Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Rzeszów

Konferencja jest inicjatywą Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej skierowaną do wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Jest to rozwiązanie, które ma na celu wzmocnienie demokracji przedstawicielskiej. Zaplanowany został cykl paneli dyskusyjnych na wielojęzycznej platformie cyfrowej z udziałem przedstawicieli wszystkich krajów członkowskich. Dyskusje dotyczyć mają istotnych tematów związanych z przyszłością Europy. Efektem rozmów i debat będą wspólne wnioski i sugestie dla odpowiednich organizacji europejskich.

Autor: PBW na podstawie przesłanych materiałów