Edukacja regionalna w bibliotece

Rzeszów

W środę 14 listopada 2018 r. w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Mielcu odbyły się zajęcia z edukacji regionalnej dla uczniów Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu. Zajęcia przeprowadził Józef Witek – znany historyk regionalista, autor „Encyklopedii Miasta Mielca”, „Historii Mielca dla dzieci” i wielu innych publikacji o regionie mieleckim. Uczniowie zapoznali się z historią Mielca, życiem codziennym w mieście w dawnych czasach, a także poznali osoby zasłużone dla Mielca. Podsumowaniem zajęć było rozwiązanie krzyżówki związanej z historią miasta oraz malowanie mieleckiego Gryfa.
 

Autor: Józefa Krasoń, zdjęcia: Elżbieta Minorczyk