III spotkanie sieci wspomagania i współpracy dla nauczycieli bibliotekarzy

Rzeszów

Kolejne spotkanie sieci wspomagania i współpracy dla nauczycieli bibliotekarzy z powiatu ropczycko-sędziszowskiego odbyło 06.02.2019 r. w sędziszowskiej Filii PBW Rzeszów. Omówiono dwa tematy:

  • ​Kamishibai – narządzie edukacyjne w pracy bibliotekarza
  • ​Metody i formy aktywizujące czytelnictwo uczniów. Z doświadczeń nauczyciela bibliotekarza.

Teatrzyk ukryty w drewnianym parawanie, pomaga między innymi osiągnąć niezwykły efekt koncentracji i stanowi cenne teatralne doświadczenie. W teatrze kamishibai aktorem nie jest osoba pierwszoplanowa, najważniejsza jest czytana historia. To wyjątkowa forma umożliwiająca współprzeżywanie opowieści i tworząca niezwykłą atmosferę. Każda historia ma swój morał i dzięki temu jest lekcją kształtującą postawy. Uczestnicy szkolenia nabyli podstawową wiedzę na temat techniki jaką jest Teatr Ilustracji. Dowiedzieli się jak wykorzystywać go w pracy z różnymi grupami wiekowymi, zdobywając umiejętność właściwej i efektywnej prezentacji. Zapoznali się z licznymi przykładami zajęć manualnych i zabaw ruchowych, które mogą towarzyszyć przedstawieniom. 

Zasadniczym celem w pracy nauczyciela bibliotekarza jest propagowanie zainteresowań czytelniczych. Wszystkie te działania powinny być podejmowane aktywnie, aby książka stała się ważnym elementem kultury w życiu młodego człowieka. Zaprezentowane przez bibliotekę pedagogiczną metody i formy rozwijania aktywności czytelniczej nie wyczerpały tematu. Nauczyciele dzielili się również swoimi doświadczeniami i na pewno wyszli bogatsi o nowe sposoby krzewienia czytelnictwa.

Autor: Małgorzata Malik, Autor zdjęć: Krystyna Kozdroń, Anna Kucharska