Aktywny senior w bibliotece XXI wieku

Rzeszów

„Idea tworzenia sieci placówek edukujących i integrujących osoby starsze zapoczątkowana została w latach siedemdziesiątych XX wieku przez Pierra Vellas, profesora prawa międzynarodowego, twórcy pierwszego na świecie uniwersytetu trzeciego wieku przy Uniwersytecie w Tuluzie. To wydarzenie stanowiło początek dynamicznego rozwoju ruchu UTW na terenie Europy i poza nią. Pierwszy uniwersytet trzeciego wieku w Polsce powstał w Warszawie już w 1975 r. - jego założycielką była wielka propagatorka idei uniwersytetów trzeciego wieku, prof. Halina Szwarc.

W początkowym okresie UTW funkcjonowały głównie w strukturach uczelni wyższych w dużych miastach będących ośrodkami akademickimi. Na przełomie XX i XXI w. liczba UTW w Polsce, działających w różnych formach organizacyjno-prawnych, zaczęła gwałtownie wzrastać.” (w:. Jachimowicz D., Nalepa W.; TWORZENIE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU – KROK PO KROKU)

Równo z rokiem akademickim 2018/2019 rozpoczął działalność Sędziszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jego słuchacze uczestniczyli już w wielu wykładach i spotkaniach poświęconych różnym tematom, a 04.03.2019 r. to zacne grono przyjęło na swoich zajęciach Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie - filię z Sędziszowa Młp.

”Aktywny senior w bibliotece XXI wieku”- to temat, który umożliwił zaprezentowanie naszej nowoczesnej instytucji z jej nowatorska ofertą. Przedstawiono bibliotekę z jej aktualnym obliczem nie omieszkując wspomnieć jej historii, tradycji i osiągnięć. Przygotowany materiał w postaci wykładu, prezentacji i wystawiony księgozbiór - cieszyły się wśród słuchaczy dużym zainteresowaniem. Przedstawienie możliwości korzystania z e-usług świadczonych przez Podkarpackie Biblioteki Pedagogiczne  zakończyło naszą wizytę. Pozostajemy w nadziei na odwiedziny w bibliotece wielu ze słuchaczy sędziszowskiego UTW i ich dołączenie do grona czytelników biblioteki pedagogicznej.

Autor: Krystyna Kozdroń