„My Zawodowcy” – nowe czasopismo w Czytelni

Rzeszów

Jeden z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 dotyczy kształcenia zawodowego opartego na ścisłej współpracy z pracodawcami oraz rozwoju doradztwa zawodowego. W realizacji powyższego priorytetu pomocne może okazać się nowe czasopismo zaprenumerowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie, dostępne w Czytelni: „My Zawodowcy:  kształcenie zawodowe, rynek pracy, kariera”.

Redaktorem naczelnym kwartalnika jest Anna Świdurska. Pismo adresowane jest do dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół branżowych, techników oraz do szkół wyższych. „Specjalna oferta doradztwa zawodowego jest skierowana do szkół podstawowych/gimnazjalnych, gdyż na tym etapie edukacji zapadają decyzje uczniów i ich rodziców o wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Równie ważnym partnerem są pracodawcy, niezmiennie zgłaszający zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników fizycznych.” (https://myzawodowcy.pl/dla-kogo/).  Wydawca planuje ponadto dodatki tematyczne dla dzieci i młodzieży.

Tematyka publikacji ukazujących się na łamach czasopisma obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

  • współpraca szkół i placówek,
  • doradztwo zawodowe,
  • tworzenie nowych zawodów,
  • funkcjonowanie szkół przyzakładowych,
  • funkcjonowanie klastrów edukacyjnych,
  • innowacje w kształceniu zawodowym,
  • rynek pracy, w tym zapotrzebowanie na kompetencje w poszczególnych branżach.


W czasopiśmie tym publikowane są felietony, wywiady, raporty specjalne, reportaże, zapowiedzi i komentarze prasowe poświęcone edukacji zawodowej. Głównym celem kwartalnika jest promowanie współpracy szkół i pracodawców, czyli kształcenia dualnego. Ten model edukacji zawodowej zakłada połączenie kształcenia teoretycznego z kształceniem praktycznym w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Czasopismo dostarcza również inspiracji i propozycji usprawnienia kształcenia zawodowego, którego rola jest bardzo istotna w obecnych czasach, wymagających dostosowania się do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

W dotychczasowych numerach kwartalnika ukazały się artykuły opisujące specyfikę branż takich jak: hotelarstwo, mechatronika, elektronika, hutnictwo, masarstwo, stolarstwo, kolejnictwo, dekarstwo, logistyka, budownictwo, poligrafia.

Redakcja czasopisma „My Zawodowcy” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do nadsyłania propozycji tekstów do najbliższych numerów. Informacje dla autorów artykułów publikowanych w czasopiśmie są przedstawione w zakładce DLA AUTORÓW.
Serdecznie zachęcamy do korzystania z czasopisma „My Zawodowcy” w Czytelni ul. Towarnickiego 3. Opisy bibliograficzne publikacji zawartych w poszczególnych numerach magazynu są na bieżąco opracowywane i dodawane do bazy Bibliografia PBW w Rzeszowie.

Autor: Barbara Nowak, Izabela Tomoń-Bąk