Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Rzeszów

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków obchodzony jest 18 kwietnia w większości krajów świata od 1983 roku. Ustanowiony został przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków (ICOMOS) i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez kulturowych o znaczeniu światowym.

Głównym celem Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków jest uświadomienie wagi problematyki dziedzictwa kulturowego oraz przybliżenie wiedzy na temat dziedzictwa narodowego. W Polsce celem obchodów jest prezentowanie zabytków o wyjątkowym znaczeniu dla dziedzictwa światowego i bogatej spuścizny kulturowej w kraju. Święto jest również okazją do wynagrodzenia osób, które przyczyniły się do ochrony zabytków z różnych dziedzin sztuki. Polska jest krajem o bogatych tradycjach restytucji dóbr kulturalnych, jak również aktywnie dbającym o ich ochronę. Jest nie tylko jednym z pierwszych Państw - sygnatariuszy Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, ale jednocześnie jednym z czołowych reprezentantów na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Odzyskaniem dóbr narodowych oraz ich konserwacją i ochroną zajmowali się wybitni przedstawiciele kultury m.in.: historyk sztuki i bibliograf prof. Karol Estreicher (1906-1984), historyk sztuki i muzeolog prof. Stanisław Lorentz (1899-1991), bibliotekoznawca prof. Aleksander Birkenmajer (1890-1967) oraz specjalista w dziedzinie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego prof. Jan Pruszyński (1941-2008).

Zainteresowanym polecamy zestawienie bibliograficzne: Barbarzyństwo kontra dziedzictwo. Straty wojenne oraz działania na rzecz ochrony i restytucji dóbr kultury utraconych po dwóch wojnach światowych

Autor: PBW