Less waste – ale to już było!

Rzeszów

W uznaniu zasług wybitnej polskiej działaczki społecznej, autorki systemu pedagogicznego oraz uniwersalnych wzorców postaw obywatelskich i w konsekwencji założycielki szkoły gospodarstwa domowego, co było innowacją na ziemiach polskich końca XIX wieku, Sejm RP ogłosił Generałową Jadwigę Zamoyską z Działyńskich patronką roku 2023.

Za swoje zasługi, m.in. za propagowanie pracy w duchu less waste (współcześnie lansowane), w 1921 roku, jako pierwsza kobieta, została odznaczona Orderem Odrodzenia Polski.

4 listopada 2023 przypada 100. rocznica śmierci inicjatorki Szkoły Domowej Pracy Kobiet (zał. w 1822 r. – istniejącej do 1950 r.), która stanowi doskonałą okazję, by przypomnieć jej sylwetkę.

Co więcej, 7 września 2023 roku Senat RP przyjął uchwałę o ustanowieniu roku 2024 Rokiem Władysława Zamoyskiego, syna Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej,  „w uznaniu jego patriotycznej postawy i poświęcenia dla dobra wspólnego”.


Autor: Małgorzata Mika-Zarębska