Konferencja

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE - FILIA W SĘDZISZOWIE MŁP.
zaprasza Nauczycieli Powiatu ropczycko-sędziszowskiego na KONFERENCJĘ.
 
W programie:                                                                   
  • "Apteczka literacka. O terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartościach literatury dla dzieci i młodzieży" - Pani dr Wanda Matras-Mastalerz, prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, pracownik Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
  • Nowy e-wymiar bibliotek pedagogicznych – Pan Seweryn Kolano kierownik BOISB w PBW Rzeszów
  • Nowoczesne zarządzanie bibliotekami pedagogicznymi – Pani Anna Zienkiewicz  główna księgowa PBW  w Rzeszowie

Termin: 27 listopada 2018 r. (wtorek) godz. 10:00
Miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Młp ul.3-go Maja 36 (Sala lustrzana na piętrze)
Udział w konferencji jest bezpłatny. Nauczyciele otrzymają potwierdzenia uczestnictwa.
Prosimy o zgłoszenia na adres e-mail: sedziszow@pbw.org.pl  lub telefonicznie 17 22 18 120

Autor: Krystyna Kozdroń