Kreatywny Wychowawca - zaproszenie

Rzeszów

Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz bibliotekarzy na spotkanie w ramach projektu: KREATYWNY WYCHOWAWCA, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2023 r. o godzinie 13:30 w Wypożyczalni PBW na ul. Gałęzowskiego 4 w Rzeszowie.

Celem spotkania jest:
- tworzenie ozdób świątecznych ze starych, ubytkowanych książek
- wymiana pomysłów i propozycji prac plastycznych z dziećmi
- prezentacja literatury na temat wpływu zajęć plastycznych, manualnych na rozwój dziecka oraz scenariuszy zajęć plastycznych

Zgłoszenia udziału w warsztatach proszę kierować na adres e-mailowy:
Malgorzata.Smulska@pzpw.pl lub telefon: 17 862 04 73

Kreatywny Wychowawca - plakat

Autor: PBW