Kongres Bibliotek Pedagogicznych

Rzeszów

Wstęp

Patronaci

Zaproszenie

Kongres Bibliotek Pedagogicznych – w tym roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie kończy 78 lat...

Szanowni Państwo,
w 2020 roku, kiedy cały świat się zatrzymał, warunki powodowane sytuacją globalną, uniemożliwiły nam świętowanie Jubileuszu 75-tej rocznicy powołania naszej instytucji do funkcjonowania.
Stąd poczyniliśmy starania, by „Urodziny” naszej zacnej Książnicy stanowiły coroczny powód do poruszenia ważnych zagadnień w środowisku oświatowym, któremu nasze działania są dedykowane.

Honorowi Patroni Wydarzenia

 • Minister Edukacji i Nauki
 • Podkarpacki Kurator Oświaty
 • Marszałek Województwa Podkarpackiego

 

Mamy przyjemność zaprosić
dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych,
nauczycieli bibliotekarzy, polonistów, filozofów, historyków
oraz młodzież zainteresowaną edukacją klasyczną
na Kongres Bibliotek Pedagogicznych
1 czerwca 2023 roku
w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa S. Pelczara, ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów
z radością na Państwa oczekujemy

 

Krystyna Wróblewska

Dyrektor

Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich

w Rzeszowie

 

Beata Michałuszko

Wicedyrektor ds. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

przy PZPW w Rzeszowie

 

Od godz. 9:00 - rejestracja uczestników + serwis kawowy

Część konferencyjna - start o godz. 10:00
„Edukacja współczesna na fundamentach edukacji klasycznej – wyzwaniem dla szkoły”

Wykłady wygłoszą:

 1. Łacińskie sentencje, etyczne drogowskazy – prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
 2. Filozofia o sztuce życia – prof. dr hab. Aleksander Bobko,
  Kierownik Zakładu Etyki UR
 3. Retoryka i erystyka. Kontekst pragmatyczny i aksjologiczny – dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR,
  Dyrektor Instytutu Filozofii
 4. Dlaczego klasycy? – dr Stanisław Kusiak,
  Wicedyrektor ds. Doskonalenia Nauczycieli i Oddziału PCEN w Rzeszowie
 5. Wpływ wykształcenia klasycznego na wychowanie do świadomego obywatelstwa – dr hab. Wojciech Walat, prof. UR,
  Kierownik Zakładu Edukacji Nauczycieli
 6. Co może zyskać współczesna szkoła dzięki edukacji klasycznej? – Jacek Banaś,
  Zastępca Dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych Ministerstwa Edukacji i Nauki
 7. Sentymentalne wspomnienie lat 20 minionego wieku – tenor: dr hab. Jacek Ścibor, prof. UR

 

Część panelowa - start o godz. 12:30
„Książnica pedagogiczna w kontekście współpracy i promocji zasobów edukacyjnych”

Moderator: Beata Michałuszko + zaproszeni eksperci:

 • dr hab. Agnieszka Myszka, prof. UR,
  Dziekan Kolegium Nauk Humanistycznych.
 • Jagoda Skowron
  Pełnomocnik Dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
 • oraz Prelegenci, których wystąpienia usłyszymy w części konferencyjnej


Poczęstunek - godz. 13:30

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w Kongresie do dnia 29 maja 2023 r. (poniedziałek) pod nr tel. 17 853 62 23 wewn. 25, 508 282 329 lub na adres: Beata.Balchan@pbw.org.pl

Autor: PBW