FOMO – czy to nowa choroba cywilizacyjna?

Rzeszów

Czy nadużywamy współczesnych technologii? Czy trudno nam się oderwać od smartfona? Jak często sprawdzamy co dzieje się w mediach społecznościowych? Czy doświadczamy syndromu FOMO?

Skrót FOMO został utworzony od pierwszych liter nazwy syndromu Fear of Missing Out. Można to przetłumaczyć jako „lęk przed odłączeniem” lub „lęk przed przeoczeniem czegoś”.

Zespół badawczy z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego opublikował pod koniec 2018 roku raport „FOMO. Polacy a lęk przed odłączeniem”, który spotkał
się z dużym zainteresowaniem mediów. W raporcie tym przytoczono najczęściej cytowaną definicję autorstwa Andrew K. Przybylskiego – FOMO to „wszechogarniający lęk, że inne osoby w danym momencie przeżywają bardzo satysfakcjonujące doświadczenia, w których ja nie uczestniczę”.

Nauczycielom, rodzicom i innym zainteresowanym tym tematem polecamy najnowsze artykuły z czasopism prenumerowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzka w Rzeszowie:

  1. FOMO - nowa choroba cywilizacyjna? / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. – 2019, nr 1, s. 40-44.
  2. FOMO – sprawdź się! // Głos Pedagogiczny. – 2019, nr 1, s. 33-37. (Lista kontrolna dla uczniów. Jak przeciwdziałać FOMO u dzieci i młodzieży. Jak się uchronić przed FOMO? Lekcja 1 Kłopoty w sieci).
  3. Przestanę się liczyć! : FOMO – epidemia lęku przed wypadnięciem z obiegu / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2018, nr 44-45, s. 16.
  4. Przerwa od smartfona : FOMO – jak przeciwdziałać lękowi przed wypadnięciem z obiegu? // Głos Nauczycielski. – 2018, nr 46, s. 9.
  5. Jesteśmy jak nartniki / Catherine Price ; rozm. przepr. Daria Grabda // Charaktery. – 2018, nr 9, s. 52-57.

Z powyższej literatury można skorzystać na miejscu w Czytelni lub zamówić bezpłatne skany poprzez swoje konto biblioteczne lub aplikację mobilną.

Autor: Renata Kozłowska