II Powiatowy Kongres Mediatorów Szkolnych

Rzeszów

28 listopada 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Giedlarowej odbył się II Powiatowy Kongres Mediatorów Szkolnych zorganizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Giedlarowej oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Leżajsku.

Kongres, pod nazwą „Od mediacji do dobrych relacji”, honorowym patronatem objął Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Spotkanie otworzyła Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli pani Lidia Stępniowska witając wszystkich zaproszonych gości, wśród których byli: Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, Marek Śliż Starosta Powiatu Leżajskiego, Krzysztof Sobejko Wójt Gminy Leżajsk, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku Wojciech Kostek, pani Lucyna Małek-Adamiak wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, pani Renata Wiśniewska mediator Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie oraz wielu dyrektorów szkół z powiatu leżajskiego wraz z swoimi uczniami, młodymi mediatorami.

Kolejnym punktem kongresu był wykład „Mediacje szkolne jako element budowania dobrostanu psychicznego” pani Renaty Wiśniewskiej. Stanowił on doskonałą okazję do zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, niezbędnych do rozwiązywania konfliktów rówieśniczych.

Następnie mediatorzy rówieśniczy – uczniowie ze szkół z powiatu leżajskiego zaprezentowali dyskusję metodą open space, pod wrażeniem której był pan Mikołaj Pawlak Rzecznik Praw Dziecka, który na zakończenie kongresu wręczył każdemu uczniowi upominek, a w zamian otrzymał pluszową żyrafę, symbol języka serca .

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Leżajsku przygotowała zestawienia bibliograficzne i zaprezentowała zbiory związane z tematem kongresu.

Autor: Anna Majkut