Komunikat!

Rzeszów

Szanowni Czytelnicy,
 
  1. Przywracamy usługę zdalnych wypożyczeń zbiorów bibliotecznych.
  2. Obowiązuje nowy zmieniony Regulamin korzystania ze zbiorów i świadczenia usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie i jej Filii przy PZPW.
  3. Koszty wysyłki zamówionych książek ponosi czytelnik; szczegóły poniżej w dokumentach do pobrania:

Autor: PBW