. - Madrid : Editorial Gredos, 1967. - [4], 595, [4] strony, 4 strony tablic : wykresy ; 23 cm. - (Biblioteca Hispánica de Filosofía (Madryt) ; 55). - Tekst w języku hiszpańskim. - Tytuł oryginału : Formale Logik

397. La lógica de la religión / J. M. Bochenski ; versió castellana de Saad Chedid. - Buenos Aires : Paidós, 1967. - 174, [1] strona ; 20 cm. - (Biblioteca de Filosofía (Buenos Aires). Serie Menor ; 1). - Tekst w języku hiszpańskim. - Tytuł oryginału : Logic of Religion

398. La logica della religione / I. M. Bochenski ; traduzione di Gianni Statera. - Roma : Ubaldini Editore, 1967. - 142 strony ; 22 cm. - (Collana di Filosofia e Epistemologica). - Tekst w języku włoskim. -Tytuł oryginału : The logic of religion

399. La philosophie contemporaine en Europe / I. M. Bochenski ; [traduit de l'allemand par François Vaudou]. - Paris : Payot, 1967. - 217 stron ; 18 cm. - (Petite bibliothèque Payot ; 7)

1968

Ancient formal logic / I. M. Bocheński. - 4 print. - Amsterdam : North-Holland Publ. Co., 1968. - VI, [4], 122 strony, 1 karta tablic ; 23 cm. - (Studies in Logic and the Foundations of Mathematics). - Tekst w języku angielskim

400. Bibliographie der sowjetischen Philosophie. 6, Bücher und Aufsätze 1961-1963 : 8000-10397 / [herausgegeben von Joseph M. Bocheński und Thomas J. Blakeley]. - Dordrecht : D. Reidel, [1968]. - XI, [1], 195, [2] strony ; 25 cm. - (Sovietica : Veroffentlichungen des Ost-Europa Instituts Universität Freiburg / Schweiz)

401. Bibliographie der sowjetischen Philosophie. 7, Bücher und Aufsätze 1964-1966 : 11000-13823 / [herausgegeben von Joseph M. Bocheński und Thomas J. Blakeley]. - Dordrecht : D. Reidel, [1968]. - X, 311, [2] strony ; 25 cm. - (Sovietica : Veroffentlichungen des Ost-Europa Instituts Universität Freiburg / Schweiz)

402. Historia de la lógica formal / [por] I. M. Bocheński ; edición española de Millán Bravo Lozano. - Madrid : Editorial Gredos, 1968. - IV, 600 stron ; 21 cm. - (Biblioteca hispánica de filosofía ; 55). - Tytuł oryginału : Formale Logik

403. Logik der Religion / Joseph M. Bocheński ; [aus dem Englischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Albert Menne] . - Köln : J. P. Bachem, 1968. - 159 stron ; 19 cm. - Übersetzt von : The logic of religion

404. The methods of contemporary thought / J. M. Bocheński ; [translated from the German by Peter Caws]. - New York : Harper and Row, 1968. - X, 134 strony ; 23 cm. - (Harper Torchbooks ; TB 1377). - Tekst w języku angielskim. - Tytuł oryginału : Zeitgenössischen Denkmethoden

405. Wegen van wijsgerig denken : een eerste inleiding in de wijsbegeerte / J. M. Bochenski ; nederlandse uitgave bewerkt door Johannes Hubertus Mathias Marie Loenen. - Tweede druk. - Roermond : Romen & Zonen, 1968. - 128 stron ; 20 cm. - Tytuł oryginału : Wege zum philosophischen Denken

1969

406. Contemporary European philosophy / by I. M. Bocheński ; translated from the 2nd, revised German edition by Donald Nicholl and Karl Aschenbrenner. - Berkeley : University of California Press, 1969. - XVIII, 326 stron ; 22 cm. - Tytuł oryginału : Europäische Philosophie der Gegenwart

407. Grenzen der Erkenntnis / mit Beiträgen von Joseph Maria Bocheński [und anderen] ; herausgegeben von Leonhard Reinisch. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder, 1969. - 137 stron ; 21 cm. - (Herder-Bücherei ; Bd. 357)

408. Wissenschaft und Glaube / Joseph Maria Bochenski.//W: Grenzen der Erkenntnis / mit Beitrag von Joseph Maria Bochenski ; herausgegeben von Leonhard Reinisch. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder, 1969. - S. 119-134. - (Herder-Bücherei ; 357)

1970

409. A history of formal logic / by I. M. Bocheński ; translated and edited by Ivo Thomas. - 2nd edition, with corrections. - New York : Chelsea Publishing Company, 1970. - XXII, 567 stron : ilustracje ; 21 cm. - Tytuł oryginału : Formale Logik

410. Formale Logik / von J. M. Bocheński. - [3. Auflage, unveränderter Neudruck der 2., erweiterte Auflage]. - Freiburg [Breisgau] ; München : Alber, 1970. - XXIII, 645 stron ; 23 cm. - (Orbis academicus : Problemgeschichten der Wissenschaft in Dokumenten und Darstellungen ; 3, 2)

1971

411. Die zeitgenössischen Denkmethoden / I.[Innocenty] M. [Maria] Bochenski. - 5. Auflage. - Bern : Francke Verlag, 1971. - 150 stron : ilustracje ; 19 cm. - (Uni-Taschenbücher ; 6)

1972

412. Dai presocratici a Leibniz / Joseph M. Bocheński ; traduzione di Alberto Conte. - 2. edizione. - Torino : Giulio Einaudi, 1972. - XXVI, 344 strony ; 22 cm. - (La logica formale / Joseph M. Bocheński ed. italiana a cura di Alberto Conte ; 1). - Tytuł oryginału : Formale Logik

413. Guide to Marxist philosophy : an introductory bibliography / edited by Joseph M. Bochenski, Frederick J. Adelmann [i inni]. - Chicago : Swallow Press, 1972. - 81 stron ; 24 cm. - ISBN 0-8040-0560-5. - ISBN 0-8040-0561-3

414. La logica matematica / Joseph M. Bocheński ; traduzione di Alberto Conte. - 3. edizione. - Torino : Giulio Einaudi, 1972. - XI, S. 349-754 ; 22 cm. - (La logica formale / Joseph M. Bocheński ; edizione italiana a cura di Alberto Conte ; 2). - Tekt w języku włoskim. - Tytuł oryginału : Formale logik

415. Philosophy : an introduction / J. M. Bocheński ; [translated by William M. Newell]. - New York : Harper & Row, 1972. - 112 stron ; 23 cm. - (Harper Torchbooks ; TB 1638). - Tekst w języku angielskim. - Tytuł oryginału : Wege zum philosophischen Denken

416. Wege zum philosophischen Denken : [einführung in die Grundbegriffe] / J. M. Bocheński. - [10. Auflage]. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herderbücherei, 1972. - 124 strony ; 18 cm. - (Herderbücherei ; 62). - ISBN 3-451-01562-5

1973

417. Grundriss der Logistik / Joseph M. Bocheński ; aus dem französischen übersetzt, neu bearbeitet und erwächst von Albert Menne. - 4., erweiterte Auflage. - Paderborn : Schöningh, 1973. - 178 stron : ilustracje ; 18 cm. - (UTB ; 59). - Tekst w języku niemieckim. - Tytuł oryginału : Précis de logique mathématique. - ISBN 3-506-99153-1

418. Introducción al pensamiento filosófico / J. M. Bocheński ; traducción de Daniel Ruíz Bueno. - 6 edición. - Barcelona : Herder, 1973. - 115 stron ; 20 cm. - (Pequena Biblioteca Herder ; 31). - Tekst w języku hiszpańskim. - Tytuł oryginału : Wege zum philosophischen Denken

419. Marxismus-Leninismus : Wissenschaft oder Glaube? ; [dieser Publikation sind die vom Studienprogramm des Bayer. Fernsehens ausgestrahlten 13 Vorträge des Autors zum Thema Theorie des Marxismus-Leninismus zugrunde gelegt] / Joseph M. Bochenski. - München : Bayerische Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit, 1973. - 147 stron ; 24 cm. - (A[rbeitsheft] ; 37). - Literaturverzeichnis seiten 141-144. - Erscheint auch als Olzog-Studienbuch im Günter Olzog Verlag, München ; Wien. - ISBN 3-7892-7072-5

420. Die zeitgenössischen Denkmethoden / I.[Innocenty] M. [Maria] Bochenski. - 6. Auflage. - München ; Bern : Francke Verlag, 1973. - 150 stron ; 19 cm. - (Uni-Taschenbücher ; 6)

1974

421. An analysis of authority / Joseph M. Bocheński. //W: Authority / edited by Fr. J. Adelmann, S.J. - Chestnut Hill ; The Hague : [brak wydawcy], 1974. - S. 56-85. - (Boston College studies in philosophy ; T. 3)

422. Anthropocentrisme et cosmocentrisme / Joseph M. Bochenski.//W: Ontologia e assiologia : atti del XXVIII Convegno del Centro di studi filosofici tra professori universitari, Gallarate 1973 / Centro di Studi Filosofici di Gallarate. Convegno. - Brescia : Morcelliana, 1974. - S. 99-101. - Tekst w języku włoskim

423. Avvio al pensiero filosofico / Joseph M. Bocheński ; [traduzione italiano di Anna Sacchi-Balestrieri]. - Brescia : La Scuola, 1974. - 126, [1] strona ; 23 cm. - (Analisi e sintesi. Nuova serie ; 20). - Tekst w języku włoskim. -Tytuł oryginału : Wege zum philosophischen Denken

424. Les otages : face à la multiplication des prises d'otages, que faut-il faire? / Des personnalités répondent (à deux questions posées par le Centre d'information et de documentation sur le Moyen-Orient ; C.I.D.) ; Joseph M. Bocheński [i inni]. - Genève : C.I.D., 1974. - 12 stron ; 21 cm

425. Marxismus-Leninismus : Wissenschaft oder Glaube / Joseph M. Bochenski. - 3., überarbeitete Auflage. - München ; Wien : Olzog, 1974. - 151 stron ; 24 cm. - (Olzog-Studienbuch). - ISBN 3-7892-7201-9

426. Vorwort / J. M. Bocheński.//W: Recht und Willkür in der Sowjetpresse : eine presserechtliche und pressepolitische Untersuchung / László Révész ; Vorwort von J. M. Bocheński. - Freiburg im Breisgau : Universitäts-Verlag, 1974. - S. I-VIII. - (Öffentliche Soziale Kommunikation Arbeiten = Communication sociale. Etudes = Social communication : Arbeiten aus dem Instituts für Journalistik an der Universität Freiburg Schweiz ; Bd. 7). - Bibliographie seiten 242-248. Register. - ISBN 3-7278-0125-5

427. Was ist Autorität? Einführung in die Logik der Autorität / Joseph M. Bochenski. - Freiburg im Breisgau : Herder, 1974. - 127 stron : ilustracja ; 18 cm. - (Herderbücherei ; 439). - ISBN 3-451-01939-6

1975

428. Comment to : Jerzy A.[Antoni] Wojciechowski, The Ecology of Knowledge / Joseph M. Bochenski. //W: Science and society : past, present, and future / edited by Nicholas H. Steneck. - Ann Arbor : The University of Michigan Press, copyright 1975. - S. 302-305. - ISBN 0-472-08800-9

429. Il Cristo dei filosofi : atti del XXX Convegno del Centro di studi filosofici tra professori universitari, Gallarate (4, 5 e 6 settembre 1975) / [Joseph M. Bochenski [i in.]. - Brescia : Morcelliana, 1975. - 364 strony ; 25 cm

Bibliothèque cantonale et universitaire - Université de Fribourg FR BCU-Romont Magasins NA 78.1303

430. Ist die Sprache Schelers in die analytische übersetzbar ? / I. M. Bochenski.//W: Max Scheler im Gegenwartsgeschehen der Philosophie / herausgegeben von Paul Good ; im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Phänomenologische Forschung. - Bern ; München : Francke Verlag, copyright 1975. - S. 259-266

431. Ιστορία της σύγχρονης Ευρωπαϊκής φιλοσοφίας : (20ός αιώνας) [=Istoría tis sýnchronis Europaïkís filosofías (20 os aiónas)] / Ι. Μ. Μποχένσκι ; εισαγωγή, μετάφραση [wprowadzenie i tłumaczenie] Χρήστου Μαλεβίτση [Chrístou Malevítsi]. - Αθήνα [Athína] : Δωδώνη [Dodóni] , 1975. - 323 σ [strony]. - Tekst w języku greckim. - Tytuł oryginału : Europeische Philosophie der Gegenwart

432. Marukusu-shugi tetsugaku, kenkyno hoho-to bunken, koron sensho / [redakcja Józef Bocheński i inni ; tłumaczył Kunishima Kazunori]. - Tokyo : Koron-sha, 1975. - 179, [5] stron ; 20 cm. - Tekst w języku japońskim. - Tytuł oryginału : Guide to marxist philosophy : an introduction bibliography

433. Marxism - Leninism and Religion / J. M. Bochenski.//W: Religion and atheism in the U.S.S.R. and Eastern Europe / edited by Bohdan R. Bociurkiw and John W. Strong ; assisted by Jean Kirk Laux. - London : MacMillan, 1975. - S. 1-17

434. Los metodos actuales del pensamiento / I. M. Bochenski ; [traducción de Raimundo Drudis Baldrich]. - 10 edición. - Madrid : Rialp, 1975. - 280, [1] strona ; 20 cm. - (Naturaleza e Historia ; 25). - Tekst w języku hiszpańskim. - Tytuł oryginału : Zeitgenossischen Denkmethoden

435. Selbstdarstellung / J. M. Bochenski.//W: Philosophie in Selbstdarstellungen. Bd 1 / hereusgegeben von Ludwig J. Pongratz ; mit Beiträgen von Ernst Bloch [und anderen]. - Hamburg : F. Meiner Verlag, 1975. - S. 11-36

436. Das Wiedererwachen des Marxismus / Joseph M. Bochenski.//W: Der Streit um die Gesellschaftsordnung / Aufsätze von Geoffrey Barraclough, Friedrich August von Hayek, Heinrich Basilius Streithofen [und anderen] ; Schweizerisches Institut für Auslandforschung. - Zürich : Schultess Polygraphischer Verlag, 1975. - S. 75-90. - (Sozialwissenschaftliche Studien für das Schweizerische Institut für Auslandforschung. Neue Folge ; Band 3). - ISBN 3-7255-1636-7

437. Die zeitgenössischen Denkmethoden : Form und Wesen / Joseph M. Bochenski ; Max Lüthi. - 7. Auflage. - München : Francke, 1975. - 150 stron ; 19 cm. - (UTB ; 6). - ISBN 3-7720-1202-7

1976

438. Compendio de logica mmatematica / J. M. Bocheński ; traducido por Rodolfo Fernández Gonzalez. - Madrid : Paraninfo, 1976. - 120 stron : ilustracje ; 23 cm. - (Colección Lógica y Teoria de la Ciencia). - Tekst w języku hiszpańskim. - Tytuł oryginału : Precis of mathematical logic

439. La filosofia actual / por I. M. Bochenski ; traducción de Eugenio Imaz. - 7 reimprimir. - México : Fondo de Cultura Económica, 1976. - 340, [1] stron ; 20 cm. - (Breviarios del Fondo de Cultura Económica ; 16). - Tekst w języku hiszpańskim. - Tytuł oryginału : Europäische Philosophie der Gegenwart

440. Historia de la lógica formal / Innocenty Maria Bocheński ; edició espanola de Millán Bravo Lozano. - Madrid : Editorial Gredos, 1976. - [4], 595 stron ; 23 cm. - (Biblioteca Hispánica de Filosofía (Madryt) ; 55). - Tekst w języku hiszpańskim. - Tytuł oryginału : Formale Logik

441. Wege zum philosophischen Denken / Joseph M. Bochenski. - 13. Auflage. - Freiburg im Breisgau : Herder, 1976. - 124, [1] strona ; 18 cm. - (Herderbücherei ; Bd. 62). - ISSN 3-451-01562-5

1977

442. L’homme comme projekt et la mort’/ Joseph M. Bochenski.//W: Μελέτη θανάτου : 2. Διεθνές Συμπόσιον Φιλοσοφίας [Melétí thanátou : 2.on Diethnés Sympósion Filosofías] = La réflexion sur la mort : 2e Symposium international de philosophie [1976] / Eleuthera Scholē Philosophias ho Plēthōn. - Athēnai : Eleuthera Scholē Philosophias ho Plēthōn, 1977. - S. 142-154. - (Eleuthera scholē philosophias ho Plēthōn ; 2). - Tekst w języku francuskim i greckim

443. Kenʾi no kōzō [権威の構造] / Bohensukī ; Maruyama Toyoki yaku. - Tōkyō : Kōronsha, Shōwa 52 [1977]. - 180, III strony : ilustracje ; 20 cm. - Indeks. - Tekst w języku japońskim. -Tytuł oryginału : Was ist Autorität?

Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU-Centrale) de Fribourg FR BCU-Romont Magasins NP 78.1054

444. Lógica y ontología / J. M. Bochenski ; introducción de Pascual Martínez Freire ; versión castellana de Ana Sánchez. - Valencia : Revista Teorema, 1977. - 50 stron ; 22 cm. - (Cuadernos Teorema ; 12). - Tekst w języku hiszpańskim. - ISBN 84-400-3228-5

1978

445. Formale Logik / J. M. Bocheński. - [4. Auflage, unveränderter Neudruck der 2., erweiterte Auflage]. - Freiburg im Breisgau : Karl Alber, 1978. - XXIII, 645 stron : ilustracje ; 23 cm. - (Orbis academicus : Problemgeschichten der Wissenschaft in Dokumenten und Darstellungen. 3, Philosophische und theologische Reihe ; 2). - ISBN 3-495-44115-8

1979

446. Qu'est-ce que l'autorité? : introduction à la logique de l'autorité / Innocentius Marie Bochénski ; présenté et traduit de l'allemand par Philibert Secretan. - Fribourg : Editions Universitaires ; Paris : Editions du Cerf, 1979. - 137 stron : ilustracje ; 23 cm. - Tekst w języku francuskim. - Tytuł oryginału : Was ist Autorität? - (Études d'Éthique Chrétienne = Studien zur Theologischen Ethik, ISSN 0379-2366 ; 7). - ISBN 2-8271-0158-0. - ISBN 2-204-01452-4

Biblioteki połączone Uniwersytetu Warszawskiego WFiS UW ; IFiS PAN ; PTF - Magazyn KP3 / U.62097

Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego 845377 II

Biblioteka Kolegium Ojców Dominikanów (Kraków) 222950/7, 220776

Biblioteka Instytutu Tomistycznego (Warszawa) 246054

Biblioteka Diecezjalna (Sandomierz) 97800

447. ¿Qué es autoridad? : introducción a la lógica de la autoridad / J. M. Bocheński ; traducción del alemán Claudio Gancho. - Barcelona : Herder, 1979. - 154 strony : ilustracje ; 22 cm. - (Biblioteca de filosofía ; 9). - Tekst w języku hiszpańskim. - Tytuł oryginału : Was ist Autorität? - ISBN 84-254-1059-2

448. Wege zum philosophischen Denken : [Einführung in die Grundbegriffe] / J. M. Bocheński. - [15. Auflage]. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder, 1979. - 124 strony ; 18 cm. - (Herder-Bücherei ; Bd. 62)

1980

449. The General Sense and Character of Modern Logic / Josef M. Bochenski.//W: Modern Logic - A Survey : Historical, Philosophical, and Mathematical Aspects of Modem Logic and its Applications / edited by Evandro Agazzi. - Dordrecht ; Boston ; London : D. Reidel, 1980. - S. 3-14. - (Synthese Library ; t. 149). - ISBN 978-94-009-9058-6

450. Des hommes et des ailes : 50 ans du Club fribourgeois d'aviation, 1930-1980 / [comité de rédaction : J. M. Bocheński i in et d'autres] ; [avec la collaboration de P. Anstett i in.]. - Fribourg : Jobin-Lachat, copyright 1980. - 106 stron : ilustracje ; 27 cm

451. Des hommes et des ailes : 50 ans du Club fribourgeois d'aviation, 1930-1980 / [réd. responsable J. M. Bochenski ; Club fribourgeois d'aviation (Fribourg) ]. - Ecuvillens : Coop-Aviation, 1980. - 106 stron : ilustracje ; 27 cm

452. W kierunku formalizacji tomistycznej teodycei / Innocenty M. Bocheński [i inni] ; [redakcja tomu i tłumaczenie Edward Nieznański]. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1980. - 452 strony : ilustracje ; 24 cm. - (Miscellanea Logica, ISSN 0860-1836 ; t. 1)

453. Die zeitgenössischen Denkmethoden / I.[Innocenty] M. [Maria] Bochenski. - 8. Auflage. - München : Francke Verlag, 1980. - 150 stron ; 19 cm. - (Uni-Taschenbücher ; 6)

1981

454. La logica formale. [1], Dai presocratici a Leibniz / Joseph M. Bocheński ; edizione italiano a cura di Alberto Conte ; [traduzione di Alberto Conte]. - 3. edizione. - Torino : Giulio Einaudi editore, dr 1981. - XXVI, 344, [2] strony ; 23 cm. - (Nuova Biblioteca Scientifica Einaudi ; 40). - Tekst w języku włoskim. - Tytuł oryginału : Formale Logik

455. Logik der Religion / Joseph M. Bocheński ; aus dem Englischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Albert Menne. - 2. Auflage. - Paderborn ; Zürich [und anderen] : F. Schöningh, 1981. - 162 strony ; 19 cm. - Tytuł oryginału : The Logic of religion. - ISBN 3-506-71135-0

1982

456. Wege zum philosophischen Denken : [Einführung in die Grundbegriffe] / J. M. Bocheński. - [17. Auflage]. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder, 1982. - 124 strony ; 18 cm. - (Herderbücherei ; Bd. 62)

1983

457. Einleitende Worte / J. Bochenski.//W:16. Weltkongress für Philosophie, 1978 = 16ème Congres mondial de philosophie 1978 = 16th World congress of philosophy 1978. T. 1, Eröffnungs- und Schluß-Sitzung - Plenarsitzungen - Abendvorträge / herausgegeben von Alwin Diemer. - Frankfurt am Main [i inni] : Lang, 1983. - S. 403-404

458. Erinnerungen eines Logikers / I. M Bocheński (Fribourg).//W: Logisches Philosophieren : Festschrift für Albert Menne zum 60. Geburtstag / mit einleitungen Erinnerungen von I. M. Bochenski ; im Namen der Arbeitsgruppe Mathematische Logik der Ruhr-Universität, Bochum herausgegeben von U[rsula] Neemann und E[llen] Walther-Klaus. - Hildesheim, Zürich [und andere] : G. Olms, 1983. - S. 1-16. - ISBN 3-487-07421-4

459. Joseph Bochenski ; [questions de Marcel Proust et Michel Moret] //W: Cent Suisses : répondent à des questions de Marcel Proust et de Michel Moret / photographies de Jean-Claude Curchod ; avant-propos de Michel Moret. - Lausanne : Editions de l'Aire, 1983.

460. Über Bedeutung im religiösen Sprechen (1965/1968) / von Joseph M. Bochenski.//W: Probleme der religiösen Sprache / herausgegeben von Manfred Kaempfert. - Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983. - S. 118-151. - (Wege der Forschung ; 442). - Literaturverzzeichnis : seiten 373-391. - ISBN 3-534-06694-4

1984

461. Religionsphilosophie als Logik der Religion / Joseph Maria Bocheński. - Basel : Moser & Scheuermeier, 1984. - 80 stron : ilustracje ; 21 cm. - Eröffnungsvortrag des 8. Internationalen Wittgensteins Symposium (S. 6-19). - (Information Philosophie ; 1984 ; 4)

1985

462. Zur Philosophie der industriellen Unternehmung / vortrag von J. M. Bochenski gehalten am 18. März 1985 auf Einladung der Bank Hofmann AG im Zunfthaus zur Meisen, Zürich. - Zürich : Bank Hofmann, 1985. - 37 stron : ilustracje ; 21 cm

1986

463. Dromoi philosophiku stochasmu / I. M. Mpochenski ; eisagōgē, metaphrasi, sēmeiōseis Grēg. Phil. Kōstara ; eisagōgē stis themeliōdeis ennoies. - B' ekdosis. - Athēna : G.P. Kōstara, 1986. - 210 stron ; 22 cm. - Tekst w języku greckim. - Tytuł oryginału : Wege zum philosophischen Denken

464. Ethik und Tierversuche : Beitrage zu einem Aspekt der aktuellen Diskussion / herausgegeben von Joseph Bocheński ; Gesellschaft Gesundheit und Forschung. - Frankfurt am Main : Gesellschaft Gesundheit und Froschung, 1986. - 57 stron ; 21 cm. - Tekst w języku niemieckim

465. Ku filozoficznemu myśleniu : wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznych / Józef M. Bocheński ; przełożył [z języka niemieckiego] Bernard Białecki. - Warszawa : PAX, 1986. - 77, [3] strony ; 20 cm. - Tytuł oryginału : Wege zum philosophischen Denken. - ISBN 83-211-0724-9

PBW Jarosław WJ 43536,

PBW Lubaczów WL 37578,

PBW Przemyśl WP 73867, CzP /1(091) 738688

466. Die zeitgenössischen Denkmethoden / I.[Innocenty] M. [Maria] Bochenski. - 9. Auflage. - Tübingen : Francke Verlag, 1986. - 150 stron ; 19 cm. - (Uni-Taschenbücher ; 6)

467. Über die analitische Philosophie / I. M. Bochenski.//W: Die Aufgaben der Philosophie in der Gegenwart=The Tasks of Contemporary Philosophy. Akten des X. Internationale Wittgenstein-Symposiums (August) / herausgegeben von Werner Leinfellner und Franz Manfred Wuketits. - Wien : Hölder-Pitcher-Tempsky, 1986. - S. 22-29

1987

468. Die Autonomie der Universität / Joseph M. Bochenski. //W: Über den Sinn des Lebens und über die Philosophie : Aufsätze / Joseph M. Bocheński ; ausgewählt, eingeleitet und herausgegeben von Dariusz Gabler. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder ; Zürich : NZN-Buchverlag, 1987. - S. 116-128. - ISBN 978-3-451-21127-0 (Herder). - ISBN 978-3-85827-078-8 (NZN-Buchverl.)

469. Die Entwicklung der formalen Logik / Joseph M. Bochenski. //W: Über den Sinn des Lebens und über die Philosophie : Aufsätze / Joseph M. Bocheński ; ausgewählt, eingeleitet und herausgegeben von Dariusz Gabler. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder ; Zürich : NZN-Buchverlag, 1987. - S. 72-83. - ISBN 978-3-451-21127-0 (Herder). - ISBN 978-3-85827-078-8 (NZN-Buchverl.)

470. Der freie Mensch in der Auseinandersetzung zwischen Ost und West / Joseph M. Bochenski. //W: Über den Sinn des Lebens und über die Philosophie : Aufsätze / Joseph M. Bocheński ; ausgewählt, eingeleitet und herausgegeben von Dariusz Gabler. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder ; Zürich : NZN-Buchverlag, 1987. - S. 96-115. - ISBN 978-3-451-21127-0 (Herder). - ISBN 978-3-85827-078-8 (NZN-Buchverl.)

471. Gedanken zur mathematisch-logischen Analyse der Analogie / Joseph M. Bochenski. .// W: Über den Sinn des Lebens und über die Philosophie : Aufsätze / Joseph M. Bocheński ; ausgewählt, eingeleitet und herausgegeben von Dariusz Gabler. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder ; Zürich : NZN-Buchverlag, 1987. - S. 84-95. - ISBN 978-3-451-21127-0 (Herder). - ISBN 978-3-85827-078-8 (NZN-Buchverl.)

472. Gegen den Humanismus / Joseph M. Bochenski. .// W: Über den Sinn des Lebens und über die Philosophie : Aufsätze / Joseph M. Bocheński ; ausgewählt, eingeleitet und herausgegeben von Dariusz Gabler. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder ; Zürich : NZN-Buchverlag, 1987. - S. 147-165. - ISBN 978-3-451-21127-0 (Herder). - ISBN 978-3-85827-078-8 (NZN-Buchverl.)

473. Logische Stichproben aus der Ägyptologie / Joseph M. Bochenski.//W: Logik, Wissenschaftstheorie und Erkenntnistheorie : Akten des 11. Internationalen Wittgenstein Symposium , 4. bis 13. August 1986, Kirchberg am Wechsel (Österreich) : ausgewählte Beiträge / herausgegeben von Paul Weigrtner und Gerhard Schurz. - Wien : Hölder-Pichler-Tempsky, 1987. - S. 303-314. - (Schriftenreihe der Wittgenstein-Gesellschaft ; 13). - ISBN 3-209-00700-4

474. Spitzfindigkeit / Joseph M. Bocheński.// W: Über den Sinn des Lebens und über die Philosophie : Aufsätze / Joseph M. Bocheński ; ausgewählt, eingeleitet und herausgegeben von Dariusz Gabler. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder ; Zürich : NZN-Buchverlag, 1987. - S. 53-71. - ISBN 978-3-451-21127-0 (Herder). - ISBN 978-3-85827-078-8 (NZN-Buchverl.)

475. Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów = One Hundred Superstitions. A Short Philosophical Dictionary of Superstitions / J[ózef] M. Bocheński. - Paryż : Instytut Literacki, 1987. - 118, [2] strony ; 22 cm - (Biblioteka „Kultury”; Tom 431). - ISBN 2-7168-0098-7

Rec.: Bogdan Usowicz : Wychodzenie na światło. //Metrum. - 1988, nr 5, s. 68-70

476. Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik zabobonów / J.[ózef] M. Bocheński. - [Kraków] : Oficyna Wydawnicza Margines, 1987. - 118 stron ; 16 cm. - Przedruk z : Paryż : Instytut Literacki, 1987.

477. Über den Sinn des Lebens / Joseph M. Bocheński.//W: Über den Sinn des Lebens und über die Philosophie : Aufsätze / Joseph M. Bocheński ; ausgewählt, eingeleitet und herausgegeben von Dariusz Gabler. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder ; Zürich : NZN-Buchverlag, 1987. - S. 21-38. - ISBN 978-3-451-21127-0 (Herder). - ISBN 978-3-85827-078-8 (NZN-Buchverl.)

478. Über den Sinn des Lebens und über die Philosophie : Aufsätze / Joseph M. Bocheński ; ausgewählt, eingeleitet und herausgegeben von Dariusz Gabler. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder ; Zürich : NZN-Buchverlag, 1987. - 168 stron ; 21 cm. - ISBN 978-3-451-21127-0 (Herder). - ISBN 978-3-85827-078-8 (NZN-Buchverl.)

479. Über die analitische Philosophie / Joseph M. Bochenski.// W: Über den Sinn des Lebens und über die Philosophie : Aufsätze / Joseph M. Bocheński ; ausgewählt, eingeleitet und herausgegeben von Dariusz Gabler. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder ; Zürich : NZN-Buchverlag, 1987. - S. 39-52. - ISBN 978-3-451-21127-0 (Herder). - ISBN 978-3-85827-078-8 (NZN-Buchverl.)

480. Über einige strukturelle Probleme der Verantwortung / Joseph M. Bocheński.// W: Über den Sinn des Lebens und über die Philosophie : Aufsätze / Joseph M. Bocheński ; ausgewählt, eingeleitet und herausgegeben von Dariusz Gabler. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder ; Zürich : NZN-Buchverlag, 1987. - S. 142-146. - ISBN 978-3-451-21127-0 (Herder). - ISBN 978-3-85827-078-8 (NZN-Buchverl.)

481. Wissenschaft und Glaube / Joseph M. Bochenski. .// W: Über den Sinn des Lebens und über die Philosophie : Aufsätze / Joseph M. Bocheński ; ausgewählt, eingeleitet und herausgegeben von Dariusz Gabler. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder ; Zürich : NZN-Buchverlag, 1987. - S. 129-141. - ISBN 978-3-451-21127-0 (Herder). - ISBN 978-3-85827-078-8 (NZN-Buchverl.)

482. Zur Philosophie der industriellen Unternehmung / Vortrag von J. M. Bochenski gehalten am 18. März 1985 auf Einladung der Bank Hofmann AG im Zunfthaus zur Meisen, Zürich. - Zürich : Bank Hofmann, 1987. - 37 stron : ilustracje ; 21 cm

1988

483. Autorität, Freiheit, Glaube : sozialphilosophische Studien / Joseph M. Bochenski. - München ; Wien : Philosophia Verlag, 1988. - 212 stron ; ilustracje ; 23 cm. - (Introductiones). - Bibliografia na stronach 190-208. - Tekst w języku niemieckim. - ISBN 3-88405-074-5

484. Logisches Philosophieren : Festschrift für Albert Menne zum 60. Geburtstag / herausgegeben von Ursula Neemann, Ellen Walther-Klaus ; mit einleitenden Erinnerungen von I. M. Bochenski. - 2., um eine Bibliographie erweiterte Auflage / herausgegeben von Ellen Walther-Klaus. - Hildesheim ; Zürich [und anderen] : Olms, 1988. - 208 stron ; 23 cm. - Bibliographie seiten 193-208. - ISBN 3-487-07421-4

485. Marksizm-leninizm : nauka czy wiara? / Józef Maria Bocheński ; tłumaczenie autoryzowane z niemieckiego ; posłowie z datą 22 XI 1987 r. Józef Maria Bocheński. - Wydanie 2. - Lublin : Antyk, nakład Piotra Surażyńskiego, 1988. - 147 stron ; 18 cm. - (Biblioteka Konserwatysty). - Tytuł oryginału : Marxismus-Leninismus : Wissenschaft oder Glaube

486. Philosophie und Weltanschauung / Joseph M. Bochenski.//W: Autorität, Freiheit, Glaube : sozialphilosophische Studien / Joseph M. Bochenski. - München ; Wien : Philosophia Verlag, 1988. - S. 173-89. - (Introductiones). - ISBN 3-88405-074-5

487. Selbstbestimmung für Mittel-und Osteuropa / [Joseph M. Bocheński und anderen.]. - Brugg : Verlag Adria, 1988. - VI, 206 stron : 1 karte ; 21 cm. - (Knjižnica Sloboda ; H. 9)

488. Das Massaker in Katyn : Verbrechen gegen die Menschlichkeit / Ernst R. Borer ; vorwort Joseph M. Bochenski. - Zürich : Aktion für das Selbstbestimmungsrecht aller Völker, copyright 1988. - 20 stron ; 21 cm . - Bibliographie seite 20.

489. Vorvort / Joseph M. Bochenski.//W: Katholizismus in Polen : vom Widerstand eines gläubigen Volkes / Bohdan J. Górski. - Freiburg (Schweiz) : Heos Verlag, 1988. - S. 5-6

1989

490. Katastrofa pacyfizmu / Józef Maria Bocheński. - Lublin ; Śląsk ; Warszawa : Wydawnictwo Antyk, nakładem Piotra Surażyńskiego, 1989. - [2], 43 strony ; 21 cm. - (Biblioteka Konserwatysty). - Zawiera: O patriotyzmie ; Założenia etyki wojskowej ; Teoria prawości żołnierskiej ; Teoria męstwa. - Przedruk trzech ostatnich tekstów z : Rozkaz Wewnętrzny Biskupa Polowego Wojsk Polskich 1939 nr 5, 7 ; teksty poprawione i uzupełnione przez autora.

491. O patriotyzmie / I. M. Bocheński. - Warszawa : Odpowiedzialność i Czyn, 1989. - 29, [3] strony ; 21 cm. - (Bóg, Człowiek, Ojczyzna)

492. The Cracow Circle / J. M. Bocheński.// W: The Vienna Circle and the Lvov-Warsaw School / edited by Klemens Szaniawski. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publisher, 1989. - S. 9-18. - (Nijhoff International Philosophy Series ; vol. 38). - ISBN 90-247-3798-2

1990

493. Due volti della metafisica / J. M. Bochenski.//W: Probabilita nelle scienze : risultati del Convegno "La probabilita nelle scienze", Vico Equense/Napoli, maggio 1987 / a cura di Giuseppe Del Re ; Istituto per Ricerche ed Attivitá Educative (Nápoles) . - Napoli : Istituto per Ricerche ed Attività Educative, 1990. - S. 88-93. - (Quaderni dell'I.P.E. ; 1)

494. Logika religii / Józef M. Bocheński ; przełożył [z języka angielskiego] Sławomir Magala. - Warszawa : "Pax", 1990. - 133, [3] stron : errata ; 20 cm. - ISBN 83-211-1101-7. - Tytuł oryginału : The Logic of religion

495. On contextualism / J. M. Bocheński.//W: Wittgenstein - eine Neubewertung : Akten des 14. Internationalen Wittgenstein-Symposiums, Feier des 100. Geburtstages, 13. bis 20. August 1989, Kirchberg am Wechsel (Österreich) = Wittgenstein - towards a re-evaluation : proceedings of the 14th international Wittgenstein-Symposium, centenary celebration, 13th to 20th August 1989, Kirchberg am Wechsel (Austria) / herausgegeben Rudolf Haller & Johannes Brandl. - Wien : Hölder-Pichler-Tempsky, 1990. - S. 134-137. - (Schriftenreihe der Wittgenstein-Gesellschaft ; Bd. 19)

496. On the system / Joseph Maria Bocheński.//W: Studies on Mario Bunge's "Treatise" / edited by Paul Weingartner and Georg J. W. Dorn. - Amsterdam ; Atlanta : Rodopi, 1990. - S. 99-104. - (Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities ; vol. 18). - ISBN 9051831870. - ISBN 9051831889

497. …Tylko nie mogą wrócić… : dowody w sprawie sowieckiego mordu w Katyniu / Józef Bocheński. - [Brak miejsca wydania] : Wydawnictwo „Text” : Wydawnictwo „Atu”, 1990. - [8], 106 stron : ilustracje, errata ; 21 cm. - Bibliografia na stronie 98.

1991

498. Faith and science : a logical commentary on the first question of the "Summa" / J. M. Bocheński.//W: Advances in scientific philosophy : essays in honour of Paul Weingartner on the occasion of the 60th anniversary of his birthday / edited by Gerhard Schurz and Georg J. W. Dorn. - Amsterdam ; Atlanta : Rodopi, 1991. - S. 531-550. - (Poznań studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities ; t. 24). - ISBN 90-5183-317-2

499. Handbook of metaphysics and ontology. T. 1, A-K. T. 2, L-Z / editors Hans Burkhardt, Barry Smith ; consulting editors Joseph M. Bocheński [i inni] ; collaborating editors Ignacio Angelelli [i inni]. - Munich ; Philadelphia [i inne] : Philosophia, 1991. - 2 volumes (XXIII, 1005 stron) : ilustracje ; 25 cm. - (Analytica Philosophia Verlag). - ISBN 3-88405-080-X

500. Lenin, czyli o znaczeniu tomizmu / J. I. M. Bocheński.//W: Chrześcijańska myśl społeczna emigracji / redaktor naukowy Zygmunt Tkocz ; Polski Instytut Naukowy w Ameryce. - Londyn : „Odnowa” ; Lublin : „Norbertinum”, 1991. - S. 332-339. - (Myśl Społeczna i Polityczna na Emigracji ; t. 1). - ISBN 0-903705-67-2 ("Odnowa"). - ISBN 83-85131-16-7 ("Norbertinum")

501. Sowjetologie-Forschung in der Schweiz / Joseph M. Bochenski.//W: Freedom first : Festschrift für Peter Sager. - Bern : Verlag SOI [Schweizerisches Ost-Institut], copyright 1991. - S. 25-32. - ISBN 3-85913-167-2

502. Wege zum philosophischen Denken : Einführung in die Grundbegriffe / Joseph M. Bocheński. - Neuausgabe, 2. Auflage. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder, 1991. - 124 strony ; 19 cm. - (Herder-Spektrum ; 4020). - ISBN 3-451-04020-4

1992

503. Podręcznik mądrości tego świata / Józef Maria Bocheński. - Wydanie 2. - Kraków : Philed, 1992. - 102 strony ; 16 cm

PBW Przemyśl WP 82061

504. Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik zabobonów / Józef Maria Bocheński. - Wyd. 2, 1 krajowe. - Kraków : Philed, 1992. - 143 stron ; 20 cm

PBW Przemyśl Czytelnia / CzP 39(03) 81697

505. Współczesne metody myślenia / Józef Maria Bocheński ; przełożył z języka niemieckiego i opracował Stanisław Judycki. - Poznań : W Drodze, 1992. - 158, [2] strony ; 20 cm. - Bibliografia na stronach 145-148. - Indeksy. - Tytuł oryginału : Die zeitgenössischen Denkmethoden. - ISBN 83-7033-121-1

PBW Przemyśl Czytelnia /CzP 16 nr inw. 82016

PBW Przeworsk WK 37523

1993

506. Autonomia uniwersytetu //W: Sens życia i inne eseje / Józef Maria Bocheński. - Kraków : Wydawnictwo Philed, 1993. - S. 60-71. - ISBN 83-86238-05-4

507. Autoprezentacja / Józef Maria Bocheński. //W: Logika i filozofia : wybór pism / Józef M. Bocheński ; opracował Jan Parys ; tłumaczył z niemieckiego Jan Garewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - S. VII-XXIX. - (Biblioteka Współczesnych Filozofów). - ISBN 83-01-10590-9

PBW Przemyśl WP 81307, CzP 111/141 80539

PBW Przeworsk WK 37569

508. Co to jest autorytet? Wprowadzenie do logiki autorytetu / Józef Maria Bocheński ; przekład Jan Parys.//W: Logika i filozofia : wybór pism / Józef Maria Bocheński ; opracował Jan Parys ; tłumaczył z niemieckiego Tadeusz Baszniak [i inni]. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - (Biblioteka Współczesnych Filozofów). - S. 187-324. - ISBN 83-01-10590-9

PBW Przemyśl WP 81307, CzP 111/141 80539

PBW Przeworsk WK 37569

509. Co to znaczy być Polakiem? //W: Sens życia i inne eseje / Józef Maria Bocheński. - Kraków : Wydawnictwo Philed, 1993. - S. 93-109. - ISBN 83-86238-05-4

PBW Jarosław 48520, 48899

PBW Przemyśl CzP 1A/Z 81633

510. De virtute militari : zarys etyki wojskowej / Józef Maria Bocheński. - Kraków : „Philed”, 1993. - 109 stron ; 19 cm

511. Duchowa sytuacja czasu //W: Sens życia i inne eseje / Józef Maria Bocheński. - Kraków : Wydawnictwo Philed, 1993. - S. 40-50. - ISBN 83-86238-05-4

PBW Jarosław 48520, 48899

PBW Przemyśl CzP 1A/Z 81633

512. Logika i filozofia : wybór pism / Józef Maria Bocheński ; opracował Jan Parys ; tłumaczył z niemieckiego Tadeusz Baszniak [i inni]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - XXIX, 519, [2] strony : rysunki, wykresy, errata ; 20 cm. - Indeks. - Oryginał częściowo w języku francuskim. - (Biblioteka Współczesnych Filozofów). - ISBN 83-01-10590-9

PBW Przemyśl WP 81307, CzP 111/141 80539

PBW Przeworsk WK 37569

513. Logika i ontologia / Józef M. Bocheński.//W: Logika i filozofia : wybór pism / Józef M. Bocheński ; opracował Jan Parys ; tłumaczył z niemieckiego Tadeusz Baszniak [i inni]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - S. 106-132. - (Biblioteka Współczesnych Filozofów). - ISBN 83-01-10590-9

PBW Przemyśl WP 81307, CzP 111/141 80539

PBW Przeworsk WK 37569

514. O analogii /Józef M. Bocheński ; przekład Jan Parys.//W: Logika i filozofia : wybór pism / Józef Maria Bocheński opracował Jan Parys ; tłumaczył z niemieckiego Tadeusz Baszniak [i inni]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - S. 50-78. - (Biblioteka Współczesnych Filozofów). - ISBN 83-01-10590-9

PBW Przemyśl WP 81307, CzP 111/141 80539

PBW Przeworsk WK 37569

515. O dialogu filozoficznym //W: Sens życia i inne eseje / Józef M. Bocheński. - Kraków: Wydawnictwo Philed, 1993. - S. 125-135. - ISBN 83-86238-05-4

PBW Jarosław 48520, 48899

PBW Przemyśl CzP 1A/Z 81633

516. O filozofii analitycznej (=Sur la philosophie analytique) / Józef M. Bocheński.//W: Logika i filozofia : wybór pism / Józef. M. Bocheński ; opracował Jan Parys ; tłumaczył z niemieckiego D. Gabler. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - S. 35-49. - (Biblioteka Współczesnych Filozofów). - ISBN 83-01-10590-9

PBW Przemyśl WP 81307, CzP 111/141 80539

PBW Przeworsk WK 37569

517. O sensie życia //W: Sens życia i inne eseje / Józef Maria Bocheński. - Kraków : Wydawnictwo Philed, 1993. - S. 7-22. - ISBN 83-86238-05-4

PBW Jarosław 48520, 48899

PBW Przemyśl CzP 1A/Z 81633

518. O światopoglądzie //W: Sens życia i inne eseje / Józef Maria Bocheński. - Kraków : Wydawnictwo Philed, 1993. - S. 163-171. - ISBN 83-86238-05-4

519. Ogólny sens i charakter logiki współczesnej //W: Logika i filozofia : wybór pism / Józef Maria Bocheński ; opracował Jan Parys ; tłumaczył z niemieckiego Tadeusz Baszniak [i inni]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - S. 3-21. - (Biblioteka Współczesnych Filozofów). - ISBN 83-01-10590-9

PBW Przemyśl WP 81307, CzP 111/141 80539

PBW Przeworsk WK 37569

520. Pięć dróg //W: Logika i filozofia : wybór pism / Józef M. Bocheński ; opracował Jan Parys ; tłumaczył z niemieckiego J. Miziński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 1993. - S. 469-503. - ISBN 83-01-10590-9

521. Pięć myśli. Prace komisji konstytucyjnej Senatu / Józef M. Bocheński ; tłumaczył W. Węcławski.//W: Sens życia i inne eseje. - Kraków : Wydawnictwo Philed, 1993. - S. 51-59 - ISBN 83-86238-05-4

522. Pojęcie społeczeństwa wolnego //W: Logika i filozofia : wybór pism / I. M. Bocheński ; opracował Jan Parys ; tłumaczenie z angielskiego, niemieckiego Tadeusz Baszniak i inni. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - S. 150-161. - (Biblioteka Współczesnych Filozofów). - ISBN 83-01-10590-9

PBW Przemyśl WP 81307, CzP 111/141 80539

PBW Przeworsk WK 37569

523. Problem katolicyzmu w Polsce / Józef M. Bocheński.//W: Sens życia i inne eseje / Józef Maria Bocheński. - Kraków : Wydawnictwo Philed, 1993. - S. 110-124. - ISBN 83-86238-05-4

PBW Jarosław 48520, 48899

PBW Przemyśl CzP 1A/Z 81633

524. Przeciw humanizmowi Józef M. Bocheński.//W: Sens życia i inne eseje / Józef Maria Bocheński. - Kraków : Wydawnictwo Philed, 1993. - S. 23-39. - ISBN 83-86238-05-4

PBW Jarosław 48520, 48899

PBW Przemyśl CzP 1A/Z 81633

525. Przyczynek do filozofii przedsiębiorstwa przemysłowego / Józef M. Bocheński; przekład Jan Garewicz.//W: //Logika i filozofia : wybór pism / Józef M. Bocheński ; opracował Jan Parys ; [tłumaczenie z angielskiego, niemieckiego Tadeusz Baszniak i inni]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - S. 162-186. - (Biblioteka Współczesnych Filozofów). - ISBN 83-01-10590-9

PBW Przemyśl WP 81307, CzP 111/141 80539

PBW Przeworsk WK 37569

526. Reflexionen zur geschichtlichen Praxis : Helmut Fleischer zum 65. Geburtstag / herausgegeben von Hassan Givsan und Wolfdietrich Schmied-Kowarzik ; mit Beiträgen von Joseph M. Bocheński [i inni]. - Würzburg : Königshausen und Neumann, copyright 1993. - 346 stron : portrety ; 24 cm. - Bibliographie seiten 339-346. - ISBN 3-88479-799-9

527. Religia w Trylogii / Józef M. Bocheński ; [red. tomu: Waclaw Rosicki]. - Kraków : Philed, 1993. -. 110, [2] strony ; 16 cm. - O religii w Sienkiewiczowskiej „Trylogii”

528. Rozwój logiki formalnej / Józef M. Bocheński.//W: Logika i filozofia : wybór pism / Józef M. Bocheński ; opracował Jan Parys ; tłumaczył z niemieckiego Tadeusz Baszniak [i inni]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - S. 22-34. - (Biblioteka Współczesnych Filozofów). - ISBN 83-01-10590-9

PBW Przemyśl WP 81307, CzP 111/141 80539

PBW Przeworsk WK 37569

529. Sens życia i inne eseje / Józef Maria Bocheński. - Kraków : „Philed”, copyright 1993. - 188, [1] strona ; 20 cm. - Bibliografia na stronie 189. - ISBN 83-86238-05-4

PBW Jarosław 48520, 48899

PBW Przemyśl CzP 1A/Z 81633

530. Сто суеверий : краткий философский словарь предрассудков / Ю. Бохеньский ; [перевод: М. М. Гуренко]. - Москва : Прогресс, 1993. - 186, [3] stron ; 17 cm, - (Библиотека журнала "Путь"). - ISBN5-01-003878-1. - Tekst w języku rosyjskim. - Tytuł oryginału : Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik abobonów

531. Stručný slovník filozofických pověr / J. M. Bocheński ; [z polštiny překladal Josef Mlejnek]. - [2., české vydání]. - Praha : Aeterna, 1993. - 137, [2] strony ; 20 cm. - ISBN 80-900950-5-4. - Tekst w języku czeskim. - Tytuł oryginału : Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik zabobonów

532. Światopogląd a filozofia / Józef M. Bocheński.//W: Sens życia i inne eseje / Józef Maria Bocheński. - Kraków : Philed, 1993. - S. 172-188. - ISBN 83-86238-05-4

PBW Jarosław 48520, 48899

PBW Przemyśl CzP 1A/Z 81633

533. Über den Satz des Widerspruchs bei Aristoteles / Jan Łukasiewicz ; aus dem Polnischen übersetzt von Jasek Barski ; mit einem Vorwort zur Neuausgabe von J.M. Bocheński. - Hildesheim, Zürich [und andere] : G. Olms, 1993. - XV, [1], 251 stron : ilustracje ; 22 cm. - (Zur modernen Deutung der aristotelischen Logik ; 5). - Tytuł oryginału : O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa. - ISBN 3-487-09761-3

534. Vom Diamat gelernt / Joseph M. Bocheński.//Reflexionen zur geschichtlichen Praxis : Helmut Fleischer zum 65. Geburtstag / herausgegeben von Hassan Givsan und Wolfdietrich Schmied-Kowarzik ; mit Beiträgen von Joseph M. Bocheński [und andere]. - Würzburg : Königshausen und Neumann, copyright 1993. - S. 127-130. - ISBN 3-88479-799-9

535. W sprawie Bożycy Józef M. Bocheński.//W: Sens życia i inne eseje / Józef Maria Bocheński. - Kraków : Philed, 1993. - S. 153-162. - ISBN 83-86238-05-4

PBW Jarosław 48520, 48899

PBW Przemyśl CzP 1A/Z 81633

536. Współczesne metody myślenia / Józef M. Bocheński ; [przełożył z niemieckiego i opracował Stanisław Judycki]. - [Wydanie 2]. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „ W drodze”, 1993. - 158, [2] strony ; 20 cm. - Bibliografia na stronach 145-148. - Indeksy. - ISBN 83-7033-121-1. - Tytuł orygnału : Die zeitgenössischen Denkmethoden

537. Zagadnienie powszechników / Józef M. Bocheński.//W: Logika i filozofia : wybór pism / Józef M. Bocheński ; opracował Jan Parys ; tłumaczył z niemieckiego Tadeusz Baszniak [i inni]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - S. 79-105. - (Biblioteka Współczesnych Filozofów). - ISBN 83-01-10590-9

PBW Przemyśl WP 81307, CzP 111/141 80539

PBW Przeworsk WK 37569

538. Zarys historii filozofii / Józef M. Bocheński. - Kraków : Wydawnictwo Philed, 1993. - 217, [1] strona ; 20 cm. - ISBN 83-86238-07-0

PBW Jarosław WJ 48248, WJ 48601, WJ 48804, WJ 48805, WJ 49098, WJ 49100, Czytelnia CzJ /1 nr inw. 1800

PBW Lubaczów WL 49712, Czytelnia CzL 38330

PBW Przemyśl WP 86352, WP 86353, Czytelnia CzP 1(091) nr inw. 81102

PBW Przeworsk WK 40207, WK 40452, WK 43430

539. Die zeitgenössischen Denkmethoden / I. M. Bocheński. - 10. Auflage. - Tübingen ; Basel : Francke, 1993. - 150 stron ; 19 cm. - (Uni-Taschenbücher ; 6). - Bibliografia na stronach 141-143

1994

540. Europäische Philosophie der Gegenwart / von I. M. Bocheński. - 3. Auflage. - Tübingen ; Basel : Francke Verlag, 1994. - 323 strony ; 18 cm. - (Sammlung Dalp ; Bd. 50). - ISBN 3-7720-0615-9

541. Marxismus-leninismus : vĕda nebo víra / Józef M. Bocheński ; [přeložil Břetislav Horyna]. - Olomouc : Velehrad, 1994. - 159 stron : ilustracje ; 20 cm. - ISBN 80-901614-45-6

542. Morals of thought and speech - reminiscences / Józef M. Bocheński.//W: Philosophical logic in Poland / edited by Jan Woleński ; [translation from the Polish]. - Dordrecht ; Boston : Kluwer Academic Publishers, copyright 1994. - S. 1-8. - (Philosophical logic in Poland ; 1). - ISBN 0-7923-2293-2

543. Podręcznik mądrości tego świata / Józef Maria Bocheński. - [Wydanie 2]. - Kraków : Philed, 1994. - 102, [2] strony ; 17 cm. - ISBN 83-86238-02-X

544. Podręcznik mądrości tego świata / Józef Maria Bocheński. - Wydanie 4. - Kraków : Philed, 1994. - 128 stron ; 16 cm. - ISBN 83-86238-11-9

PBW Jarosław WJ 48869

545. Religious Hypothesis Revisited / Joseph M. Bochenski. //W: Scientific and Religious Belief / edited by Paul Weingartner in collaboration with Elena Klevakina-Uljanov and Gerhard Schurz. - Dordrecht ; Boston : Kluwer Akademic Publishers, copyright 1994. - S. 143-60. - (Philosophical studies series ; 59). - ISBN 0-7923-2595-8

546. Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik zabobonów / Józef Maria Bocheński. - Wydanie 2. - Kraków : Wydawnictwo Philed, copyright 1994. - 140 stron ; 20 cm. - ISBN 83-86238-10-0

547. Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim / Józef Maria Bocheński ; [redakcja Paweł Próchniak]. - Wydanie 1. - Komorów : Wydawnictwo Antyk, Marcin Dybowski, 1994. - 122 strony ; 21 cm. - ISBN 83-86482-08-7

548. What has logic given to philosophy? / Józef M. Bocheński.//W: Philosophical logic in Poland / edited by Jan Woleński ; [translation from the Polish]. - Dordrecht : Boston : Kluwer Academic Publishers, copyright 1994. - S. 9-17. - (Philosophical logic in Poland ; 1). - ISBN 0-7923-2293-2

1995

549. Etyka / Józef Maria Bocheński. ; opracował Tadeusz Kadenacy. - Kraków : Philed, 1995. - 308 stron ; 20 cm. - (Dzieła Zebrane ; t. 5). - ISBN 83-86238-03-8 (t. 5)

PBW Przemyśl WP 83450, Czytelnia CzP/17 83755

550. Nove lezioni di logica simbolica / Joseph Bocheński. - Bologna : Edizioni Studio Domenicano, [1995]. - 141 stron ; 21 cm. - (Philosophia ; 22). - ISBN 88-7094-213-9

551. O filozofii religii / J. M. Bocheński ; przekład autorski. - Kraków : Wydawnictwo Philed, 1995. - S. 20-27. - (Dzieła zebrane ; t. 6). - ISBN 83-86238-12-7 (t. 6)

552. O racjonalizmie i irracjonalizmie katolickim / J. M. Bocheński. – Kraków : Wydawnictwo Philed, 1995. - S. 242-253. - (Dzieła zebrane ; t. 6) ISBN 83-86238-12-7

553. O religii / J. M. Bocheński. - Kraków : Wydawnictwo Philed, 1995. - S. 9-19. - (Dzieła zebrane ; t. 6). - ISBN 83-86238-12-7 (t. 6)

554. Ponownie o hipotezie religijnej / J. M. Bocheński ; przekład autorski. - Kraków : Wydawnictwo Philed, 1995. - S. 123-129. - (Dzieła zebrane ; t. 6). - ISBN 83-86238-12-7 (t. 6) [niepublikowany tekst J. M. Bocheńskiego z ostatnich lat jego twórczości]

555. Religia / Józef Maria Bocheński. - Kraków : Philed, 1995. - 260 stron ; 20 cm. - (Dzieła zebrane ; t. 6). - ISBN 83-86238-12-7 (t. 6)

556. Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim / Józef Maria Bocheński. - Komorów : [1995]. - 122 strony ; 21 cm. - ISBN 83-86482-08-7

557. Tradycja myśli katolickiej a ścisłość / Józef Maria Bocheński. - Kraków : Philed, 1995. - S. 234-241. - (Dzieła zebrane ; t. 6). - ISBN 83-86238-12-7 (t. 6)

558. Wiara / Józef Maria Bocheński. - Kraków : Philed, 1995. - S. 205-225. - (Dzieła zebrane ; t. 6). - ISBN 83-86238-12-7 (t. 6)

1996

559. Formale Logik : mit 4 Tafelbeilagen / Joseph M. Bocheński. - 5. unveränderte Auflage. - Freiburg [im Breisgau] ; München : K. Alber, 1996. - 645 stron ; - (Orbis academicus : Problemgeschichten der Wissenschaft in Dokumenten und Darstellungen. 3 ; 2). - ISBN 3-495-44115-8

560. Lewica, religia, sowietologica / Józef Maria Bocheński ; opracował Jan Parys. - Wydanie 2. - Warszawa : Zakon Ojców Dominikanów AWM, 1996. - 403 strony ; 21 cm. - ISBN 83-86848-26-X

561. Lewica, religia, sowietologia / Józef Maria Bocheński ; opracował Jan Parys. - Warszawa : „Morex”, 1996. - 403 strony ; 21cm. - Bibliografia prac J. M. Bocheńskiego na stronach 400-403. - Tekst głównie tłumaczony z języka angielskiego, niemieckiego. - ISBN 83-86848-26-X

562. The road to understanding : more than dreamt of in your philosophy / Joseph M. Bochenski ; [translated by Gerard M. Verschuuren from the German]. - North Andover : Genesis Publishers Co., copyright 1996. - 137 stron ; 21 cm. - Bibliographical references page 127. Index. - Tekst w języku angielski. - Tytuł oryginału : Wege zum philosophischen Denken. - ISBN 1-886670-06-4

1998

563. Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim / Józef M. Bocheński. - Komorów : Antyk, 1998. - 122, [2] strony ; 21 cm. - ISBN 83-86482-08-7

PBW Przemyśl Czytelnia /CzP 2 nr inw. 82730

1999

564. Marksizm-leninizm : nauka czy wiara? / Józef Maria Bocheński. - Wydanie 3. - Komorów : Fundacja Pomocy Antyk : Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski, 1999. - 147 stron ; 21 cm. - ISBN 83-87809-08-X (FPA)

565. O bezwzględności walki / Józef Maia Bocheński.//W: Polski testament : Ojczyzna, Europa, cywilizacja / Józef Maria Bocheński. - Komorów : Fundacja Pomocy „Antyk” : Antyk - Marcin Dybowski, 1999. - S. 110. - ISBN 83-87809-16-0 ("Antyk - Marcin Dybowski"). - ISBN 83-87809-09-8 (FPA)

PBW Przeworsk WK 42107

566. Patriotyzm, męstwo, prawość żołnierska / Józef Maria Bocheński. - Wydanie 2. - Komorów : Fundacja Pomocy "Antyk" ; Warszawa : "Antyk - Marcin Dybowski", 1999. - 110 stron ; 21 cm. - ISBN 83-87809-15-2

PBW Przeworsk WK 42106

567. Polski testament : Ojczyzna, Europa, cywilizacja / Józef Maria Bocheński. - Komorów : Fundacja Pomocy „Antyk” : Antyk - Marcin Dybowski, 1999. - 200 stron ; 21 cm. - ISBN 83-87809-16-0 ("Antyk - Marcin Dybowski"). - ISBN 83-87809-09-8 (FPA)

PBW Przeworsk WK 42107

568. Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim / Józef Maria Bocheński ; [red. Paweł Próchniak]. - [Wydanie 2]. - Komorów : Wydawnictwo Antyk, 1999. - 122 strony ; 20 cm. - ISBN 83-87809-07-1

2000

569. The five ways / Josef M. Bochenski. //W: The rationality of theism / edited by Adolfo Garcia de la Sienra. - Amsterdam ; Atlanta : Rodopi, 2000. - S. 61-92. - (Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, ISSN 0303-8157 ; vol. 73). - ISBN 90-420-1212-9

570. Современная европейская философия / Ю. М. Бохенский ; [перевод Милий Николаевич Грецкий]. - Москва : Научный мир, 2000. - 248 stron ; 22 cm. - Tekst w języku rosyjskim. -Tytuł oryginału : Europäische Philosophie der Gegenwart

571. Rady starego filozofa / Józef M. Bocheński O.P. ; komentarz Jerzy Perzanowski.//W: Logika & filozofia logiczna : Filozofia/Logika : filozofia logiczna 1996-1998 / zebrali i zredagowali Jerzy Perzanowski i Andrzej Pietruszczak ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000. - S. 9-12. - ISBN 83-231-1228-2

572. Wege zum philosophischen Denken : Einführung in die Grundbegriffe / Joseph M. Bocheński. - 5. Auflage. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder, 2000. - 124, [1] strona ; 19 cm. - (Herder Spektrum; 4897). - ISBN 3-451-04897-3

2001

573. Cesta k filozofickému myšlení / Józef Maria Bocheński. - Vydání 3. - Praha : Academia, 2001. - 94 strony ; 21 cm. - (Edice reprint ; sv. 10). - Tytuł oryginału : Wege zum philosophischen Denken. - ISBN 978-80-200-0853-4

2002

574. Formale Logik / Joseph M. Bocheński. - 5. unveränderte Auflage. - Freiburg (Breisgau) : Alber, 2002. - 645 stron : ilustracje ; 22 cm. - (Alber Studienausgabe) (Orbis academicus). - ISBN 3-495-48071-4

575. Manuel de sagesse du monde ordinaire / Joseph-Maria Bochenski ; traduit du polonais par Marek Blasczyk ; préface de Kornelius Politzky ; postface de Edward Swiderski. - Vevey : Editions de l'Aire, 2002. - 133 strony ; 18 cm. - (Le chant du monde). - Tytuł oryginału : Podręcznik mądrości tego świata. - ISBN 2-88108-583-0

2003

576. Gottes Dasein und Wesen : logische Studien zur Summa Theologiae I, qq.2-11 / Joseph M. Bocheński. - München : Philosophia Verlag, 2003. - 167 stron ; 23 cm. -(Analytica). - Literaturverzichnis seiten 157-163. - ISBN 3-88405-081-8. - Tekst w języku niemieckim

577. Manual de în̨telepciune pentru oamenii de rând / Joseph-Maria Bochenski ; argument Vasile Igna ; prefaţă Kornelius Politzki ; postfaţă Edward Swiderski ; traducere [din limba poloneza] Mircea Petean. - Cluj-Napoca : Limes, 2003. - 120, [4] stron ; 18 cm. - Tekst w języku rumuńskim. - Tytuł oryginału : Podręcznik mądrości tego świata. - ISBN 973-7907-14-0

2004

578. Kas yra autoritetas? : įvadas į autoriteto logiką / Joseph Maria Bochenski ; iš vokiečių kalbos vertė Vytautas Leškevičius ; Kultūros, filosofijos ir meno institutas. - Vilnius : Leidykla "Mintis", 2004. - 123, [4] strony : ilustracje ; 20 cm. - Tekst w języku litewskim. - Tytuł oryginału : Was ist die Autorität? : Einführung in die Logik der Autorität. - ISBN 5-417-00876-1

2009

579. Etyka / Józef Maria Bocheński. - Komorów : "Antyk" - Marcin Dybowski, 2009. - 308 s. ; 21 cm. - Wydanie oparte na wydaniu Wydawnictwa Philed. - ISBN 978-83-89920-30-1

PBW Jarosław WJ 54522

580. L’autonomie de l’université / discours solennel de J. Bochenski prononc ́e le 15 novembre 1965. - Strasbourg : Presses Université de Strasbourg, copyright, 2009. - 26 stron ; 21 cm. - Tytuł oryginału : Die Autonomie der Universität. - ISBN 978-2-86820-393-9 (brosz.).

581. Felsefece düş ünmenin yolları / J. M. Bocheński ; çeviri Kurtuluş Dinçer. - Ankara ; BilgeSu, 2009. - 95 stron ; 20 cm. - Tekst w języku tureckim. - Tytuł oryginału : Wege zum philosophischen Denken Einführung in die Grundbegriffe. - ISBN 978-9944-795-16

582. Ku filozoficznemu myśleniu : wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznych / Józef M. Bocheński ; przełożył [z języka niemieckiego] Bernard Białecki. - Wydanie 2. - Komorów : "Antyk" - Marcin Dybowski, 2009. - 77, [3] strony ; 20 cm. - ISBN 978-83-86482-63-X

PBW Przeworsk WK 48712

583. Manual de Militärethik im Überblick / J. M. Bocheński ; aus dem Polnischen übersetzt und mit einem Vorwort versehen von Barbara Ruppik und mit methodologischen Anmerkungen von Kornelius Politzky. - Bad Sassendorf : Pigmentar, 2018. - 161 stron ; 22 cm. - Tekst w języku niemieckim. - Tytuł oryginału : Tytuł oryginału : De virtute militari : zarys etyki wojskowej, 1939. - ISBN 3-945692-12-1. - ISBN 978-3-945692-12-7.

584. Manual de înţelepciune pentru oamenii de rând / Joseph-Maria Bochenski ; argument Vasile Igna ; prefaţă Kornelius Politzki ; postfaţă Edward Swiderski ; traducere Mircea Petean. - 3-a ed. - Cluj-Napoca : Limes, 2009. - 128 stron ; 21 cm. - Tekst w języku rumuńskim. -Tytuł oryginału : Podręcznik mądrości tego świata. - ISBN 978-973-726-406-0

585. Współczesne metody myślenia / Józef M. Bocheński ; [przełożył z języka niemieckiego i opracował Stanisław Judycki]. - Wydanie 2. - Komorów : "Antyk" - Marcin Dybowski, 2009. - 158 stron ; 20 cm. - Bibliografia na stronach 145-148. Indeksy. - ISBN 978-89920-37-9

PBW Tarnobrzeg TG 96280

2014

586. Introducción al pensamiento filosófico [e-book] / J. M. Bochenski. - Barcelona : Herder Editorial, 2014. - (Pequeña biblioteca Herder ; 31). - ISBN 978-84-254-3071-8 (e-book)

2015

587. Formale Logik / Joseph M. Bocheński. - 6., unveränderte Auflage, Studienausgabe. - Freiburg : Verlag Karl Alber, 2015. - 645 seiten. - (Orbis academicus / Alber Studienausgabe). - ISBN 978-3-495-48779-2

588. Handbuch der weltlichen Weisheit / Józef Maria Bocheński ; aus dem Polnischen übersetzt von Barbara Ruppik. - Bad Sassendorf : Pigmentar, copyright 2015. - 90 stron : ilustracje ; 21 cm. - Na stronie tytułowej : Theorie und Praxis sind zwei verschiedene Paar Schuhe. - Tekst w języku niemieckim. - Tytuł orginału : Tytuł oryginału: Podręcznik mądrości tego świata, 1992. - ISBN 978-3-945692-02-8

2016

589. Handbuch der Weisheit dieser Welt / Joseph M. Bocheński ; aus dem Polnischen übertragen von Christina Marie Hauptmeier und Waldemar Tomaszewski. - München : Philosophia, 2016. - 103 seiten : illustrationen ; 20 cm. - Originaltitel : Podręcznik mądrości tego świata. - ISBN 978-3-88405-117-7

590. Logika : [podręcznik] / Józef I. M. Bocheński OP ; do druku przygotowali Korneliusz Policki i Marek Błaszczyk ; wstęp Korneliusz Policki. - Kraków : Wydawnictwo Salwator, copyright 2016. - 136 stron ; 21 cm. - Wydanie 1 w formie skryptu, Edynburg 1942. - ISBN 978-83-7580-514-7

PBW Przemyśl WP 114864

2017

591. Hundert Aberglauben : kleines philosophopisches Wörterbuch der Aberglauben / J. M. Bocheński ; [Übersetzer Barbara Ruppik]. - 1. Auflage, bearbeitete Ausgabe. - Bad Sassendorf : Pigmentar, 2017. - 176 stron ; 21 cm. - ISBN 3-945692-10-5 (oprawa twarda). - Tekst w języku niemieckim. - Tytuł oryginału : Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik zabobonów ISBN 978-3-945692-10-3 (oprawa twarda)

592. Hundert Aberglauben : kleines philosophopisches Wörterbuch der Aberglauben / J. M. Bocheński ; aus dem Polnischen übersetzt von Barbara Ruppik und mit Einführung von Kornelius Politzky. - Bad Sassendorf : Pigmentar GmbH, copyright 2017. - 170, [10] stron ; 21 cm. - Indeks. - Tekst w języku niemieckim. - Tytuł oryginału : Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik zabobonów. - ISBN 978-3-945692-10-3 (oprawa twarda)

2018

593. Militärethik im Überblick / J. M. Bocheński ; aus dem Polnischen übersetzt und mit einem Vorwort versehen von Barbara Ruppik und mit methodologischen Anmerkungen von Kornelius Politzky. - Bad Sassendorf : Pigmentar, 2018. - 161 stron ; 22 cm. - Tekst w języku niemieckim. - Tytuł oryginału : Tytuł oryginału : De virtute militari : zarys etyki wojskowej, 1939. - ISBN 3-945692-12-1. - ISBN 978-3-945692-12-7


3. 8. 2. Wydawnictwa ciągłe

1931

594. Udział wyobrażeń w życiu duchowym / I. M. Bocheński.//Szkoła Chrystusowa : czasopismo poświęcone zagadnieniom życia wewnętrznego : miesięcznik (Lwów). - R. 2, 1931, T 3, nr 12 (grudzień), s. 229-238

http://bc.dominikanie.pl/publication/213

1932

595. Problem katolicyzmu w Polsce / Józef Ursyn [pseudonim] Józef M. Bocheński [nazwa]. //Droga : miesięcznik poświęcony sprawie życia polskiego (Warszawa ; 1922). - R. 11, 1932, nr 9 (IX) , s. 773-785

596. Z psychologii różańca / I. M. [Innocenty Maria] Bocheński Zak. Kazn.//Szkoła Chrystusowa : czasopismo poświęcone zagadnieniom życia wewnętrznego : miesięcznik (Lwów). - R. 3, 1932, T. 4, nr 5 (V), s. 228-239

http://bc.dominikanie.pl/publication/213

1933

597. Filosofija u Polskoj (=La philosophie en Pologne)/ I. M. Bochenski.//Hrvatska Prosvjeta. - 1933, nr 20, s. 289-293

598. Kongres filozofii tomistycznej w Pradze / I. M. [Innocenty Maria] Bocheński O.P.//Ateneum Kapłańskie : miesięcznik, ISSN 0208-9041. - R. 19, 1933, T. 32, z. 1/186, s. 80-87

599. Z ruchu tomistycznego [Cz. 1] / O. dr. I. M. [Innocenty Maria] Bocheński Z.K.//Ateneum Kapłańskie : miesięcznik, ISSN 0208-9041. - R. 19, 1933, T. 32, s. 313-318

1934

600. Kongres filozofii tomistycznej w Poznaniu / I. M. Bocheński O.P.//Ateneum Kapłańskie : miesięcznik, ISSN 0208-9041. - R. 20, 1934, T. 34, z. 4 /199 (XI), s. 414-424

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/161540/edition/173801/content

601. Logistique et logique classique. Quelques travaux polonais récents / I. M. [Innocenty Maria] Bochenski O.P.// Bulletin Thomiste, ISSN 1279-2365. - R. 11, 1934, nr 10, 240-248

602. Na maginesie artykułu „Obozy i kierunki filozofii neoscholastycznej” / I. M. [Innocenty Maria] Bocheński O.P. - (Przegląd naukowy) //Ateneum Kapłańskie, ISSN . - R. 20, 1934, T. 34, z. 5/200 (XII), s. 518-520

Słów kilka w odpowiedzi / P. Chojnacki (Warszawa), s. 520-522

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/161541/edition/173802/content

603. Studie o pojetie a zasade pricinosti. C. 1 / I. M. Bochenski.//Filosoficka Revue : odborný čtvrtletník pro filosofii. - 1934, nr 6, s. 19-24

604. Studie o pojetie a zasade pricinosti. C. 2 / I. M. Bochenski.//Filosoficka Revue : odborný čtvrtletník pro filosofii. - 1934, nr 6, s. 55-60

605. Z ruchu tomistycznego / I. M. [Innocenty Maria] Bocheński O.P. - (Przegląd naukowy) //Ateneum Kapłańskie, ISSN 0208-9041. - R. 20, 1934, T 33, z. 1/191 (I), s. 75-79

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/161479/edition/173424/content

606. Z ruchu tomistycznego / I. M. [Innocenty Maria] Bocheński Z K. - (Przegląd naukowy) //Ateneum Kapłańskie, ISSN 0208-9041. - R. 20, 1934, T 33, z. 5/195 (V), s. 494-502

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/161517/edition/173428/content

1935

607. Dowód przyczynowy na istnienie Boga w świetle wiary katolickiej ; dokończenie / I [nnocenty] M.[aria] Bocheński O.P. //Ateneum Kapłańskie : miesięcznik, ISSN 0208-9041. - R. 21, 1935, T. 36, z. 5(210), s. 456-483

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/161576/edition/174064/content

608. Duae consenquetaie Stephani de Monte / I. M. Bochenski.- (Notae et Discussiones). - Tekst w języku łacińskim //Angelicum, ISSN 1123-5772. - T. 12, 1935, z. 3, s. 397-399

https://www.jstor.org/stable/44625459?read-now=1&refreqid=excelsior%3A2f2bd2f9b534664e95e66c3bcf654882&seq=3#page_scan_tab_contents

609. Nowa decyzja filozoficzna / I. M. Bocheński.// Gazeta Kościelna : tygodnik poświęcony sprawom kościelnym : organ Stowarzyszeń Kapłańskich w Polsce (Lwów). - R. 42, 1935, nr 39 (19 IX)

610. Nowa decyzja filozoficzna / I. M. Bocheński O.P.// Przegląd Katolicki : pismo tygodniowe poświęcone sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym (Warszawa). - R. 73, 1935, nr 39 (6 X), s. 634-635

611. Problem katolicyzmu w Polsce / J. M. Bocheński O.P.//Bunt Młodych : niezależny organ polskiej inteligencji. - R. 6, 1935, nr 16-17 (20 VIII), s. 1

612. Z ruchu tomistycznego [Cz. 5]/ I[nnocenty] M[aria] Bocheński O.P.//Ateneum Kapłańskie : miesięcznik, ISSN 0208-9041. - R. 21, 1935, T. 36, z. 2 (207), s. 212-217

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/161558/edition/174063/content

613. Zagadnienie przyczynowości u Neoscholastyków / Innocenty M. Bocheński O.P. - (Studia Krytyczne) //Przegląd Filozoficzny, ISSN 0867-1176. - R, 38, 1935, z. 1-2, s. 125-134

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/show-content/publication/edition/120572?id=120572

1936

614. O racjonalizmie i irracjonalizmie katolickim / I. M. [Innocenty Maria] Bocheński O.P.//Verbum : kwartalnik poświęcony zagadnieniom kultury współczesnej (Warszawa). - R. 3, 1936, nr 2, s. 251-270

https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/22312?id=22312

615. Notiones historiae logicae formalis / I. M. Bochenski O.P. - (Notae et Discussiones). -Tekst w języku łacińskim //Angelicum ISSN 1123-5772. - T. 13, 1936, nr 1 (styczeń), s. 109-123

https://www.jstor.org/stable/44624376?seq=1

616. Światopogląd / J. M. Bocheński O. P.//Bunt Młodych : niezależny organ młodej inteligencji (Warszawa). - R. 7, 1936, nr 16 (107) (10 IX), s. 1-3

https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/3269/edition/9703/content

617. W obronie miłości religii / I. M. Bocheński.//Bunt Młodych : niezależny organ młodej inteligencji (Warszawa). - R. 7, 1936, nr 8

618. W sprawie logistyki / J. M. Bocheński.// Verbum : kwartalnik poświęcony zagadnieniom kultury współczesnej (Warszawa). - R. 3, 1936, nr 3, s. 445-454

619. W sprawie uprzystępnienia Św. Tomasza (Sur le problème de la traduction de la Somme de Saint Thomas) / Innocenty M. Bocheński.//Ateneum Kapłańskie : miesięcznik, ISSN 0208-9041. - R. 22, 1936. T. 37, nr 5, s. 508-512

1937

620. Mit czy ideał / I. M. Bocheński.//Polityka : dawniej Bunt Młodych : niezależny organ młodej inteligencji : dwutygodnik - R. 8, 1937, nr 8 (25 IX)

621. Notes historiques sur les propositions modales / I. M. Bocheński. - Tekst w języku francuskim //Révue des Sciences Philosophiques et Théologiques, ISSN 0035-2209. - T. 26, 1937, nr 4, s. 673-692

622. Program aktywizacji kolskiego katolicyzmu / I. M. Bocheński.// Polityka : dawniej Bunt Młodych : niezależny organ młodej inteligencji : dwutygodnik - R. 8, 1937, nr 21-22, s. 4

1938

623. De consequentiis Scholastocorum earumque origine / J. M. Bocheński O.P.// Angelicum, ISSN 1123-5772. - T. 15, 1938, nr 1(styczeń), s. 92-109

624. De virtuti militari / I. M. Bocheński O.P. //Prosto z Mostu : tygodnik literacko-artystyczny - R. 4, 1938, nr 45 (211) (16 październik), s. 1-2

http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/pzm/1938/numer45/imagepages/image1.htm

625. Katolicka koncepcja dynamizmu cywilizacji / Józef Bocheński.// Polityka : dawniej Bunt Młodych : niezależny organ młodej inteligencji : dwutygodnik. - R. 9, 1938, nr 8 (25 III), s. 4-5

626. O nacjonalizm kulturowy / Józef Bocheński.// Polityka : dawniej Bunt Młodych : niezależny organ młodej inteligencji : dwutygodnik. - R. 9, 1938, nr 25 (25 X), s. 4-5

627. Powszechniki jako treści cech w filozofii św. Tomasza z Akwinu / Innocenty M. Bocheński O.P.//Przegląd Filozoficzny, ISSN 0867-1176. - R. 41, 1938, z. 2, s. 136-149

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/107555/edition/120619/content

628. Z historii zdań modalnych [Rozprawa habilitacyjna] / I[nnocenty] M[aria] Bocheński, OP // Kwartalnik Filozoficzny, ISSN 1230-4050. - T. 15, 1938, z. 2, s. 184-186

1939

629. Etyka idei / Józef Bocheński.// Polityka : dawniej Bunt Młodych : niezależny organ młodej inteligencji : dwutygodnik. - R. 10, 1939, nr 5 (10 III)

630. La logique de Théophraste / J. M. Bocheński.//Collectanea Logica (Warszawa ; 1939). - T. 1, 1939, s. 195-304

Recenzja : H. Sholz //Zeitschriefte für Mathematik und ihre Grenzgeb. - 1940, nr 22, s. 290 : Joseph Bochenski über die Fortschritte der Mathematik. -1939 [ed. 1941], nr 65, s. 22

631. Myśliciel przedmiotu i idei / Józef Bocheński.//Kronika Polski i Świata : ilustrowane pismo tygodniowe (Warszawa). - R. 2, 1939, nr 5

632. Nawet bez szans zwycięstwa / J. M. Bocheński O. P.//Prosto z Mostu : tygodnik literacko-artystyczny. - R. 5, 1939, nr 16 /238 (16 IV), s. 1-2

http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/pzm/1939/numer16/imagepages/image1.htm

633. Pius XI / Redakcja [Innocenty M. Bocheński].//Polski Przegląd Tomistyczny : kwartalnik. - R. 1, 1939, nr 1, s. 97-103

http://bc.dominikanie.pl/dlibra/doccontent?id=233

634. Zespół definicji do metalogicznego wykładu sylogistyki tradycyjnej / Innocenty M. Bocheński OP.//Polski Przegląd Tomistyczny : kwartalnik. - R. 1, 1939, nr 2, s. 104-114

http://bc.dominikanie.pl/dlibra/doccontent?id=233

635. Założenia etyki wojskowej / O. Jan Bocheński [!] [właściwie] Innocenty. M. Bocheński.// Rozkaz Wewnętrzny do Katolickiego Duchowieństwa Wojskowego w Polsce [Rozkaz wewnętrzny Biskupa Polowego WP]. - 1939, nr 5, s. 77-106

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/340737/edition/325459/content

636. Teoria decyzji bojowej / O. Innocenty M. Bocheński Dominikanin (Rzym). // Rozkaz Wewnętrzny do Katolickiego Duchowieństwa Wojskowego w Polsce [Rozkaz wewnętrzny Biskupa Polowego WP]. - 1939, nr 9, s. 181-207

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/340741/edition/325463/content

637. Teoria męstwa / O. Innocenty. M. Bocheński Dominikanin (Rzym).// Rozkaz Wewnętrzny do Katolickiego Duchowieństwa Wojskowego w Polsce [Rozkaz wewnętrzny Biskupa Polowego WP]. - 1939, nr 7, s. 121-148

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/340739/edition/325461/content

638. Teoria posłuszeństwa / O. Innocenty M. Bocheński Dominikanin (Rzym).// Rozkaz Wewnętrzny do Katolickiego Duchowieństwa Wojskowego w Polsce [Rozkaz wewnętrzny Biskupa Polowego WP]. - 1939, nr 8, s. 151-179

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/340740/edition/325462/content

639. Teoria prawości żołnierskiej / O. Jan Bocheński [!] [właściwie] Innocenty M. Bocheński. // Rozkaz Wewnętrzny do Katolickiego Duchowieństwa Wojskowego w Polsce [Rozkaz wewnętrzny Biskupa Polowego WP]. - 1939, nr 5, s. 94-106

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/340737/edition/325459/content

640. Wzniosłość ideału rycerskiego / O. Innocenty M. Bocheński Dominikanin (Rzym).// Rozkaz Wewnętrzny do Katolickiego Duchowieństwa Wojskowego w Polsce [Rozkaz wewnętrzny Biskupa Polowego WP]. - 1939, nr 10, s. 209-210

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/340742/edition/325464/content

1940

641. O cierpieniu : zbiór rozważań i tekstów [Cz. 1] / Fred [pseudonim] I. M. Bocheński [nazwa]. //Nauka Chrystusowa. - 1940, nr 1 (maj), s. 18-20

642. O miłości / o. I. M. Bocheński.//Nauka Chrystusowa. - 1940, nr 2 (maj). - Nakład zniszczony przez Niemców

643. O cierpieniu : zbiór rozważań i tekstów [Cz. 2] / Fred [pseudonim] I. M. Bocheński [nazwa] //Nauka Chrystusowa. - 1940, nr 3 (listopad). - Wydanie druge

644. Rozprawa o charakterze : [zwięzły podręcznik nauki o charakterze i technice samowychowania] / dr K. Fred [pseudonim] I. M. Bocheński [nazwa].//Nauka Chrystusowa. - 1940, nr 4 (grudzień), s. 3-32

645. Sancti Thomae Aquinatis de modalibus opusculum et doctrina / I. M. Bochenski O.P. - (Dissertationes). - Tekst w języku łacińskim// Angelicum, ISSN 1123-5772. - T. 17, 1940, z. 2-3 (Kwiecień), s. 180-218

https://www.jstor.org/stable/44623988?read-now=1&refreqid=excelsior%3A0ec73cb7c2669703ddc99728e4b5c437&seq=1#page_scan_tab_contents

1941

646. Dwa studia o religii Anglików / Józef Gawlina ; redakcja tekstu O. Józef Bocheński.//Nauka Chrystusowa. - 1941, z. 2, nr 6 (marzec)

647. Kościół a Polska [inny tytuł : Nasz Kościół] / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński].//Nauka Chrystusowa. - 1941, z. 1, nr 5 (styczeń/luty), s. 20-29

648. Kościół szkocki / redakcja Innocenty M. Bocheński. //Nauka Chrystusowa. - 1941, z. 4, nr 8 (kwiecień)

649. O naśladowaniu Chrystusa, ks. II /Tomasz á Kempis ; tekst pod redakcją o. I. M. Bocheńskiego.//Nauka Chrystusowa. - 1941, z. 3, nr 7 (kwiecień)

650. Co myśli Watykan? / O. I. [O. Innocenty Maria Bocheński.]//W Imię Boże. - 1941, nr 1 (22 luty), s. 1, 2

651. Inwazja / I. [Innocenty Maria Bocheński].//W Imię Boże. - 1941, nr 3 (15 marzec), s. 1

652. Jak myśli kraj? / [Innocenty Maria Bocheński].//W Imię Boże. - 1941, nr 5 (30 marzec), s. 1

653. W Polsce / I. [Innocenty Maria Bocheński].//W Imię Boże. - 1941, nr 7 (13 kwiecień), s. 1

654. Ślubowanie : [podsumowanie rekolekcji] / [Innocenty Maria Bocheński].//W Imię Boże. - 1941, nr 7 (13 kwiecień), s. 2

655. Do czytelników oraz Skrzynka zapytań / o. I. M. Bocheński.//W Imię Boże. - 1941, nr 7 (13 kwiecień), s. 2

656. Bilans / I. [Innocenty Maria Bocheński].//W Imię Boże. - 19141, nr 8 (27 kwiecień), s. 1

657. Świątynia Opatrzności / I [Innocenty Maria Bocheński].//W Imię Boże. - 1941, 9 (3 maj), s. 1, 2

658. Nasz Hymn / I. [Innocenty Maria Bocheński].//W Imię Boże. - 1941, nr 10 (18 maj), s. 1

659. Największe wydarzenia wydawnicze polskie w W. Brytanii / [Innocenty Maria Bocheński].//W Imię Boże. - 1941, nr 10 (18 maj), s. 3

660. Sprawa Robotnicza / I [Innocenty Maria Bocheński].//W Imię Boże. - 1941, nr 11 (25 maj), s. 1

661. Nasz Biskup / I. [Innocenty Maria Bocheński]. //W Imię Boże. - 1941, nr 12 ( 1 czerwiec), s. 1, 2

662. Po roku / I [Innocenty Maria Bocheński].//W Imię Boże]. - 1941, nr 13 (15 czerwiec), s. 1

663. Przed tak wielkim Sakramentem / I. [Innocenty Maria Bocheński].//W Imię Boże. - 1941, nr 14 ( 1 lipiec), s. 1, 2

664. Nasze stanowisko / I [Innocenty Maria Bocheński].//W Imię Boże. - 1941, nr 15 (15 lipiec), s. 1, 2

665. Od edakcji / [Innocenty Maria Bocheński].//W Imię Boże. - 1941, nr 17 (15 sierpień), s. 2

666. Pożyteczne wydawnictwo / I [Innocenty Maria Bocheński].//W Imię Boże. - 1941, nr 21 (21 wrzesień), s. 3

667. Uniwersalność różańca / I. [Innocenty Maria Bocheński].//W Imię Boże. - 1941, nr 23 (5 październik), s. 3

668. Do czytelników / o. I. M. Bocheński O.P.//W Imię Boże. - 1941, nr 23 (5 październik), s. 3

669. Nieprzyjemne listy do redakcji / [Innocenty Maria Bocheński].//W Imię Boże. - 1941, nr 23 (5 październik), s. 3

670. Psychologiczne znaczenie „Zdrowaśków” / o. I. M. Bocheński O.P.//W Imię Boże. - 1941, nr 25 (19 październik), s. 3

671. Dyskusje z protestantami / o. I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński].//W Imię Boże. - 1941, nr 27 (25 grudzień), s. 5

672. Z opłatkiem / [Innocenty Maria Bocheński].//W Imię Boże. - 1941, nr 27 (25 grudzień), s. 1

1942

673. O patriotyzmie / o. I. M. Bocheński.//Nauka Chrystusowa. - 1942, z. 5, nr 19 (lipiec), s. 3-28

674. Męstwo / św. Tomasz z Akwinu (II-IIae, q. 123) ; przełożył i objaśnieniami zaopatrzył o. Bocheński.//Nauka Chrystusowa. - 1942, z. 8, nr 22 (październik), s. 3-40

675. Dyskusje z protestantami / [Innocenty Maria Bocheński].//W Imię Boże. - 1942, nr 28 (1 styczeń), s. 3

676. Pamięci wielkiej królowej / o. I. M. Bocheński./W Imię Boże. - 1942, nr 30 (18 styczeń), s. 1

677. Przetroga przed kłamstwami / o. I. M. Bocheński O.P.//W Imię Boże. - 1942, nr 31 (25 styczeń), s. 4

678. Katolicy po obu stronach frontu / o. I. M. Bocheński.//W Imię Boże. - 1942, nr 32 (2 luty), s. 2

679. Narodowość ludzi Watykanu / o. I. M. Bocheński.//W Imię Boże. - 1942, nr 33 (8 luty), s. 1, 2

680. Narodowośc ludzi Watykanu : dokończenie / o. I. M. Bocheński.//W Imię Boże. - 1942, nr 34 (15 luty), s. 3

681. Kościół w Polsce / [redakcja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże).//Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 52 (585) (6 lipiec), s. 3

682. Wiadomości / [redakcja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże).//Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 52 (585) (6 lipiec), s. 3

683. Misje polskie na dalekim Wschodzie / [redakcja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże).//Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 57 (590) (11 lipiec), s. 3

684. Szkoci w Kościele / [redakcja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże).//Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 57 (590) (11 lipiec), s. 3

685. Wiadomości / [redakcja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże).//Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 57 (590) (11 lipiec), s. 3

686. Duszpasterstwo wojskowe / [redakcja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże).//Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 63 (596) (18 lipiec), s. 3

687. Wadomości / [redakcja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże).//Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 63 (596) (18 lipiec), s. 3

688. Mszał Polski / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże).//Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 69 (602) (25 lipec), s. 3

689. Wiadomości / [redakcja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże).//Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 69 (602) (25 lipec), s. 3

690. Fiasko „krucjaty” / [redakcja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże).//Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 75 (608) (1 sierpień), s. 3

691. Z Wilna / [redakcja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże).//Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 75 (608) (1 sierpień), s. 3

692. O małżeństwach szkockich / [redakcja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże).//Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 81 (614) (8 sierpień), s. 3

693. Niemcy w Kościele prawosławnym / [redakcja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże).//Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 93 (626) (22 sierpień), s. 3

694. Protestanci w Polsce / [redakcja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże).//Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 99 (632) (29 sierpień), s. 3

695. Kapelan spadochroniarz / [redakcja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże).//Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 105 (638) (5 wrzesień), s. 3

696. Grzech smutku / [redakcja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże).//Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 111 (644) (12 wrzesień), s. 3

697. O protestantach (Listy do Redakcji : odpowiedź J. Winiewiczowi) / [redakcja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże).//Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 113 (646) (15 wrzesień), s. 3

698. Charakter. 1. Pojęcie i składniki charakteru / dr K. Fred. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże).//Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 123 (656) (26 wrzesień), s. 3

699. Charakter. 2. Pojęcie cnoty / dr K. Fred. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże).//Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 135 (668) (10 październik), s. 3

700. Ze świata katolickiego / Innocenty Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże).//Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 164 (14 listopad), s. 3

701. Rzecz o męstwie / [redacja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże).//Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 170 (703) (21 listopad), s. 3

702. Prawo do czci / I. M. Bocheński O. P. - (Rubryka : W Imię Boże).//Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 188 (721) (12 grudzień), s. 3

703. Wspomnienie o O. Ledóchowskim / I. M. Bocheński O. P. - (Rubryka : W Imię Boże).//Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 194 (727) (19 grudzień), s. 3

1943

704. Idiota / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże).// Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 1 (736) (2 styczeń), s. 3

705. Duch nowoczesny / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże).// Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 18 (753) (23 styczeń), s. 3

706. O służbie wojskowej / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże).// Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 30 (765) (6 luty), s. 3

707. Moralność bombardowania zabytków / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże).// Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 36 (771) (13 luty), s. 3

708. Wobec złych ludzi / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże).// Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 42 (777) (20 luty), s. 3

709. Ks. Biskup Gawlina w Ameryce odslania tragedię Polaków w Rosji / [redakcja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże).// Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 54 (789) (6 marzec), s. 3

710. Medytacja Wschodu / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże).// Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 60 (795) (13 marzec), s. 3

711. Wspomnienia z Tun-Fun / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże).// Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 66 (801) (20 marzec), s. 3

712. Księga Joada / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże).// Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 78 (813) (3 kwiecień), s. 3

713. Rozmowa z Anglikiem o Polsce / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże).// Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 84 (819) (10 kwiecień), s. 3

714. Realista / I. M. Bocheński OP. - (Rubryka : W Imię Boże).// Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 90 (825) (17 kwiecień), s. 3

715. Maksymy kościelne / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże).// Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 113 (848) (15 maj), s. 3

716. Polska literatura religijna w W. Brytanii / [redakcja I. M. Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże).// Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 119 (854) (22 maj), s. 3

717. Położenie Kościoła w Polsce okupowanej / [redakcja I. M. Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże).// Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 125 (860) (29 maj), s. 3

718. Nuncjusz / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże).// Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 130 (865) (5 czewiec), s. 3

719. Po wojne / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże).// Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 136 (871) (12 czewiec), s. 3

720. Święty i świętoszek / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże).// Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 141 (876) (19 czewiec), s. 7

721. Pytania i odpowiedzi / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże).// Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 146 (881) (26 czewiec), s. 3

722. Polski zjazd katolicki / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże).// Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 153 (888) (5 sierpień), s. 3

723. Nabożeństwo za umarłych / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże).// Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 164 (899) (17 lipiec), s. 3

724. Bmbardowanie Rzymu / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże).// Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 170 (905) (24 lipiec), s. 3

725. Na przyjazd biskupa / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże).// Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 176 (911) (31 lipiec), s. 3

726. Ołtarz i armata / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże).// Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 194 (929) (21 sierpień), s. 3

727. Międzynarodówka Kościelna / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże).// Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 200 (935) (28 sierpień), s. 3

728. Jeszcze o armacie / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże).// Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 206 (941) (4 wrzesień), s. 3

729. Polska czy austriacka tradycja ? / ppułk. J. P. D. ; wstępem i zakończeniem opatrzył o. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże).// Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 212 (947) (11 wrzesień), s. 3

730. W Ziemi świętej / bp Józef Gawlina ; redakcja tekstu o. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże).// Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 218 (953) (18 wrzesień), s. 3

731. Zagadnienia aktualne / I. M. Bocheński.//Nauka Chrystusowa. - R. 4, 1943, z. 2, nr 25 (czerwiec), s. 3-5, 10-27

732. Koniec materializmu / I. M. Bocheński.//Nauka Chrystusowa. - R. 4, 1943, z. 3, nr 26 (lipiec)

733. Zasady nauki chrześcijańskiej o małżeństwie / I. M. Bocheński.//Nauka Chrystusowa. - R. 4, 1943, z. 3, nr 26 (lipiec), s. 3-9

734. Wiara / I. M. Bocheński.//Nauka Chrystusowa. - R. 4, 1943, z. 6, nr 28 (październik), s. 3-28

735. Pismo święte / I. M. Bocheński. //Nauka Chrystusowa. - R. 4, 1943, z. 7, nr 29 (listopad), s. 3-28

1944

736. The Polish Dominican Province today / I. M. Bocheński.//New Blackfriars, ISSN 0028-4289. - Vol. 25, 1944, nr 292 (lipiec), s. 254-258

737. Katoliccy komuniści / I. M. Bocheński.//Orzeł Biały : Polska walcząca na ziemi włoskiej / Oddział Propagandy i Oświaty D-twa Armii Polskiej na Wschodzie. - R. 4, 1944, nr 28 (3 IX), s. 17-23

738. Cnota ambicji / I. M. Bocheński.// Dziennik Żołnierza APW [Dziennik Żołnierza Armii Polskiej na Wschodzie] / Oddział Propagandy i Kultury Armii Polskiej na Wschodzie. - Wydanie polowe C. - R. 1, 1944, nr 156 (17 IX), s. 125-132

739. O prasie religijnej / I. M. Bocheński.// Dziennik Żołnierza APW [Dziennik Żołnierza Armii Polskiej na Wschodzie] / Oddział Propagandy i Kultury Armii Polskiej na Wschodzie. - Wydanie polowe C. - R. 1, 1944, nr 214 (3 XII), s. 40-48

740. Cywilizacja chrześcijańska / I. M. Bocheński.// Orzeł Biały : Polska walcząca na ziemi włoskiej / Oddział Propagandy i Oświaty D-twa Armii Polskiej na Wschodzie. - R. 4, 1944, nr 41 (3 XII), s. 40-48

741. O bezwzględności walki / I. M. Bocheński. .// Orzeł Biały : Polska walcząca na ziemi włoskiej / Oddział Propagandy i Oświaty D-twa Armii Polskiej na Wschodzie. - R. 4, 1944, nr 42 (10 XII), s. 2

1945

742. Wobec złych ludzi / I. M. Bocheński.// Dziennik Żołnierza APW [Dziennik Żołnierza Armii Polskiej na Wschodzie] / Oddział Propagandy i Kultury Armii Polskiej na Wschodzie. - Wydanie polowe C. - R. 2, 1945, nr 12 (6 I), s. 34-39

743. Porządny człowiek / I. M. Bocheński.// W Imię Boże : dwutygodnik religijny 2 Korpusu (Włochy ; 1945). - 1945, nr 3 (15 II), s. 21-23

744. Nowe dowody istnienia Boga / I. M. Bocheński.// Gazeta Żołnierza (Bari) / Wojsko Polskie. Armia Polska na Wschodzie. Korpus Polski, 2. Oddział Kultury i Prasy. - R. 1, 1945, nr 50 (11 III), s. 65-69

745. Św. Tomasz z Akwinu / I. M. Bocheński.// W Imię Boże : dwutygodnik religijny 2 Korpusu (Włochy ; 1945). - 1945, nr 5 (15 III) ; nr 6 (1 IV), s. 37-55

746. Uwagi barbarzyńcy / I. M. Bocheński.// Dziennik Żołnierza APW [Dziennik Żołnierza Armii Polskiej na Wschodzie] / Oddział Propagandy i Kultury Armii Polskiej na Wschodzie. - Wydanie polowe C. - R. 2, 1945, nr 50 (25 III), s. 56-61

1946

747. Filozofia śmierci / I. M. Bocheński.//Orzeł Biały : Polska walcząca na ziemi włoskiej. - 1946, nr 15 (14 IV), s. 2

748. Widmo materializmu / I. M. Bocheński.//W Imię Boże : dwutygodnik religijny 2 Korpusu (Włochy ; 1945). - 1946, nr 20 (11-17 VIII), s. 1-4

1947

749. O filozofii Europy współczesnej / J. M. Bocheński O. P.//Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 1, 1947, nr 1 (18-24 V), s. 4 ; nr 2 (25-31 V), s. 4 ; nr 3 (1 VI), s. 4

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/225572/edition/223895/content

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/225573/edition/223896/content

750. Unsere Katholische Universität : (zum kath. Universitätssonntag) / I. M. Bochenski OP.//Orientierung : katholische Blätter für weltanschauliche Information (Zürich), ISSN 0030-5502. - R. 11, 1947, nr 22 (31 XI), s. 205-207

http://www.orientierung.ch/page.asp?DH=42

1948

751. X Congresso Internazionale di Filosofia di Amsterdam / I. M. Bocheński. - Tekst w języku włoskim // Sapienza : rivista di filosofia e di teologia, ISSN 0036-4711. - 1948, nr 1, s. 470-472

752. X Międzynarodowy Kongres Filozoficzny / I. M. Bocheński.//Ruch Filozoficzny, ISSN 0035-9599. - R. 16, 1948, nr 3-4, s. 77-79

753. Der bolschewistische Katechismus / Innocent Marie Joseph Bocheński. - Tekst w języku niemieckim //Schweizer Rundschau : monatsschrift für Geistesleben und Kultur, ISSN 0251-3455. - T. 48, 1948, zeszyt 2, s. 237-244

754. Jean Paul Sartre / I. M. Bochenski.//Philosophisches Jahrbuch (Freiburg), ISSN 0031-8183. - T. 58, 1948, s. 282-283

755. Jeszcze o zgniłej Europie / J. M. Bocheńki O. P.//Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 2, 1948, nr 34 / 67 (30 X), s. 3

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/225637/edition/223953/content

756. On analogy / I. M. Bocheński.//The Thomist : a speculative quarterly review / Catholic University of America, ISSN 0040-6325. - T. 11, 1948, nr 4, s. 424-447

757. On the categorical syllogism / I. M. Bochenski O. P.//Dominican Studies (Oxford), ISSN 0950-5660. - 1948, vol. 1, s. 35-57

758. Réflexions sur l'évolution de la Philosophie / I. M. Bochenski.//Studia Philosophica (Basel), ISSN 2296-2883. - T. 8, 1948, s. 12-24

759. Stan i potrzeby historii logiki formalnej / J. M. Bocheński.//Przegląd Filozoficzny, ISSN 1230-1493. - R. 44, 1948, s. 389-394

760. Swiss philosophy : Philosophy in Switzerland during and after the war / Joseph M. Bocheński.// The New Scholasticism / Catholic University of America (Washington), ISSN 0028-6621. - T. 22, 1948, nr 4, s. 440-443

761. Wstęp do teorii analogii / I. M. Bocheński.// Roczniki Filozoficzne, ISSN 0035-7685. - T. 1, 1948, s. 64-82

https://www.jstor.org/stable/43409069?read-now=1&refreqid=excelsior%3A4bf862dc2d152c2b4e111b3f971b5ee5&seq=1#page_scan_tab_contents

1949

762. L’etat et les besoins de l’histoire de la logique formelle / I. M. Bochenski.// Journal of Symbolic Logic, ISSN 0022-4812. - T. 14, 1949, nr 2, s. 132

763. Lenin, czyli o znaczeniu tomizmu / I. M. Bocheński O. P.//Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 3, 1949, nr 22/101 (29 V), s. 1-2

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/225834/edition/224239/content

764. Echa artykułu : „Lenin, czyli o znaczeniu tomizmu” : [polemika z Adamem Żółtowskim] / I. M. Bocheński O. P.//Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 3, 1949, nr 25/104 (9 VI), s. 3, 8

Odpowiedź na list Adama Żółtowskiego do Redakcji.

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/225837/edition/224242/content

765. Logical remarks on A-propositions / I. M. Bochenski.//Dominican Studies (Oxford), ISSN 0950-5660. - 1949, nr 2, s. 249-254

766. O metodzie teologii w świetle logiki współczesnej / Innocenty Bocheński. O.P.//Collectanea Theologica (Warszawa), ISSN 0137-6985. - T. 21, 1949, nr 2-3, s. 171-192

767. Ojciec Jacek Woroniecki / I. M. Bocheński O. P.//Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - 1949, nr 24 /103 (12 VI), s. 1-2

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/225836/edition/224241/content

768. On the syntactical categories / Joseph M. Bochenski.// The New Scholasticism / Catholic University of America (Washington), ISSN 0028-6621. - T. 23, 1949, s. 257-280

769. ABC tomizmu. [Rozdział] 6, Personalizm tomistyczny / I. M. Bocheński O. P.//Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 3, 1949, nr 41 /120 (9 X), s. 8-9

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/225853/edition/224258/content

1950

770. ABC tomizmu / O. Innocenty Bocheński O. P. - Bibliografia na stronach 358-360 //Znak : miesięcznik, ISSN 0044-488X. - R. 5, 1950, nr 4/25 (lipiec-wrzesień), s. 322-360

http://www.mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=66788&tab=3

771. Encyklika „Humani Generis” [Piusa XII, z dn. 12 VIII 1950] / I. M. [Innocenty Maria] Bocheński O. P.//Kultura (Paryż) , ISSN 0023-5148. - 1950, nr 11/37, s. 6-11

Polemika : List do Redakcji /Ks. Marcel Lévêque.//Kultura (Paryż) , ISSN 0023-5148. - 1951, nr 1/39, s. 158-159.

Polemika : List do Redakcji / Ks. Jan M. Szymusiak./Kultura (Paryż) , ISSN 0023-5148. - 1951, nr 1/39, s.159-160

http://static.kulturaparyska.com/attachments/36/d6/03f70958858e463829c963d85fb15ae2203b2036.pdf#page=5

772. The condition and the needs of the history of formal logic / Inocenty M. Bochenski.// Journal of Symbolic Logic, ISSN 0022-4812. - T. 15, 1950, nr 1 (Marzec), s. 64

773. O katolickości realizmu tomistycznego / I. M. Bocheński.//Gazeta Niedzielna : tygodnik katolicki (Londyn), ISSN 1358-832X. - 1950, nr 124 (11 VI), s. 11

774. On philosophical interpretation of logic : an Aristotelian Dialogue/ P. Banks [pseudonim] J. I. M. Bocheński [nazwa]. //Dominican Studies (Oxford), ISSN 0950-5660. - Nr 3, 1950, s. 139-153

775. On the categorical syllogism / I. M. Bochenski.//Journal of Symbolic Logic, ISSN 0022-4812. - Vol. 15, 1950, nr 2 (Czerwiec), s. 140-141

1951

776. Biblia i brewiarz / I. M. [Innocenty Maria] Bocheński O. P.//Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1951, nr 1/39, s. 3-10

http://static.kulturaparyska.com/attachments/f5/87/d85913681b2cfe4a3fde07de1f6d1347da90b776.pdf#page=3

777. Non-analytical laws and rules in Aristotle / I. M. Bochenski.//Methodos : rivista trimestrale di Metodologia e di Logica Simbolica (Milano), ISSN 0369-2361. - 1951, nr 3, s. 70-80

778. On Soviet philosophy / I. M. Bochenski. // The Review of Politics / University of Notre Dame, ISSN 0034-6705. - T. 13, 1951, nr 3, s. 344-353

779. Świat katolicki wobec prześladowań Narodów / I. M. Bocheński.//Orzeł Biały = (White Eagle) : Polska walcząca o wolność (Londyn), ISSN 0030-607X. - R. 11, 1951, nr 44/487 (3 XI), s. 5, 8

http://www.pbc.uw.edu.pl/2345/1/44.pdf

780. Świat katolicki wobec prześladowań narodów : umotywowanie wniosku na Międzynarodowym Kongresie Apostolstwa Świeckich Przedstawione przez O. I. M. Bocheńskiego O. P. / I. M. Bocheński.//Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 5, 1951, nr 44/228 (4 XI), s. 2

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223434/edition/223434/content

781. Zarys Manifestu Demokratycznego / I. M. Bocheński OP.//Kultura (Paryż) ISSN 0023-5148. - 1951, nr 9(47), s. 3-17

http://static.kulturaparyska.com/attachments/6d/e7/073ee8690671c1b85b30bfab46e1ad31660bdae6.pdf#page=3

1952

782. Bóg we filozofii J. P. Sartre’a / I. M. Bocheński.//Duszpasterz Polski Zagranicą (Rzym), ISSN 0418-1980. - R. 3, 1952, nr 4 (13), s. 470-479

783. O uniwersytecie / I. M. Bocheński O.P.//Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 6, 1952, nr 35/271 (31 VIII), s. 1-2. - Odczyt wygłoszony na XVII Week-endzie Dyskusyjnym P.K.S.U. Veritas w Londynie w dniu 19 kwietnia 1952

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223001/edition/221586/content

784. Wobec złych ludzi / I. M. Bocheński O.P.//Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 6, 1952, nr 42/278 (19 X), s. 1

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223008/edition/221593/content

1953

785. Dziś i jutro / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Sed Contra) //Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 7, 1953, nr 9/297 (1 III), s. 1

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223027/edition/221612/content

786. Lodówka versus Prometeusz / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Sed Contra) //Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 7, 1953, nr 10/298, s. 1

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223028/edition/221613/content

787. Prawdziwe średniowiecze / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Sed Contra) //Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 7, 1953, nr 11/299, s. 1

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223029/edition/221614/content

788. Wilhelm Tell / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Sed Contra) //Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 7, 1953, nr 12/300, s. 1

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223030/edition/221615/content

789. Metoda dialektyczna / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Sed Contra) //Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 7, 1953, nr 13/301, s. 4

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223031/edition/221616/content

790. Że prawda jest względna / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Sed Contra) //Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 7, 1953, nr 14-15/302-3, s. 3

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223032/edition/221617/content

791. Bałwochwalstwo / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Sed Contra) //Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 7, 1953, nr 16/304, s. 1

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223033/edition/221618/content

792. Miłość i altruizm / I. M. B.[Innocenty Maria Bocheński]. - (Sed Contra) //Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 7, 1953, nr 18/306 (3 V), s. 1

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223034/edition/221619/content

793. Kinsey / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński].- (Sed Contra) // Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 7, 1953, nr 19/307, s. 1

O tzw. ankiecie profesora Alfreda Kinseya

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223035/edition/221620/content

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223036/edition/221621/content

794. Błachutyzm / I. M. B. [Innocenty Maria Boicxheński]. - (Sed Contra) //Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 7, 1953, nr 20/308 (17 V), s. 1

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223037/edition/221622/content

795. O pożyteczności bolszewizmu / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Sed Contra) //Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 7, 1953, nr 21/309 (24 V), s. 1, 4

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223038/edition/221623/content

796. Choroba / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Sed Contra) //Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 7, 1953, nr 22/310 (31 V), s. 4

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223039/edition/221624/content

797. Przymierze / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Sed Contra) //Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 7, 1953, nr 23/311 (7 VI), s. 1

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223040/edition/221625/content

798. Poprawki do słownika / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Sed Contra) //Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 7, 1953, nr 25/313 (21 VI), s. 1

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223042/edition/221627/content

799. Trutka / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Sed Contra) //Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 7, 1953, nr 26/314 (28 VI), s. 1

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223043/edition/221628/content

800. Philosophie et Sciences : conférence / J. M. Bochenski.//Studia Philosophica (Basel), ISSN 2296-2883. - 1953, nr 13, s. 11-18

1954

801. Rozmowy / I . M. [Innocenty Maria] Bocheński O. P. - (Sed Contra) // Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 8, 1954, nr 8/348 (21 II), s. 1

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223077/edition/221764/content

802. Postępowcy / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Sed Contra) //Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 8, 1954, nr 9/349 (28 II), s. 1

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223078/edition/221765/content

803. Postulat / I. M. Bocheński O. P. - (Sed Contra) // Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 8, 1954, nr 11/351 (14 III), s. 1

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223080/edition/221767/content

804. Nowe czasy / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Sed Contra) //Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 8, 1954, nr 12/352 (21 III), s. 1

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223081/edition/221768/content

805. Ksiądz Prymas a strajki / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Sed Contra) //Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 8, 1954, nr 13/353 (28 III), s. 1

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223082/edition/221769/content

1956

806. Gedanken zur mathematisch-logischen Analyse der Analogie / von I. M. Bochenski.// Studium Generale : Zeitschrift für die Einheit der Wissenschaften im Zusammenhang ihrer Begriffsbildungen und Forschungsmethoden (Heidelberg), ISSN 2510-0254. - R. 9, 1956, z. 3, s. 121-125

807. The Problem of Universals / I. M. Bocheński, Alonzo Church, Nelson Goodman.//The Philosophical Review, ISSN 0031-8108. - T. 67, 1956, nr 3, s. 421-424

808. The Problem : Scholastic and Aristotelian Logic / I. M. Bochenski.//Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association, ISSN 0065-972X. - 1956, nr 30, s. 112-117

809. Scholastic and Aristotelian Logic / J. M. Bocheński.//Proceedings of the American Catholic Philosophical Association, ISSN 0065-7638. - 1956, nr 30, s. 112-117

810. Śp. Jan Łukasiewicz / Innocenty M. Bocheński O. P.//Duszpasterz Polski Zagranicą (Rzym), ISSN 0418-1980. - R. 7, 1956, 3, 28 s. 200-202 ; Przedruk : Życie : tygodnik (Londyn ; 1947-1959). - 1956, nr 33 (477)

1957

811. Chrześcijaństwo a rewolucja / I. M. Bocheński.//Biuletyn Informacyjny SPK [Stowarzyszenia Polskich Kombatantów] / SPK. Koło w Newark. - 1957, nr 1/39, s. 3-4

1958

812. Apel do sowietologów [o współpracę z Ost-Europa Institut we Fryburgu] / J. M. [Józef Maria] Bocheński.//Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1958, nr 7/129-8/130, s. 183

http://static.kulturaparyska.com/attachments/cc/71/7ac0c68af53a417654a8629bd4d3dc356afc4a79.pdf#page=105

813. On Communist Ethics / I. M. Bochenski.//The Columbia Reviev / Columbia Society of American Students (Fribourg), ISSN 0740-5391. - 1958, nr 4 (April), s. 17-22

814. Probleme der gegenwärtigen Logik / J. M. Bocheński.//Die Deutsche Universitätszeitung, ISSN 0174-9137. - 1958, nr 13 (2), s. 74-79

1959

815. Einführung in die sowjetische Philosophie der Gegenwart / J. M. Bochenski.//Aus Politik und Zeitgeschichte : beilage zur Wochenzeitung „Das Parlament” (Bonn), ISSN 0479-611X. - T. 45, 1959 (4 XI), s. 593-617

816. Sovietica / redaktion J. M. Bochenski ; Abhandlungen & Veröffentlichungen des Ost-Europa Instituts - Universität Freiburg/Schweiz. - Dordrecht ; Boston : D. Reidel, 1959- 1991. - Band 1(1959) - 55 (1991). - 23 cm

1960

817. Philosophy Studies. Subject, Object, and Organisation / Joseph M. Bochenski. //Soviet survey : a quarterly review of cultural trends / Congrès pour la liberté de la culture (Paris). - 1960, nr 1 (Januar-March), s. 64-74

1961

818. On Soviet Studies / J. Bochenski.//Studies in Soviet Thought : a quarterly review, ISSN 0039-3797. - 1961, nr 1, s. 1-11. - (Sovietica ; 7)

819. Preface / J. M. Bochenski. //Studies in Soviet Thought : a quarterly review, ISSN 0039-3797. - 1961, nr 1, s. VII-VIII. - (Sovietica ; 7)

820. Soviet Logic / J. Bochenski.// Studies in Soviet Thought: a quarterly review, ISSN 0039-3797. - 1961, nr 1, s. 29-38. - (Sovietica ; 7)

1962

821. A Study in Many-Valued Logic / L. H. Hackstaff, J. M. Bocheński.//Studies in Soviet Thought : a quarterly review, ISSN 0039-3797. - R. 2, 1962, nr 1(Marzec), s. 37-48

822. Preface / I. M. Bochenski.//W: Biblioraphy of Soviet Work in the Field of Logic and the Foundations of Mathematics, from 1917- to 1957 / by Guido Küng.//Notre Dame Journal of Formal Logic, ISSN 0029-4527. - T. 3, 1962, nr 1, s. 1-4

823. The three components of communist ideology / J. Bochenski.// Studies in Soviet Thought : a quarterly review, ISSN 0039-3797. - R. 2, 1962, nr 1 (Marzec), s. 7-11

824. Logic, dialectical and other / J. M. Bocheński. - (Notes and comments).//Studies in Soviet Thought : a quarterly review, ISSN 0039-3797. - R. 2, 1962, nr 4 (Grudzień), s. 321

825. On ldeology / J. M. Bocheński. - (Notes and comments).//Studies in Soviet Thought : a quarterly review, ISSN 0039-3797. - R. 2, 1962, nr 4 (Grudzień), s. 325

1963

826. Der freie Mensch in der Auseinandersetzung zwischen West und Ost / Joseph M. Bochenski.//Aus Politik und Zeitgeschichte : beilage zur Wochenzeitung „Das Parlament”(Bonn), ISSN 0479-611 X. - 1963, nr 23, s. 3-12

827. Fondements philosophiques du marxisme-léninisme / R.-P. Bocheński. - Note bibliographique s. 25//Revue économique et sociale : bulletin de la Société d'études économiques et sociales (Lausanne), ISSN 0035-2772. - T. 21, 1963, nr specjalny (kwiecień) : La Suisse, l'URSS et l'Europe orientale, s. 17-25

https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=res-001:1963:21::294#294

828. Ideology, power-politics and dialectics / J. B. [Joseph Bochenski], E. L., T. B., Wolfhart Boeselager and R. D. G. - (Notes and Comments) // Studies in Soviet Thought : a quaterly review, ISSN 0039-3797. - R. 3, 1963, nr 1, s. 53-55

829. Philosophie soviétique / J. M. Bochenski.//La Table Ronde (Paris ; 1948-1969), ISSN 0980-4501. - R. 16, 1963, nr 185 (Czerwiec) nr specjalny : Vie intellectuelle en U.R.S.S., [15 stron]

830. Research in Soviet Philosophy at the Fribourg Institute of East-European Studies 1958-1963 / Joseph M. Bochenski.// Studies in Soviet Thought : a quaterly review, ISSN 0039-3797. - R. 3, 1963, nr 4, s. 294-321

831. Soviet Philosophy : Past, Present and Prospects for the Future / J. M. Bochenski.// Natural Law Forum (Notre Dame), ISSN 0199-9702. - 1963, nr 91, s. 7-20

https://scholarship.law.nd.edu/nd_naturallaw_forum/91/

832. Why studies in Soviet philosophy? / J. M. Bocheński.// Studies in Soviet thought : a quarterly review, ISSN 0039-3797. - R. 3, 1963, nr 1, s . 1-10

1964

833. Bücher für die Universität Nouva Fribourg / J. Bochenski O. P. - (Stadt Freiburg) //Freiburger Nachrichten, ISSN 1660-959X. - R. 111, 1964, nr 262 (11 XI), s. 6

www.e-newspaperarchives.ch/?a=d&d=FZG19641111-01.2.34

834. Humanismus und Kommunismus / Joseph M. Bochenski.//Schweizer Rundschau, ISSN 0251-3455. - 1964, nr 12, s. 709-717

835. Toward a Systematic Logic of Communist Ideology / Józef M. Bocheński.// Studies in Soviet Thought : a quarterly review, ISSN 0039-3797. - R. 4, 1964, nr 3, s. 185-205

1965

836. On partijnost’ in philosophy. I / Joseph M. Bochenski.// Studies in Soviet Thought : a quarterly review, ISSN 0039-3797. - R. 5, 1965, nr 1-2, s. 1-11

1966

837. L'autonomie de l'université Discours / J. Bochenski ; traduit de l'allemand Recteur, Univ. Fribourg.// Schweizerische Hochschulzeitung, ISSN 1421-3583. - T. 39, 1966, z. 2, s. 67-77

838. On philosophical dialoque / Joseph M. Bochenski.//Studies in Soviet Though : a quarterly review, ISSN 0039-3797. - R. 6, 1966, nr 4, s. 243-259

1967

839. On Praxis / J. M. Bocheński. //Studies in Soviet Thought : a quarterly review, ISSN 0039-3797. - R. 7, 1967, nr 1, s. 62-65

840. Sof'ja Aleksandrovna Janovskaja / I. M. Bochenski. //Studies in Soviet Thought : a quarterly review, ISSN 0039-3797. - R. 7, 1967, nr 7, s. 66-67

841. Discussion : Thomism and Marxism-Leninism / Joseph M. Bocheński.//Studies in Soviet Thought : a quarterly review, ISSN 0039-3797. - R. 7, 1967, nr 2 (Juni), Trends and Perspectives in Current Soviet and East-European Philosophy, s. 154-168

842. Bibliographie der Sowjetischen Philosophie = Bibliography of Soviet Philosophy / J. M. Bocheński.// Studies in Soviet Thought : a quarterly review, ISSN 0039-3797. - R. 7, 1967, nr 3 (Sept.), s. 256-267

1968

843. The Great Split / J. M. Bocheński.// Studies in Soviet Thought : a quarterly review, ISSN 0039-3797. - R. 8, 1968, nr 1 (Marzec) , s. 1-15

844. Bemerkungen zum Begriff”Sowjetphilosophie”/ J. M. Bochenski. - (Notes and Comments)// Studies in Soviet Thought : a quarterly review, ISSN 0039-3797. - R. 8, 1968, nr 2-3, s. 195-197

1970

845. A Problem of policy / Joseph M. Bochenski.//Studies in Soviet Thought : a quarterly review, ISSN 0039-3797. - R. 10, 1970, nr 1, s. 59-61

1971

846. Rycerz Niepokalanej w rzeczywistości / I. M. [Innocenty Maria] Bocheński O. P. - (O religii bez namaszczenia)//Kultura (Paryż) , ISSN 0023-5148. - 1971, nr 10/289, s. 73-88. - Dotyczy O. Maksymiliana Kolbego. Przedruk artykułu z „Buntu Młodych”, 1935

http://static.kulturaparyska.com/attachments/82/43/afcfc8606536e75094bb7727b38da6faed8a3912.pdf#page=38

1972

847. Der zeitgenössische Marxismus / Joseph M. Bochenski.//Bulletin / Schweizerische Kreditanstalt (Zürich), ISSN 1022-5714. - T. 78, 1972, nr 2 (Februar), s. 38-41

1973

848. S. A. Janovskaja / Joseph M. Bochenski.//Studies in East European Thought, ISSN 0925-9392. - T. 13, 1973, nr 1-2, s. 1-10

1974

849. Logic and Ontology / I. M. Bochenski.// Philosophy East and West, ISSN 0031-8221. - Vol. 24, 1974, nr 3, s. 275-292

1975

850. Gibt es einen Mittelweg zwischen Kapitalismus und Kommunismus? / Joseph M. Bochenski.//Unipac. - 1975, nr 8 (2 VI), s. 2-7

1977

851. Es gibt parapsychische Erscheinungen / Joseph M. Bochenski.//Schweizer Rundschau (Einsiedeln), ISSN 0251-3455. - 1977, nr (24 X), s. 10-11

852. Sobre el neomarxismo / Joseph M. Bocheński. - Tekst w języku hiszpańskim //La Nación (Buenos Aires), ISSN 0325-0946. - 1977, sektio 4 (novembre 27), s. 1

1978

853. Der 16.Weltkongress im Spiegel der Presse : Plenarsitzung VII, Erfolge und Grenzen derMathematisierbarkeit - Succès et limites de la mathématisation - The Successes and Limitations of Mathematization Donnerstag/Jeudi/Thursday, 31. 8. 1978, 9.00-12.30…/ J. M. Bochenski.//Kongreszeitung : Informationen über den 16. Weltkongreß für Philosophie vom 27. 8. bis 2. 9. 1978 in Düsseldorf. - 1978, 31 August, s. 3

854. Reflexions sur la philosophie moderne / Joseph M. Bochenski.//Philosophes critiques d'eux-mêmes = Philosophers on their own work = Philosophische Selbstbetrachtungen / publ. sous les auspices de la Fédération internationale des sociétés de philosophie (Bern), ISSN 0171-7413. - R. 4, 1978, s. 47-72

1980

855. Autorytety kościelne a sprawa ks. Künga / Innocenty Maria Bocheński O.P.//Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1980, nr 3/390, s. 7-10

Polemika : List do Redakcji / Joachim Georg Görlich.//Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1980, nr 6/393, s. 156-157

http://kulturaparyska.com/pl/historia/publikacje/1980

856. O sensie życia / J. M. Bocheński.//Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1980, nr 1/388-2/389, s. 3-16. Rozdział z przygotowywanej książki

http://kulturaparyska.com/pl/historia/publikacje/1980

1981

857. Dwie ojczyzny - dwa patriotyzmy. (Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków) / Jan Józef Lipski.//Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1981, nr 10/409, s. 3-29. Wydane przez NOW-ą, jako 144 pozycja, czerwiec 1981.

Głosy polemiczne : Inocenty Maria Bocheński //Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1981, nr 12/411, s. 89-90

858. Reflections : childhood…education…philosophy / Eric A. Havelock, Stephen Leacock, J. M. Bochenski, E. Paul Torrance, Martin Buber, Andre Gide.//Thinking : The Journal of Philosophy for Children, ISSN 0190-3330. - T. 3, 1981, nr 1, s. 17-19

1983

859. Er glaubte an das Paradies auf Erden / Joseph M. Bochenski.//Brückenbauer (Garbsen), ISSN 1432-9719. - 1983, nr 10/21 (9 IV), s. 3

860. Sűr quelques problémes structureles de la responsabilité / J. I. M. Bocheński.//Epistemologia, ISSN 0392-9760. - T. 4, 1983, s. 73-78

1984

861. Religionsphilosophie als Logik der Religion : eröffnungsvortrag des 8. Internationalen Wittgensteins Symposium, Kirchberg am Wechsel, Austria 1983 / Joseph Maria Bocheński.//Information Philosophie, ISSN 1434-5250 - R. 12, 1984, z. 4, s. 6-19

1985

862. Filozofia a światopogląd / Józef M. Bocheński OP.//Znak : miesięcznik, ISSN 0044-488X. - 1985, nr 5, s. 3-17

863. Marx in the Light of Modern Logic / J. I. M. Bocheński. //Center Journal, ISSN 0730-0069. - 1985, nr 4/4, s. 9-21

864. O światopoglądzie / I. M. Bocheński.// Biuletyn Katolickiej Misji Polskiej w Szwajcarii. - 1985, nr 2, s. 6-14

865. Przeciw humanizmowi / Innocenty Maria Bocheński OP.//Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148 - 1985, nr 11/458, 1985, s. 28-41

866. Zur Ethik der Tierversuche / Joseph M. Bochenski.//Sandoz Bulletin (Deutsche Ausgabe), ISSN 1422-2477. - R. 21, 1985, nr 75, s. 4-8

1986

867. The Concept of the free society J. M. Bocheński.//The Monist, ISSN 0026-9662. - T. 69, 1986, nr 2 (1 IV), s. 207-215

868. Zur Ethik der Tierversuche / Joseph M. Bochenski.//Die Pharmazeutische Industrie, ISSN 1616-7074. - Nr 48, 1986, s. 219-222

1987

869. Autonomia uniwersytetu / Józef M. Bocheński.//Znaki Czasu, ISSN 0208-9890. - 1987, nr 6/2, s. 47-56

870. Koło krakowskie / Józef M. Bocheński OP.//Życie Literackie, ISSN 0591-2369. - 1987, nr 45 (8 XI), s. 12

871. O filozofii analitycznej / Józef M. Bocheński ; przekład Dariusz Gabler.// Roczniki Filozoficzne, ISSN 0035-7685. - T. 35, 1987, z. 1, s. 137-146. - Wykład inauguracyjny na 10 Sympozjum Wittgeinowskim w 1985 r.

872. O nieprawych tyranach / Józef M. Bocheński OP.//Wiadomości : tygodnik NSZZ „Solidarność”. Region Mazowsze. - 1987, nr 258/38 (8 XI), s. 1

873. O prasie religijnej Wojska Polskiego 1940-1945 / J. Bocheński.// Duszpasterz Polski za Granicą. - R. 38, 1987, nr 1, s. 7-11

1988

874. Co logika dała filozofii? / Innocenty M. Bocheński.//Studia Filozoficzne, ISSN 0039-3142. - 1988, nr 6-7 (271-272), s. 7-13

875. Logika a filozofia religii / Józef M. Bocheński OP.//W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu, ISSN 0137-480X. - 1988, nr 2 (174 ), s. 23-31

http://bc.dominikanie.pl/dlibra/plain-content?id=597

876. O nawrocie w filozofii // I[nnocenty] M[aria] Bocheński.//Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1988, nr 11/494, s. 135-138

877. O nieprawych tyranach / Innocenty Maria Bocheński.//Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1988, nr 1/484-2/485, s. 3. - Fragment wykładu Ojca Innocentego Bocheńskiego w warszawskim Kościele Św. Krzyża. - Przedruk z: „Wiadomości”: tygodnik NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. - 1987, nr 258

878. W sprawie Bożycy / J. M. Bocheński.//Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1988, nr 3/486, s. 129-136. - Nauka o Bogu

http://kulturaparyska.com/pl/historia/publikacje/1988

1989

879. 101 zabobon [Sto pierwszy zabobon] / Józef M. Bocheński.//W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu, ISSN 0137-480X. - R. 17, 1989, nr 4 (188), s. 91-92. - Posłowie do wydania polskiego //W: Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik zabobonów. - Wyd. 2 popr. i uzup. o posłowie autora. - Warszawa : In Plus, 1988. - S. 72

http://bc.dominikanie.pl/dlibra/docmetadata?id=634

880. Die fünf Wege / Joseph M. Bochenski OP.// Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie = Revue philosophique et théologique de Fribourg = Rivista filosofica e

teologica di Friburgo = Review of philosophy and theology of Fribourg, ISSN 0016-0725. - R. 36, 1989, z. 3, s. 235-265

http://doi.org/10.5169/seals-761141

881. Kościół katolicki w Polsce / Józef M. Bocheński. //Antyk (Komorów), ISSN 0867-7085. - 1989, nr 7 , s. 14-18

882. Obituary :Thomas J. Blakeley (1931-1989) / Joseph M. Bochenski.// Studies in Soviet Thought : a quarterly review, ISSN 0039-3797. - T. 38, 1989, z. 3 (X), s. 259-260

883. On authority / J. M. Bochenski.//South African journal of philosophy = Suid-Afrikaanse tydskrif vir wysbegeerte, ISSN 0258-0136. - T. 8, (1989), nr 2, s. 61-66

884. Przeciw humanizmowi / Józef M. Bocheński OP.//W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu, ISSN 0137-480X. - 1989, nr 11-12, 66-78

1990

885. Afterword : The Spiritual Situation of the Age / Joseph M. Bochenski ; translated from Polish by Edward M. Świderski.//Studies in Soviet Thought : a quarterly review, ISSN 0039-3797. - T. 40, 1990, nr 1-3, Ideology and Perestrojka (Aug.-Nov.), s. 257-266

886. Duchowa sytuacja czasu /[Innocenty] J[ózef] M[aria] Bocheński.//Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1990, nr 3/510, s. 116-124

887. Filozofia religii / Józef M. Bocheński.// Głos : niezależny miesięcznik społeczno-polityczny (Warszawa), ISSN 0866-9325. - 1990, nr 60-61, nr 83-90

888. O filozofii analitycznej / Józef Maria Bocheński.//Ruch Filozoficzny : kwartalnik, ISSN 0035-9599. - T. XLVII, 1990, nr 1, s . 35-41

889. The spiritual situation of the age / Joseph M. Bocheński ; [translated from Polish by Edward Michael Swiderski].//Studies in Soviet Thought : a quarterly review, ISSN 0039-3797. - T. 40, 1990, s. 257-266

1991

890. Did we not waste our time? / Joseph Bochenski. - Tekst w języku angielskim //Studies in Soviet Thought : a quarterly review, ISSN 0039-3797. - T. 42, 1991, z. 3, s. 295-302

891. Mój komentarz / Józef Maria Bocheński.//Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1991, nr 7/526-8/527, s. 11-13. Dotyczy artykułu : Państwo wyznaniowe? / Czesław Miłosz.//Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1991, nr 7/526-8/527, s. 3-11. - Przedruk z : „Gazeta Wyborcza” z 11 maja 1991 roku

892. O moralności, etyce i mądrości / I[nnocenty] M[aria] Bocheński. //Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. -1991, nr 7/526-8/527, s. 131-138

893. O współczesnym stanie i zadaniach teologii filozoficznej / Innocenty Maria Bocheński.//Studia Philosophiae Christianae, ISSN 0585-5470. - T. 27, 1991, nr 2, s. 103-107

894. W obronie cywilizacji chrześcijańskiej / J. M. Bocheński.//Antyk (Komorów), ISSN 0867-7085. - 1991, nr 8, s. 53-60

1992

895. Bogobojność / Józef M. Bocheński OP.// W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu, ISSN 0137-480X. - R. 20, 1992, nr 1 (221), s. 102-105

http://bc.dominikanie.pl/dlibra/plain-content?id=676

896. O kontekstualizmie i sceptycyzmie / J. I. M. Bocheński.//Kwartalnik Filozoficzny, ISSN 1230-4050. - T. 20, 1992, z. 1-2, s. 7-20

897. Rady Starego Filozofa / Józef M. Bocheński OP.// W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu, ISSN 013-480X. - R. 20, 1992, nr 9 (229), s. 89-90

http://bc.dominikanie.pl/dlibra/publication/741?tab=1

898. Zabobony powszechne / Józef [Innocenty Maria] Bocheński. //Nowy Świat, ISSN 0867-7611. - 1992, nr 203 (9-30 VII), s. 8

1993

899. Co to znaczy być Polakiem? / J[ózef] M[aria] Bocheński. //Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1993, nr 4/547, s. 3-18

List do Redakcji / Jan A. Tomaszkiewicz.//Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1993, nr 9/552, s. 174-175 - na marginesie rozważań o religijności Polaków.

900. O konstytucji / wypowiedzi : Zbigniew Brzeziński, Jerzy Giedroyć, Józef Maria Bocheński.// BP Biuletyn Polityczny / Instytut Polityczny, Polskie Forum Republikańskie (Warszawa), ISSN 1230-8897. - 1993, nr 1, s. 14-15

901. Siedem fragmentów ze „Stu zabobonów / Józef M. Bocheński.//Prakseologia, ISSN 0079-4872. - 1993, nr 3-4, s. 17-27

1995

902. Koło Krakowskie / Józef M. Bocheński.//Kwartalnik Filozoficzny, ISSN 1230-4050. - 1995, z. 1, s. 23-31

903. Miłość ojczyzny / Józef M. Bocheński.//Wiadomości PMK / Polska Misja Katolicka w Szwajcarii. - 1995, nr 293, s. 6

904. Nekrolog R. I. P. M. [J.I. M.] Bocheńskiego OP, profesora zwyczajnego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Fryburskiego, byłego dziekana Wydziału etc., etc., napisany przez niego samego i uzupełniany stosownie do nowych wydarzeń w jego życiu / Józef M. Bocheński ; tłumaczył Czesław Porębski. // Znak : miesięcznik, ISSN 0044-488X. - R. 47, 1995, nr 6, s. 105-112

905. O kilku zagadnieniach dotyczących struktury odpowiedzialności / Józef M. Bocheński ; tłumaczył Korneliusz Policki. - Streszczenie w języku angielskim //Prakseologia, ISSN 0079-4872. - 1995, nr 1-2, s. 9-13

906. O śmierci / Józef (Innocenty Maria). - Il.//Gazeta Wyborcza (Wydanie zasadnicze), ISSN 0860-908X. - 1995, nr 36, s. 15

907. Polonia / Józef M. Bocheński.//Wiadomości PMK / Polska Misja Katolicka w Szwajcarii. - 1995, nr 293, s. 10, 11, 12

908. Rozkosze fruwania / Józef M. Bocheński.// Gazeta Polska : tygodnik (Warszawa ; 1993), ISSN 1230-4581. - 1995, nr 7 (6 II), s. 17

1996

909. O prawie do śmierci z wyboru / T[adeusz] Kotarbiński, Chr[istiaan N.] Barnard, J[ózef] M[aria] Bocheński, Marian Brandys, Witold Gombrowicz. //Bez Dogmatu, ISSN 1231-1162. -1996, nr 24, s. 12

910. O religii / Józef M. [Maria] Bocheński.//Bez Dogmatu, ISSN 1231-1162. - 1996, nr 24, s. 12

2000

911. O niektórych zagadnieniach dotyczących struktury odpowiedzialności / J. I. M. Bocheński. //Dom Ekonomisty : biuletyn naukowo-informacyjny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (Katowice), ISSN 1507-1383. - 26, 2000, nr 2, s. 4-8

2001

912. Nasza odpowiedzialność / Józef Maria Bocheński ; opracował Grzegorz Eberhard.// Arcana : kultura, historia, polityka, ISSN 1233-6882. - 2001, nr 5, s. 18-22

2002

913. O niektórych zagadnieniach dotyczących struktury odpowiedzialności / Józef M[aria] Bocheński ; tłumaczył z języka francuskiego Korneliusz Policki. // Kwartalnik Filozoficzny, ISSN 1230-4050. - 2002, z. 4, s. 137-141

2007

914. Nawet bez szans zwycięstwa / J. M. Bocheński. // Myśl Polska : tygodnik poświęcony życiu i kulturze narodu (Warszawa , 2005), ISSN 1733-909X. - 2007, nr 38, s. 12

915. Uwagi o śmierci / O. Józef Innocenty Maria Bocheński (1902-1995), założyciel PMK. - Portret kolorowy.//Wiadomości PMK / Polska Misja Katolicka w Szwajcarii. - 2007, nr 434 (listopad), s. 26

http://docplayer.pl/5257887-Wiadomosci-wiadomosci-wiadomosci-wolnosc-krzyzami-sie-mierzy-polskie-duszpasterstwo-katolickie-w-szwajcarii.html

2008

916. Pierwsze przykazane / O. Józef I. M. Bocheński, OP. - Portret.//Wiadomości PMK / Polska Misja Katolicka w Szwajcarii. - 2008, nr 439 (kwiecień), s. 24

https://docplayer.pl/2755499-Wiadomosci-wiadomosci-wiadomosci-polskie-duszpasterstwo-katolickie-w-szwajcarii-polskie-duszpasterstwo-katolickie-w-szwajcarii.html

2009

917. Lewica, religia, sowietologia / Józef Maria Bocheński ; [opracował] Piotr Lisiewicz. //Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo : polityka, cywilizacja, historia, ISSN 1895-4960. -2009, [nr] 12, s. 35-37. - Fragment książki

918. O patriotyzmie / Józef Bocheński ; [opracował] Piotr Lisiewicz. //Nowe Państwo, ISSN 1231-4765. - 2009, [nr] 1, s. 47-53. - Fragment książki

2010

919. Męstwo, honor, wielkoduszność / Józef Bocheński ; [opracował Piotr Lisiewicz]. //Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo : polityka, cywilizacja, historia, ISSN 1895-4960. - 2010, [nr] 1, s. 37-38. - Fragment książki ”Patriotyzm, męstwo, prawość żołnierska”

2012

920. O kategoriach syntaktycznych / Innocenty Maria Bocheński.//Filozofia Nauki, ISSN 1230-6894. - R. 20, 2012, nr 3, s. 141-159

2016

921. De Virtuti Militari : zarys etyki wojskowej / Józef Bocheński. // Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo : polityka, cywilizacja, historia, ISSN 1895-4960. - 2016, nr 7, s. 65-69


4. Wywiady

1981

922. Poza logiką jest tylko nonsens : rozmowy z ojcem profesorem …[wywiad] / I. M. Bocheński ; rozmawiał Tadeusz Szyma.//Tygodnik Powszechny, ISSN 0041-4808. - R. 35, 1981, nr 49 (6 XII), s. 1-3

1982

923. Wszystko podlega prawom logiki, poza którą jest już tylko nonsens [wywiad] / z ojcem Innocentym Maria Bocheńskim OP rozmawia ks. Dariusz Gabler.//Znak : miesięcznik, ISSN 0044-488X. - R. 34, 1982, nr 3 (328), s. 82-89

1988

924. O nacjonalizmie i Polakach [Wywiad] / z ojcem Innocentym Józefem Marią Bocheńskim rozmawia Marian Przeciszewski. - Portret. - Fryburg 30 września 1988// Ład : katolicki tygodnik społeczny (Warszawa), ISSN 0208-7723. - R. 6, 1988, nr 46/215 (13 XI), s. 1, 7

1987

925. Joseph-Marie Bochenski : Bedeutung der Philosophie in unserer Zeit [Interview] / Joseph-Marie Bochenski ; [Interview] von Alois Grichting. - Brig : [éditeur non identifié], 1987. - 1 cassette sonore (80 min.)

926. Kto fabrykuje system filozoficzny, ten dramat układa, a nie naukę uprawia [Wywiad] / Dariusz Gabler. //Znaki Czasu, ISSN 0208-9890. - 1987, nr 6/2, s. 41-46

1988

927. Między logiką a wiarą / z Józefem M. Bocheńskim rozmawia Jan Parys. - Warszawa : Noir sur Blanc, 1988. - 305, [1] strona, 8 stron tablic ; 24 cm. - ISBN 2-88250-006-8

PBW Lubaczów WL 42953

928. W szkole Profesora Bocheńskiego OP : rozmowy autoryzowane : październik/listopad 1987 / Józef Innocenty M. Bocheński ; tekst autoryzowany na podstawie wywiadu udzielonego o. Janowi Andrzejowi Kłoczowskiemu OP oraz wypowiedzi o. Bocheńskiego podczas spotkania z braćmi, studentami Kolegium dominikanów w Krakowie opracowała Izabella Sariusz-Skąpska.//W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu, ISSN 0137-480X. - R. 16, 1988, nr 2 (174), s. 3-22

http://bc.dominikanie.pl/dlibra/plain-content?id=681

1989

929. „Priwislienije”. Rozmowa z ojcem Józefem Marią Bocheńskim [Wywiad] / Józef Maria Bocheński ; rozmawiał Radosław Januszewski. - (O religii bez namaszczenia) //Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1989, nr 9/504, s. 102-108. - Przedruk z : „Przeglądu Wiadomości Agencyjnych” (PWA). - 1989, nr 198

http://kulturaparyska.com/pl/historia/publikacje/1989

930. Tajemnica - to nie znaczy bełkot [Wywiad] / z ojcem J. M. Bocheńskim rozmawia ks. Dariusz Gabler.//W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu, ISSN 0137-480X. - 1989, nr 4(188) , s. 86-91

http://bc.dominikanie.pl/dlibra/docmetadata?id=634

1990

931. Entre la logique et la foi : entretiens avec Joseph M. Bocheński / recueillis par Jan Parys ; traduit du polonais par Éric Morin-Aguilar. - Montricher : Les Éditions Noir sur Blanc, 1990. - 351, [4] stron, 8 stron tablic : ilustracje ; 24 cm. - ISBN 2-88250-014-9. - Traduit de : Między logiką a wiarą : z Józefem M. Bocheńskim rozmawia Jan Parys

1991

932. Jedyna żywa cywilizacja - cywilizacja europejska / rozmowa Małgorzaty Bocheńskiej z Józefem M. Bocheńskim.//Antyk (Komorów), ISSN 0867-7085. - 1991, nr 8, s. 44-52

933. „Nie jestem mędrcem” / rozmowa Anny Retmaniak z Ojcem Józefem M. Bocheńskim. //Polskie Radio 1991. - Nagranie : 25.12.1991. - Czas : 24 min. 42 sek.

1992

934. Z Józefem Maria Bocheńskim - o miejscu Polski we współczesnej Europie / rozmawiali Jan Gocel, Adam Kaliński, Mariusz Dąbrowski. //Polskie Radio. - 1992. - Nagranie : 11.04.1992. - Czas : 21 min. 52 sek.

935. Für eine Kultur des rationalen Arguments : Professor Joseph Bochenski, Freiburg, wird 90 Jahre alt [Wywiad] / Joseph Bocheński ; interview Maria Graczyk. - Portr.//Freiburger Nachrichten und Anzeiger für die westliche Schweiz. - R. 129, 1992, nr 200 (29 VIII), s. 14+Lebenslauf mit imposanten Zahlen, s. 14

https://www.e-newspaperarchives.ch/?a=d&d=FZG19920829-01.2.99&e=------199-de-20-FZG-1--img-txIN-Freiburger+Nachrichten+29.+August+1992-ARTICLE------0-----

936. Między logiką a wiarą / z Józefem M. Bocheńskim rozmawia Jan Parys. - Wydanie 2. - Paris : Éditions Noir sur Blanc, 1992. - 327, [1] stron ; 24 cm

937. Poza logiką jest tylko nonsens! [Wywiad] / Józef M. Bocheński ; rozmowę przeprowadzili Lech Dymarski, Andrzej Gelberg, Robert Terentiew.//Tygodnik Solidarność, ISSN 0208-8045. - 1992, nr 5, s. 1, 11

1993

938. Il maestro di coloro che sanno / z Ojcem Profesorem Józefem M. Bocheńskim rozmawia Jarosław Kozak. - Fribourg : [brak wydawcy], 1993. - 21 stron ; 21 cm

939. O Fryburgu i autonomii uniwersytetu [Wywiad] / Alojzy Czech. //Przegląd Akademicki, ISSN 0867-8502. - 1993, nr 14/35, s. 18

1994

940. SEMPOL : o polskim seminarium we Fryburgu Szwajcarskim / z ojcem Józefem M. Bocheńskim rozmawia Jarosław Kozak.//Edukacja Filozoficzna, ISSN . - Vol. 18, 1994, s. 99-108. - Fragment książki : Mistrz tych, co wiedzą : rozmowy fryburskie

1995

941. Przykazanie samorządu [Wywiad] / Józef M. Bocheński ; rozmowę przeprowadził Paweł Winiewski.//Wprost, ISSN 0209-1747. - 1995, nr 2, s. 68-69. - Rola filozofii we współczesnym świecie

2001

942. Mezi logikou a vírou : [rozhovory] / s Józefem Bocheńskim rozmlouvá Jan Parys ; [preložené Jiří Ogrocký]. - 1. vydanie. - Brno : Barrister & Principal, 2001. - 291 stron ; 21 cm. - ISBN 80-85947-74-9

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:80a6abf0-6b3a-11e5-b4b4-005056827e51?page=uuid:8cb656d0-7976-11e5-8f50-001018b5eb5c

2003

943. Kultura racjonalnej argumentacji [Wywiad] / Józef Maria Bocheński ; rozmowę przeprowadziła Maria Graczyk ; tłumaczył z niemieckiego Mariusz Grygia-niec.//Filozofia Nauki, ISSN 1230-6894. - 2003, nr 3-4, s. 163-167. - Streszczenie w języku angielskim. - Przedruk z : Freiburger Nachrichten. - 1992, nr 200 ; z notą wstępną

2011

944. Lebensnahe Logik : ein Radio-Gespräch mit Joseph M. Bocheński //W: Zu Leben und Werk von Joseph M. Bocheński / Edgar Morscher, Otto Neumaier und Peter Simons. - Sankt Augustin : Academia-Verlag, 2011. - S. 33-54. - (ProPhil : Projekte zur Philosophie : eine Schriftenreihe des Forschungsinstituts Philosophie /Technik /Wirtschaft an der Universität Salzburg ; 9). - ISBN 978-3-89665-556-1


5. Piśmiennictwo o Józefie M. Bocheńskim

5. 1. Wydawnictwa zwarte

1965

945. Contributions to logic and methodology : in Honor of J. M. Bochenski / edited by Anna-Teresa Tymieniecka, in collaboration with Charles Parsons. - Amsterdam : North-Holland Publishers Company, 1965. - XVIII, 326 stron ; 19 cm. - Bibliografa na stronach IX-XVIII

946. Katoliccy filozofowie i psychologowie polscy za granicą 1939-1964 / Paweł Siwek.//W: Sacrum Poloniae Millennium : rozprawy, szkice, materiały historyczne : rocznik / redakcja Edmund Elter, Józef Feliks Gawlina, Jan Manthey. - Rzym : Typis Pontificiae Universitatis Gregorianae. - T. 9, 1965. - S. 68-73

947. On Ontology and the Province of Logic : Some Critical Remarks / Richard M. Martin. //W: Contributions to Logic and Methodology : in Honor of J. M Bocheński / edited by Anna-Teresa Tymieniecka, in collaboration with Charles Parsons. - Amsterdam : North-Holland Publishers Company, McCarthy, 1965. - S. 272-289

1966

948. Некоторые направления современной буржуазной идеологии и их критика / М.Б. [Марк Борисович] Митин ; Всесоюз. о-во "Знание". - Москва : Знание, 1966. - 32 страницы ; 21 см. - (В помощь лектору / Науч.-метод. совет по пропаганде марксистско-ленинской философии)

1978

949. Tomizm w polskich środowiskach uniwersyteckich XX wieku / Mieczysław Gogacz. //W: Studia z dziejów myśli Świętego Tomasza z Akwinu : praca zbiorowa / pod redakcją Stefana Swieżawskiego, Jana Czerkawskiego. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1978. - S. 335-350. - (Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ISSN 0860-3867 ; 105). - Indeks. - Streszczenie w jęzku francuskim

1980

950. Formalizacyjne próby ustalenia logiko-formalnych podstaw stwierdzania pierwszych elementów relacji rozważanych w tomistycznej teodycei / Edward Nieznański.//W: W kierunku formalizacji tomistycznej teodycei / reddakcja Edward Nieznański. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1980. - S. 83-86 : M. Bocheńskiego propozycja naprawy rachunku Salamuchy. - (Miscellanea Logica ; t. 1). - Częściowo tłumaczone z języka angielskiego, niemieckigo, włoskiego. - Bibliografia na stronach 185-194

951. W kierunku formalizacji tomistycznej teodycei / Innocenty M[aria] Bocheński [i inni ; redaktor t. 1 oraz tłumaczenie Edward Nieznański] ; Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1980. - 452 stron. : ilustracje ; 24 cm. - (Miscellanea Logica ; t. 1). - Częściowo tłumaczone z języka angielskiego, niemieckigo, włoskiego. - Bibliografia na stronach 185-194

1983

952. Los tipos de domination Weberianos a la luz de la logica de Bocheński / Marta Biagi, Marta Fernandez. - Buenos Aires : Fades, 1983. - 33 strony ; 23 cm. - (Estudios y discisiones ; 6)

1984

953. Contemporary Marxism : essays in honor of J. M. Bocheński / edited by James J. O'Rourke, Thomas J. Blakeley and Friedrich J. Rapp. - Dordrecht ; Boston ; Lancaster : D. Reidel, 1984. - 267 stron : portret ; 23 cm. - (Sovietica : publications and monographs of the Institute of East-European studies at the University of Fribourg = Abhandlungen and Veröffentlichungen des Ost-Europa Instituts - Universität Freiburg, Schweiz ; 46). - Bibliografia na stronach 257-261. - ISBN 90-277-1636-6

954. J. M. Bocheński the Teacher : Personal Reminiscence / Nicholaus Lobkowicz. //W: Contemporary Marxism : essays in honor of J. M. Bocheński / edited by James J. O’Rourke, Thomas J. Blakeley, Friedrich J. Rapp. - Dordrecht-Boston-Lancaster : D. Reidel, 1984. - S. 3-8. - (Sovietica ; 46). - ISBN 978-94-009-6270-5

955. Zeitgenössische Philosophie in der Schweiz / Henri Lauener. - Bern ; Stuttgart : P. Haupt, copyright 1984. - 50 stron ; 23 cm. - ISBN 3-258-03364-1

1987

956. J. M. Bocheński - logik, filozof / Dariusz Gabler.//W: Filozofia polska na obczyźnie / pod redakcją Wiesława Strzałkowskiego. - Londyn : Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie,1987. - S. 176-188. - (Prace Kongresu Kultury Polskiej pod patronatem Prezydenta H P Edwarda Raczyńskiego ; Tom VI) (Prace Kongresu Kultury Polskiej [na Obczyźnie : Londyn 14-20 września 1985] pod patronatem prezydenta R.P. Edwarda Raczyńskiego / [red. nacz. Edward Szczepanik] ; t. 6). - Bibliografia. - ISBN 1-870027-11-6

957. Joseph M. Bocheński als Logiker und Philosoph / Darius Gabler. // W: Über den Sinn des Lebens und über die Philosophie : Aufsätze / Joseph M. Bocheński ; ausgewählt, eingeleitet und herausgegeben von Dariusz Gabler. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder ; Zürich : NZN-Buchverlag, 1987. - S. 7-20. - ISBN 978-3-451-21127-0 (Herder). - ISBN 978-3-85827-078-8 (NZN-Buchverl.)

958. Joseph Maria Bochenski (geb. 1902). Logik der Religion / Edgar Morscher. //W: Christliche Philosophie im katholischen Denken des 19. und 20. Jahrhunderts, Bd. 3, Moderne Strömungen im 20. Jahrhundert / herausgegeben von Emerich Coreth, Walter M. Neidl, Georg Pfligersdorffer ; redaktion Heinrich M. Schmidinger, Bernhard Braun. - Graz : Styria, 1987. - S. 341-352. - Bibliografia prac J. M. Bocheńskiego na stronie 352. - Zawiera także krótki biogram. - ISBN 978-3222117121

959. Logical analysis of Thomism : the Polish programme that originated in 1930's. / Edward Nieznański.//W: Initiatives in logic / edited by Jan Srzednicki. - Dordrecht ; Boston : M. Nijhoff, 1987. - S. 128-155. - (Reason and Argument ; v. 2). - Tekst w języku angielskim. - ISBN 90-247-3600-5

960. Szkoła lwowsko-warszawska a przedstawiciele innych kierunków filozoficznych w Polsce międzywojennej / Stanisław Borzym. //W: Polska filozofia analityczna : analiza logiczna i semiotyczna w szkole lwowsko-warszawskiej : praca zbiorowa / pod red. Michała Hempolińskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. - S. 43-67. - ISBN 83-04-02683-X

1988

961. Bocheńskis Beitrag zur Geschichte der Logik / Hans Burkhardt. //W: Philosophie des Rechts, der Politik und der Gesellschaft : Akten des 12. Internationalen Wittgenstein Symposiums : 7. August bis 14. August 1987. Kirchberg am Wechsel (Österreich) : ausgewählte Beiträge / herausgeber Ota Weinberger, Peter Koller, Alfred Schramm. - Wien : Hölder-Pichler-Tempsky, 1988. - S. 304-311. - (Schriftenreihe der Wittgenstein-Gesellschaft, ISSN 1026-9347 ; Bd. 15). - Strona tytułowa również w języku angielskim. - Spis treści również w języku angielskim. - Tekst częściowo w języku angielskim. - ISBN 3-209-00771-3

962. Die Chineser und der Neuthomismus. Zur Bocheński-kritik in derVolksrepublik China / Harro von Senger.//W: Das Gold im Wachs : Festschrift für Thomas Immoos zum 70. Geburtstag / herausgegeben von Elisabeth Gössmann und Günter Zobel ; vorvort Dieter Chenaux-Repond ; Schweizerisch-Japanische Gesellschaft ; Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens. - München : Iudicium-Verlag, copyright 1988. - S. 465-484. - Tekst w języku niemieckim. - ISBN 3-89129-270-8

963. J. M. Bocheński als Logiker und Philosoph / Dariusz Gabler. //W: Philosophie des Rechts, der Politik und der Gesellschaft : Akten des 12. Internationalen Wittgenstein Symposiums : 7. August bis 14. August 1987. Kirchberg am Wechsel (Österreich) : ausgewählte Beiträge / herausgeber Ota Weinberger, Peter Koller, Alfred Schramm. - Wien : Hölder-Pichler-Tempsky, 1988. - S. 171-176. - (Schriftenreihe der Wittgenstein-Gesellschaft, ISSN 1026-9347 ; Bd. 15). - Strona tytułowa również w języku angielskim. - Spis treści również w języku angielskim. - Tekst częściowo w języku angielskim. - ISBN 3-209-00771-3

964. J. M. Bocheński 's Accomplishments as Philosophical Sovietologist / Thomas J. Blakeley. //W: Philosophical sovietology : the pursuit of a science / edited by Helmut Dahm, Thomas J. Blakeley and George L. Kline. - Dordrecht : D. Reidel Publishing Company, 1988. - S. 11-51. - (Sovietica : publications and monographs of the Institute of East-European Studies at the University of Fribourg = Abhandlungen and Veröffentlichungen des Ost-Europa Instituts - Universität Freiburg, Schweiz, 0561-2551 ; vol. 50). - ISBN 90-277-2637-X

965. The Philosophical Works of Gustav Andreas Wetter SJ / Helmut Dahm. //W: Philosophical sovietology : the pursuit of a science / edited by Helmut Dahm, Thomas J. Blakeley and George L. Kline. - Dordrecht : D. Reidel Publishing Company, 1988. - S. 53-157. - (Sovietica : publications and monographs of the Institute of East-European Studies at the University of Fribourg, 0561-2551 ; vol. 50). - ISBN 90-277-2637-X

1990

966. Joseph Maria Bocheńskis Leben und Werk / von Edgar Morscher; Otto Neumaier ; Forschungsinstitut Philosophie /Technik / Wirtschaft. - 2. verbesserte und erweiterte Auflage. - Salzburg : Forschungsinstitut Philosophie /Technik / Wirtschaft, 1990. - 40 seiten : illustration ; 21 cm. - (Forschungsberichte und Mitteilungen des Forschungsinstitut Philosophie /Technik / Wirtschaft an der Universität Salzburg ; Heft 12). - Bibliographie J. M. Bocheński auf den Seiten 29-40

1991

967. Józefa M. Bocheńskiego analiza pojęcia systemu i celu / Alojzy Czech. //W: Rozwój przedsiębiorstwa : problemy teorii i dylematy praktyki : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Krystyny Fabiańskiej i Jerzego Rokity. - Rozwój przedsiębiorstwa : problemy teorii i dylematy praktyki : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Krystyny Fabiańskiej i Jerzego Rokity. - Katowice : Akademia Ekonimiczna, 1991. - S. 125-140. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, ISSN 2084-1531)

1992

968. Logiczna charakterystyka języka religijnego : przyczynek do dyskusji między chrześcijanami a marksistami / Józef Herbut.//W: Oblicza dialogu : z dziejów i teorii dialogu : chrześcijanie-marksiści w Polsce / pod red. Antoniego B. Stępnia i Tadeusza Szubki ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL,1992. - S. 33-62. - ISBN 83-228-0257-9

1993

969. Krytycy szkoły lwowsko-warszawskiej / Stanisław Borzym. //W: Panorama polskiej myśli filozoficznej / Stanisław Borzym. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - S. 231-235. - Bibliografia na stronach 313-314. Indeks. - ISBN 83-01-11108-9

970. Neotomizm a szkoła lwowsko-warszawska / Zbigniew Wolak. - Kraków : Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych, 1993. - 171, [1] strona ; 21 cm. - (Rozprawy / Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych ; 1). - Bibliografia na stronach 164-171. - ISBN 83-85245-48-0

971. Tomizm czasów nadziei : słowiańskie kongresy tomistyczne Praga 1932 - Poznań 1934 / Czesław Głombik. - Katowice : Wydawnictwo „Śląsk”, 1994. - 258 stron ; 21 cm. - Indeks. - Streszczenie w języku niemieckim. - ISBN 83-85831-22-3

972. Ontologia w Kole Krakowskim / Jan Woleński.//W: Logika i metafilozofia / pod redakcją Zbigniewa Wolaka. - Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos” ; Kraków : OBI [Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych],1995. - S. 85-94. - ISBN 83-85380-66-3

973. «Quinquae viae» w formalizacji o. J. M. Bocheńskiego z 1989 roku / Kordula Świętorzecka-Lachowicz.//W: Filozofia - logika : filozofia logiczna 1994 : materiały I Polskich Warsztatów Logiczno-Filozoficznych, Szklarska Poręba, 25-29 kwietnia 1994 roku / zebrali i zredagowali Jerzy Perzanowski, Andrzej Pietruszczak i Cezary Gorzka ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995. - S. 233-254. - ISBN 83-231-0669-X

974. Kilka uwag o filozofii nauki O. J. M. Bocheńskiego / Zbigniew Wolak.//W: Przestrzenie księdza Cogito : księdzu Michałowi Hellerowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin / [red. Stanisław Wszołek]. - Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, copyright 1996. - S. 163-188. - ISBN 83-85380-98-1

975. Szkoła Lwowsko-Warszawska a polska filozofia katolicka lat międzywojennych/ Czesław Głombik. //W: Studia slavistica et humanistica in honorem Nullo Minissi / pod redakcją Ireneusza Opackiego, Aleksandra Wilkonia i Jolanty Żurawskiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997. - S. 323-332. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach , ISSN 0208-6336 ; nr 1595). - ISBN 83-226-0703-2

2000

976. History of Logic before and after Bochenski / Jaakko Hintikka. //W: Joseph (I. M.) Bochenski : Life and Work / edited by Jarosław Kozak and Guido Küng. - Freiburg : Verlag A. Stanic Scientific Publishers, 2000.

977. Spór o racje religii / Piotr Moskal. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2000. - 252, [1] stron ; 24 cm. - (Prace Wydziału Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1233-782X ; 83) (Studia z Filozofii Teoretycznej / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 7). - Bibliografia. - Indeks. - Tekst częściowo w języku angielskim. - ISBN 83-87703-86-9

2001

978. Józef Maria (Innocenty) Bocheński OP i jego „ABC Tomizmu” / Antoni B. Stępień. //W: Studia i szkice filozoficzne. [T.] 2 / Antoni B. Stępień ; przygotował do wydania Arkadiusz Gut ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Filozoficzny. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 2001. - S. 198-215. - ISBN 83-228-0890-9 (t. 2). - ISBN 83-228-0882-8 (całość)

2002

979. Droga Józefa Bocheńskiego do „Polskiego Przeglądu Tomistycznego” / Czesław Głombik.//W: Zrozumieć świat i człowieka / redakcja Wojciech Słomski. - Kielce: Akademia Świętokrzyska. Wydział Zarządzania i Administracji, 2002. - S. 53-72. - ISBN 83-910216-3-7

980. Nauka jako wytwór społeczeństwa / Arkadiusz Jabłoński.//W: Status teoretyczny i funkcja techniczna wiedzy o społeczeństwie : wokół myśli Karla R. Popper i Józefa M. Bocheńskiego / Arkadiusz Jabłoński. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2002. - S. 56-91. - ISBN 83-7306-071-5

981. Postface / Edward M. Swiderski.//W: Manuel de sagesse du monde ordinaire / Joseph-Maria Bochenski ; traduit du polonais par Marek Blasczyk ; préface de Kornelius Politzky ; postface de Edward Swiderski. - Vevey : Edition de l’Aire, 2002. - S. 125-130. - ISBN 2-88108-583-0

982. Status teoretyczny i funkcja techniczna wiedzy o społeczeństwie : wokół myśli Karla R. Poppera i Józefa M. Bocheńskiego / Arkadiusz Jabłoński. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, copyright 2002. - 261 stron ; 21 cm. - (Prace Wydziału Nauk Społecznych ; 73). - ISBN 83-7306-071-5

2003

983. Szkoła katolicka w XXI wieku : praca zbiorowa / redakcja Tadeusz Zasępa ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Teologii. Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary. - Lublin : "Norbertinum", 2003. - 84 stron : 1 ilustracja ; 21 cm. - Bibliografia przy pracach. - Tekst częściowo w języku niemieckim. - ISBN 83-7222-146-4

2004

984. Dwa modele metodologiczne teologii o. Józefa Marii Bocheńskiego OP / S. Norkowski.//W: Ojciec Józef Bocheński : drogi życia i myślenia filozoficznego : w stulecie urodzin Uczonego : materiały pokonferencyjne / przygotowane pod redakcją Czesława Głombika ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii. - Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2004. - S. 17-25. - ISBN 83-87819-33-6

Uniwersytet Rzeszowski. Biblioteka Główna :Wypożyczalnia / mag1 / wyp. 349480, 349481

985. J. M. Bocheńskiego analiza logiczna pojęcia autorytetu / Roman Tomanek. //W: Ojciec Józef Bocheński : drogi życia i myślenia filozoficznego : w stulecie urodzin Uczonego : materiały pokonferencyjne / przygotowane pod redakcją Czesława Głombika ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii. - Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2004. - S. 125-133. - ISBN 83-87819-33-6

Uniwersytet Rzeszowski. Biblioteka Główna :Wypożyczalnia / mag1 / wyp. 349480, 349481

986. Józef M. Bocheński i szkoła lwowsko-warszawska / Jan Woleński.//W: Ojciec Józef Bocheński : drogi życia i myślenia filozoficznego : w stulecie urodzin Uczonego : materiały pokonferencyjne / przygotowane pod redakcją Czesława Głombika ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii. - Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2004. - S. 34-42. - ISBN 83-87819-33-6

Uniwersytet Rzeszowski. Biblioteka Główna :Wypożyczalnia / mag1 / wyp. 349480, 349481

987. Logiczna teoria autorytetu w ujęciu Józefa M. Bocheńskiego / Kazimierz Wolsza. //W: Ojciec Józef Bocheński : drogi życia i myślenia filozoficznego : w stulecie urodzin Uczonego : materiały pokonferencyjne / przygotowane pod redakcją Czesława Głombika ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii. - Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2004. - S. 109-124. - ISBN 83-87819-33-6

Uniwersytet Rzeszowski. Biblioteka Główna :Wypożyczalnia / mag1 / wyp. 349480, 349481

988. Logika filozoficznych zabobonów / Jan Štĕpán ; z języka czeskiego tłumaczył Bogusłąw Szubert.//W: Ojciec Józef Bocheński : drogi życia i myślenia filozoficznego : w stulecie urodzin Uczonego : materiały pokonferencyjne / przygotowane pod redakcją Czesława Głombika ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii. - Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2004. - S. 58-64. - ISBN 83-87819-33-6

Uniwersytet Rzeszowski. Biblioteka Główna :Wypożyczalnia / mag1 / wyp. 349480, 349481

989. O. Józef Bocheński - filozof racjonalista i analityk / Wiesława Urszulska. //W: Ojciec Józef Bocheński : drogi życia i myślenia filozoficznego : w stulecie urodzin Uczonego : materiały pokonferencyjne / przygotowane pod redakcją Czesława Głombika ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii. - Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2004. - S. 139-149. - ISBN 83-87819-33-6

990. O. prof. Józef M. Bocheński - pogranicze filozofii i ekonomii / Alojzy Czech. - Tabele.//W: Ojciec Józef Bocheński : drogi życia i myślenia filozoficznego : w stulecie urodzin Uczonego : materiały pokonferencyjne / przygotowane pod redakcją Czesława Głombika ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii. - Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2004. - S. 75-89. - ISBN 83-87819-33-6

Uniwersytet Rzeszowski. Biblioteka Główna :Wypożyczalnia / mag1 / wyp. 349480, 349481

991. Odmiany neotomizmu a tomizm o. Józefa Bocheńskiego / Czesław Glombik.//W: Ojciec Józef Bocheński : drogi życia i myślenia filozoficznego : w stulecie urodzin Uczonego : materiały pokonferencyjne / przygotowane pod redakcją Czesława Głombika ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii. - Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2004. - S. 90-105. - ISBN 83-87819-33-6

Uniwersytet Rzeszowski. Biblioteka Główna :Wypożyczalnia / mag1 / wyp. 349480, 349481

992. Ojciec Józef Bocheński : drogi życia i myślenia filozoficznego : w stulecie urodzin Uczonego : materiały pokonferencyjne / przygotowane pod redakcją Czesława Głombika ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii. - Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2004. - 173, [2] stron, [2] strony : portret ; 24 cm. - ISBN 83-87819-33-6

Uniwersytet Rzeszowski. Biblioteka Główna :Wypożyczalnia / mag1 / wyp. 349480, 349481

993. Personalistyczne rozważania wokół teorii patriotyzmu o. Józefa Bocheńskiego /Andrzej Murzyn.//W: Ojciec Józef Bocheński : drogi życia i myślenia filozoficznego : w stulecie urodzin Uczonego : materiały pokonferencyjne / przygotowane pod redakcją Czesława Głombika ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii. - Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2004. - S. 162-166. - ISBN 83-87819-33-6

Uniwersytet Rzeszowski. Biblioteka Główna :Wypożyczalnia / mag1 / wyp. 349480, 349481

994. Podejście do religii Józefa Marii Bocheńskiego / Andrzej Bronk.//W: Ojciec Józef Bocheński : drogi życia i myślenia filozoficznego : w stulecie urodzin Uczonego : materiały pokonferencyjne / przygotowane pod redakcją Czesława Głombika ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii. - Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2004. - S. 26-33. - ISBN 83-87819-33-6

Uniwersytet Rzeszowski. Biblioteka Główna :Wypożyczalnia / mag1 / wyp. 349480, 349481

995. Pustka, w którą wkradają się umarłe światopoglądy : rozprawa z komunizmem Józefa Marii Bocheńskiego / Mirosława Błaszczak-Wacławik. //W: Ojciec Józef Bocheński : drogi życia i myślenia filozoficznego : w stulecie urodzin Uczonego : materiały pokonferencyjne / przygotowane pod redakcją Czesława Głombika ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii. - Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2004. - S. 150-161. - ISBN 83-87819-33-6

Uniwersytet Rzeszowski. Biblioteka Główna :Wypożyczalnia / mag1 / wyp. 349480, 349481

996. Recepcja myśli Józefa M. Bocheńskiego w czeskiej filozofii / Břetislav Horyna ; z języka czeskiego tłumaczył Bohusław Szubert.//W: Ojciec Józef Bocheński : drogi życia i myślenia filozoficznego : w stulecie urodzin Uczonego : materiały pokonferencyjne / przygotowane pod redakcją Czesława Głombika ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii. - Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2004. - S. 65-70. - ISBN 83-87819-33-6

Uniwersytet Rzeszowski. Biblioteka Główna :Wypożyczalnia / mag1 / wyp. 349480, 349481

997. Spory wokół humanizmu - w nawiązaniu do poglądów o. Bocheńskiego / Tomasz Knapik.//W: Ojciec Józef Bocheński : drogi życia i myślenia filozoficznego : w stulecie urodzin Uczonego : materiały pokonferencyjne / przygotowane pod redakcją Czesława Głombika ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii. - Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2004. - S. 167-173. - ISBN 83-87819-33-6

Uniwersytet Rzeszowski. Biblioteka Główna :Wypożyczalnia / mag1 / wyp. 349480, 349481

998. Wokół rozważań J. M. Bocheńskiego na temat etyki, moralności i mądrości / Antonina Sebesta.//W: Ojciec Józef Bocheński : drogi życia i myślenia filozoficznego : w stulecie urodzin Uczonego : materiały pokonferencyjne / przygotowane pod redakcją Czesława Głombika ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii. - Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2004. - S. 134-138. - ISBN 83-87819-33-6

Uniwersytet Rzeszowski. Biblioteka Główna :Wypożyczalnia / mag1 / wyp. 349480, 349481

999. Wybrane aspekty rozpraw o. Bocheńskiego z marksizmem-leninizmem / Tadeusz Guz.//W: Ojciec Józef Bocheński : drogi życia i myślenia filozoficznego : w stulecie urodzin Uczonego : materiały pokonferencyjne / przygotowane pod redakcją Czesława Głombika ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii. - Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2004. - S. 43-57. - ISBN 83-87819-33-6

Uniwersytet Rzeszowski. Biblioteka Główna :Wypożyczalnia / mag1 / wyp. 349480, 349481

1000. Zmiana paradygmatu filozofii w twórczości J. M. Bocheńskiego / Korneliusz Policki.//W: Ojciec Józef Bocheński : drogi życia i myślenia filozoficznego : w stulecie urodzin Uczonego : materiały pokonferencyjne / przygotowane pod redakcją Czesława Głombika ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii. - Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2004. - S. 71-74. - ISBN 83-87819-33-6

Uniwersytet Rzeszowski. Biblioteka Główna :Wypożyczalnia / mag1 / wyp. 349480, 349481

2005

1001. Filozofia człowieka we wczesnej twórczości J. I. Bocheńskiego OP/ Korneliusz Policki. - Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny, 2005. - 248 stron ; 24 cm. - (Rozprawy Naukowe / Papieski Wydział Teologiczny ; 56). - Bibliografia na stronach 227-246. - ISBN 83-87318-90-6

PBW Przemyśl Czytelnia CzP 1A/Z nr inw. GP 114860

1002. Koncepcje analogii w Kole Krakowskim / Zbigniew Wolak. - Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", copyright 2005. - 376 stron : 24 cm. - Bibliografia na stronach 358-376. - (Rozprawy Naukowe / Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Teologiczny, Sekcja w Tarnowie ; 9). - ISBN 83-7332-320-1

2006

1003. Józef M. Bocheński OP (1902-1995) i metodologiczne postulaty Koła Krakowskiego / Kazimierz Wolsza.//W: Studia z filozofii polskiej. T. 1 / pod redakcją Marka Rembierza, Krzysztofa Ślezińskiego. - Bielsko-Biała ; Kraków : Wydawnictwo „Scriptum” : Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Oddział w Cieszynie, 2006. - S. 115-136

1004. Logika wobec religii. Religia wobec logiki. Z badań nad filozofią religii o. Józefa Marii Bocheńskiego OP / Mirosław Pawliszyn. - Olsztyn : Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej”Hosianum” : Studio Poligrafii Komputerowej SQL, 2006. - 168 stron ; 24 cm. - (Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 30). - Bibliografia na stronach 161-165. - ISBN 83- 8125443

2008

1005. Partia komunistyczna jako „ideologia w akcji”. Wokół koncepcji ideologii Józefa M. Bocheńskiego / Lidia Godek.//W: Obrazy PRL : o konceptualizacji realnego socjalizmu w Polsce : praca zbiorowa / pod redakcją Krzysztofa Brzechczyna. - Poznań : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. - S. 43-52. - Materiały z konferencji, 11-12 X 2007 r. - (Studia i Materiały Poznańskiego IPN; t. 3). - ISBN 978-83-925139-0-2

2009

1006. J. M. Bocheński jako moralista i etyk / Czesław Porębski.//W: Rozważania o filozofii prawdziwej : Jerzemu Perzanowskiemu w darze / zebrał i zredagował Jan Sytnik-Czetwertyński. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. - S. 287-297. - ISBN 978-83-233-2653-3

2010

1007. Towards Logic of Negative Theology / Piotr Rojek. //W: Logic in Religious Discourse / edited by Andrew Schumann. - Frankfurt am Mein : Ontos Verlag, 2010. - S. 192-215. - Tekst w języku angielskim. - ISBN 978-3-86838-061-3

2011

1008. Bocheński and Balance - System and History in Analytic Philosophy / Peter Simons. //W: Zu Leben und Werk von Joseph M. Bocheński / Edgar Morscher, Otto Neumaier und Peter Simons. - Sankt Augustin : Academia-Verlag, 2011. - S. 61-80. - (ProPhil : Projekte zur Philosophie : eine Schriftenreihe des Forschungsinstituts Philosophie /Technik /Wirtschaft an der Universität Salzburg ; 9). - ISBN 978-3-89665-556-1

1009. Joseph M. Bocheński - ein Philosoph mit "Bodenhaftung"//W: Ein Philosoph mit "Bodenhaftung" : zu Leben und Werk von Joseph M. Bocheński / Edgar Morscher, Otto Neumaier und Peter Simons. - Sankt Augustin : Academia-Verlag, 2011. - S. 55-60. - (ProPhil : Projekte zur Philosophie : eine Schriftenreihe des Forschungsinstituts Philosophie /Technik /Wirtschaft an der Universität Salzburg ; 9). - ISBN 978-3-89665-556-1

2013

1010. Five sketches on Polish philosophy / Ireneusz Marian Świtała. - Mobile : brak nazwy, 2013. -137 stron ; 23 cm. - Bibliografia na stronach [125]-137. - ISBN 978-0-8353-5030-6

1011. O. Józef M. Bocheński : logika, filozofia, światopogląd = Fr. Joseph M. Bocheński : logic, philosophy, world-view / pod red. Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Epigram, 2013. - 292 stron ; 24 cm. - (Filo-Sofija , ISSN 1642-3267 ; R. 13, 2013, nr 21)

2014

1012. Antropologia kazań Józefa M. Bocheńskiego OP (1902-1995) / Kazimierz M. Wolsza.//W: Misericordia et veritas : księga jubileuszowa dla uczczenia biskupa Ignacego Deca. T. 2, W darze / pod redakcją Andrzeja Tomki. - Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny : Tum, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, copyright 2014. - S. 81-103. - 978-83-7454-278-4 (całość). - ISBN 978-83-7454-280-7 (t. 2, Tum)

1013. Bocheński a kwestia niewyrażalności Boga / Roger Pouivet.// W: Poza logiką jest tylko absurd : filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP / tom pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego. - Kraków : Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, 2014. - S. 79-94. - Bibliografia na stronie 219. - Część stanowią materiały z konferencji, która odbyła się w październiku 2012 r. w Bydgoszczy, z okazji 110 rocznicy urodzin Bocheńskiego. - ISBN 978-83-941655-0-5

1014. Bocheński o autorytecie / Anna Brożek.//W: Poza logiką jest tylko absurd : filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP / tom pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego. - Kraków : Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, 2014. - S. 189-219. - Bibliografia na stronie 219. - Część stanowią materiały z konferencji, która odbyła się w październiku 2012 r. w Bydgoszczy, z okazji 110 rocznicy urodzin Bocheńskiego. - ISBN 978-83-941655-0-5

1015. Duchowość Ojca Profesora Innocentego Józefa Marii Bocheńskiego (1902-1955) w świetle jego wspomnień i wybranych homilii / Józef Swastek.//W: Misericordia et veritas : księga jubileuszowa dla uczczenia biskupa Ignacego Deca. T. 2, W darze / pod redakcją Andrzeja Tomki. - Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny : Tum, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, copyright 2014. - S. 43-50. - 978-83-7454-278-4 (całość). - ISBN 978-83-7454-280-7 (t. 2, Tum)

1016. Dwa ujęcia problemu powszechników u J. M. Bocheńskiego / Mariusz Grygianiec.//W: Poza logiką jest tylko absurd : filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP / tom pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego. - Kraków : Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, 2014. - S. 163-188. - Bibliografia na stronie 219. - Część stanowią materiały z konferencji, która odbyła się w październiku 2012 r. w Bydgoszczy, z okazji 110 rocznicy urodzin Bocheńskiego. - ISBN 978-83-941655-0-5

1017. J. M. Bocheńskiego koncepcja filozofii analitycznej / Ryszard Mordarski.//W: Poza logiką jest tylko absurd : filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP / tom pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego. - Kraków : Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, 2014. - S. 309-330. - Bibliografia na stronie 219. - Część stanowią materiały z konferencji, która odbyła się w październiku 2012 r. w Bydgoszczy, z okazji 110 rocznicy urodzin Bocheńskiego. - ISBN 978-83-941655-0-5

1018. J. M. Bocheńskiego zastosowanie logiki w analizie filozoficznej a współczesna formalna ontologia stosowana / Marek Lechniak. //W: Poza logiką jest tylko absurd : filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP / tom pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego. - Kraków : Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, 2014. - S. 145-162. - Bibliografia na stronie 219. - Część stanowią materiały z konferencji, która odbyła się w październiku 2012 r. w Bydgoszczy, z okazji 110 rocznicy urodzin Bocheńskiego. - ISBN 978-83-941655-0-5

1019. Józef Bocheński a religia statyczna / Piotr Kostyło. - Bibliografia na stronach 293-194.// W: Poza logiką jest tylko absurd : filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP / tom pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego. - Kraków : Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, 2014. - S. 273-294. - Bibliografia na stronie 219. - Część stanowią materiały z konferencji, która odbyła się w październiku 2012 r. w Bydgoszczy, z okazji 110 rocznicy urodzin Bocheńskiego. - ISBN 978-83-941655-0-5

https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/6687/

1020. Józef M. Bocheński i Koło Krakowskie / Jan Woleński.//W: Poza logiką jest tylko absurd : filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP / tom pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego. - Kraków : Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, 2014. - S. 29-46. - Bibliografia na stronie 219. - Część stanowią materiały z konferencji, która odbyła się w październiku 2012 r. w Bydgoszczy, z okazji 110 rocznicy urodzin Bocheńskiego. - ISBN 978-83-941655-0-5

1021. Józefa Marii Bocheńskiego analizy logiczne pierwszej kwestii Summy teologicznej św. Tomasza z Akwinu / Marek Porwolik.//W: Poza logiką jest tylko absurd : filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP / tom pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego. - Kraków : Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, 2014. - S. 107-144. - Bibliografia na stronie 219. - Część stanowią materiały z konferencji, która odbyła się w październiku 2012 r. w Bydgoszczy, z okazji 110 rocznicy urodzin Bocheńskiego. - ISBN 978-83-941655-0-5

1022. Komentarz do artykułu J. Bocheńskiego „Fenomenologia otchłani” / Korneliusz Policki.//W: Poza logiką jest tylko absurd : filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP / tom pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego. - Kraków : Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, 2014. - S. 17-28. - Bibliografia na stronie 219. - Część stanowią materiały z konferencji, która odbyła się w październiku 2012 r. w Bydgoszczy, z okazji 110 rocznicy urodzin Bocheńskiego. -ISBN 978-83-941655-0-5

1023. O. Józef Maria Bocheński : idea logicznej modernizacji myśli katolickiej i tzw. Koło Krakowskie / Michał Adamczyk.//W: Poza logiką jest tylko absurd : filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP / tom pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego. - Kraków : Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, 2014. - 47-78. - Bibliografia na stronie 219. - Część stanowią materiały z konferencji, która odbyła się w październiku 2012 r. w Bydgoszczy, z okazji 110 rocznicy urodzin Bocheńskiego. - ISBN 978-83-941655-0-5

1024. Opatrzność Boża a wolnośc woli ludzkiej w ujęciu J. M. Bocheńskiego / Dariusz Łukasiewicz.//W: Poza logiką jest tylko absurd : filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP / tom pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego. - Kraków : Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, 2014. - S. 295-307. - Bibliografia na stronie 219. - Część stanowią materiały z konferencji, która odbyła się w październiku 2012 r. w Bydgoszczy, z okazji 110 rocznicy urodzin Bocheńskiego. - ISBN 978-83-941655-0-5

1025. Pierwsza formalizacja dowodu niezniszczalności formy samoistnej / Edward Nieznański.// Poza logiką jest tylko absurd : filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP / tom pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego. - Kraków : Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, 2014. - S. 95-106. - Bibliografia na stronie 219. - Część stanowią materiały z konferencji, która odbyła się w październiku 2012 r. w Bydgoszczy, z okazji 110 rocznicy urodzin Bocheńskiego. - ISBN 978-83-941655-0-5

1026. Poza logiką jest tylko absurd : filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP / tom pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego. - Kraków : Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, 2014. - 330, [5] stron : ilustracje ; 19 cm. - Bibliografia przy niektórych referatach. - Część stanowią materiały z konferencji, która odbyła się w październiku 2012 r. w Bydgoszczy, z okazji 110 rocznicy urodzin Bocheńskiego. - ISBN 978-83-941655-0-5

1027. The sovietology of Józef M. Bocheński : transnational activism in Catholic Switzerland, 1955-65 / Matthieu Gillabert.//W:Transnational anti-communism and the Cold War : agents, activities, and networks / edited by Luc Van Dongen; Stéphanie Roulin; Giles Scott-Smith. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2014. - S. 177-188. - (Palgrave Macmillan Transnational History Series). - ISBN 978-1-137-38879-7

1028. Wstęp / Dariusz Łukasiewicz i Ryszard Mordarski.//W: Poza logiką jest tylko absurd : filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP / tom pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego. - Kraków : Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, 2014. - S. 7-10. - Bibliografia na stronie 219. - Część stanowią materiały z konferencji, która odbyła się w październiku 2012 r. w Bydgoszczy, z okazji 110 rocznicy urodzin Bocheńskiego. - ISBN 978-83-941655-0-5

1029. Zastosowanie teorii Ajdukiewicza-Bocheńskiego do formułowania tez ontologicznych : zarys semantyki nieendurantystycznej / Aleksandra Horecka.//W: Poza logiką jest tylko absurd : filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP / tom pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego. - Kraków : Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, 2014. - S. 221-272. - Bibliografia na stronie 219. - Część stanowią materiały z konferencji, która odbyła się w październiku 2012 r. w Bydgoszczy, z okazji 110 rocznicy urodzin Bocheńskiego. - ISBN 978-83-941655-0-5

2015

1030. Na czym polega dobre życie? : o mądrości i moralności w filozofii Józefa M. Bocheńskiego / Maciej Kulik ; Uniwersytet Wrocławski.//W: Rzecz piękna, mądra, dobra.... T. 2, Oikoumene filozofów : praca zbiorowa / redakcja Sławomir Barć, Andrzej Lorczyk. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum : nakład Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - S. 131-140. - Bibliografia na stronie 140. - ISBN 978-83-62563-52-4 (Arboretum)

1031. Rara avis przekładów Platona : Eutyfron w tłumaczeniu Józefa Marii Bocheńskiego / Tomasz Mróz ; Uniwersytet Zielonogórski.//W: Homo moralis - homo creativus : prace dedykowane profesorom Zdzisławowi Kalicie, Krzysztofowi Kaszyńskiemu / redakcja naukowa i opracowanie Joanna Dudek i Stefan Konstańczak. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. - S. 121-131. - ISBN 978-83-7842-201-3

1032. Sztuka mądrego życia : filozofia mądrości Józefa Innocentego Marii Bocheńskiego / Korneliusz Policki. - Kraków : Wydawnictwo Salwator, copyright 2015. - 155, [1] strona ; 21 cm. - Bibliografia na stronach 153-154. - ISBN 978-83-7580-418-8 (oprawa miękka)

PBW Przemyśl Czytelnia CzP/17 nr inw. 114866

2016

1033. Applying the theory of Kazimierz Ajdukiewicz and Józef M. Bocheński to the formulation of an ontological thesis : a sketch of non-endurantistic semantics / Aleksandra Horecka.//W: Tradition of the Lvov-Warsaw school : ideas and continuations / edited by Anna Brożek, Alicja Chybińska, Jacek Jadacki, Jan Woleński. - Boston ; Leiden : Brill Rodopi-Koninklijke Brill, copyright 2016. - S. 215-234. - (Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, ISSN 0303-8157 ; vol. 106) (Polish Analytical Philosophy, ISSN 1389-6768). - Tekst w języku angielskim

1034. Ekonomiczny program badawczy Józefa Bocheńskiego : analiza przygotowawcza / Lesław Niemczyk. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. - 140, [1] stron : ilustracje ; 24 cm. - Bibliografia na stronach 119-123. - ISBN 978-83- 7996-208-2

1035. Formalne aspekty argumentu z autorytetu / Piotr Sękowski ; Katedra Logiki i Metodologii Nauk. Uniwersytet Łódzki.//W: Argumentacja, myślenie, działanie : praca zbiorowa / red. Ryszard Kleszcz, Janusz Maciaszek. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - S. 41-51. - (Bibliotheca Philosophica ; 1). - ISBN 978-83-8088-406-9. - Bocheński Józef M. (1902-1995), Milgram Stanley (1933-1984), Tokarz Marek

2017

1036. Chrześcijańska tożsamość bochaterów powieści Henryka Sienkiewicza / Andrzej Bielat.//W: Teologia fundamentalna na straży tożsamości chrześcijaństwa ; praca zbiorowa / red. Przemysław Artemiuk. - Płock : Płocki Instytut Wydawniczy ; Lublin : Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce, 2017. - S. 233-256. - (Biblioteka Teologii Fundamentalnej, ISSN 2084-5731 ; 12). - Streszczenie w języku angielskim. - ISBN 978-83-65397-63-8 (PIW)

1037. Józef Maria Bocheński - ocena marksizmu / Bogdan Dziobkowski.//W : Marksizm : nadzieje i rozczarowania : praca zbiorowa / redaktorzy naukowi Jacek Hołówka, Bogdan Dziobkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 484-495. - (Biblioteka Przeglądu Filozoficznego). - ISBN 978-83-01-19665-3

1038. Józef Maria Bocheński w roli „sumienia” polskiej filozofii powojennej / Stefan Konstańczak.//W: Polska XIX i XX wieku w filozoficznym zwierciadle / Stefan Konstańczak. - Wydanie 1. - Kraków : Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda, 2017. - S. 274-293. - (Biblioteka Studiów z Filozofii Polskiej ; t. 2). - ISBN 978-83-65432-85-

2018

1039. Józef I. M. Bocheński / Korneliusz Policki.//W: The Lvov-Warsaw School : past and present / editors Ángel Garrido, Urszula Wybraniec-Skardowska. - Cham : Springer International Publishing AG part of Springer Nature, copyright 2018. - (Studies in Universal Logic, ISSN 2297-0282). - Strony 263-271. - Tekst w języku angielskim. - ISBN 978-3-319-65429-4

1040. J. M. Bocheński’s Theory of Signs / Korneliusz Policki.//W: The Lvov-Warsaw School : past and present / editors Ángel Garrido, Urszula Wybraniec-Skardowska. - Cham : Springer International Publishing AG part of Springer Nature, copyright 2018. - (Studies in Universal Logic, ISSN 2297-0282). - Strony 273-277. - Tekst w języku angielskim. - ISBN 978-3-319-65429-4

1041. Zakon dominikański w Polsce w czasach bł. Michała Czartoryskiego / Marek Miławicki ; Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie.//W: Bł. [Błogosławiony] Michał Czartoryski (1897-1944) OP i jego czasy : praca zbiorowa / red. Kazimierz Karolczak, Marek Miławicki. - Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2018. - S. 61-131. - (Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie ; t. 17). - Indeks. - ISBN 978-83-65847-89-8. - Czartoryski Michał (1897-1944), Bocheński Innocenty Maria (1902-1995), Woroniecki Jacek (1878-1949)

2019

1042. Krzyż i miecz : narodowy katolicyzm Józefa Marii Bocheńskiego / Jacek Breczko.//W: XI Polski Zjazd Filozoficzny : księga streszczeń / pod redakcją Marka Lechniaka, Marka Słomki i Andrzeja Zykubka. - Lublin : Fundacja Rozwoju KUL, 2019. - S. 330-331. - Streszczenie referatu wygłoszonego w ramach Sekcji Filozofii Religii podczas XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego, który odbył się w dniach 9-14 września 2019 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. - ISBN 978-83-65612-04-5

1043. Metodologia religii wg J. I. M. Bocheńskiego / Korneliusz Policki.//W: XI Polski Zjazd Filozoficzny : księga streszczeń / pod redakcją Marka Lechniaka, Marka Słomki i Andrzeja Zykubka. - Lublin : Fundacja Rozwoju KUL, 2019. - Strona 222. - Streszczenie referatu wygłoszonego w ramach Sekcji Filozofii Religii podczas XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego, który odbył się w dniach 9-14 września 2019 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. - ISBN 978-83-65612-04-5

2020

1044. Polskie analizy krytyczne marksizmu i leninizmu w drugiej połowie XX wieku : interpretacje Józefa Marii Bocheńskiego i Leszka Kołakowskiego / Marek Bankowicz (Uniwersytet Jagielloński).//W: Polskie wizje i oceny komunizmu (1917-1989) ; praca zbiorowa / redakcja Marek Kornat i Rafał Łatka ; Instytut Historii PAN, Instytutu Pamięci Narodowej. - Warszawa : Instytu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk : Instytut Pamięci Narodowej, 2020. - S. 262-270. - ISBN 978-83-65880-62-8 (oprawa twarda ; IH PAN). - ISBN 978-83-8098-851-4 (oprawa twarda ; IPN)


5. 2. Wydawnictwa ciągłe

1933

1045. Review [Recenzja] : In. Bochenski, Die Lehre vom Ding an sich bei Straszewski (1848-1921) - Kaz. [Kazimierz] Kowalski, Zagadnienie piękna. / S. A. //Revue néo-scolastique de philosophie (Louvain), ISSN 0776-555X. - R. 35, 1933, nr 37, s. 144-145

1937

1046. [Reviews] [Recenzja] : I. M. Bocheński. W sprawie logistyki (In the matter of logistic). Verbum (Warsaw), 1936. - Jan Franciszek Drewnowski. O potrzebie ścisłości (On the need of exactness). Verbum (Warsaw), 1936. - Jan Salamucha. Z za kulis filozofii chrześcijańskiej (From behind the scenes of Christian philosophy). Verbum (Warsaw), 1936. / M[aria] Kokoszyńska.//Journal of Symbolic Logic, ISSN 0022-4812. - T. 2, 1937, nr 2, s. 94-95

1047. Review [Recenzja] : Elementa Logicae Graecae. I. M. Bochenski. Rome : Anonima Libraria Cattolica Italiana. 1937. 122 pp. 8 l./ R. McK.//Journal of Philisophy, ISSN 0022-362X. - T. 34, 1937, nr 19 (September), s. 522-523

1938

1048. [Recenzja] : De consequentiis Scholasticorum earumque origine by I. M. Bochenski / Alonzo Church.// Journal of Symbolic Logic, ISSN 0022-4812. - T. 3, 1938, nr 1 (Marzec), s. 45-46

1948

1049. [Compte-rendu=Recenzja] : I. M. Bochenski. La logique de Théophraste. Un vol. 25x17 de 139pp. Fribourg, Libraire de l'Université, 1947 / Robert Feys.// Revue Philosophique de Louvain, ISSN 0035-3841. - R. 1948, nr 10, s. 201-202

1050. [Recenzja] : Brief notices : Europäische Philosophie der Gegenwart by I. M. Bochenski. - Berne : A. Francke, 1947. Pp. 304, with index. 11. 50 s. fr. // The Thomist : A Speculative Quarterly Review / Catholic University of America, ISSN 0040-6325. - T. 11, 1948, nr 2, s. 267-274

1051. [Recenzja] : La logique de Théophraste. By I. M. Bochenski, O.P. (Collectanea Friburgensia. Publications de l’Université de Fribourg en Suise. Nouvelle Serie. Fasc. XXXII). Fribourg en Suisse : Libraire de l’Université, 1947. Pp. 138 / Philotheus Boehner.// Franciscan Studies, ISSN 0080-5459. - T. 8, 1948, nr 3 (September), s. 307-309

1052. [Recenzja] : I. M. Bocheński. La logique de Théophraste. Collectanea Friburgensia-Publications de l'Université de Fribourg en Suisse, n. s. no. 32. Fribourg 1947, 138 pp. / Everett J. Nelson.// Journal of Symbolic Logic, ISSN 0022-4812. - T. 13, 1948, nr 4 (December), s. 214-215

1949

1053. [Recenzja] : I. M. Bocheński. Wstęp do teorii analogii (Introduction à une théorie de l'analogie). Roczniki filozoficzne, t. 1 (1948), pp. 64-82. Résumé français, ibid., pp. 319-320. / Bolesław Sobociński.//Journal of Symbolic Logic, ISSN 0022-4812. - T. 14, 1949, nr 2, s. 139-140

1054. Scholastische und mathematische Logik / Johannes Bendiek. //Franziskanische Studien, ISSN 0016-0067. - Vol. 31, 1949, s. 31-44

1055. Współczesna filozofia europejska [Recenzja] / Zbigniew Jordan. //Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1949, nr 2/19, s. 138-149

Recenzja : „Między nauką a wiarą”. Z [Innocentym] Józefem M. Bocheńskim rozmawia Jan Parys. Montricher 1988

1950

1056. Recenzja pracy : I. M. Bochenski : Der sowjetrussische Dialektische Materialismus (Diamat). 213 seiten. A.Franke AG, Bern, und Leo Lehnen, München, 1950. //Ost-Probleme, ISSN . - R. 2, 1950, nr 43 (26. Oktober), s. 1364-1365

1057. Review [Recenzja] : I. M. Bochenski. On the categorical syllogism. Dominican studies (Oxford), vol. 1 (1948), pp. 35-57/ Alonzo Church.//Journal of Symbolic Logic, ISSN 0022-4812. - T. 15, 1950, nr 2, s. 140-141

1058. [Reviews] : Ph. Devaux. Dialectique et logique. Dialectica, vol. 2 (1948), pp. 95-108. Reprinted in Pouvoir de l'esprit sur le réel. Éditions du Griffon, Neuchâtel 1948, pp. 15-28. ; E. W. Beth. Les relations de la dialectique à la logique. Dialectica, vol. 2 (1948), pp. 109-119. Reprinted ibid., pp. 29-39. ; F. Gonseth. A propos des exposés de MM. Ph. Devaux et E. W. Beth. Dialectica, vol. 2 (1948), pp. 120-125. Reprinted ibid., pp. 40-45. ; Discussion by Ch. Perelman, Un lecteur de Dialectica, I. M. Bochenski, F. Gonseth, J. Piaget, M. Fréshet, A. Apéry, M. Barzin. Ibid., pp. 126-142. Reprinted ibid., pp. 46-62. / Roderick M. Chisholm.//Journal of Symbolic Logic, ISSN 0022-4812. - T. 15, 1950, nr 2, s. 145-147

1951

1059. [Reviews] : I. M. Bochenski. On the syntactical categories. The new scholasticism, Bd. 23 (1949), S. 257-280. / Johannes Bendiek.//The Journal of Symbolic Logic, ISSN 0022-4812. - T. 16, 1951, nr 3, s. 221-222

1060. List do Redakcji [„Brewiarz polski” pomysłu ojca Bocheńskiego] / Wojciech Zaleski. //Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1951, nr 5/43, s. 160. - Projekt opracowania i wydania „brewiarza polskości” dla emigracji polskiej.

List do Redakcji / Wojciech Zaleski.//Kultura (Paryż),ISSN 0023-5148. - 1951, nr 5/43, s. 160

1061. [Recenzja] : Précis de logique mathématique. I. M. Bocheński. (Collection Synthèse 2). Bussum, Holland : F. G. Kroonder. 90 pp. / E. N. //Journal of Philosophy, ISSN 1897-1652. - T. 48, 1951, nr 1, s. 25

1062. [Recenzja] : Der Sovietrussische Dialektische Materialismus. I. M. Bochenski. Bern, A. Francke, 1950. Pp. 213 / V. J. McGill.//Philosophy and Phenomenological Research, ISSN 0031-8205. - Vol. 12, 1951, No. 2 (Dec), pp. 304-307

1952

1063. Popularyzacja tomizmu / Jan Bielawski.//Życie : katolicki tygodnik religijno-kulturalny (Londyn). - R. 6, 1952, nr 44/280 (2XI), s. 3

M.in. o publikacji Józefa I. M. Bocheńskiego “ABC tomizmu”

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223010/edition/221595/content

1957

1064. [Book Reviews =Recenzja] : Bochenski I. M., Contemporary European Philosophy / H. Wilson. // The Humanist / American Humanist Association and the American Ethical Union, ISSN 0018-7399. - Vol. 17, 1957, s. 60

1958

1065. The Problem of Universals / Ernan McMullin.//Philosophical Studies, ISSN 0031-8116. - Vol 8, 1958, s. 122-139

1959

1066. [Reviews] : I. M. Bocheński. Grundriss der Logistik. German translation of Bocheński's XV 199; translation, revision, and additions by Albert Menne. Ferdinand Schöningh, Paderborn 1954, 124 pp. / Gene F. Rose.//The Journal of Symbolic Logic, ISSN 0022-4812. - T. 24, 1959, nr 3 (Sept.), s. 220

1067. Mathematical Logic / Ernan McMullin.//Philosophical Studies, ISSN 0031-8116. - Vol. 9, 1959, s. 190-199

1960

1068. The Bocheński Phenomenon / Adolf M. Windisch. //The Columbia Review / Columbia Society of American Students (Fribourg), ISSN 0740-5391. - 1960, s. 21-32

Bibliothèque de la Fondation Archivum Helveto-Polonicum [AHP] de Fribourg/ AHP BOCH-S-21

1962

1069. A History of Formal Logic by I. M. Bochenski and translated by Ivo Thomas. Published by University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana, 1961. Pp. 567 with indices [Recenzja] / Dennis C. Kane.//The Thomist : a Speculative Quarterly Review / The Catholic University of America, ISSN 0040-6325. - T. 25, 1962, nr 1, s. 183-186

1070. Recenzja pracy : I. M. Bochenski, Grundriss der Logistik . Aus dem Französischen übersetzt, neu bearbeitet und erweitert von Albert Menne. 2. erweiterte Auflage / Joseph Dropp.// Revue Philosophique de Louvain. Seria 3, ISSN 0035-3841. - T. 60, 1962, nr 65, s. 121

1964

1071. Cennye priznanija odnogo iz našich «kritikov» (O «sovetologii » gospodina Bochenskogo) / I. T. Jakuševskij.//Voprosy Filosofii, ISSN 0042-8744. - 1964, nr 10, s. 143-147

1966

1072. The Second Sovietology / Ervin Laszlo. //Studies in Soviet Thought, ISSN 0925-9392. - T. 6, 1966, nr 4, s. 274-290

1967

1073. Book Review : The Logic of Religion. Bochenski Joseph M., O. P. The Logic of Religion. Pp. xii + 180. (New York University Press, 1965.) $5.00. (Handled in England and Europe by the University of London Press, 40s.) / [Eric Lionel Mascall].//Religious Studies (London), ISSN 2514-9520. - T. 2, 1967, zeszyt 2, s. 286-287

1074. Partii v filosofii i filosofskij kamuflaž / J. B. Bychovskij. //Kommunist (Moskwa), ISSN 0131-1212. - 1967, nr 1, s. 122-128

1075. Teologia e religione nell’assiomattismo bochenskiano / Giuseppe Nicolaci. //Theorein : rivista trimestrale di filosofia (Palermo), ISSN 0392-5382. - 1967, nr 4, s. 276-289

1968

1076. Book Review : The logic of religion Bochenski Joseph M. ( Bocheński I. M. ). The logic of religion. New York University Press, New York 1965, X + 179 ss. / [Wilfrid Hodges].//Journal of Symbolic Logic, ISSN 0022-4812. - T. 33, 1968, nr 2, (1968), s. 312-313

1077. Joseph M. Bochenski : logik der Religiόn / José Montoya Sáenz. - Tekst w języku hiszpańskim// Logos : Anales del Seminario de Metafísica (Madrid), ISSN 1575-6866. - 1968, nr 3, s. 106

1078. Nota sull'edizione Bocheński delle Summulae di Pietro Ispano / Lorenzo Pozzi. // Rivista critica di Storia della Filosofia, ISSN 0035-581X. - R. 23, 1968, zeszyt 3, s. 330- 342

1970

1079. Pojęcie hipotezy religijnej i jej rola w uracjonalnianiu religijnej wiary / Józef Herbut.//Studia Philosophiae Christianae, ISSN 0035-7685. - T. 6, 1970, nr 2, s. 265-273

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Philosophiae_Christianae/Studia_Philosophiae_Christianae-r1970-t6-n2/Studia_Philosophiae_Christianae-r1970-t6-n2-s265-273/Studia_Philosophiae_Christianae-r1970-t6-n2-s265-273.pdf

1080. Soviets vs. «Soviet Scholasticisms» / David McCarthy.//Studies in Soviet Thought, ISSN 0925-9392. - T. 10, 1970, nr 1, s. 41-49

1971

1081. Analogy and “Kinds” of Things / James J. Heaney.// The Thomist : a Speculative Quarterly Review / Catholic University of America, ISSN 0040-6325. - T. 35, 1971, nr 2, s. 293-304

1082. A Response to Mr. Heaney / James F. Ross.// The Thomist : a Speculative Quarterly Review / Catholic University of America, ISSN 0040-6325. - T. 35, 1971, nr 2, , s. 305-311. - Dotyczy teorii analogii J. M. Bocheńskiego

1083. Logik und Linguistik der Religion : zur Diskussion mit Bocheński / Manfred Kaempfert.// Linguistica biblica : interdisziplinäre Zeitschrift für Theologie und Linguistik (Bonn), ISSN 0342-0884. - 1971, nr 7-8, s. 17-27

1975

1084. L'assiomatismo del discorso religioso secondo Joseph M. Bochenski / Enrico Garulli. - Tekst w języku włoskim //Rivista di Filosofia Neo-Scolastica / Dipartimento di Filosofia dell'Università Cattolica del Sacre Cuore di Milano, ISSN 00356247. - T. 67, 1975, nr 3, s. 537-546

1976

1085. Język filozofią moją [Recenzja] / Adam Czerniawski. //Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1976, nr 11/350, s. 136-141

Recenzja książki : I. M. Bocheński : „Contemporary European Philosophy”, Berkeley 1956 i Leszek Kołakowski: „Husserl and the Search for Certitude”, Yale University Press, 1975

1977

1086. Bochenski on the Structure of Schemes of Doctrines / William A. Christian.// Religious Studies, ISSN 0034-4125. - T. 13, 1977, nr 2 (Czerwiec), s. 203-219

1982

1087. Professor Bocheński zum 80. Geburtstag / Guido Küng.// Universitas Friburgensis : das Magazin der Universität Freiburg. - T. 41, 1982, nr 40, s. 80-82

1088. Wege zur Wahrheit / Korneliusz Policki.//Schweizerische Kirchenzeitung, ISSN 1420-5041. - 1982, nr 2

1983

1089. Nie arystotelizm, lecz tomizm (próba polemiki z o. I. M. Bocheńskim) / Mieczysław Gogacz.//Studia Philosophiae Christianae, ISSN 0585-5470. - T. 19, 1983, nr 1, 167-170

1090. Sources of the materialist conception of history in the history of ideas / Karl G. Ballestrem. //Studies in Soviet Thought : a quarterly review, ISSN 0039-3797. - T. 26, 1983, s. 3-9 This is an updated version of an address at the colloquium in honor of the 80th birthday of J. M. Bocheński, November 5, 1982, in Fribourg, Switzerland

1091. Sprawozdanie z uroczystego sympozjum naukowego poświęconego J. I. M. Bocheńskiemu / Korneliusz Policki.//Przegląd Powszechny (Londyn), ISSN 0306-073X. - 1983, nr 3-4, s. 22-25

1985

1092. China and Neo-Thomism. The Critique of J. M. Bocheński in the PRC / Harro von Senger.//Studies in Soviet Thought, ISSN 0925-9392. - Vol 30, 1985, nr 2 (Sierpień), s. 165-177

1986

1093. Ludwik Ott i spuścizna pisarska Martina Grabmanna / Czesław Głombik. //Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 799. Prace z Nauk Społecznych, T. 7. Folia Philosophica, ISSN 1231-0913. - T. 3, 1986, s. 139-164

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Folia_Philosophica/Folia_Philosophica-r1986-t3/Folia_Philosophica-r1986-t3-s139-164/Folia_Philosophica-r1986-t3-s139-164.pdf

1094. Mnich w ostrogach [Wywiad] / Olgierd Budrewicz.//Przegląd Tygodniowy, ISSN 1233-4308. - 1986, nr 12 (23 III), s. 1, 4

1987

1095. Ile zabobonów? / Leszek Kołakowski.//Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1987, nr 11/482, s. 131-135.

O I. M. Bocheńskim jako filozofie à propos „Stu zabobonów”. - Paryż 1987

1096. J. I. Bocheński : ein denker unserer zeit / Jeanne Hersch.// Nasza Gazetka : pismo miesięczne wydawane przez Towarzystwo Dom Polski w Zurychu = Unsere Kleine Zeitschrift= Notre Petite Gazette (Zürich). – R.14, 1987, nr 14

1988

1097. Ojciec Bocheński w Polsce - sprawozdania z jego odczytów w Warszawie / Tomasz Olszewski. - (Sprawozdania) //Studia Philosophiae Christianae, ISSN 0585-5470. - 1988, nr 2, s. 233-248

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Philosophiae_Christianae/Studia_Philosophiae_Christianae-r1988-t24-n2/Studia_Philosophiae_Christianae-r1988-t24-n2-s235-248/Studia_Philosophiae_Christianae-r1988-t24-n2-s235-248.pdf

1989

1098. Józef Maria Bocheński w Polsce / Jacek Jadacki.// Ruch Filozoficzny: kwartalnik, ISSN 0035-9599. - T. 46, 1989, nr 2 s. 227-228

1099. Ojca Bocheńskiego uwagi o przedsiębiorstwie /Alojzy Czech. // Przegląd Organizacji, ISSN 0137-7221. - 1989, nr 3, s. 11-13

1990

1100. Mędrcy świata : J. M. Bocheński i J. Brodski w Krakowie / Ewa Owsiany.//Wokanda : prawo, polityka, gospodarka, kultura, obyczaje : pismo Ministerstwa Sprawiedliwości (Warszawa), ISSN 0867-0285. - R. 1, 1990, nr 36, s. 5

1101. O. J. M. Bocheński i szkoła lwowsko-warszawska [Autoreferat] /Jan Woleński.//Ruch Filozoficzny : kwartalnik, ISSN 0035-9599. - T 47, 1990, nr 1, 42-47

1102. Zabobon i etyka : o antyhumanizmie J. M. Bocheńskiego / Jakub Gorczyca. //Przegląd Powszechny (Warszawa), ISSN 0209-1127. -1990, nr 9, s. 339-348

1991

1103. Eléments et Parties des Systèmes : Note sur l'interprétation temporelle des deux relations /Daniel Schulthess.//Dialectica (Bern), ISSN 0012-2017. - T. 45, 1991, nr 2-3, s. 181-189

1104. Laudatio / Mieczysław Lubański.//Studia Philosophiae Christianae, ISSN 0585-5470. - 27(1991) nr 2, s. 99-103

1992

1105. Logika i wiara : intelektualne prowokacje Ojca Profesora J. M. Bocheńskiego / Andrzej Bronk, Stanisław Majdański. //W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu, ISSN 0137-480X. - 1992, nr 5(225), s. 46-55

http://bc.dominikanie.pl/dlibra/plain-content?id=717

1106. Nieznośny filozof / Maciej Iłowiecki.//Spotkania : ilustrowany tygodnik informacyjny (Warszawa), ISSN 0867-3403. - R. 2, 1992, nr 40, s. 31-33

1107. Ojciec Bocheński ma 90 lat… / Jan Andrzej Kłoczowski. - (Orientacje).//W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu, ISSN 0137-480X. - 1992, nr 9 (229), s. 85-89

http://bc.dominikanie.pl/dlibra/docmetadata?id=664

1993

1108. Kilka uwag o Bocheńskiego logice religii /Eugeniusz Żabski. //Ruch Filozoficzny : kwartalnik, ISSN 0035-9599. - T. 50, 1993, nr 1, s. 64-69

1109. Ojciec Profesor Józef Innocenty Maria Bocheński jako człowiek wiary / Mieczysław Bombik. - Streszczenie w języku niemieckim.//Studia Philosophiae Christianae, ISSN 0585-5470. - 1993, nr 2, s. 43-51

1110. Thomism and Modern Formal Logic : remarks on the Cracow Circle / Ryszard Puciato.//Axiormathes, ISSN 1572-8390. - 1993, nr 2, s. 169-191

1111. Ułan w habicie / Piotr R. Bączek. //Antyk (Komorów), ISSN 0867-7085. - 1993, nr 9/12, s. 89-91

1994

1112. Podstawy etyki wojskowej : w rozumieniu ojca Innocentego Bocheńskiego / Waldemar Irek.//Chrześcijanin w Świecie, ISSN 0137-7965. - 1994, nr 4, s. 91-100

1113. Przeszłość ocenia się myśląc o przyszłości / Kazimierz Orłoś.//Kultura (Paryż), ISSN 0023-5148. - 1994, nr 1/556-2/557, s. 3-23. Opracowanie dyskusji nt. artykułu prof. J. [Innocentego] M. Bocheńskiego : „Co to znaczy być Polakiem?”, która odbyła się w studiu Radia Wolna Europa w Warszawie 26 października 1993 roku. Udział wzięli : Kazimierz Orłoś, Aleksander Małachowski, Włodzimierz Bolecki, Tomasz Lubieński, Andrzej Więckowski i Kazimierz Wójcicki

1995

1114. Być mądrym / Barbara Karolczak-Biernacka.//Kultura Fizyczna, ISSN 0137-7671. - 1995, nr 9-10, s. 28-30

1115. De virtute militari / Jan Parys. //Arcana : kultura, historia, polityka, ISSN 1233-6882 . - 1995, nr 3, s. 146-150

Polemika : O polskim „tomizmie analitycznym”/ Kazimierz Wolsza. //Arcana : kultura, historia, polityka, ISSN 1233-6882. - 1995, nr 5, s. 160-164

1116. Eine herausragende Gestalt katholischer Kultur P. Innocent-Joseph Bocheński OP / Georges Coottier OP.//L’Oserwatore Romano : wochenausgabe in deutscher Sprache, ISSN 1616-2749. - 1995, nr 43 (27 X), s. 5

1117. Józefa Bocheńskiego ewolucja poglądów filozoficznych : analiza przypadku indywidualnego / Mieczysław Lubański. - Streszczenie w języku angielskim.//Studia Philosophiae Christianae, ISSN 0585-5470. - 1995, nr 2, s. 13-26

1118. Formalizacja tomistycznej teodycei w wykonaniu O. J. M. Bocheńskiego / Kordula Świętorzecka-Lachowicz. - Streszczenie w języku angielskim.//Studia Philosophiae Christianae, ISSN 0585-5470. - 1995, nr 2, s. 27-33

1119. Mathematical Logic in Poland 1900-1939 : people, circles, institutions, ideas / Jan Woleński.//Modern Logic, ISSN 1047-5982. - Nr 5, 1995, s. 363-405

1120. Mocarz myśli naszego stulecia (Ojciec Innocenty Józef Maria Bocheński : 1902-1995) / Ignacy Dec.// Nowe Życie : religia, kultura, społeczeństwo : dolnośląskie pismo katolickie (Wrocław), ISSN 0239-4367. - R. 12 (1995) nr 4 (247), s. 7, 20

1121. Moje spotkania z O. J. I. M. Bocheńskim / Korneliusz Policki.//Wiadomości PMK / Polska Misja Katolicka w Szwajcarii. - 1995, nr VI, s. 5-6

1122. Moje spotkania z O. J. I. M. Bocheńskim / Korneliusz Policki.//W Służbie Boskiego Zbawiciela : pismo Apostolstwa Współpracowników Salwatoriańskich, ISSN 1231-9074. - 1995, nr 2, s. 11-12

1123. Recenzja książki : Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim / Józef M. Bocheński. - Komorów, 1995. / Marek Kądzielski.// Nowe Książki, ISSN 0137-8562. - 1995, nr 8, s. 21

1124. Seminarium filozoficzne „Sempol” we Fryburgu szwajcarskim / Korneliusz Policki.//Universitas : kwartalnik Towarzystwa Przyjaciół Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (Fribourg), ISSN 1663-8026. - 1995, nr 61-62, s. 12-14

1125. Zu Bocheńskis "Grundvision" oder über Weltanschauungen in der Zeit des Umbruchs / Jerzy Drewnowski. - Tekst w języku niemieckim //Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, ISSN 0066-6874. - T. 40 (1995), s. 175-184

1996

1126. Józef M. Bocheński wobec tomizmu / Czesław Głombik. //Przegląd Religioznawczy, ISSN 1230-4522. - 1996, nr 1, s. 83-108 (m.in. w oparciu o "Wspomnienia" J. M. Bocheńskiego)

1127. Józefa Marii Bocheńskiego formalizacja «pięciu dróg» św. Tomasza z Akwinu. Analiza krytyczna / Piotr Moskal.//Roczniki Filozoficzne, ISSN 0035-7685. - T. 44, 1996, z. 1, s. 33-59

1128. Problem użyteczności logiki współczesnej w uprawianiu metafizyki. Uwagi metafizyka / Piotr Moskal. //Łódzkie Studia Teologiczne, ISSN 1231-1634. - [T.] 5, 1996, s. 133-144

1997

1129. Dwie wizje człowieka / Korneliusz Policki.//Wiadomości PMK / Polska Misja Katolicka w Szwajcarii. - 1997, nr 317 (III), s. 10

1130. Filozofia neotomizmu polskiego / Henryk Piluś.//Mazowieckie Studia Humanistyczne / Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, ISSN 1234-5075 - 1997, nr 2, s. 103-121

1131. Ograniczenia Józefa M. Bocheńskiego OP analitycznej eksplanacji religii / Piotr Moskal. - Streszczenie w języku francuskim //Łódzkie Studia Teologiczne ISSN 1231-1634. - [T.] 6, 1997, s. 99-139

1132. Śmierć ostatniego sowietologa? : koncepcje sowietologiczne śp. ojca profesora Innocentego Bocheńskiego / Adam Bosiacki. - Bibliografia prac o tematyce sowietologicznej J. M. Bocheńskiego na stronach 103-106.// Przegląd Humanistyczny (Warszawa, 1957), ISSN 0033-2194. - 1997, nr 1, s. 97-106

1998

1133. Uzasadnienie wiary religijnej według Józefa M. Bocheńskiego / Piotr Moskal. //Roczniki Filozoficzne, ISSN 0035-7685. - 1997/1998, z. 2, s. 151-169

1134. Archiwum Ojca Bocheńskiego / Jarosław Kozak. //Kwartalnik Filozoficzny, ISSN 1230-4050. - T. 26, 1998, z. 1, s. 233-238

1135. 40 lat [Czterdzieści] lat Instytutu Europy Wschodniej / Korneliusz Policki.//Wiadomości PMK / Polska Misja Katolicka w Szwajcarii. - 1998, nr 336 (XII), s. 10

1136. Czytanie z białej kartki / Simon Leys ; tłumaczyła Ewa Michnowska.//Gazeta Wyborcza (Wydanie zasadnicze), ISSN 0860-908X. - 1998, nr 62, s. 22-23. - O polityce chińskich komunistów. Fragment książki : "L'humeur, l'honneur, l'horreur"

1137. Józef (Innocenty Maria) Bocheński : w poszukiwaniu racjonalnego ładu świata : (w trzecią rocznicę śmierci) / Jarosław Kozak. - (Rozprawy). - Bibliografia prac J. Bocheńskiego na stronach 29-36. - Streszczenie w języku angielskim //Przegląd Filozoficzny, ISSN 1230-1493. - R. 7, 1998 nr 1 (25), s. 17-36

https://pf.uw.edu.pl/images/NUMERY_PDF/025/PF_1998-R7_1_02_Kozak-J_Jozef.pdf

PBW Przemyśl Czytelnia Cz1P/Czas./P nr inw. CzP 5769

1138. Józefa M. Bocheńskiego rozumienie znaczenia języka religijnego / Piotr Moskal. //Studia Pelplińskie, ISSN 0239-4456. - T. 27, (1998), s. 73-89

1139. Komunistyczna filozofia pod lupą : 40. rocznica istnienia Instytutu Europy Wschodniej we Fryburgu Szwajcarskim / Korneliusz Policki. - Portret.//Gość Niedzielny, ISSN 0137-7604. - R. 75, 1998, nr 49 (6 XII), s. 11

https://sbc.org.pl/dlibra/publication/174798/edition/164506/content?ref=desc

1140. W sprawie tablicy dla uczczenia J. I. M. Bocheńskiego / Korneliusz Policki.//Wiadomości PMK / Polska Misja Katolicka w Szwajcarii. - 1998, nr 327 (II), s. 10

1141. Przedmiot logiki formalnej w ujęciu Józefa M. Bocheńskiego / Stanisław Kiczuk. - Streszczenie w języku angielskim//Roczniki Filozoficzne = Annales de Philosophie =Annals of Philosophical, ISSN 0035-7685. - T. 46-47, 1998-1999, z. 1, s. 69-87

1142. Zur Erinnerung an Prof. J. I. M. Bocheński / Kornelius Politzki.//Schweizerische Katholische Wochenzeitung (Goldach), ISSN 1420-1402. - 1998, nr vom (5 VI), s. 5

1999

1143. Esej o zabobonach / Zbigniew Wolak.//Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, ISSN 0867-8286. - T. 25, 1999, s. 82-96

1144. Filozoficzna koncepcja przedsiębiorstwa w ujęciu J. M. Bocheńskiego / Małgorzata Sierpińska.//Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Seria Zarządzanie i Marketing, ISSN 1506-0829. - Z. 1, (1999), s. 102-108

1145. Józefa M. Bocheńskiego OP rozumienie znaczenia nazw języka religijnego / Piotr Moskal. - Streszczenie w języku angielskim //Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ISSN 0044-4405. - 1999, nr 1-2, s. 3-15

1146. Sowietologia fryburska / Marek Styczyński.//Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, ISSN 0066-6874. - T. 44, 1999, s. 111-124. - Badania o. Józefa Marii Bocheńskiego.

2000

1147. The Meaning of the Authority of the Bible / Maarten Wisse.//Religious Studies, ISSN 0034-4125. - T. 36, 2000, nr 4 (Grudzień), s. 473-487

1148. Problem Narodu i Ojczyzny w ujęciu J. Woronieckiego i I. M. Bocheńskiego / Ulrich Schrade. //Arcana : kultura, historia, polityka, ISSN 1233-6882. - 2000, nr 3 (33), s. 60-78

1149. Wojownik w habicie / Jan Parys.//Gazeta Polska (Warszawa , 1993), ISSN 1230-4581. - 2000, nr 42, s. 10. - Krytyka komunizmu w pracach Józefa Marii Bocheńskiego

2001

1150. Scjentystyczne interpretacje religii / Marek Łagosz.// Przegląd Filozoficzny (Warszawa ; 1992), ISSN 1230-1493. - 2001, nr 3, s. 75-94. - Poglądy Innocentego Marii Bocheńskiego i Bohdana Chwedeńczuka

1151. Zagadnienie sensowności języka teologii w ujęciu Józefa M. Bocheńskiego O.P. / Marcin Tkaczyk.// Lignum Vitae : [rocznik teologiczny], ISSN 1641-9405. - [T.] 2, (2001), s. 83-160

2002

Logika wobec religii : religia wobec logiki : z badań nad filozofią religii O. Józefa Marii Bocheńskiego : autoreferat / Mirosław Pawliszyn.//Edukacja Filozoficzna, ISSN 0860-3839. - Vol. 33, 2002, s. 127-132

2003

1152. Bocheński and the Problem of Analogy / Alfred Wilder.//Angelicum, ISSN 1123-5772. - T. 80, 2003, nr 1, s. 35-52

1153. Bocheński and Balance: system and history in analytic Philosophy / Peter Simons.//Studies in East European Thought, ISSN 0925-9392. - T. 55, 2003, nr 4, s. 281-297

1154. Bocheński on Morality and Ethics / Czesław Porębski.// Studies in East European Thought, ISSN 0925-9392. - T. 55, 2003, nr 4, s. 387-400

1155. La problematica della logica della religione nel pensiero di I. M. Bocheński / Michele Malatesta.//Angelicum, ISSN 1123-5772. - T. 80, 2003, nr 1, s. 53-71

1156. La ricerca logica di I. Bocheński durante il suo insegnamento all’„Angelicum” (1934-1939) / Edward Kaczyński.//Angelicum, ISSN 1123-5772. - T. 80, 2003, nr 1, s. 9-33

1157. "L'homme et la société embêtent la philosophie …'' : Bocheński on the Limits of Philosophy / Edward M. Swiderski.//Studies in East European Thought, ISSN 0925-9392. - T. 55, 2003, nr 4, s. 343-366

1158. Miejsce tomizmu we wczesnej fazie działalności filozoficznej o. Józefa Bocheńskiego / Czesław Głombik. - Streszczenie w języku angielskim.//Toruński Przegląd Filozoficzny, ISSN 1427-7026. - Nr 5-6, (2003), s. 7-30

1159. O istnieniu i istocie Boga w ujęciu J. I. M. Bocheńskiego / Korneliusz Policki. //Wiadomości : Biuletyn Polskiego Duszpasterstwa Katolickiego w Szwajcarii. - 2003, nr 390 (XII), s. 6

1160. Perché si possono utilizzare dei computer per “manipolare” concetti immateriali? (Costeggiando indicazioni di I. M. Bocheński, O.P.) / Francesca Rivetti Barbó.// Angelicum, ISSN 1123-5772. - T. 80, 2003, nr 1, s. 73-83

1161. Polish Attempts to Modernize Thomism by Logic (Bocheński and Salamucha) / Jan Woleński.//.//Studies in East European Thought, ISSN 0925-9392. - T. 55, 2003, nr 4, s. 299-313

1162. Soviet philosophy revisited : why Joseph Bocheński was right while being wrong / Evert Van Der Zweerde.//Studies in East European Thought, ISSN 0925-9392. - T. 55, 2003, nr 4, s. 315-342

1163. Sprawozdanie z konferencji naukowej : Ojciec Józef Bocheński - drogi życia i myślenia filozoficznego (w stulecie urodzin Uczonego), Katowice 20 XI 2002 r. / Marek Wójtowicz.// Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, ISSN 0137-3447. - T. 36, 2003, z. 2, s. 575-576

1164. Über Werte / Nikolaus Lobkowicz.//Studies in East European Thought, ISSN 0925-9392. - T. 55, 2003, nr 4 (XII), s. 367-386

2004

1165. Le Pére Innocenty Bocheński OP (1902-2002) / Edward Kaczyński. - Tekst w języku francuskim //Collectanea Theologica. Fasc. Specialis, ISSN 0137-6985. - 2004, nr 74, s. 181-200

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Collectanea_Theologica-r2004-t74-nFasciculus_specialis-s181-200.pdf

1166. Sens życia według Józefa Marii Bocheńskiego OP [=Sense of Life According to Józef M. Bocheński O.P.] /Zbigniew Wolak.// Analecta Cracoviensia : [studia philosophico-theologica edita a professoribus Cracoviae], ISSN 0209-0864. - T. 36, (2004), s. 67-88

2005

1167. "Dlaczego antykomunizm?" : ojciec Bocheński jako sowietolog / Jan Parys.//Arcana : kultura, historia, polityka, ISSN 1233-6882. - 2005, nr 1-2, s. 103-109

1168. Drogi do absolutu według filozofii analitycznej Ojca Bocheńskiego / Edward Nieznański.//Arcana : kultura, historia, polityka, ISSN 1233-6882. - 2005, nr 1-2, s. 97-103

1169. Joseph M. Bocheński 's analysis of the „system” and „finality” notions / Alojzy Czech. - Tekst w języku angielskim //Journal of Economics &Management / The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, ISSN 1732-1948. - T. 2, 2005, s. 45-58

1170. Naukowa filozofia Koła Krakowskiego / Zbigniew Wolak.// Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, ISSN 0867-8286. - T. 36, 2005, s. 97-122

1171. Philosophische schlußfolgerungen in der formalisierung von Joseph M. Bocheński / Edward Nieznański. - Tekst w języku niemieckim. - Streszczenie w języku polskim //Studia z Filozofii Boga, Religii i Człowieka, ISSN 1643-3874. - T. 3, 2005, s. 121-147

1172. W dziesięciolecie śmierci o. J. M. Bocheńskiego / Jan Woleński. //Arcana : kultura, historia, polityka, ISSN 1233-6882. - 2005, nr 1-2, s. 93-96

2006

1173. Analiza "analizy" / Anna Brożek, Jacek Jadacki.//Studia Philosophiae Christianae, ISSN 0585-5470. - R. 42, 2006, nr 1, s. 37-54. - Materiały z konferencji "Logiczny fundament filozofii. W dziesiątą rocznicę śmierci o. Józefa M. Bocheńskiego", Warszawa

1174. Arystotelesa modalny rachunek nazw w ujęciu o. J. M. Bocheńskiego / Kordula Świętorzecka. - Streszczenie w języku angielskim // Studia Philosophiae Christianae, ISSN 0585-5470. - R. 42, 2006, nr 1, s. 71-94. - Materiały z konferencji "Logiczny fundament filozofii. W dziesiątą rocznicę śmierci o. Józefa M. Bocheńskiego", Warszawa

1175. Bochenski on property identity and the refutation of Universals / Dale Jacquette.// Journal of Philosophical Logic, ISSN 0022-3611. - T. 35, 2006, nr 3 (June), s. 293-316

1176. „Credo” jako system / Korneliusz Policki.//Studia Philosophiae Christianae, ISSN 0585-5470. - R. 42, 2006, nr 1, s. 55-59

1177. Etyka cnót obywatelskich Innocentego Marii Józefa Bocheńskiego / Stefan Kostańczak.//Parerga : międzynarodowe studia filozoficzne / Wyższa Szkoła Finansów i Zarzązania, ISSN 1730-0274. - T. 1, 2006, s. 143-150

1178. Etyka w ujęciu J. M. Bocheńskiego / Artur Andrzejuk.//Parerga : międzynarodowe studia filozoficzne / Wyższa Szkoła Finansów i Zarzązania, ISSN 1730-0274. - T. 1, 2006, s. 133-138

1179. Die frühen Beziehungen J. M. Bocheńskis OP (1902-1995) zur thomistischen Bewegung / Czesław Jasiński.// Freiburger Zeitschrift fur Philosophie und Theologie, ISSN 0016-0725. - T. 52, 2005, s. 454-470

1180. Il problema del significato in J. M. Bochenski O.P. in riferimento a Tommaso d'Aquino, Frege e Husserl / Marco Salvioli.//Sapienza : rivista di filosofia e di teologia, ISSN 0036-4711. - T. 59, 2006, s. 305-339

1181. J. M. Bocheńskiego krytyka ideologii / Paweł Czarnecki. //Parerga : międzynarodowe studia filozoficzne / Wyższa Szkoła Finansów i Zarzązania, ISSN 1730-0274 - T. 1, 2006, s. 139-142

1182. Józef M. Bocheński OP (1902-1995) i metodologiczne postulaty Koła Krakowskiego / Kazimierz Wolsza.//Studia z Filozofii Polskiej, ISSN 1897-8584. - T. 1, 2006, s. 115-136

1183. Józef Maria Bocheński OP - portret i oblicza erudyty / Beata Staniak. - Streszczenie w języku angielskim.//Człowiek w Kulturze, ISSN 1230-4492. - Nr 18, 2006, s. 249-258

1184. Józef Maria Bocheński / Wojciech Słomski.//Parerga : międzynarodowe studia filozoficzne / Wyższa Szkoła Finansów i Zarzązania, ISSN 1730-0274. - T. 1, 2006, s. 125-131

1185. Koncepcja przedsiębiorstwa w ujęciu Józefa Marii Bocheńskiego / Jan Parys.//Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ISSN 1734-1159. - 2006, nr 2-3, s. 137-140

1186. Logika a ontologia : uwagi na marginesie poglądów Józefa M. Bocheńskiego / Jan Krokos. - Streszczenie w języku niemieckim.//Studia Philosophiae Christianae, ISSN 0585-5470. - R. 42, 2006, nr 1, s. 95-104. - Materiały z konferencji "Logiczny fundament filozofii. W dziesiątą rocznicę śmierci o. Józefa M. Bocheńskiego", Warszawa

1187. Logika i wiara w ujęciu Ojca Józefa Marii Bocheńskiego / Jan Parys. - Streszczenie w języku angielskim.//Studia Philosophiae Christianae, ISSN 0585-5470. - R. 42, 2006, nr 1, s. 61-70. - Materiały z konferencji "Logiczny fundament filozofii. W dziesiątą rocznicę śmierci o. Józefa M. Bocheńskiego", Warszawa

1188. O humanizmie w filozofii Józefa M. Bocheńskiego polemicznie / Małgorzata Moskal.//Parerga : międzynarodowe studia filozoficzne / Wyższa Szkoła Finansów i Zarzązania, ISSN 1730-0274. - T. 1, 2006, s. 159-162

1189. O koncepcji poznania w rozumieniu J. M. Bocheńskiego / Janusz Czernik.//Parerga : międzynarodowe studia filozoficzne / Wyższa Szkoła Finansów i Zarzązania, ISSN 1730-0274. - T. 1, 2006, s. 151-154

1190. Ojca Bocheńskiego potyczki z komunizmem / Piotr Bączek. //Gazeta Polska : tygodnik (Warszawa ; 1993), ISSN 1230-4581. - 2006, nr 25, s. 12-13

1191. Poglądy metaetyczne Józefa M. Bocheńskiego w okresie analitycznym / Kazimierz Wolsza.// Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, ISSN 0137-3420. - T. 26, 2006, s. 53-73

1192. "Prima via" św. Tomasza w formalizacji Ojca Bocheńskiego / Edward Nieznański. - Streszczenie w języku angielskim.//Studia Philosophiae Christianae, ISSN 0585-5470. - R. 42, 2006, nr 1, s. 27-35. - Materiały z konferencji "Logiczny fundament filozofii. W dziesiątą rocznicę śmierci o. Józefa M. Bocheńskiego", Warszawa

1193. Recenzja : Portrety polskich filozofów i historyków filozofii XX wieku : Konstanty Michalski - Jan Legowicz - Władysław Tatarkiewicz - Józef Bocheński / Stanisław Janeczek.//Kwartalnik Filozoficzny, ISSN 230-4050. - T. 33, 2005, z. 2, s. 139-150. - Seria monografii wydawnictwa "Gnome" : Ojciec Józef Bocheński. Drogi życia i myślenia filozoficznego. W stulecie urodzin uczonego. Materiały pokonferencyjne przygotowane pod redakcją Czesława Głombika

1194. Tomaszowa koncepcja analogii w ujęciu Józefa Marii Bocheńskiego i Mieczysława Alberta Krąpca / Gabriela Besler.//Studia z Filozofii Polskiej, ISSN 1897-8584. - T. 1, 2006, s. 137-147

1195. Współczesne znaczenie filozofii o. J. Bocheńskiego / Marek Asman.//Parerga : międzynarodowe studia filozoficzne / Wyższa Szkoła Finansów i Zarzązania, ISSN 1730-0274. - T. 1, 2006, s. 155-158

2007

1196. Antymarksista naukowy i popularyzatorski, czyli o. Innocenty Józef Maria Bocheński i Stefan Kisielewski oraz ich nieszablonowe idee / Tomasz Brzustowski.//Zeszyty Społeczne KIK [Klubu Inteligencji Katolickiej] (Lublin), ISSN 2084-820X. - R. 15, 2007, nr 15, s. 21-26

1197. Józef M. Bocheński OP (1902-1995) i środowisko ”Verbum” / Kazimierz Wolsza. //Studia z Filozofii Polskiej, ISSN 1897-8584. -T. 2, 2007, s. 133-156

https://us.edu.pl/wydzial/wsne/wp-content/uploads/sites/20/Studia-z-Filozofii-Polskiej-czasopismo/sfp_2.pdf

1198. Józefa M. Bocheńskiego koncepcja filozoficznej nauki o Bogu / Kazimierz Wolsza. - Steszczenie w języku niemieckim.//Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, ISSN 0137-3420. - T. 27, 2007, s. 61-83

1199. Monografia o analogii oraz uściślaniu filozofii i teologii / Stanisław Wszołek.//Filozofia Nauki, ISSN 1230-6894. - R. 15, 2007, nr 2 (58), s. 145-149

2008

1200. Jaki ciekawy facet [Wywiad] / Paweł Winiewski ; rozmowę przeprowadziła Małgorzata I. Niemczyńska. //Gazeta Wyborcza (Wydanie zasadnicze), ISSN 0860-908X. - 2008, nr 51, s. 11

1201. Logika współczesna a matematyka i filozofia / Stanisław Kiczuk. - Bibliografia. - Streszczenie w języku angielskim //Roczniki Filozoficzne, ISSN 0035-7685. - T. 56, 2008, nr 2, s. 131-150

1202. M. J. Bocheńskiego nowa wersja teorii hipotezy religijnej / Józef Herbut. - Streszczenie w języku angielskim //Roczniki Filozoficzne, ISSN 0035-7685. - T. 56, 2008, nr 1, s. 85-99

1203. Propozycja aksjomatyzacji koncepcji Absolutu jako pierwszej przyczyny sprawczej inspirowana formalizacjami O. Bocheńskiego / Marek Porwolik. - Streszczenie w języku angielskim //Studia Philosophiae Christianae, ISSN 0585-5470. - R. 44, 2008, nr 1, s. 13-30

1204. Racjonalizm oświeceniowy zabobonem / Tadeusz Rutowski. - Streszczenie w języku angielskim.// Studia Plockie : artykuły, miscellanea, recenzje i sprawozdania, ISSN 0137-4362. - T. 36, 2008, s. 285-294

1205. Racjonalność i analogia : uwagi na marginesie koncepcji analogii w Kole Krakowskim / Zbigniew Wolak. //Studia z Filozofii Polskiej, ISSN 1897-8584. -T. 3, 2008, s. 85-101. - Bocheński Józef M., Drewnowski Jan Franciszek, Salamucha Jan

2009

1206. Listy młodego myśliciela, który wyrósł na starego filozofa / Zbigniew Wolak. //Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, ISSN 0867-8286. - 2009, [nr] 44, s. 151-155

1207. Philosophical concept of an Enterprise / Jan Parys.// Journal of Economics and Organization of Future Enterprise, ISSN 0860-6846. - T. 4, 2009, nr 2, s. 33-36

1208. Wolność od autorytetu jako zabobon : teleologia wychowania w zakresie autorytetu w świetle analiz Józefa Marii Bocheńskiego / Jarosław Wojownik. - Streszczenie w języku angielskim.// Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Pedagogika, ISSN 0208-5313. - Z. 25, 2009, s. 29-46

2010

1209. Autorytet a świętość / Rafał Masarczyk. - Streszczenie w języku angielskim //Studia Salvatoriana Polonica / Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów (Bagno), ISSN 1898-3596. - T. 4, 2010, s. 221-236

1210. Działalność wydawnicza O. Józefa Innocentego Marii Bocheńskiego OP podczas II wojny światowej w latach 1940-1943 / Robert Zadura.// Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty, ISSN 2084-3550. - 2010, z. 1-2 (12-13), s. 137-157. - (Archiwum Emigracji : źródła i materiały do dziejów Emigracji Polskiej po 1939 roku ; T. 36-37)

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/48618/edition/56117/content

1211. Koło Krakowskie - wielcy ludzie, uczeni, patrioci / Zbigniew Wolak.//Szkice Tarnowskie : pismo Tarnowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, ISSN 2081-6847. - R. 1, 2010, nr 1, s. 257-264. - Bocheński Józef M., Drewnowski Jan Franciszek, Salamucha Jan, Sobociński Bolesław

1212. Miłość ojczyzny według o. Józefa Bocheńskiego / Zbigniew Wolak.//Szkice Tarnowskie : pismo Tarnowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, ISSN 2081-6847. - R. 1, 2010, nr 2, s. 163-171

1213. Od błogosławionego księdza Frelichowskiego do ojca Bocheńskiego : z Robertem Zadurą, historykiem, doktorantem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, przygotowującym historyczną biografię ojca profesora Józefa Marii Bocheńskiego OP, pierwszego rektora Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii, rozmawia Katarzyna Zięba.// Wiadomości / Polska Misja Katolicka w Szwajcarii. - 2010, nr 463 (kwiecień), s. 20-21

2011

1214. Analytický tomismus Krakovského kruhu / Miroslav Vacura.// Filosofický časopis, ISSN 0015-1831. - T. 59, 2011, z. 5, s. 689-705

1215. Antytotalitaryzm zintegrowany Józefa Marii Bocheńskiego / Arkady Rzegocki. - Streszczenie w języku angielskim // Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, ISSN 0137-1126. - T. 33, 2011, s. 493-503

https://polona.pl/item/antytotalitaryzm-zintegrowany-jozefa-marii-bochenskigo,NDI2NzY0NDg/0/#info:metadata

1216. «Contemporary European Philosophy»: after half-a-Century : critical notices : I. M. Bochenski,Contemporary European Philosophy: Philosophies of Matter, the Idea, Life, Essence, Existence and Being , translated from the German by D. Nicholl and K. Aschenbrenner, University of California Press 1956, pp. XI + 326 / Joseph Agassi. - Tekst w języku angielskim // Polish Journal of Philosophy, ISSN 1897-1652. - 2011, nr 5, s. 139-148

1217. Ojca Bocheńskiego formalizacje "czwartej drogi" św. Tomasza z Akwinu / Marek Porwolik. - Streszczenie w języku angielskim //Logos i Ethos / Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (Kraków), ISSN 0867-8308. - 2011, [nr] 2, s. 109-130

2012

1218. Discussions with Bocheński concerning Soviet Marxism-Leninism, 1952-1986 / George L. Kline.//Studies in East European Thought, ISSN 0925-9392. - T. 64, 2012, nr (3-4) , s. 301-312

1219. Czy idee nacjonalistyczne zakwestionują społeczeństwo liberalno-demokratyczne? : rozważania o przyszłości narodu w świecie diaspory i bezdomności / Jacek Grzybowski. - Streszczenie w języku angielskim. //Civitas : studia z filozofii polityki / Instytut Studiów Politycznych PAN, ISSN 1428-2631. - Nr 14, 2012, s. 137-163. - Bocheński Józef M., Woroniecki Jacek

1220. J. M. Bochenski on the Rational Aspect of "Weltanschauung" / Otto Muck S.J.//International Philosophical Quarterly, ISSN 0019-0365. - T. 52, 2012, nr 1(205), s. 63-78

1221. Ontologia społeczeństwa, teoria światopoglądu i sowietologia : trzy obszary dociekań filozoficznych nad totalitaryzmem / Wojciech Wierzejski. - Streszczenie w języku angielskim //Civitas : studia z filozofii polityki / Instytut Studiów Politycznych PAN, ISSN 1428-2631. - Nr 14, 2012, s. 119-135

1222. Współczesne postaci ontologii : od Hegla do Quine’a / Bogusław Paź.// Filo-Sofija, ISSN 1642-3267. - R. 12, 2012, z. 1(16), s. 9-38

2013

1223. Bocheński on authority /Anna Brożek.//Studies in East European Thought, ISSN 0925-9392. - T. 65, 2013, nr 1-2 (September), s. 115-133

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11212-013-9175-9.pdf

1224. Bocheński on divine ineffability / Roger Pouivet.//Studies in East European Thought, ISSN 0925-9392. - T. 65, 2013, nr 1-2 (September), s. 43-51

1225. Bocheński on divine providence and human freedom / Dariusz Łukasiewicz.// Studies in East European Thought, ISSN 0925-9392. - T. 65, 2013, nr 1-2, s. 53-63

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11212-013-9179-5.pdf

1226. Bocheński on the human conditio : is a long and happy life the whole story? / Edward M. Świderski.//Studies in East European Thought, ISSN 0925-9392. - T. 65, 2013, nr 1, s. 135-153

1227. Bocheńskiego zachęta do filozofii politycznej niepoprawności / Wojciech Zieliński.//Filo-Sofija, ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, nr 2, s. 187-208. - Streszczenie w języku angielskim

1228. Cywilizacja zachodnia w poglądach o. Józefa Marii Bocheńskiego / Alfred Skorupka.//Filo-Sofija, ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, nr 2, s. 249-258. - Streszczenie w języku angielskim

1229. Echo sympozjum w 110 rocznicę urodzin o. J. M. Bocheńskiego [Wywiad] / Korneliusz Policki ; rozmowę przeprowadził Paweł Mielnik.//Akant : miesięcznik literacki, ISSN 1429-9054. - R. 16, 2013, nr 2, s. 6-7

1230. Etyka wojskowa i jej współczesne egzemplifikacje w zawodach ratowniczych / Dawid Pełka. - Streszczenie w języku angielskim //Filo-Sofija, ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, nr 2, s. 285-292

1231. The first formalized proof of the indestructibility of a subsistent form / Edward Nieznański.//Studies in East European Thought, ISSN 0925-9392. - T. 65, 2013, nr 1-2 (September), s. 65-73

1232. J. M. Bocheński's method of philosophical analysis and contemporary applied ontology / Marek Lechniak.//Studies in East European Thought, ISSN 0925-9392. - T. 65, 2013, nr 1-2 (September), s. 17-26

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11212-013-9180-z.pdf

1233. Józef Bocheński and static religion /Piotr Kostyło.//Studies in East European Thought, ISSN 0925-9392. - T. 65, 2013, nr 1-2 (September), s. 101-113

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11212-013-9178-6.pdf

1234. Józef M. Bocheński and the Cracow Circle / Jan Woleński.//Studies in East European Thought, ISSN 0925-9392. - T. 65, 2013, nr 1-2, s. 5-15

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11212-013-9184-8.pdf

1235. Józef Maria Bocheński o sensie życia / Anna Dziedzic. - Streszczenie w języku angielskim // Filo-Sofija, ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, nr 2, s. 85-98

1236. Józef Maria Bocheński's logical analyses of Question I of St. Thomas Aquinas' "Summa Theologiae" /Marek Porwolik.//Studies in East European Thought, ISSN 0925-9392. - T. 65, 2013, nr 1-2 (September), s. 75-99

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11212-013-9182-x.pdf

1237. Józefa M. Bocheńskiego krytyka pacyfizmu / Ryszard Mordarski. - Streszczenie w języku angielskim // Filo-Sofija, ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, nr 2, s. 119-134

http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1308

1238. Między ulotnością a afirmacją życia : J. M. Bocheńskiego problematyka mądrościowa / Sylwester Warzyński. - Streszczenie w języku angielskim //Filo-Sofija, ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, nr 2, s. 99-118

1239. Mistrz i strażnik polskości : twórca Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii O. Innocenty Maria Bocheński OP./ Dionizy Simson.//Niedziela (Wyd. zasadnicze), ISSN 0208-872X. - 2013, nr 18, s. 10-12

https://www.niedziela.pl/numer/2013/18

1240. O „bełkocie” sfabrykowanego światopoglądu, czyli Józefa M. Bocheńskiego polemika z filozofia dialogu / Bożena Listkowska.//Filo-Sofija, ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, z. 21, s. 171-186

https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/1306/Bozena%20Listkowska%20O%20belkocie%20sfabrykowanego%20swiatopogladu%20czyli%20Jozefa%20M.%20Bochenskiego%20polemika%20z%20filozofia%20dialogu.pdf?sequence=1&isAllowed=y

1241. O filozofii przedsiębiorstwa Józefa M. Bocheńskiego i współczesnym kryzysie finansowym / Andrzej Kmiecik. - Streszczenie w języku angielskim //Filo-Sofija, ISSN ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, nr 2, s. 159-170

1242. O naturze filozoficznego zabobonu według Innocentego Józefa Marii Bocheńskiego / Jan Franciszek Jacko. - Bibliografia, netografia. - Streszczenie w języku angielskim //Filo-Sofija, ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, nr 2, s. 135-150

1243. O obowiązkach filozofii względem narodu i państwa : Józef Maria Bocheński w roli "sumienia" polskiej filozofii powojennej / Stefan Konstańczak. - Streszczenie w języku angielskim //Filo-Sofija, ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, nr 2, s. 231-248

1244. O pewnej krytyce Józefa Marii Bocheńskiego koncepcji analogii / Tomasz Barszcz. - Streszczenie w języku angielskim //Filo-Sofija, ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, nr 2, s. 39-51

1245. „Piąta droga” św. Tomasza z Akwinu w formalizacjach J. M. Bocheńskiego i P. Weingartnera /Marek Porwolik.// Roczniki Filozoficzne = Annales de Philosophie / Annals of Philosophy, ISSN 0035-7685. - T. 61, 2013, nr 3, s. 77-99

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-8ee52fe5-7bb5-4685-ace3-c5ba5a2d8980

1246. Semantyczna czy formalna teoria analogii Józefa M. Bocheńskiego? / Jarosław Strzelecki. - Bibliografia, netografia. - Streszczenie w języku angielskim //Filo-Sofija, ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, nr 2, s. 21-38

1247. Stosunek do nieprzyjaciela - próba oceny etyki wojskowej Józefa Bocheńskiego z punktu widzenia standardów międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych / Marcin Wiśniewski. - Streszczenie w języku angielskim //Filo-Sofija, ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, nr 2, s. 267-284

1248. Struktura dyskursu religijnego u Bocheńskiego a ontologia przedmiotu intencjonalnego Ingardena / Mariusz Kaniewski. - Streszczenie w języku angielskim //Filo-Sofija, ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, nr 2, s. 71-83

Bocheński Józef M., Ingarden Roman

1249. Światopogląd i ideologia polityczna a filozofia : o filozofii politycznej o. Józefa M. Bocheńskiego / Wojciech Wierzejski. - Streszczenie w języku angielskim //Filo-Sofija, ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, nr 2, s. 209-230

1250. Totalitaryzm jako przejaw kontekstualizmu : o przydatności o. Bocheńskiego nauki o ideologii do współczesnej debaty publicznej / Karol Tomecki. - Streszczenie w języku angielskim //Filo-Sofija, ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, nr 2, s. 259-265

https://polona.pl/item/totalitaryzm-jako-przejaw-kontekstualizmu-o-przydatnosci-o-bochenskiego-nauki-o,NDcwMzg1MTg/0/#info:metadata

1251. Two approaches to the problem of universals by J. M. Bocheński / Mariusz Grygianiec.//Studies in East European Thought, ISSN 0925-9392. - T. 65, 2013, nr 1-2 (September), s. 27-42

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11212-013-9176-8.pdf

1252. Wartości epistemiczne wiary w świetle „Logiki religii” Józefa Marii Bocheńskiego / Marek Pepliński. - Streszczenie w języku angielskim // Filo-Sofija, ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, nr 2, s. 53-70

1253. Zagadnienie autorytetu : Józefa Marii Bocheńskiego analiza problemu / Wojciech Banach. - Streszczenie w języku angielskim //Filo-Sofija, ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, nr 2 (21), s. 151-157

2014

1254. Filozofia logiki i matematyki w Kole Krakowskim / Roman Murawski.// Filozofia Nauki, ISSN 1230-6894. - T. 22, 2014, z. 2(86), s. 21-35

2015

1255. Bocheńskiego rozumienie filozofii / Rafał Szprync ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. - Streszczenie w języku angielskim //Filo-Sofija, ISSN 1642-3267. - R. 15, 2015, nr 4, [cz.] 2, s. 123-137

1256. Teologia jako nauka formalna / Łukasz Remisiewicz. - Bibliografia na stronach 139-141. - Streszczenie w języku angielskim //Analiza i Egzystencja : czasopismo filozoficzne, ISSN 1734-9923. - 2015, nr 32, s. 113-142

http://egzystencja.whus.pl/wp-content/uploads/2016/02/32-%C5%81ukasz-Remisiewicz-Teologia-jako-nauka-formalna.pdf

2016

1257. Autorytet epistemiczny w sytuacji epistemicznej / Filip Kobiela. - Bibliografia na stronie 139. - Streszczenie w języku angielskim//Filozofia Nauki, ISSN 1230-6894. - R. 24, 2016, nr 1, s. 123-139

1258. Czy pluralizm logiczny jest zabobonem? Na marginesie Józefa Marii Bocheńskiego uwag o zabobonach w logice / Bożena Czernecka-Rej.//Roczniki Filozoficzne, ISSN 00357685. - T. 64, 2016, nr 2, s. 11-28

1259. Definicja pojęcia „narodu” u J. M. Bocheńskiego : analiza pragmatyczno-logiczna i krytyka / Piotr Michał Sękowski.// Diametros, ISSN 1733-5566. - 2016, nr 48, s. 89-104

1260. Father Bockeński [!] as „Historian” of Twentieth-Century Philosophy / Marco Salvioli OP. - Bibliografia na stronie 131. - Tekst w języku angielskim. - Streszczenie w języku angielskim //Metalogicon : rivista internazionale di logica pura e applicata di linguistica e di filosofia = international review of pure and applied logic, linguistic and philosophy, new series, ISSN 1594-6916. - R. 1, 2016, nr 2, s. 120-131

1261. Naczelne funkcje logiki względem filozofii w rozumie Józefa Marii Bocheńskiego / Rafał Szprync. - Bibliografia na stronach 371-372. - Streszczenie w języku angielskim //Studia Włocławskie, ISSN 1506-5316. - T. 18, 2016, s. 357-372

1262. Patriotyzm według Józefa Marii Bocheńskiego / Łukasz Cieślakowski.// Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne, ISSN 1896-4087. - T. 12, 2016, z. 3, s. 8-30

https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/1737

1263. [Poza logiką jest tylko absurd - recenzja] / Rafał Szprync. //Ateneum Kapłańskie, ISSN 0208-9041 . -T. 166, 2016, z. 1, s. 187-191. - Zawiera recenzję książki : Poza logiką jest tylko absurd : filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP. - Kraków, 2014

2017

1264. Natura logiki w ujęciu Józefa Marii Bocheńskiego / Rafał Szprync ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Katedra Logiki. - Bibliografia na stronach 509-510. - Streszczenie w języku angielskim //Studia Włocławskie, ISSN 1506-5316. - T. 19, 2017, s. 493-510

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Wloclawskie/Studia_Wloclawskie-r2017-t19/Studia_Wloclawskie-r2017-t19-s493-510/Studia_Wloclawskie-r2017-t19-s493-510.pdf

1265. Podstawy dialogu międzyreligijnego w ujęciu analityków / Kazimierz Kondrat.//Humaniora : czasopismo internetowe. - 2017, nr 4 (20), s. 41-68

http://humaniora.amu.edu.pl/sites/default/files/humaniora/Humaniora%2020/Kondrat_Hum_4_17_S.pdf

1266. La raison sans limite : Joseph Bochenski et Karl Barth / Anthony Feneuil .// Revue de Théologie et de Philosophie, ISSN 0035-1784. - T. 149, 2017, s. 169-180

1267. Reliability of a Speaker and Recognition of a Listener : Bocheński and Nyāya on the Relation of Authority / Agnieszka Rostalska. - Bibliografia na stronie 172. - Tekst w języku angielskim//Kervan : International Journal of Afro-Asitic Studies, ISSN 1825-263X. - 2017, nr 21, s. 155-173

1268. Religia - wiara - teologia : zarys myśli Józefa M. Bocheńskiego / Karol Jasiński ; Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. - Bibliografia na stronach 140-141. - Streszczenie w języku angielskim // Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych / Uniwersytet w Białymstoku, ISSN 0860-4487. - T. 29, 2017, z. 1, s. 114-141

1269. Uwagi o Józefa Marii-Bocheńskiego koncepcji logiki = Remarks on Joseph Maria-Bochenski's conception of logic / Bożena Czernecka-Rej. - Streszczenie w języku angielskim // Filozofia Nauki, ISSN 1230-6894. - R. 25, 2017, nr 1, s. 91-108

2018

1270. Józef Maria Bocheński wobec niepodległości (po roku 1989) / Jacek Breczko. - Bibliografia na stronie 31// Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, ISSN : 0860-4487. - T. 30, 2018, z. 2, s. 18-31

http://idea.uwb.edu.pl/images/numery/SKAD-IDEA-XXX-2-2018.pdf#page=18

1271. Ojca Bocheńskiego diagnoza i prognoza / Zbigniew Berent. - (Starcie cywilizacji) //Niedziela (Wyd. zasadnicze), ISSN 0208-872X. - 2018, nr 1, s. 22-23

https://www.niedziela.pl/numer/2018/1

1272. Pluralizm logiczny a relatywizm w logice / Bożena Czernecka-Rej.// Diametros ISSN 1733-5566. - 2018, z. 56, s. 51-68

2019

1273. Józef M. Bocheński’s Conception of Analytic Philosophy / Ryszard Mordarski. - Tekst w języku angielskim.// Heteroglossia : studia kulturoznawczo-filologiczne, ISSN 2084-1302. - 2019, nr 9, s. 245-256

https://kpbc.umk.pl/Content/229501/Heteroglossia2019druk.pdf

1274. Hermann Cohen i Ernst Cassirer w relacji mistrz-uczeń = Hermann Cohen and Ernst Cassirer in the Master-Disciple relationship of authority / Tomasz Kubalica ; Uniwersytet Śląski. - Bibliografia, netografia na stronach 79-80. - Streszczenie w języku angielskim.//Studia Philosophica Wratislaviensia, ISSN 1895-8001. - T. 14, 2019, z. 3, s. 69-80. - Bocheński Józef M. (1902-1995), Cohen Hermann (1842-1918), Cassirer Ernst (1874-1945)

1275. O niesłuszności deprecjonowania rozważań ekonomicznych Arystotelesa / Marcin Bukała.//Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, ISSN 0066-6874. - R. 64, 2019, nr 64, s. 33-43

1276. Sprawozdanie z polemiki Leszka Kołakowskiego z Józefem Marią Bocheńskim na łamach "Kultury" paryskiej oraz kilka wniosków dotyczących filozofowania w ogóle / Jacek Bereczko ; Studium Filozofii i Psychologii Uniwersytety Medycznego w Białymstoku. - Streszczenie w języku angielskim //Civitas : studia z filozofii polityki / Instytut Studiów Politycznych PAN, ISSN 1428-2631. - Nr 24 (2019), s. 67-84

1277. „Wiara oświeconych”. Uwagi metodologiczne o rozprawie Władysława Witwickiego oraz kilka przykładów stosunku „oświeconych” do Boga i wiary / Anna Brożek.//Roczniki Filozoficzne, ISSN 0035-7685. - T. 67, 2019, nr 1, s. 35-63

2020

1278. Kilka uwag o logice przekonań religijnych / Marek Lechniak.//Roczniki Filozoficzne, ISSN 0035-7685. - T. 68, 2020, nr 1, s. 99-120. - Bocheński Józef M., Tomasz z Akwinu


6. Multimedia

1279. Józef Maria Bocheński - mnich, logik, żołnierz / Paweł Rzewuski.//W:Wielcy zapomniani dwudziestolecia. Cz. 2 [Dokument on-line] / Paweł Rzewuski. - Bytom : Promohistoria Michał Świgoń : Histmag.org., 2012. - Dane tekstowe (1 plik epub ; 1,85 MB). - Tytuł z ekranu tytułowego. - Bibliografia. - ISBN 978-83-934630-1-5. - Tryb dostępu : Intranet. - Wymagania systemowe : na przykład : Adobe Digital Editions, Calibre, PDFSumatra

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/395868/edition/376085

https://academica.edu.pl/reading/readMeta?uid=37149798

1280. Mistrz życia [Film] / reżyseria i scenariusz Małgorzata Bocheńska i Grzegorz Dubowski ; zdjęcia Wojciech Ostapowicz ; muzyka Eugeniusz Rudnik ; wystąpił : Józef Innocenty Maria Bocheński. - Warszawa : TVP : Centralna Wytwórnia Programów i Filmów Telewizyjnych „Poltel”, 1987. - Film dokumentalny (53 min.) : dźwiękowy, kolorowy

http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=422985

1281. Polacy w Swajcarskim Fryburgu. Cz. 1, Uniwersytet [Film] / scenariusz, realizacja Stanisław Ryszard Kubiak ; zdjęcia Tadeusz Owsianko, Piotr Sędzikowski ; dźwięk Elżbieta Czekaj, Tomasz Włosik ; montaż Edward Wojtczak ; wystąpili : Martin Nicoulin ; Claudio Fedrigo ; Jacek Sygnarski ; Józef Bocheński. - Wrocław : Telewizja Wrocław [prod.], 1994. - 1 DVD-R (25 min.). : kolor PAL

1282. Ojciec prof. Józef M. Bocheński „Pięć myśli” [Film] / scenariusz i realizacja Stanisław Ryszard Kubiak ; zdjęcia Tadeusz Owsianko ; dźwięk Tomasz Włosik ; montaż Dariusz Zdziennicki ; Telewizja Polska. Program 2. Dział Form Dokumentalnych ; wystąpił : Józef Innocenty Maria Bocheński. - Wrocław : Telewizja Polska S.A. Odział, 1995. - Film dokumentalny (16 min.) : dźwiękowy, kolorowy

1283. Sempol – Seminarium Polskie o. prof. Józefa Bocheńskiego (odbyło się 9 marca 1994 r. w siedzibie Zakonu Dominikanów w Szwajcarskim Fryburgu) [kaseta video emitowana w TVP po śmierci J. Bocheńskiego]


7. W teatrze

1284. Bracia Bocheńscy w TVP / Maciej Motas.//Myśl Polska : tygodnik poświęcony życiu i kulturze narodu (Warszawa , 2005), ISSN 1733-909X. - 2020, nr 9-10, s. 18

1285. Filozof w habicie : pamięć o ojcu Józefie Marii Bocheńskim : w poniedziałek 10 lutego o godz. 21 na scenie Teatru Telewizji premiera spektaklu pt. "Negocjator" : dwa dni wcześniej minęła 25. rocznica śmierci o. Bocheńskiego, bohatera sztuki Jana Parysa i Jacka Sucheckiego / Tomasz Zbigniew Zapert.//Do Rzeczy : tygodnik Lisickiego, ISSN 2299-8500. - 2020, nr 7, s. 42-43. - Zapowiedź sztuki : Negocjator, rzecz o Józefie Marii Bocheńskim / Jan Parys i Jacek Suchecki ; reżyseria Jarosław Żamojda.

1286. Negocjator [Spektakl telewizyjny] / reżyseria i scenariusz Jarosław Żamojda ; zdjęcia Waldemar Szmidt ; scenografia Arkadiusz Kośmider ; muzyka Robert Janson ; dźwięk Stanisław Kolenda, Marcin Ejsmund ; wystąpili : Sławomir Orzechowski, Piotr Polk, Wojciech Solarz. - Warszawa : Telewizja Polska. Program 1, 2020. - Spektakl telewizyjny (79 min.) : dźwiękowy, kolorowy. - Premiera w Teatrze Telewizji : 10 lutego 2020 r. - Według pierwowzoru "Negocjator" Jana Parysa, Jacka Sucheckiego


8. W zasobach Internetu

1287. Bocheński Józef Maria, imię zakonne Innocenty, ur. 30 VIII 1902, Czuszów k. Miechowa, zm. 8 II 1995, Fryburg, brat Aleksandra i Adolfa Marii, filozof, logik, dominikanin; [...] //W: Encyklopedia PNW [on-line] [Dostęp : 01-04-2020] https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Bochenski-Jozef-Maria;3878780.html

1288. Bocheński Józef Maria : Józef Franciszek Emanuel Bocheński, imię zakonne Innocenty Maria (ur. 30 sierpnia 1902 w Czuszowie, zm. 8 lutego 1995 we Fryburgu) - logik, historyk logiki i filozof, sowietolog, dominikanin, katolicki prezbiter, rektor Uniwersytetu we Fryburgu (1964-1966) : bibliografia przedmiotowa za lata 2000-2020 : opracowano na podstawie baz Biblioteki Narodowej / Edyta Dobek ; Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce. // Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce [on-line]. Opublikowano 6 maja 2020 [Dostęp: 22-07-2020]

http://bp.ostroleka.pl/2020/05/06/bochenski/

1289. Joseph M. Bochenski / Guido Küng.- Version vom : 17.02.2011//Historisches Lexicon der Schweiz HLS

https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/041117/2011-02-17/ [dostęp : 25-03-2020]

1290. O. Innocenty Maria Bocheński : biografia. - Portr.// Kultura Paryska : IPL [on-line]. - Publikacja : 2 April 2020 [Dostęp : 01-04-2020]

http://kulturaparyska.com/en/ludzie/pokaz/b/o-innocenty-maria-bochenski

1291. O. prof. dr hab. Józef Franciszek Emanuel Innocenty Maria Bocheński OP. Polski katolicki prezbiter. Rektor Uniwersytetu we Fryburgu (1964-1966). Logik, historyk logiki, filozof i sowietolog [Biogram]. - Portr.//Ogrody Wspomnień [on-line] [Dostęp : 01-04-2020]

https://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/91015

1292. Ojciec Józef Maria Bocheński : [wywiad] [Film dokumentalny] / Robert Zadura ; rozmawiał Patryk Melerski ; zdjęcia i montaż Patryk Bieliński. - Wąbrzeźno, 2019. - Film dokumentalny (ok. 10 min.) : dźwiękowy, kolorowy. - Wywiad przeprowadzony po prelekcji multimedialnej w Wąbrzeźnie 10 maja 2019 r.

https://www.youtube.com/watch?v=Qx-D4YOXMFA

1293. Poznań : Korporacja "Corona" : lista członków : Józef Franciszek Emanuel Innocenty Maria Bocheński, (30 sierpnia 1902 w Czuszowie k. Miechowa - 8 lutego 1995 we Fryburgu Szwajcarskim) brat Adolfa i Aleksandra (Gedania Leopoliensis), absolwent Gimnazjum we Lwowie, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1920, student prawa UJK 1922-26, student ekonomii UP 1922, olderman 1923, działacz akademicki, prezes Organizacji Młodzieży Monarchistycznej // Archiwum Korporacyjne : Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich : rok zalożenia 1974-1988-2001 [on-line] [Dostęp : 2020-07-22]

http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/poznan/k-corona/

1294. Religion as a Wittgensteinian language game [Rękopis] / Jakub Pruś. - Kraków : Akademia Ignatianum. Instytut Filozofii. Wydział Filozoficzny, 2016. - 61 stron ; 30 cm. - Bibliografia na stronach 60-61. - Praca licencjcka napisana pod kierunkiem dr hab. Piotra Sikory

https://www.academia.edu/28976421/Religion_as_a_Wittgensteinian_Language_Game

1295. Życie o. prof. Józefa M. Bocheńskiego. Część I, lata 1902-1945 : prelekcja [Film dokumentalny] / Robert Zadura ; nagranie i montaż Andrzej Ziętarski. - Inowrocław : Instytut Prymasa Józefa Glempa, 2020. - Film dokumentalny (ok. 10 min.) : dźwiękowy, kolorowy

https://www.facebook.com/InstytutPrymasaJozefaGlempawInowroclawiu/videos/275068363548723/

1296. Życie o. prof. Józefa M. Bocheńskiego. Część II, lata 1945-1995 : prelekcja [Film dokumentalny] / Robert Zadura ; nagranie i montaż Andrzej Ziętarski. - Inowrocław : Instytut Prymasa Józefa Glempa, 2020. - Film dokumentalny (ok. 7 min.) : dźwiękowy, kolorowy

https://www.facebook.com/InstytutPrymasaJozefaGlempawInowroclawiu/videos/2579701402358930/

Autor: Dorota M. Markocka