10 Narodowe Czytanie z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką przy PZPW w Rzeszowie i Uniwersytetem Rzeszowskim

Rzeszów

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie po raz kolejny zaangażowała się w ogólnopolską akcję pod patronatem Prezydenta RP, promującą klasykę polskiej literatury. Lekturą tegorocznej, dziesiątej edycji Narodowego Czytania był ponadczasowy dramat Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”. Gospodarzem i współorganizatorem wydarzenia był Uniwersytet Rzeszowski.

4 września 2021 roku we wspólnym czytaniu w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz władz uczelni, dyrektorzy i nauczyciele lokalnych szkół ponadpodstawowych wraz z uczniami, przedstawiciele instytucji kultury, dziennikarze oraz pracownicy biblioteki. Spotkanie było transmitowane na żywo na kanale youtube.com.

Zgromadzonych w auli gości przywitali: Wicedyrektor ds. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Pani Beata Michałuszko, która prowadziła spotkanie oraz – w imieniu gospodarza i współorganizatora wydarzenia, JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwestra Czopka – Prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych prof. dr hab. Paweł Grata.

Wśród znamienitych gości, którzy przyjęli zaproszenie, obecni byli:

 1. Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki
 2. Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty
 3. Jerzy Cypryś Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
 4. Konrad Fijołek Prezydent Miasta Rzeszowa
 5. Katarzyna Kuczmenda Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu
 6.  Krystyna Wróblewska Dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich
 7. Bogusława Buda Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania
 8. Prof. dr hab. Paweł Grata Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. Kolegium Nauk Humanistycznych
 9. Dr hab., prof. UR Elżbieta Rokosz Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. Studenckich i Kształcenia
 10. Dr hab., prof. UR Agnieszka Myszka Dziekan Kolegium Nauk Humanistycznych
 11. Dr hab. nauk o zdrowiu, prof. UR Edyta Barnaś Dziekan Kolegium Nauk Medycznych
 12. Prof. dr hab. Janusz Pasterski Dyrektor Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa
 13.  Dr hab., prof. UR Elżbieta Mazur Zastępca Dyrektora Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa ds. dydaktycznych
 14. Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (prelegent)
 15. Prof. Marta Wierzbieniec Dyrektor Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie
 16. Barbara Napieraj aktorka Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
 17. Mateusz Mikoś aktor Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
 18. Elżbieta Telesz Dyrektor Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Wśród rzeszowskich szkół, które odpowiedziały na zaproszenie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie znalazły się:

 1. IX Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie
 2. Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie
 3. VIII Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie
 4. Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie
 5. Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie
 6. Zespół Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
 7. Zespół Szkół Sportowych w Rzeszowie
 8. Zespół Szkół Plastycznych w Rzeszowie
 9. Zespół Szkół nr 1 w Rzeszowie

Pani Wicedyrektor Beata Michałuszko z radością przywitała szkoły, po tak długiej nieobecności na stacjonarnych wydarzeniach, podkreślając, że ich obecność na spotkaniu jest dowodem na to, że działania PBW w Rzeszowie są na stałe wpisane w świadomość rzeszowskiego życia oświatowego.

Podczas przedstawiania zgromadzonych gości Pani Wicedyrektor Beata Michałuszko powitała serdecznie Panią Krystynę Wróblewską Dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich, jednocześnie przekazując informację o zmianie formalnej dotyczącej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie, która z dniem 1 września br. została włączona do PZPW.

Szczególnym gościem wydarzenia był współpracujący z biblioteką przy różnych przedsięwzięciach i, jak podkreśliła Pani Wicedyrektor Beata Michałuszko – przyjaciel instytucji, Pan prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, który uświetnił wydarzenie okolicznościową przemową. W swoim wystąpieniu Pan profesor mówił o radości czytania, znaczeniu słów i uniwersalnym przesłaniu „Moralności pani Dulskiej”. Zaznaczył, że istotą wydarzenia, w którym uczestniczymy jest spotkanie osób, które są  połączone wartościami czytania i wartościami kultury polskiej. Tekst literacki jako „tkanina złożona ze słów”, może zachwycać warstwą ideową i warstwą estetyczną. Czytanie jest warunkiem poznawania świata, rozwijania języka i wiedzy. Czytanie literatury narodowej jest elementem zakorzenienia w kulturze polskiej. W tekście Gabrieli Zapolskiej aktualne jest przesłanie: „Nie możemy być ludźmi zakłamanymi, nie możemy działać podwójnie, nie możemy uprawiać dulszczyzny”.

Podczas spotkania na Uniwersytecie Rzeszowskim zaproszeni goście wspólnie z gospodarzami wydarzenia odczytali  Akt II jubileuszowej lektury, wcielając się brawurowo w bohaterów sztuki Gabrieli Zapolskiej i „uwodząc słowem” zgromadzonych słuchaczy.

Akt I utworu przygotowali pracownicy biblioteki w formie słuchowiska ilustrowanego archiwalnymi materiałami ze zbiorów Polony i Narodowego Archiwum Cyfrowego, dostępnego na stronie internetowej biblioteki. Uczniowie szkół ponadpodstawowych z kolei zostali zachęceni przez prowadzącą spotkanie do przeczytania w szkołach, nagrania i przesłania Aktu III dramatu. Ich nagrania, przesłane do końca września br. zostaną również opublikowane na stronie biblioteki.

Na koniec wydarzenia Pani Wicedyrektor Beata Michałuszko wręczyła kwiaty Panu prof. dr hab. Kazimierzowi Ożogowi. Wyrazy uznania i podziękowania dla organizatorów przekazały Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki oraz Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Podziękowania dla uczestników, inicjatorów wydarzenia oraz ciepłe słowa o współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Rzeszowie wyraził również Pan prof. dr hab. Paweł Grata Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pani Dyrektor PZPW Krystyna Wróblewska zachęciła uczniów do przesyłania nagrań III Aktu, podziękowała także czytającym aktorom oraz pracownikom biblioteki i Uniwersytetu Rzeszowskiego za włożone serce w przygotowanie spotkania, serdecznie gratulując i wręczając kwiaty Pani Wicedyrektor Beacie Michałuszko. Puentą spotkania może być apel Pani Dyrektor Krystyny Wróblewskiej, nawiązujący do wykładu Pana prof. dr hab. Kazimierza Ożoga i czytanego tekstu, byśmy w swoim życiu nie uprawiali dulszczyzny.

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia internetowej transmisji z wydarzenia, by wysłuchać Aktu II dramatu Zapolskiej, odczytanego przez wyjątkowych gości.

Autor: Izabela Tomoń-Bąk, zdjęcie: Monika Filip