Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Rzeszów

15 maja w Sędziszowie Małopolskim odbyły się uroczystości z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które w tym roku zostały połączone z Dniem Rodziny.
W 1984r. z inicjatywy Ireny i Władysława Antosów powstało Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Sędziszowie Młp. działające przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Jego głównym celem było realizowanie wieloetapowego programu budowania systemu całościowego wsparcia i towarzyszenia osobom z upośledzeniem umysłowym oraz pomocy ich rodzinom. W obchodach wzięła udział Krystyna Kozdroń-kierownik filii PBW-PZPW w Sędziszowie Młp.
Telewizja Sędziszów Małopolski

Autor: Krystyna Kozdroń