Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne

Rzeszów

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) realizuje uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Program opracowuje zespół nauczycieli, na podstawie wcześniej przeprowadzonej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU).

 • Dlaczego najważniejszą rolę podczas opracowywania IPET odgrywają wnioski z wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia?
 • Dla których uczniów szkoła musi opracować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny?
 • Jak krok po kroku powinna przebiegać praca nad indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym?
 • Kto powinien być zaangażowany w opracowywanie IPET?


Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedzi w artykułach zamieszczonych m. in. na łamach Dyrektora Szkoły oraz Monitora Dyrektora Przedszkola:

 1. Jakie są najważniejsze elementy IPET – wyjaśnienie punkt po punkcie? Program pracy z uczniem ze SPE / Joanna Wrona // Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 2, s. 36-40
 2. Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. O czym musi pamiętać dyrektor? / Justyna Świder // Monitor Dyrektora Szkoły. - 2021, nr 1, s. 44-48, 41-43
 3. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dziecka opracowany na okres edukacji przedszkolnej // Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2021, nr 3, s. 34-37
 4. Modyfikacja IPET na rok szkolny.... – 2021 // Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2021, nr 3, s. 38-40
Kwerendę literatury związanej z opracowaniem i realizacją IPET, ułatwi zestawienie bibliograficzne literatury dostępnej w naszych zbiorach.

Chcąc szybko wyszukać potrzebne publikacje w Katalogu Bibliografia należy w polu indeksu: przedmiot i słowa kluczowe wpisać hasła:

 • Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET)
 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Specjalne potrzeby edukacyjne


Publikacje można zamówić w formie skanów lub kserokopii przez katalog Integro, w ramach oferty e-usług PBW w Rzeszowie. Z czasopism można korzystać na miejscu w Czytelni Czasopism i Zbiorów Chronionych przy ul. prof. Stanisława Pigonia 8 (z dostępem do punktu kserograficznego). Książki są dostępne w Wypożyczalni i Czytelni przy ulicy Gałęzowskiego 4.

Autor: Renata Bąk