II Spotkanie sieci współpracy i wspomagania​

Rzeszów

05.12.2018 r. w PBW w Rzeszowie - Filii w Sędziszowie Młp. odbyło się drugie w tym roku szkolnym spotkanie Sieci współpracy i wspomagania nauczycieli bibliotekarzy powiatu ropczycko – sędziszowskiego. Jego celem była realizacja jednego z priorytetów polityki oświatowej państwa - Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
W oparciu o najnowsze informacje z:

  • czasopism (Życie Szkoły, Wychowawca),
  • literatury (przygotowano bibliografię tematu),
  • wyników badań NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) i Fundacji Dzieci Niczyje
  • filmów

opracowano materiał w postaci prezentacji i wykładu. Uczestnicy aktywnie dzielili się swoimi uwagami, doświadczeniami, z dużym zainteresowaniem przeglądali przygotowaną literaturę.

Podczas spotkania zachęcano bibliotekarzy do korzystania z oferty Biblioteki Pedagogicznej w Rzeszowie:

  • szkolenia Rad Pedagogicznych w zakresie posługiwania się wielofunkcyjnym katalogiem Integro oraz korzystania z nowoczesnego portalu
  • pedagogizacji rodziców w szkołach


Ponowiono prośbę o promowanie w swoich szkołach e-usług Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych.

Autor: Anna Kucharska, zdjęcia: Małgorzata Malik