39 rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego

Rzeszów

W niedzielę 13 grudnia 2020 r. przypada 39 rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. W tym dniu pamiętajmy o ofiarach i osobach represjonowanych.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie, w ramach wspomagania nauczycieli oraz propagowania literatury i materiałów poświęconych historii najnowszej, proponuje tematyczne zestawienie bibliograficzne.


Autor: PBW