„Myślę pozytywnie ” – spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych.

Rzeszów

Dnia 12.02.2020 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie Filii w Leżajsku odbyło się kolejne spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych z powiatu leżajskiego. Panie: Justyna Sandomierska oraz Monika Chrząstek wymieniły się z uczestniczkami spotkania informacjami, doświadczeniem oraz zaprezentowały bogatą bazę materiałów związanych z realizacją projektów: Myślę pozytywnie oraz Mediacje szkolne, które można odnaleźć na stronie myślepozytywnie.pl .  Panie na co dzień pracujące w leżajskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej są współautorkami podręcznika dla nauczycieli „Porozumienie w szkole”. Biblioteka zaprezentowała bogate zbiory związane z omawianą tematyką.

Autor: Anna Majkut