Jan Parandowski - popularyzator kultury klasycznej w Polsce

Rzeszów

26.09.2023 roku mija 45 lat od śmierci Jana Parandowskiego (1895-1978) pisarza, eseisty, a przede wszystkim popularyzatora kultury klasycznej w Polsce. Na jego książkach podejmujących tematykę antyku wychowało się kilka pokoleń Polaków. Szczególnie znana każdemu uczniowi jest Mitologia, której stulecie wydania będziemy obchodzić w 2024 roku. Dziś nie ma jej już w kanonie lektur szkoły podstawowej, ale znalazła się w spisie pozycji wymaganych od maturzystów zdających egzamin dojrzałości w roku 2023 oraz 2024. Zachęcamy czytelników do zapoznania się na nowo z „baśniami o bogach i bohaterach”, które za sprawą Jana Parandowskiego wciąż są obecne w kulturze polskiej i pomagają nam odczytywać kody antycznych odniesień w literaturze i sztuce.
 
 
Jan (1895-1978) popularyzator kultury klasycznej w Polsce 
Źródło zdjęć: zasoby narzędzia Canva oraz https://alchetron.com/Jan-Parandowski

WCAG do prezentacji


Autor: Małgorzata Mika-Zarębska