Edukacja domowa

Rzeszów

Edukacja domowa to zindywidualizowana forma nauczania poza szkołą, dostosowana do potrzeb ucznia. Według danych MEiN w roku szkolnym 2020/2021 z tego trybu nauki skorzystało ponad 15 tys. uczniów. Pandemia i zdalne nauczanie przyczyniły się do wzrostu zainteresowania tą formą nauczania. W czerwcowym numerze Dyrektora Szkoły opublikowano podstawy prawne edukacji domowej z wyszczególnieniem zadań, jakie muszą spełnić rodzice, a jakie szkoła. Zainteresowanym realizacją obowiązku szkolnego w warunkach pozaszkolnych proponujemy lekturę artykułów:

  1. Organizacja edukacji domowej / Karolina Cieślik // Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 6, s. 77-81
  2. Podstawy prawne nauczania domowego / Mikołaj Darmosz // Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 6, s. 74-76
  3. Blaski i cienie rodzinnej nauki / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 6, s. 82-85

Polecamy również ciekawy artykuł zamieszczony w czwartym numerze Problemów Opiekuńczo Wychowawczych:

  1. Edukacja domowa - ucieczka od zdalnego nauczania czy społeczno-wychowawcza potrzeba? / Marta Poruszek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2021, nr 4, s. 17-31

Dla zainteresowanych szerzej zagadnieniem edukacji pozainstytucjonalnej przygotowaliśmy zestawienie bibliograficzne literatury dostępnej w naszych zbiorach.
 
Chcąc szybko wyszukać potrzebne publikacje w Katalogu Bibliografia należy w polu indeksu: przedmiot i słowa kluczowe wpisać hasło Edukacja domowa.

Publikacje można zamówić w formie skanów lub kserokopii poprzez katalog Integro w ramach oferty e-usług PBW w Rzeszowie. Z czasopism można korzystać na miejscu w Czytelni Czasopism i Zbiorów Chronionych przy ul. prof. Stanisława Pigonia 8 (z dostępem do punktu kserograficznego). Książki są dostępne w Wypożyczalni i Czytelni przy ulicy Gałęzowskiego 4.

Autor: Renata Bąk