"Jesteśmy Razem! Świat dotyku i dźwięku" w ramach REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2019

Rzeszów

7 czerwca 2019 r. uczestniczyliśmy w drugiej edycji spotkań „Jesteśmy razem” zorganizowanej przez Fundację Szansa dla Niewidomych. Rzeszowska konferencja wpisuje się w XVII edycję ogólnopolskich spotkań REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2019 (21-23.10.2019). Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Rzeszowa oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego.
Wystąpienia podczas konferencji na Uniwersytecie Rzeszowskim poszerzyły uczestnikom wiedzę na temat codziennego funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku oraz przedstawiły możliwości wsparcia niepełnosprawnych przez instytucje i otoczenie.
W trakcie integracyjnego pikniku na rzeszowskim Rynku zaprezentowano sprzęt dla słabowidzących i niewidomych ułatwiający funkcjonowanie i przedstawiono nowe perspektywy oraz metody nowoczesnej rehabilitacji. Głównym założeniem imprezy była integracja mieszkańców Rzeszowa z osobami z dysfunkcją wzroku, a także pokazanie możliwości nowoczesnej technologii niwelującej bariery.

Autor: Beata Bałchan, Zdjęcia: Monika Filip