„Magazyn Pielęgniarki i Położnej” - nowe czasopismo w Czytelni

Rzeszów

Zapraszamy do zapoznania się z nowym czasopismem zaprenumerowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie, dostępnym w Czytelni: „Magazyn Pielęgniarki i Położnej”.

„Magazyn Pielęgniarki i Położnej”  to ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy redagowany przez ekspertów i przedstawicieli środowisk opiniotwórczych, zawodowo związanych z pielęgniarstwem i położnictwem. Miesięcznik  ten jest oficjalnym czasopismem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.  

Każdy numer to wiele ciekawych artykułów pogrupowanych w 6 głównych działów, których autorami są pielęgniarki, położne i pielęgniarze:

  • Temat Miesiąca – branżowi eksperci dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami na najbardziej gorące i dyskutowane w środowisku tematy.
  • Jestem pielęgniarkąw przystępny i praktyczny sposób omawiane są kwestie kształcenia w zawodzie, obowiązujących modelach opieki, rzadkie i trudne do zdiagnozowania przypadki kliniczne, wyniki najnowszych badań i obowiązujące zalecenia.
  • Jestem położną – autorki dzielą się swoją wiedzą i wynikami najnowszych badań z dziedziny położnictwa, prezentują niekonwencjonalne metody pracy z rodzącą i jej rodziną.
  • My i świat - prezentacja warunków pracy polskich pielęgniarek i położnych zatrudnionych  za granicą oraz zasad funkcjonowania systemów ochrony zdrowia w poszczególnych krajach UE.
  • Rozwój zawodowy – omówienie zmian w prawie związanych z kwalifikacjami, standardami i wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej w praktyce, np. prowadzenie dokumentacji medycznej, zagrożenia zawodowe, egzekwowanie praw personelu medycznego i pacjentów, porady psychologów dotyczące np. wypalenia zawodowego, walki ze stresem, skutków pracy na nocnych dyżurach.
  • Po dyżurze – w każdym numerze są porady dotyczące zdrowia kobiety, pielęgnacji urody, sposobów spędzania wolnego czasu, walki ze stresem, wypaleniem zawodowym, ponadto znajdziemy sylwetki ciekawych osób związanych zawodowo ze środowiskiem pielęgniarek i położnych.
  • Aktualności – najważniejsze informacje o szkoleniach, warsztatach
    i spotkaniach z wybitnymi przedstawicielami zawodu, omawiane są tu najważniejsze wydarzenia branżowe.

„Magazyn Pielęgniarki i Położnej” posiada własny styl, wynikający z linii programowej Wydawcy, modyfikowanej na bieżąco dzięki dostępowi do najnowszych wyników badań i informacji o zmianach w polityce dotyczącej ochrony zdrowia. Prezentowane czasopismo to nie tylko znakomita lektura dla pielęgniarek i położnych, ale także innych zawodów medycznych, np. higienistek szkolnych.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z czasopisma „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” w Czytelni, ul. Towarnickiego 3. Opisy bibliograficzne publikacji zawartych w poszczególnych numerach magazynu są na bieżąco opracowywane i dodawane do bazy Bibliografia PBW w Rzeszowie.

Magazyn pielęgniarki i położnejMagazyn pielęgniarki i położnejMagazyn pielęgniarki i położnejMagazyn pielęgniarki i położnej

Autor: Bożena Osetkowska-Zajdel