Dialog przyjaźni – Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II – konferencja Podkarpackiego Kuratora Oświaty